گلچین زیباترین شعر در مورد اسم پارسا

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم پارسا

شعر در مورد اسم پارسا شعر در مورد اسم پارسا,شعر برای اسم پارسا,شعر درمورد اسم پارسا,شعری در مورد اسم پارسا,شعری برای اسم پارسا,شعری درمورد اسم پارسا,شعر درباره اسم پارسا,شعری درباره اسم پارسا,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد جزوه

گلچین زیباترین شعر در مورد جزوه

شعر در مورد جزوه شعر در مورد جزوه ,شعر درباره جزوه,شعر برای جزوه,شعر در باره جزوه,شعر با جزوه,شعر درمورد جزوه,شعر با کلمه جزوه,شعر با کلمه ی جزوه,شعری در مورد جزوه,شعری درباره جزوه,شعر …

گلچین اشعار عاشقانه محمد سهرابی

گلچین اشعار عاشقانه محمد سهرابی

اشعار محمد سهرابی اشعار محمد سهرابی ،اشعار محمد سهرابی فاطمیه،اشعار محمد سهرابی امام زمان،اشعار محمد سهرابی در مدح امیرالمومنین،اشعار محمد سهرابی مدح امیرالمومنین،اشعار محمد سهرابی امام حسین،اشعار محمد سهرابی حضرت رقیه،اشعار محمد …

شعر در مورد رنگ ها

شعر در مورد رنگ ها,شعری درباره رنگ ها,شعر انگلیسی درباره رنگ ها,شعر نو درباره رنگ ها,شعر کودکانه در مورد رنگ ها,شعر انگلیسی در مورد رنگ ها,شعر نو در مورد رنگ ها,شعری درمورد رنگ ها,شعر کودکانه درباره رنگ ها,شعر درباره رنگ ها,شعر درباره ی رنگ ها,شعری در مورد رنگ ها,شعر درمورد رنگ ها,شعر در وصف رنگ ها,شعر رنگ ها,شعر رنگ ها برای کودکان,شعر رنگ ها به انگلیسی,شعر رنگ ها انگلیسی,شعر رنگ های هفته,شعر رنگ های اصلی,شعر رنگ های رنگین کمان,شعر رنگ ها به زبان انگلیسی,شعر رنگ ها به عربی,شعر رنگ های رفته ی دنیا,دانلود شعر رنگ ها برای کودکان,شعر انگلیسی درباره رنگ ها,شعر رنگ های انگلیسی,دانلود شعر رنگ های انگلیسی,شعر انگلیسی برای رنگ ها,شعر انگلیسی در مورد رنگ ها,دانلود شعر انگلیسی رنگ ها,شعر رنگهای هفته

شعر در مورد رنگ ها

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد رنگ ها برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

زان سیاه است رخ ماه که چون لاغر شد

می‌کشد تیغ به سیمای ولی‌نعمت خویش

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر در مورد رنگ ها

حضر آرامی اگر دارد، غبار بی‌خودی

یک قایمت از شکست رنگ برپا کردنی است

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعری درباره رنگ ها

و چرا در قفس هیچ‌کس کرکس نیست

گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد؟

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر انگلیسی درباره رنگ ها

در آستان غروب، بر آبگون به خاکستری گراینده

هزار زورق شوم و سیاه می‌گذرد

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

شعر نو درباره رنگ ها

وقتی که فصل پنجم این سال آغاز شد

و روح سرخ بیشه از آب رودخانه گذر کرد

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر کودکانه در مورد رنگ ها

غیر جیب بی‌خودی خلوتگه آرام نیست

در شکست رنگ چون آتش نهان خواهم شدن

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

شعر انگلیسی در مورد رنگ ها

چون دانه بنفشه سیه‌ باد جامه‌ام

آه ای وطن ز سوگ به‌خون خفته‌های تو

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر نو در مورد رنگ ها

پوسیده خواهد آمد، چون زخم‌های سرخ

بگذار سرخ خواهر هم‌زاد زخم‌ها و لبان باد

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعری درمورد رنگ ها

در و دیوار دنیا رنگی است

رنگ عشق

خدا جهان را رنگ کرده است

رنگ عشق

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر کودکانه درباره رنگ ها

در درون خود بیفزا درد را

تا ببینی سبز و سرخ و زرد را

کی ببینی سبز و سرخ و بور را

تا نبینی پیش از این سه نور را

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعر درباره رنگ ها

من می شنوم رنگ صدا را آبی

آهنگِ ترِ ترانه ها را آبی

در موج بنفش عطر گل می بینم

موسیقی لبخند خدا را آبی

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر درباره ی رنگ ها

من رنـگ قـرمـز هستم هیچ رنگی نیست رو دستم

رنـگ گیـلاس ، آلبـالـو شـــاتــوت و رنـــگ لبـــو

انـــــار دونـــه دونــــه رنّّّّــگ تـــوی هنــدونــــه

تمشـک و تـوت فـرنگی تـــاج خـــروس جـنـگـــی

رنــگ لــب و دهــانــم ســـرخــــی رو زبـــانـــم

رنــگ شــاد عـروســی مـهـمـــونـی و روبــوســـی

مــاهـی قـرمـز حــوض گــــل هــــای لالــــه و رز

بــا نــور قــرمــز مــن بـــه آسمـــان ســر بــزن

وقـتـی بــاران می بـاره رنـگـیـــن کمــان مــی آره

کـوچولو بـا رنگ قـرمـز غـمگیــن نبـاشـی هـرگــز

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

شعری در مورد رنگ ها

دنـیــای رنــگ صـورتــی سـاخته میشـــه بـه راحتــی

از قـرمـز و رنـگ سـفـیـد درسـت میشـــه رنگی جدید

بـریـز ، بـپـاش به انـدازه تا بســـازی رنـگــــی تـازه

حــالا بـا رنــگ صــورتــی نقــــاشی کن ، به راحتـــی

یـک بـاغـچـه ی پـر از گل مـیـخـک کـنـــار ســنـبـل

رز ، گــلایــول ، ارکــیـده بــــهـــار بــیــاد گل می ده

یـک دامــن پــر از چـیـن بــــا پـولــک هــای رنگین

حــالا بــکــش رو کــاغـذ یــــک دایــــره با مـــرکــز

یـک کـیـک و یـک تـولـد کــه شــادی بـــا خــود آورد

یک شمع بگذار به رویش بــــه بــــه به رنگ و بوی

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر درمورد رنگ ها

بــــــرای رنــــگ ســـفید بــگــیــم یـک شــعر جـدیـد

رنـــگ سفـید مثـل بـــرف مــــی بـــاره از هـــر طــــرف

از پــنـبـه هــای ســـفـیـد تــــا صـــدف و مــــرواریــد

رنـگ پنیر ، شیـر و مـاسـت گـوش ماهـی که تو دریـاست

رنــــگ ســــحر رنـــگ روز کــــــبوتری کـــــه امــــروز

ســـــرزده و بـــی خـبــــــر نـــــشـسـتـه رو صـنوبــــر

نــــــور قـشـنـگ مهتــــاب کــــــه افــتـــــاده روی آب

رنـــــگ سـفـیـد یـک قـــو لــــک لــــک پیــر و اخمـــو

گل هــای نــرگس و یــاس شـــــکوفه هــــای گیــلاس

پــــرچم صلح و دوستـــــی ســــفـیده ، مـی دونستـــی؟ 

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعر در وصف رنگ ها

اگــــــر دنـــبـــال زردی کــوچـولــو بــایـد بــگردی!

از ایـــــــن ور و از اون ور از خـــورشـیـــد پـشـت ابـر

تــابیـــده شــد برجـهـان نــــــور از زمــیــن و زمــان

آفــــتــــاب زرد تــابـــان پـــیــدا شـــــد و نـمـایــان

شـــایــد خـــبـر نـــداری از رنــــگ یـــک قـــنـــاری

زنــبــوری زرد و خوشحال لـیـمــــو و ســیـب و بـــلال

رنـــــگ مـــــوز و طالـبــی زردآلـــــــــو و گـــــلابــــی

رنـــگ گنـــدم ، رنگ کــاه جـــــوجـــــه زرد را نـگــــاه

گلـــــهای آفـتـاب گـــردان بـــــا تـخــــمـــه فــــراوان

حـــــالا دیـــدی رنــگ زرد از کجـــــا ســـــــر درآورد؟

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر رنگ ها

بـــــهار بــا گل بنفشـــه تــــو باغـچـــه پیدا می شــه

تـو جنگـــل و تـو بیشــه شـــــادی و غــوغـــا می شــه

بـنـفـشـــه زیر بـــــاران مــی رقصـه شــــاد و خنــدان

در کــوه و دشـت و صحـرا ببیــن ، ببیــن تــــا کجـــــا

یـــاس سفیـــد و بنفش پیچیـــده عطـــر و بــویـــش

نــگــــاهی کـن تـو حــالا بــــه آسمـــــان بــــه بــــالا

در آسمـان شـده پخــش نـــــور قـشـنـــگ بـنـفـــش

آنجــا کـه رنگیـن کمـــان افـتــــــــاده در آسـمـــــــان

اگـــر بنفــش بخــواهــی بــــا قـــرمـــز و بــــا آبــــی

ترکیب بسـاز تـو با هــم بنفــش مـی شـــه فـراهــــم

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعر رنگ ها برای کودکان

بچـــه ها جـــون، منـم منـم سبــزی دشـــت و چمنـــم

نگــاهـی کـن بــه سبـزه زار رنـگ در خــت ، رنـگ بهــار

تـو مــزرعــه ، روی زمیـــن رنـگ علـف هـا رو بـبـیـــن

رنــگ شــویـد ، اسفنــــاج درخــت بیـد، سـرو و کـاج

چغــالـــه بـــادام و خیـــــار کنـــار گـوجــه سبـز بکــار

مـــداد سبــــزت را بیــــــار بـرای بـرگ هـــای چنـــار

بکــش یـک قورباغـه تـو آب یـک طوطــی حاضـر جــواب

بـارنگ سبــز تـو بـی شمـار بکـش درخت و برگ و خـار

زنــده تـریـن رنـگ زمیــن سبــزم و شــادی آفریــن

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر رنگ ها به انگلیسی

اگـــــر مــی خــواهی بیــا بـــریــم کنـــــار دریـــــا

شـــیرجـــه بـزن تـو حالا رو مـــــوج و روی دریـــــا

بپـــــر پــــایین و بــــالا چـــــه کـیـفی داره شنــــا

کــــوچولو ببین تا کجــــا آبــــــی رنـــــگ دریـــــا

نــــــگاه بـکـــن توحــــالا بـــه آسمـــان بـــه بـــــالا

در آســــمــــــان آبـــــی پـــریده چـــون عـقــابـــی

خورده چــه پیـچ و تــابــی تـــوپ قـشــنــگ آبـــــی

بـــکـش بــــا رنـگ آبــــی اســـتخـرو حـوض مـــاهی

آفـــتابـــی باشه یـــا ابـــر بکـــش یـه عـینک و چتـر

در آســـــــمــان و دریــــا نـقاشــی کــن یک رویـــا

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شعر رنگ ها انگلیسی

اگـــــر مـــــرا دیــــده ای بـــه مــن مـی گــن قهــوه ای

رنــگ کیـــوی ، کاکائــــو رنـــــگ عـــــدس و آلــــــو

رنــگ قهـــوه و نــارگیـــل خـــــرما و رنــــگ ازگیــــل

کشمـش ، فنـدق و گـــردو بخـــــور و تنـــدتـــر بـــدو

پوســت تـــن جیـرجیـرک ســـوسکـــی درون چــاهــک

رنــگ گـــــوزن و آهــــــو تــــو جنگـــل و روی کــــوه

قـهــــوه ای را تـــو بـــردار بـکــش یـک میمــون و مــار

بــــرای هـــــر درختـــــی بکـــش لبـــاس و رخـتــــی

ســـاقه و شـــاخــه بگـــذار تــــــا بـدهد بــرگ و بــــار

نقــاشـــی کـن تــو بسیـار بـــــزن بـــــه روی دیـــــوار

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر رنگ های هفته

بـه مـن می گـن : خاکستـری تــو از سیـاه روشـن تــری

یـه رنـگ سـرد و بـی صــــدا خـــاکـــی و بــی نـــاز و ادا

رنــگ شـن و مـاســه و کــوه کـــوه بـــزرگ بــا شکــــوه

بــه رنــگ ابــر و رنــــگ دود بـــه رنـگ سنـگ تــوی رود

اگـــــر مــــداد رو بـــــرداری مـی کشـی بـا خــاکستــری

شـکــــــــــــــل الاق دم دراز کـه یـونجـه خـورده بـا پیـاز

شکـــل یــه فیــل بازیگــوش کنــار چنـد تا بچــه مــوش

حـــالا یــک کفتـــار بــــزرگ کــه رفتــه دنبـال یک گرگ

خــاکستــری شــد رو بــه راه بــا سفیــد و رنــگ سیـــاه

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

شعر رنگ های اصلی

و اندوه پیراهنِ بلندی بود

که بعدِ تو به تن کردم

تا آن قدر بر تن ام زار بزند

که شاید مرگ، دل رحم تر از زندگی باشد

و پیراهنِ سفیدی از آستین روزهای اش

برایم بیرون بیاورد

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعر رنگ های رنگین کمان

آرامشت مسری‌ست

آنقدر که سرایت کرده است

به پیراهن سفیدت

بانو

لحظه ای بایست

مقابل باد

تا با اهتزاز پیراهنت

دنیا از جنگ بایستد

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

شعر رنگ ها به زبان انگلیسی

از چرخ به هر گونه همی‌ دار امید

وز گردش روزگار می‌لرز چو بید

گفتی که پس از سیاه رنگی نبود

پس موی سیاه من چرا گشت سفید

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر رنگ ها به عربی

ماه

از شبی که

این پیراهن سفید را

بر تن پنجره کرده ام

راه اتاقم را گم کرده است

مثل من 

که تو را گم کردم

درست از روزی که

آن توری سفید چین دار را تنت کردند!

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

شعر رنگ های رفته ی دنیا

کارگرها

زندگی ساده و

زن های زیبایی دارند

آنها هر روز

در پایان کار

از آسمان خراش ها

ابرهای سفید تازه

به خانه می برند!

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

دانلود شعر رنگ ها برای کودکان

ایستاده و آرام

به سمت آینه می‌خزم

با اضطراب دلهره آور تعویض چشم ها

و تازه می‌شود دل

از تماشای دو مروارید درخشان

بر کیسه‌ی پاره پوره‌ی صورتم.

جهان پر از لبخند و پروانه سفید بود!

کدام بود؟

این آینده کدام بود که بهترین روزهای عمر را

حرام دیدارش کردم؟

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

شعر انگلیسی درباره رنگ ها

جهانی را 

به تسلیم وا داشته ای

با پیراهنی سفید

بی تابِ گریختن 

از دستِ بندِ رخت

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

شعر رنگ های انگلیسی

می چرخم

و دنیای تو را

با چین های دامنم

به کشف بکر یک خاطره دور می رسانم

موهایم را نباف

این وحشی رام نشدنی سیاه

تجسم پریشانی قلب من است

وقتی تو نگاهم نمی کنی.

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

دانلود شعر رنگ های انگلیسی

حسرتم چشم سیاه و گیسوان بور نیست

عاشقی این روزها جز وصله ای ناجور نیست

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعر انگلیسی برای رنگ ها

ابریشم سیاه دو چشمت

یاد آور شبی زمستانی است

من بی ردا

بدون وحشت دشنه

شادمانه خواب می رفتم

ابریشم سیاه دو چشمت

خانه ی من است

آن خانه ای

که در آن خواب می روم

و می میرم.

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

شعر انگلیسی در مورد رنگ ها

به شب سلام که بی تو رفیق راه من است

سیاه چادرش امشب ، پناهگاه من است

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

دانلود شعر انگلیسی رنگ ها

چشم هاى سیاه تو

خاورمیانه ى دوم است؛

یک دنیا براى تصرفش

نقشه مى کشند

و من ..

سرباز بى چاره اى که

در مرز پلک هاى تو

جان مى دهم

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

شعر رنگهای هفته

چشم های تو آبی نیست

وگرنه حتما

در آنها غرق می شدم

سیاه نیست

وگرنه حتما درآنها

به خواب می رفتم

سبز نیست

وگرنه حتما در آنها گم می شدم

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

شعر در مورد رنگ ها

من دوست دارم

هر صبح

قله ای تازه از چشم هایت را

فتح کنم

و هر غروب

جرعه ای از آنها بنوشم

بانوی چشم قهوه ای من..!

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

شعری درباره رنگ ها

دلتنگی

لحظه ای رهایم نمی کند

فقط از رنگی به رنگ دیگر در می آید

گاهی از آبی چشمانت

به سرخی لب هایت

و گاهی از سیاهی موهایت

به تیرگی بختم..!

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر انگلیسی درباره رنگ ها

سیاه پوشیده بودی

و دلتنگی‌هایت پیدا نبود

صورتت را پوشانده بودی

که اشک‌هایت پیدا نباشد

کجای کتاب‌های آسمانی نوشته مرد گریه نمی‌کند!؟

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر نو درباره رنگ ها

این روزها

از بلندی موهایت فهمیده ام

چند وقت است

تو را نوازش نکرده ام!

گناه

از کوتاهی انگشتان من است

که بشکنند

که بند بند با دیوار این سلول بر سرم بریزند

که قلم شوند و

روزگارم را سیاه کنند.

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر کودکانه در مورد رنگ ها

تو چیز دیگری بودی،

بگو تو را که نوشت

که سرنوشت مرا

کاغذی سیاه کرد!

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر انگلیسی در مورد رنگ ها

چشمان‌ سیاهم‌ بر روشنای‌ اندامت‌،

فوّاره‌های‌ جوشان‌ در دل‌ شب‌ را یادآورند!

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعر نو در مورد رنگ ها

بی سر

خواب تو را می بینم

بی پر

به بام تو می پرم.

انگور سیاهم

به بوی دهان تو شراب می شوم.

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعری درمورد رنگ ها

وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند

پرهایش سفید می ماند، ولی قلبش سیاه می‌شود

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر کودکانه درباره رنگ ها

جهان چیزی شبیه موهای توست،

سیاه و سرکش و پیچیده

خیال کن چه بی‌بختم من!

که به نسیمی حتی

جهانم آشوب می‌شود...

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر درباره رنگ ها

مشکلِ اصلیِ من با نقد و نقادی این است:

هرگاه شعری را با رنگِ سیاه نوشته‌ام

گفته‌اند:

اقتباسی‌ست از چشم‌های تو!

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر درباره ی رنگ ها

بذر می پاشم و این هرزه علف های سیاه

خسته ام کرده … بگو

تو در آن باغچه ی کوچک دل… چه گلی می‌کاری ؟

هر زمان دیده‌ام از پشت حصار

در زمین دلت آسوده و لبخند زنان

باز گل می‌کاری …!

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعری در مورد رنگ ها

چقدر سیاه است !

دلت را نمی گویم

با چشمهایت هم نیستم ؛

موهایت

حلقه

حلقه

زنجیر

پابندم کرده

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر درمورد رنگ ها

لب های تو

روزهای قرمز تقویم منند!

برای بوسیدنشان

باید همه چیز را

تعطیل کرد

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر در وصف رنگ ها

تمام شعرهای جهان،

لب های قرمز زنان را سروده اند

راستش را بخواهی

امروز، پیراهن قرمز یقه هفتی خریده ام

کارناوال جنگ براه خواهد افتاد!

و من،

می یابم ات

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

شعر رنگ ها

پشت همین چراغ قرمز

اعتراف کردم دوستت دارم!

تا هرکجا مجبور شدی کمی مکث کنی،

یاد عشقمان بیفتی

چه می‌دانستم قرار است بعد از من

تمام چراغ‌های زندگی ات

سبز شوند

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شعر رنگ ها برای کودکان

زردها بیهوده قرمز نشدند

قرمزی رنگ نیانداخته بیهوده بر دیوار

صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعر رنگ ها به انگلیسی

بلوغ چشمهای آبی من

درو کردن نفسهای تکه تکه ی توست

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

شعر رنگ ها انگلیسی

ای همدم روزگار، چونی بی من

ای مونس غم‌گسار، چونی بی من

من با رخ چون خزان، زردم بی‌تو

تو با رخ چون بهار، چونی بی من

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر رنگ های هفته

من بی لب لعل تو چنانم که مپرس

تو بی رخ زرد من ندانم چونی

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر رنگ های اصلی

به تو فکر می کنم

و برگ های زرد

یکی یکی

شکوفه می شوند

راستی

آنجا هم

پاییز

این همه زیباست؟

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر رنگ های رنگین کمان

زرد است که لبریز حقایق شده است

تلخ است که با درد موافق شده است

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر رنگ ها به زبان انگلیسی

مرگ در برگ ها زرد می شود

در آدم ها سفید

و در من، درست رنگ تو را گرفته

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر رنگ ها به عربی

لبخند بزن

به شقایق‌ها

به نیلوفرِ آبی

و نرگس‌ها و قاصدک‌ زیبا

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر رنگ های رفته ی دنیا

آسمان

و هر چه آبیِ دیگر

اگر چشمان تو نیست

رنگ هدر رفته است

بر بوم روزهای حرام شده

چه رنگ‌ها که هدر رفتند

و تو نشدند.

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

دانلود شعر رنگ ها برای کودکان

اگر فقط چشم هایت آبی بود

آواز دریا

در رودخانه ی چشم هایم شنیدنی بود،

اگر و فقط اگر

اتاقم درخت اناری داشت

به فصل چیدن

جای دست هایت

بر دیوارها پنجره می رویید

کلمه اگر بودم

لابد

در دست های تو شعر می شدم

حتی اگر چشم هایم آبی نبود.

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر انگلیسی درباره رنگ ها

می آیی…

همراه می شویم

همراز می شویم

شاد و سرمست از این همدلی

اما هوس

این حس دیرآشنای نامأنوس

این هاله پر ابهام هزار نقش

کدر می کند آبی آسمان خیالم را…

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعر رنگ های انگلیسی

بهار؛

می تواند نام تو باشد 

وقتی

که در همهمه یِ سبزِ دلم

دوستت دارم هایت 

شکوفه می زنند.

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

دانلود شعر رنگ های انگلیسی

می شناسمت

چشمهای تو

میزبان آفتاب صبح سبز باغ‌هاست

می شناسمت

واژه های تو

کلید قفل های ماست

می شناسمت

آفریدگار و یار روشنی

دستهای تو

پلی به رویت خداست

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

شعر انگلیسی برای رنگ ها

آرامم !

هم جنس نگاهت ٬

هم رنگ دستهایت !

گاه سرخ و گاهی سبز

مهم نیست که شانه هایت پوشالی ست و آغوشت خیال

دستهایت اینجاست !

نگاهت٬ صدایت٬ خنده ات !

دیگر چه می خواهم؟

هیچ !!

دستهایت را در دستهایم جا گذاشته ای

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شعر انگلیسی در مورد رنگ ها

 گذشت دور زمستان شوخ چشم سفید

زغال، برد از این قصه روسیاهی را

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

دانلود شعر انگلیسی رنگ ها

 حیفست از آن دهن که تو داری جواب تلخ

وان سینه سفید که دارد دل سیاه

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر رنگهای هفته

 رنگ قبول مردان، سبز و سفید باشد

نقش خیال رویش، در هر پسر نباشد

شعر همسر , شعر در مورد همسر , شعر درباره همسر , شعر در وصف همسر

شعری درمورد رنگ ها

 شد موی سفید و من رها کرده نیم

در نامه خود بجای یک موی سفید

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

شعر کودکانه درباره رنگ ها

 خورشید فلک سفید ابروست

خورشید تو عنبرین هلال است

شعر آزادی , شعر در مورد آزادی , شعر درباره آزادی , شعر در وصف آزادی

شعر درباره رنگ ها

 موی تو سفید گشت، بنمای

باری که ازین شکوفه بستی

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

شعر درباره ی رنگ ها

 مرگ را آماده شو هرگاه گردد مو سفید

زندگی بر طاق نسیان نه چو شد ابرو سفید

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

شعری در مورد رنگ ها

 گفتی که پس از سیاه رنگی نبود

پس موی سیاه من چرا گشت سفید

شعر در مورد رنگ ها

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 18 آبان 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.