گلچین زیباترین شعر در مورد رقابت

شعر در مورد رقابت

شعر در مورد رقابت ,شعر درباره رقابت,شعر برای رقابت,شعر در باره رقابت,شعر با رقابت,شعر درمورد رقابت,شعر با کلمه رقابت,شعر با کلمه ی رقابت,شعری در مورد رقابت,شعری درباره رقابت,شعری برای رقابت,شعر درباره ی رقابت

شعر در مورد رقابت

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد رقابت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

احساس رقابت، احساس حقارت است.

بگذار که هزار تیرانداز به روی یک پرنده تیر بیندازند.

من از آنکه دو انگشت بر او باشد انگشت بر می‌دارم.

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

شعر در مورد رقابت

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

رقیب، یک آزمایشگر حقیر بیشتر نیست.

بگذار آنچه از دست رفتنی‌ست از دست برود.

تو در قلب یک انتظار خواهی پوسید.

من این را بارها تکرار کردم هلیا!

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

شعر درباره رقابت

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

با محتشم رفیقی طرح رقابت افکند

کی ره به خاطر خود می دادم این گمان را

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

شعر برای رقابت

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

محبت چون تمام افتد رقابت از میان خیزد

به طوف شعله ئی پروانه با پروانه می سازد

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

شعر در باره رقابت

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

بزمانه، غرور دنیا وی را بستیزه و رقابت خوان

چرا که اوج بی نیازی دنیا به فقر منتهی خواهد شد

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

شعر با رقابت

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

نبودی کوه کن در عشق اگر بی غیرتی چون من

رقابت با هوسناکی چو خسرو عار دانستی

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

شعر درمورد رقابت

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

به نما به ملک روی که سازد ز رقابت

در نامه من ثبت گناهی که تو داری

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

شعر با کلمه رقابت

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

رقابت است که چو در دلی به کینه نشست

کسی ندید که من بعد مهربان شده اند

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

شعر با کلمه ی رقابت

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

رفتم که حلقه زنم پنهان ز چشم رقیب

آمد رقیب و سبک در ره گرفت مرا

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

شعری در مورد رقابت

شعر ثواب , شعر در مورد ثواب , شعر در وصف ثواب , شعر درباره ثواب

گاه بدزدیم چشم از تو ز بیم رقیب

گه به نظر بشکنیم چشم رقیب تو را

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

شعری درباره رقابت

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

با تو چه کند رقیب تاریکت

بس نیست رقیب تو ضیای تو

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

شعری برای رقابت

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

وصلم نصیب شد ز مددکاری رقیب

یاران مفید بود بسی یاری رقیب

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

شعر درباره ی رقابت

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

رقیب خواست که از پا درآردم او نیز

مرا نشاند به کام دل رقیب و برفت

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعر در مورد رقابت

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

چشم بر چشم از رقیب محتشم پوشان که هست

چشم بر چشم رقیب انداختن نقصان چشم

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

شعر درباره رقابت

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

ای شده خوی تو با من بتر از خوی رقیب

روزم از هجر سیه ساخته چون روی رقیب

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

شعر برای رقابت

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

گفته بودی که: سگ ما ز رقیب تو بهست

لیک پیش تو به از ماست سگ کوی رقیب

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

شعر در باره رقابت

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

تا رقیب از تو مرا وعده دشنام آورد

ذوق این مژده مرا ساخت دعاگوی رقیب

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

شعر با رقابت

شعر عزیز از دست رفته , شعر در مورد عزیز از دست رفته , شعر در وصف عزیز از دست رفته , شعر درباره عزیز از دست رفته

گر بهر موی رقیب از فلک آید ستمی

آن همه نیست سزای سر یک موی رقیب

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

شعر درمورد رقابت

شعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

بجبریل امین همداستانم

رقیب و قاصد و دربان ندانم

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

شعر با کلمه رقابت

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

کرمی می کند رقیب خنک

که بسوزد دل غمین مرا

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

شعر با کلمه ی رقابت

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

گر می کشدم رقیب بدخوی

بگذار سگی و استخوانی

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

شعری در مورد رقابت

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

حق به دست رقیب ناهموار

پیش خصم ایستاده چون سپری

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

شعری درباره رقابت

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

از جور رقیب تو ننالم

خارست نخست بار خرما

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

شعری برای رقابت

شعر لاله , شعر در مورد لاله , شعر در وصف لاله , شعر درباره لاله

همواره درون من بتو مایل

پیوسته رقیب تو زمن طیره

شعر فوت پدر , شعر در مورد فوت پدر , شعر در وصف فوت پدر , شعر درباره فوت پدر

شعر درباره ی رقابت

شعر ابوسعید ابوالخیر , اشعار ابوسعید ابوالخیر , شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر , کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر , زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر

من زچشم بدان رقیب توام

میوه ازباغبان دریغ مدار

اشعار صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی بهشت , شعر صائب تبریزی در مورد بهشت

شعر در مورد رقابت

شعر طبیب , شعر در مورد طبیب , شعر در وصف طبیب , شعر درباره طبیب

شد گرم که آردم به اعراض

اعراض رقیب داشتن حظ

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

شعر درباره رقابت

شعر کلاه , شعر در مورد کلاه , شعر در وصف کلاه , شعر درباره کلاه

چشمکت می زند رقیب غیور

چشم ازو بر مگیر لاتطغو

شعر لیله الرغائب , شعر در مورد لیله الرغائب , شعر در وصف لیله الرغائب , شعر درباره لیله الرغائب

شعر برای رقابت

شعر ذهن , شعر در مورد ذهن , شعر در وصف ذهن , شعر درباره ذهن

بوده است یار بی من اگر دوش با رقیب

یا من به قتل می رسم امروز یا رقیب

شعر ضحاک , شعر در مورد ضحاک , شعر در وصف ضحاک , شعر درباره ضحاک

شعر در باره رقابت

شعر ژن , شعر در مورد ژن , شعر در وصف ژن , شعر درباره ژن

با هاتف آنچه کرده که او داند و خدا

بیند جزای جمله به روز جزا رقیب

شعر ضمیر ناخودآگاه , شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه , شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه , شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

شعر با رقابت

شعر ژاله , شعر در مورد ژاله , شعر در وصف ژاله , شعر درباره ژاله

از بیم رقیب طوف کویت نکنم

وز طعنه خلق گفتگویت نکنم

شعر عاشورا , شعر در مورد عاشورا , شعر در وصف عاشورا , شعر درباره عاشورا

شعر درمورد رقابت

شعر ظاهر و باطن , شعر در مورد ظاهر و باطن , شعر در وصف ظاهر و باطن , شعر درباره ظاهر و باطن

دیدم به رقیب او بنشسته سگ کویش

گفتم که فلان اکنون و ایافت خر خود را

شعر ذوالجناح , شعر در مورد ذوالجناح , شعر در وصف ذوالجناح , شعر درباره ذوالجناح

شعر با کلمه رقابت

شعر ذوالفقار , شعر در مورد ذوالفقار , شعر در وصف ذوالفقار , شعر درباره ذوالفقار

خسروا، دیده فرو بند و مبین روی رقیب

زانکه مرهم خوش نباشد دیده های ریش را

شعر ضربان قلب , شعر در مورد ضربان قلب , شعر در وصف ضربان قلب , شعر درباره ضربان قلب

شعر با کلمه ی رقابت

شعر ظهر عاشورا , شعر در مورد ظهر عاشورا , شعر در وصف ظهر عاشورا , شعر درباره ظهر عاشورا

دهان یار نیاید رقیب را در چشم

که خرده بین نبود هیچ دیده معیوب

اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری

شعری در مورد رقابت

اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی

گر چه بی مهرند مهرویان به عشاق، ای رقیب

جان عاشق می شود مأوای خوبان عاقبت

عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه

شعری درباره رقابت

اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری

من رسوا شده را خودکش و مفگن به رقیب

که بدین روز کسی پیش بداندیش نرفت

مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی

شعری برای رقابت

بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی

شرح غم عشق بیش ازین ز چه گویم

شوق من وجور او رسید به غایت

اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار

شعر درباره ی رقابت

شعر رودکی , شعر رودکی عاشقانه , رودکی شعر معروف , شعر چنگ رودکی , اشعار رودکی

گر تو به تیغم زنی خلاص نباشد

زخم تو خوشتر که از رقیب حمایت

شعر امیر خسرو دهلوی , اشعار امیر خسرو دهلوی , شعری از امیرخسرو دهلوی , دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی

شعر در مورد رقابت

سنایی , شعر سنایی , اشعار سنایی , دیوان سنایی , آثار سنایی

چون تو نایی، چیست این جور رقیب؟

خار می دانی که با خرما خوش است

فخرالدین عراقی , شعر فخرالدین عراقی , اشعار فخرالدین عراقی , آثار فخرالدین عراقی , شور عشق فخرالدین عراقی

شعر درباره رقابت

ناصرخسرو , شعر ناصرخسرو , اشعار ناصرخسرو , سفرنامه ناصرخسرو

دل رقیب نسوزد ز آه من، چه کنم؟

نمی توان سگ دیوانه را وفا آموخت

وحشی بافقی ,شعر وحشی بافقی , اشعار وحشی بافقی , دیوان وحشی بافقی , آثار وحشی بافقی

شعر برای رقابت

محتشم کاشانی , شعر محتشم کاشانی , اشعار محتشم کاشانی , زندگینامه محتشم کاشانی

خلق رقیب بسته شد از رغبت تنم

ای وای بر سگی که به حلق استخوان گرفت

فروغی بسطامی , شعر فروغی بسطامی , اشعار فروغی بسطامی , دیوان فروغی بسطامی

شعر در باره رقابت

سیمین بهبهانی ,شعر سیمین بهبهانی , اشعار سیمین بهبهانی , چرا رفتی سیمین بهبهانی , اشعار سیاسی سیمین بهبهانی

نتوانمش که بینم به رقیب ناموافق

چه خوش است گل، ولیکن چه کنم که خار دارد؟

فایز دشتی , شعر فایز دشتی , اشعار فایز دشتی , اشعار زیبای فایز دشتی

شعر با رقابت

ملک الشعرای بهار , شعر ملک الشعرای بهار , اشعار ملک الشعرای بهار , آثار ملک الشعرای بهار , دیوان ملک الشعرای بهار

مردم از نالیدن و روزی نگفتی، ای رقیب

کیست این کاندر پس دیوار زاری می کند

فروغ فرخزاد , شعر فروغ فرخزاد , اشعار فروغ فرخزاد , زندگینامه فروغ فرخزاد , گناه فروغ فرخزاد

شعر درمورد رقابت

حسین منزوی , شعر حسین منزوی , اشعار حسین منزوی , دیوان حسین منزوی

گر نیندیشد رقیب او، بلای عاشقان

هم بر آن جان بلا تشویش او خواهد فتاد

هوشنگ ابتهاج , شعر هوشنگ ابتهاج , اشعار هوشنگ ابتهاج , شعر سایه هوشنگ ابتهاج

شعر با کلمه رقابت

هاتف اصفهانی , شعر هاتف اصفهانی , اشعار هاتف اصفهانی , آثار و عکس هاتف اصفهانی

از گریه من رقیب بدخوی

با آن همه حسم مهربان شد

ایرج میرزا , شعر ایرج میرزا , اشعار ایرج میرزا , شعر حجاب ایرج میرزا , دیوان ایرج میرزا

شعر با کلمه ی رقابت

قیصر امین پور , شعر قیصر امین پور , اشعار قیصر امین پور , قیصر امین پور کیست

گشت اعمی، چو خط سبز ترا دید رقیب

چشم افعی چو زمرد نگرد، کور شود

مهدی فرجی , شعر مهدی فرجی , اشعار مهدی فرجی , مهدی فرجی شاعر

شعری در مورد رقابت

خاقانی , شعر خاقانی , اشعار خاقانی , خاقانی شروانی , دیوان خاقانی

خسروا، دیده نگه دار ز دیدار رقیب

که زیان نظر از صحبت ناخوش باشد

سلمان هراتی , شعر سلمان هراتی , اشعار سلمان هراتی , آثار سلمان هراتی

شعری درباره رقابت

رحیم معینی کرمانشاهی , شعر رحیم معینی کرمانشاهی , اشعار رحیم معینی کرمانشاهی , آثار رحیم معینی کرمانشاهی

باد یارب چو رقیب تو پریشان همه وقت

که ترا بر سر دلهای پریشان آورد

مهدی اخوان ثالث , شعر مهدی اخوان ثالث , اشعار مهدی اخوان ثالث , قاصدک مهدی اخوان ثالث

شعری برای رقابت

سید علی صالحی , شعر سید علی صالحی , اشعار سید علی صالحی , آثار سید علی صالحی , اشعار عاشقانه سید علی صالحی

ژولیده خاسته ست، تفحص کن، ای رقیب

کاندم که خفته پهلوی جانان من که بود؟

علی صفری , شعر علی صفری , اشعار علی صفری , آثار علی صفری , اشعار عاشقانه علی صفری

شعر درباره ی رقابت

علی صفری , شعر علی صفری , اشعار علی صفری , آثار علی صفری , اشعار عاشقانه علی صفری

فریاد خواسته ست، بگوییش، ای رقیب

تا چند گه ز دیده مردم نهان رود

محمدرضا شفیعی کدکنی , شعر محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی , آثار محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار عاشقانه محمدرضا شفیعی کدکنی

شعر در مورد رقابت

علیرضا آذر , شعر علیرضا آذر , اشعار علیرضا آذر , آثار علیرضا آذر , اشعار عاشقانه علیرضا آذر

کشت شبت به دست نیاید، وه ای رقیب

جایی که پا گرفت، خدنگ سحر خورد

فریدون مشیری , شعر فریدون مشیری , اشعار فریدون مشیری , آثار فریدون مشیری , اشعار عاشقانه فریدون مشیری

شعر درباره رقابت

احمدرضا احمدی , شعر احمدرضا احمدی , اشعار احمدرضا احمدی , آثار احمدرضا احمدی , اشعار عاشقانه احمدرضا احمدی

دوری هجر خود رگ جانم گسسته بود

تیغی که زد رقیب بدانم بهانه شد

علیرضا بدیع , شعر علیرضا بدیع , اشعار علیرضا بدیع , آثار علیرضا بدیع , اشعار عاشقانه علیرضا بدیع

شعر برای رقابت

علیرضا روشن , شعر علیرضا روشن , اشعار علیرضا روشن , آثار علیرضا روشن , اشعار عاشقانه علیرضا روشن

گر بنده کشتنیست مشو رویش، ای رقیب

چون خواب صبح در سر آن نازنین بود

ژاله اصفهانی , شعر ژاله اصفهانی , اشعار ژاله اصفهانی , آثار ژاله اصفهانی , اشعار عاشقانه ژاله اصفهانی

شعر در باره رقابت

خواجوی کرمانی , شعر خواجوی کرمانی , اشعار خواجوی کرمانی , آثار خواجوی کرمانی , اشعار عاشقانه خواجوی کرمانی

رقیب گفت که یاد تو می کند گه گاه

مرا ز بخت بد خویشتن محال نمود

قاآنی , شعر قاآنی , اشعار قاآنی , آثار قاآنی , اشعار عاشقانه قاآنی

شعر با رقابت

روزبه بمانی , شعر روزبه بمانی , اشعار روزبه بمانی , آثار روزبه بمانی , اشعار عاشقانه روزبه بمانی

کشم به کوی تو ناگه رقیب کافرکیش

من این غزا ز برای خدا بخواهم کرد

مونا برزویی , شعر مونا برزویی , اشعار مونا برزویی , آثار مونا برزویی , اشعار عاشقانه مونا برزویی

شعر درمورد رقابت

شیخ بهایی , شعر شیخ بهایی , اشعار شیخ بهایی , آثار شیخ بهایی , اشعار عاشقانه شیخ بهایی

چو یار دید که قصد رقیب دارم، گفت

گدا نگر که به سگ کارزار خواهد کرد

عبدالجبار کاکایی , شعر عبدالجبار کاکایی , اشعار عبدالجبار کاکایی , آثار عبدالجبار کاکایی , اشعار عاشقانه عبدالجبار کاکایی

شعر با کلمه رقابت

یغما گلرویی , شعر یغما گلرویی , اشعار یغما گلرویی , آثار یغما گلرویی , اشعار عاشقانه یغما گلرویی

مگو حکایت او، ای رقیب بد، چندین

که در دلم همه شب خارخار خواهد کرد

افشین یداللهی , شعر افشین یداللهی , اشعار افشین یداللهی , آثار افشین یداللهی , اشعار عاشقانه افشین یداللهی

شعر با کلمه ی رقابت

منوچهر آتشی , شعر منوچهر آتشی , اشعار منوچهر آتشی , آثار منوچهر آتشی , اشعار عاشقانه منوچهر آتشی

پیش تو مردن مرا چون نگذارد رقیب

بهر چه باری زید خسرو مشتاق تو

فرخی سیستانی , شعر فرخی سیستانی , اشعار فرخی سیستانی , آثار فرخی سیستانی , اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

شعری در مورد رقابت

مریم حیدرزاده , شعر مریم حیدرزاده , اشعار مریم حیدرزاده , آثار مریم حیدرزاده , اشعار عاشقانه مریم حیدرزاده

هستم به رقیب ناکس، ای دوست

چون خار به گل دژم نشسته

گروس عبدالملکیان , شعر گروس عبدالملکیان , اشعار گروس عبدالملکیان , آثار گروس عبدالملکیان , اشعار عاشقانه گروس عبدالملکیان

شعری درباره رقابت

نادر نادرپور , شعر نادر نادرپور , اشعار نادر نادرپور , آثار نادر نادرپور , اشعار عاشقانه نادر نادرپور

رقیب ار کشد خسرو خسته را

زبان را در آن رخصت «نه » مده

حسین پناهی , شعر حسین پناهی , اشعار حسین پناهی , آثار حسین پناهی , اشعار عاشقانه حسین پناهی

شعری برای رقابت

مسعود فردمنش , شعر مسعود فردمنش , اشعار مسعود فردمنش , آثار مسعود فردمنش , اشعار عاشقانه مسعود فردمنش

بر قتل چون منی چه گماری رقیب را؟

ای در جهان غریب، مسوز این غریب را

شعر عمو , شعر در مورد عمو , شعر درباره عمو , شعر در وصف عمو

شعر درباره ی رقابت

ناهید عباسی , شعر ناهید عباسی , اشعار ناهید عباسی , آثار ناهید عباسی , اشعار عاشقانه ناهید عباسی

چونت ز دل برآمد، جانا که بی رقیب

بر من گذار کردی تنها؟ عجب، عجب!

عطار نیشابوری , شعر عطار نیشابوری , اشعار عطار نیشابوری , آثار عطار نیشابوری , اشعار عاشقانه عطار نیشابوری

شعر در مورد رقابت

اردلان سرفراز , شعر اردلان سرفراز , اشعار اردلان سرفراز , آثار اردلان سرفراز , اشعار عاشقانه اردلان سرفراز

دیر کشید، ای نگار، سوختنم ز انتظار

یا نظری بی ستیز، یا گذری بی رقیب

نصرت رحمانی , شعر نصرت رحمانی , اشعار نصرت رحمانی , آثار نصرت رحمانی , اشعار عاشقانه نصرت رحمانی

شعر درباره رقابت

محمد علی بهمنی , شعر محمد علی بهمنی , اشعار محمد علی بهمنی , آثار محمد علی بهمنی , اشعار عاشقانه محمد علی بهمنی

رقیب قصه دردم که گفت می گویم

رها مکن که بگوید، که من بخواهم گفت

مژگان عباسلو , شعر مژگان عباسلو , اشعار مژگان عباسلو , آثار مژگان عباسلو , اشعار عاشقانه مژگان عباسلو

شعر برای رقابت

شهاب مقربین , شعر شهاب مقربین , اشعار شهاب مقربین , آثار شهاب مقربین , اشعار عاشقانه شهاب مقربین

به زبان خود نگارا، خبرم بپرس روزی

که دلت زبون مبادا! ز رقیب چون ز بینی

ناظم حکمت , شعر ناظم حکمت , اشعار ناظم حکمت , آثار ناظم حکمت , اشعار عاشقانه ناظم حکمت

شعر در باره رقابت

نزار قبانی , شعر نزار قبانی , اشعار نزار قبانی , آثار نزار قبانی , اشعار عاشقانه نزار قبانی

ای رقیب، ار می کشی اول دل من پاره کن

داغهای خنجر بیدادمند او بین

فاضل نظری , شعر فاضل نظری , اشعار فاضل نظری , آثار فاضل نظری , اشعار عاشقانه فاضل نظری

شعر با رقابت

کیکاووس یاکیده , شعر کیکاووس یاکیده , اشعار کیکاووس یاکیده , آثار کیکاووس یاکیده , اشعار عاشقانه کیکاووس یاکیده

رقیب تو نه جفا خسته کرد خسرو را

چو طوطیم که به چشم مگس نمی آیم

لیلا کردبچه , شعر لیلا کردبچه , اشعار لیلا کردبچه , آثار لیلا کردبچه , اشعار عاشقانه لیلا کردبچه

شعر درمورد رقابت

علی شریعتی , شعر علی شریعتی , اشعار علی شریعتی , آثار علی شریعتی , اشعار عاشقانه علی شریعتی

رقیب گویدم، ای خون گرفته، چشم ببند

چو عاشقم من مسکین به روی او، چه کنم؟

شعر خودم , شعر در مورد خودم , شعر درباره خودم , شعر در وصف خودم

شعر با کلمه ی رقابت

شعر حق الناس , شعر در مورد حق الناس , شعر درباره حق الناس , شعر در وصف حق الناس

رقیب را بجناب تو قدر بیش از ماست

سگ توایم، چرا از رقیب کم باشیم؟

شعر بی خوابی , شعر در مورد بی خوابی , شعر درباره بی خوابی , شعر در وصف بی خوابی

شعر با کلمه رقابت

شعر کابل , شعر در مورد کابل , شعر درباره کابل , شعر در وصف کابل

ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم

مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را

شعر عدالت , شعر در مورد عدالت , شعر درباره عدالت , شعر در وصف عدالت

شعری در مورد رقابت

شعر ازدواج , شعر در مورد ازدواج , شعر درباره ازدواج , شعر در وصف ازدواج

نزدیک شد آن دم که رقیب تو بگوید

دور از رخت این خسته رنجور نماندست

شعر غیرت , شعر در مورد غیرت , شعر درباره غیرت , شعر در وصف غیرت

شعری درباره رقابت

شعر تعصب , شعر در مورد تعصب , شعر درباره تعصب , شعر در وصف تعصب

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

در غنچه ای هنوز و صدت عندلیب هست

شعر در مورد رقابت

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.