اس ام اس اشعار زیبا

اس ام اس اشعار زیبا SMS Sher • • • چمنی دید و هوایی خوش و پروازی کرد مرغ مسکین چه خبر داشت که شهبازی هست عرفی • • • اس ام …

شعر در مورد زمین ؛ 72 شعر در مورد زمین شناسی

شعر در مورد زمین ؛ 72 شعر در مورد زمین شناسی

شعر در مورد زمین در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد زمین برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه …

گلچین زیباترین شعر در مورد کتاب

گلچین زیباترین شعر در مورد کتاب

شعر در مورد کتاب شعر در مورد کتاب,شعر در مورد کتابخوانی,شعر در مورد کتاب وکتابخوانی,شعر در مورد کتاب خواندن,شعر در مورد کتابخانه,شعر در مورد کتاب کودکانه,شعر در مورد کتابداری,شعر در مورد کتاب …

شعر در مورد ریش

شعر در مورد ریش و ریشه ,شعر در مورد ریش,شعر در مورد ریش سفید,شعری در مورد ریش,شعر در مورد ریش,شعر نو در مورد ریش,شعر در مورد ته ریش,شعر درباره ریش,شعر طنز در مورد ریش,شعری درباره ریش,شعر در مورد ریش و سبیل,شعر درباره ریش,شعر هالو در مورد ریش,شعرنو در مورد ریشه,شعر طنز درباره ریش

شعر در مورد ریش

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ریش برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ریش دلهای همه صحت پذیرد در نشان

گر ببیند ریش ایشان دولت این ریش را

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

شعر در مورد ریش و ریشه

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

نمک به ریش من، ای پارسا، مزن از پند

به شکر آنکه دلت هیچگاه ریش نبود

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر در مورد ریش

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

اکنون که دمید ریش چون حشیشت

تیزم بر ریش اگر ریم بر ریشت

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعر در مورد ریش سفید

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

می رسد هر دم مرا از نوخطان نیش دگر

ریش هیهات است گردد مرهم ریش دگر

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعری در مورد ریش

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

دست بگشا دامن خود را بگیر

مرهم این ریش جز این ریش نیست

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعر در مورد ریش

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

از ستیزه ریش را صابون زدند

وز حسد ناشسته رخسار آمدند

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعر نو در مورد ریش

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

چو دستت بسته و ریشت گشاده ست

بجنبان ریش را ای ریش جنبان

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر در مورد ته ریش

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

گر ریش نجنبانی یک یک بکنم ریشت

ریش کی رهید از من تا تو دبه برهانی

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر درباره ریش

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

غمزه زنان آمدی، سوی هلالی بناز

سینه او ریش بود، آه! که شد ریش تر

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر طنز در مورد ریش

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

چند ازین ریش و جبه و دستار؟

دست آن دوست گیر و دست مدار

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعری درباره ریش

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

آدم گری از ریش بیاموز که امروز

هر پشم زصد خرس و بز و میش گذشتست

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر در مورد ریش و سبیل

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شیخان همه آداب خرامند ولیکن

زین قافلها یکدوقدم ریش گذشتست

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر درباره ریش

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

اینقدر ریش چه معنی دارد

غیر تشویش چه معنی دارد

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر هالو در مورد ریش

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

دعوی پوچ باین سامان ریش

نرود پیش چه معنی دارد

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر هالو در مورد ریش

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

(بیدل) اینجا همه ریش است و فش است

ملت و کیش چه معنی دارد

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعرنو در مورد ریشه

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

بر دل نهم آن نامه را چون کاغذی بر ریش تو

بر ریش دل مرهم کنم ناچار زینسان نامه ای

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعر طنز درباره ریش

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

سخن به ریش دراز و به ریش کوته نیست

سخن بزرگ بود کان ز خرده دان شنوی

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر در مورد ریش و ریشه

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شرمی بدار از ریش خود از ریش پرتشویش خود

بسته دو چشم از عاقبت در هرزه لب گشاده ای

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر در مورد ریش

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

بر دل و جان قلندر ریش و مرهم هر دو تو

فقر را ای نور مطلق مرهم و ریش آمدی

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعر در مورد ریش سفید

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

آلوده دنیا جگرش ریش ترست

آسوده ترست هر که درویش ترست

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعری در مورد ریش

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

ریش مردک شد سفید و ماند از آن ده مو سیه

گوید او هست این دو رنگ از ریش خود گیرد کلاغ

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعر در مورد ریش

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

در عاشقی ملامت خسرو بود چنانک

بر ریش تازه داغ نهی دردمند را

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعر نو در مورد ریش

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

خسروا، دیده فرو بند و مبین روی رقیب

زانکه مرهم خوش نباشد دیده های ریش را

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعر در مورد ته ریش

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

چو مرهم هست خاک ره، چه رنجم

که چشم از سودن راه تو ریش است

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر درباره ریش

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

کشته تیغ جفایت دل درویش من است

خسته تیر بلایت جگر ریش من است

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعر طنز در مورد ریش

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

غازی پیر کند ریش به خون سرخ و منم

مفسد پیر و خضابم می چون گلنارست

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعری درباره ریش

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

درد دلم را طبیب چاره ندانست

مرهم این ریش پاره پاره ندانست

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعر در مورد ریش و سبیل

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

گر چه بد مستی است عیب حریف

کندن ریش محتسب هنر است

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعر درباره ریش

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

دوش در پاش دیده می سودم

پاش آزرد و دیده ریش نشد

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعر هالو در مورد ریش

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

ولی مرهم لعل خودکام تو

به کام دل ریش ما کی شود؟

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

شعرنو در مورد ریشه

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

مرهم نکرد ریش مرا پند دوستان

واندر دلم جراحت گفتارشان بماند

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

شعر طنز درباره ریش

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

مطرب به نوک غمزه بگشای سینه من

بخراش ریش کهنه، کن تازه دردم از سر

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

شعر در مورد ریش و ریشه

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

چو ریش خستگان را مرهم از تست

مکن در کار مسکینان تغافل

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعر در مورد ریش

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

جگر سوخته را ریش کهن بگشاییم

دردها را به همه شهر خبر تازه کنیم

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

شعر در مورد ریش سفید

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

ای رخت چون ماه و از مه بیش هم

خسته کردی سینه ما، ریش هم

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

شعری در مورد ریش

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

بر ریش خسروت نمکی هم دریغ بود

مرهم رسان جان فگار که بوده ای؟

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

شعر در مورد ریش

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

از دیده شرم دار، گرت بیم آه نیست

بی موجبی چرا دل من ریش می کنی؟

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

شعر نو در مورد ریش

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

ای یار پر نمک، جگرم ریش می کنی

قصد هلاک سوخته خویش می کنی

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

شعر در مورد ته ریش

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

مرهم این ریش کرد نیست،

که عمری سینه سپر بوده ایم زخم بلا را

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

شعر درباره ریش

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

درد دلم را طبیب چاره ندانست

مرهم این ریش پاره پاره ندانست

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

شعر طنز در مورد ریش

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

ز من بپرس گزند جراحت دل ریش

که چند نوبتم این ناوک از جگر بگذشت

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

شعری درباره ریش

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

عالم ز ماجرای دل ریش من پرست

با هیچ کس نگفته من این ماجرا هنوز

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

شعر در مورد ریش و سبیل

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

تا هیچ کسم راز دل ریش نداند

این اشک روان بر رخ چون کاه بگیرم

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

شعر درباره ریش

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

طاقت ناوک چشم تو مرا نیست ولیک

چون زدی درد جگر ریش ندارم چه کنم؟

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

شعر هالو در مورد ریش

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

بسم این کار پریشان، که نمی بینم جز

جگر ریش و دل سوخته توفیر درو

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

شعرنو در مورد ریشه

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

ریش گردانی دلم را وانگهی گویی: منال

درد دل با ناله باشد، پس چه می پنداشتی؟

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

شعر طنز درباره ریش

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

بدین ریش تراشیده قلندر کی شوی؟ چون تو

جوالی موی در پوشی و مشتی پشم بتراشی

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

شعر در مورد ریش و ریشه

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

مرهم ریش سینه و داروی درد میشود

خنجر «لا» که میزنی، ناز «نعم » که میکنی

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

شعر در مورد ریش

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

نفس شوخ آورند در محشر

خر ریش آورند در بازار

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

شعر در مورد ریش سفید

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

گر همی خواهی که باشی پیر عهد دیگری

خاطر پیران عهد خود مکن ریش، ای جوان

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

شعری در مورد ریش

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

ز غیرت سوختم، ای جان، مزن بر دیگران غمزه

که خسرو را همیشه در جگر این ریش می باشد

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

شعر در مورد ریش

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

افسون چه کنی به ریش خسرو؟

کاین بیشتر از فسون تراود

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

شعر نو در مورد ریش

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

دوش دهانت نمکی می فشاند

قطره چکید و جگرم ریش کرد

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

شعر در مورد ته ریش

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

با دل ریش از تو به هر غصه ای

قصه مرهم نتوانیم کرد

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

شعر درباره ریش

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

بر صورت انسانند از سبک و ریش، اما

چون دیو برغم هم درلا و نعم رفته

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

شعر طنز در مورد ریش

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

سخن به ریش دراز و به ریش کوته نیست

سخن بزرگ بود کان ز خرده دان شنوی

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

شعری درباره ریش

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

از نوش جهان نصیب من نیش آمد

تیر اجلم بر جگر ریش آمد

شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه

شعر در مورد ریش و سبیل

شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر

زاهدان کوسه را ساز بزرگی ناقص است

ریش هم میباید اینجا درخورد ستارها

سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

شعر درباره ریش

آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا

زاهدان از شانه پاس ریش باید داشتن

داء ثعلب بی پیامی نیست زین سرچنگ ها

شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید

شعر هالو در مورد ریش

هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی

از چه پرواز بزرگی نفروشد زاهد

ریش بر تافته کم نیست بز اخفش را

شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا

شعرنو در مورد ریشه

شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا

ریش کاوی شرمی ای زاهد زدندان طمع

شاخ طوبی ریشه دار شانه و مسواک نیست

شعر خجالت , شعر در مورد خجالت , شعر درباره خجالت , شعر در وصف خجالت

شعر طنز درباره ریش

نسرین بهجتی , شعر نسرین بهجتی , اشعار نسرین بهجتی , آثار نسرین بهجتی , اشعار عاشقانه نسرین بهجتی

هر جا مزینی است بحکم صلاح شرع

در ریش محتسب بچه اش را نهاده است

شعر اسم خاطره , شعر در مورد اسم خاطره , شعر درباره اسم خاطره , شعر در وصف اسم خاطره

شعر در مورد ریش و ریشه

شعر نام تو , شعر در مورد نام تو , شعر درباره نام تو , شعر در وصف نام تو

محو قفاست آینه پردازی صفا

از ریش دار هیچ مپرسید ساده است

فرخی یزدی , شعر فرخی یزدی , اشعار فرخی یزدی , آثار فرخی یزدی , اشعار عاشقانه فرخی یزدی

شعر در مورد ریش

شعر اسم جانان , شعر در مورد اسم جانان , شعر درباره اسم جانان , شعر در وصف اسم جانان

بر سینه ریش دردمندان

لعلت نمکی تمام دارد

شعر اسم حسین , شعر در مورد اسم حسین , شعر درباره اسم حسین , شعر در وصف اسم حسین

شعر در مورد ریش سفید

شعر با م , مشاعره با م , شعر با حرف میم , شعر با م شروع شه

ای مرهم ریش دردمندان

درمان دگر نمی پذیرم

شعر با ت , مشاعره با ت , شعر با حرف ت , شعر با ت شروع شه

شعری در مورد ریش

شعر اذان , شعر در مورد اذان , شعر درباره اذان , شعر در وصف اذان

ای مرهم ریش و مونس جانم

چندین به مفارقت مرنجانم

شعر گل شمعدانی , شعر در مورد گل شمعدانی , شعر درباره گل شمعدانی , شعر در وصف گل شمعدانی

شعر در مورد ریش

شعر اسم حدیث , شعر در مورد اسم حدیث , شعر درباره اسم حدیث , شعر در وصف اسم حدیث

ریش فرهاد بهترک می بود

گر نه شیرین نمک پراکندی

شعر اسم حمید , شعر در مورد اسم حمید , شعر درباره اسم حمید , شعر در وصف اسم حمید

شعر نو در مورد ریش

شعر اسم حنانه , شعر در مورد اسم حنانه , شعر درباره اسم حنانه , شعر در وصف اسم حنانه

زننگ زاهد ما بگذر ای برودت طبع

بحق ریش دوشاخی که نیست کم زسمور

شعر کریسمس , شعر در مورد کریسمس , شعر درباره کریسمس , شعر در وصف کریسمس

شعر در مورد ته ریش

شعر با ی , مشاعره با ی , شعر با حرف ی , شعر با ی شروع شه

زاهد ابر ریش چندان اعتماد فاسد است

آخر این قالی که می بافی جوالی میکند

شعر تهمت , شعر در مورد تهمت , شعر درباره تهمت , شعر در وصف تهمت

شعر درباره ریش

شعر بقیع , شعر در مورد بقیع , شعر درباره بقیع , شعر در وصف بقیع

نومیدی سود ازدگان نیز دعائیست

امید که آن نو خط ما ریش برارد

شعر تشنگی , شعر در مورد تشنگی , شعر درباره تشنگی , شعر در وصف تشنگی

شعر طنز در مورد ریش

شعر بصیرت , شعر در مورد بصیرت , شعر درباره بصیرت , شعر در وصف بصیرت

اشکم احرام طواف حرمت می بندد

گر چه از خون دل ریش دمی طاهر نیست

شعر ولادت حضرت علی , شعر در مورد ولادت حضرت علی , شعر درباره ولادت حضرت علی , شعر در وصف ولادت حضرت علی

شعری درباره ریش

شعر اسم دریا , شعر در مورد اسم دریا , شعر درباره اسم دریا , شعر در وصف اسم دریا

هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت

کندم قصد دل ریش به آزار دگر

شعر در مورد ریش

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 15 بهمن 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.