گلچین زیباترین شعر در مورد رفتگان

شعر در مورد رفتگان

شعر در مورد رفتگان ,شعری در مورد رفتگان,شعر در مورد مردگان,شعر در مورد از دست رفتگان,شعر درباره رفتگان,شعر زیبا در مورد رفتگان,شعر در مورد از دنیا رفتگان,شعر در مورد رفتگان خاک,شعری در مورد مردگان,شعری درباره رفتگان,شعر زیبا در مورد مردگان,شعر درباره مردگان,شعر حافظ در مورد مردگان,شعر حسین پناهی در مورد مردگان,شعر درباره از دست رفتگان,شعر کوتاه درباره رفتگان,شعر درباره ی رفتگان,شعر رفتگان,شعر برای رفتگان,شعر درباره رفتگان,شعر یاد رفتگان,شعر غم رفتگان,شعر در مورد رفتگان,شعر راجب رفتگان,شعر برای ازدست رفتگان,شعر در وصف رفتگان,شعر نامدگان و رفتگان,شعری برای رفتگان,شعر برای از دست رفتگان,شعر برای از دنیا رفتگان,شعر کوتاه برای رفتگان,شعر نو برای رفتگان,شعر های زیبا برای رفتگان,شعر درباره مردگان,شعری در مورد رفتگان,شعر کوتاه درباره رفتگان,شعر درباره از دست رفتگان,شعری درباره رفتگان,شعر در مورد رفتگان خاک,شعر درباره ی رفتگان,شعر به یاد رفتگان,شعر یاد مردگان,شعر در مورد مردگان,شعر در مورد از دست رفتگان,شعر زیبا در مورد رفتگان,شعر در مورد از دنیا رفتگان,شعری برای ازدست رفتگان,شعر از دست رفتگان,شعر برای از دست رفتگان,شعر در وصف مردگان,شعر در وصف از دست رفتگان,شعری در وصف رفتگان,متن شعر نامدگان و رفتگان

شعر در مورد رفتگان

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد رفتگان برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

این  گنج نهان در دل خانه پدرم  بود

هم بال و پرم بود و همی تاج سرم بود

هرجا که زمن نام و نشانی طلبیدند

هم  نام بلندش سند معتبرم بود

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

شعر در مورد رفتگان

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

زردی روی مرا ، نیک تماشا نما

شمع وجود من از دوری تو کاسته

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

شعری در مورد رفتگان

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

وجودت را بر ماندگارترین ستون خوبیها مینگارم

تا بدانی یادت برایم همیشه عزیز بوده و تا همیشه عزیز خواهد ماند

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

شعر در مورد مردگان

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

گوهر از خاک بر آرند و عزیزش دارند

بخت بد بین که فلک گوهر ما برده به خاک

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

شعر در مورد از دست رفتگان

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

درشب فاصله ها ، خاطره ها مهمان من است

یاد تو روشنی کلبه ویران من است

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

شعر درباره رفتگان

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود

گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود

گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود

گفتا که نگو مصلحت دوست در این بود

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

شعر زیبا در مورد رفتگان

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

گاهی مرا یاد کن …

من همانم که اگر ساعتی از من بی خبر بودی

آسمان را به زمین می دوختی …

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

شعر در مورد از دنیا رفتگان

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم

من به داغ تو جوان رفته زه دنیا چه کنم

بهر هر درد دوائیست به جز داغ جوان

من به دردی که بر او نیست مداوا چه کنم

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

شعر در مورد رفتگان خاک

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

باز هم از یاد تو ، شعله به پا خواسته

آتش سرخش ز نور ، قلب من آراسته

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

شعری در مورد مردگان

شعر ثواب , شعر در مورد ثواب , شعر در وصف ثواب , شعر درباره ثواب

اگر پرسند آخرین نفست به یاد کیست ؟

گویم به یاد کسی که بی وفایی در ذاتش نیست

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

شعری درباره رفتگان

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

جوان نازنین در خاک رفتی

از این دنیای غم، غمناک رفتی

زدی آتش به جان دوستداران

چو گل پاک آمدی و پاک رفتی

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

شعر زیبا در مورد مردگان

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

تا زمین در گردش و تا آسمان در چرخش است

یاد یاران چون شما در قلب ما آرامش است…

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

شعر درباره مردگان

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

شبی از سوز دل گفتم قلم را

بیا بنویس غم های دلم را

گفتا برو بیمار عاشق

ندارم طاقت این همه غم را

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعر حافظ در مورد مردگان

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

حال دل از من نمیپرسی چرا 

حال پرسیدن که دیگر ننگ نیست . . .

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

شعر حسین پناهی در مورد مردگان

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

یه لحظه دلم خواست صدایت بکنم

گردش به حریم با صفایت بکنم

آشوب دلم به من چنین فرمان داد

در سجده بیفتم و دعایت بکنم

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

شعر درباره از دست رفتگان

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

روزهاست از سقف لحظه هایم یاد تو می چکد

اگر باران بند بیاید از این خانه می روم

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

شعر کوتاه درباره رفتگان

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

امروز را برای بیان احساس به عزیزت غنیمت شمار

شاید فردا احساسی باشد اما عزیزی نباشد

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

شعر درباره ی رفتگان

شعر عزیز از دست رفته , شعر در مورد عزیز از دست رفته , شعر در وصف عزیز از دست رفته , شعر درباره عزیز از دست رفته

آن نازنین کجاست که یادم نمیکند

صد غم به سینه دارم و شادم نمیکند

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

شعر رفتگان

شعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

ارزش بودنت را همیشه از

اندیشه یک لحظه نبودنت می توان فهمید

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

شعر برای رفتگان

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

شب است و آسمان را غم گرفته

سکوتم با نگاهش دم گرفته

شب است و کهکشانی در کنارم

ولی از دوریت من بیقرارم

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

شعر درباره رفتگان

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

شاید با هم بودن سخت تکرار شود

اما به یاد هم بودن را هر لحظه میتوان تکرار کرد

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

شعر یاد رفتگان

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

امشب این خانه عجب حال و هوایی دارد

گپ زدن با در و دیوار صفایی دارد

همه رفتند از این خانه بجز غم

باز این یار قدیمی چه وفایی دارد

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

شعر غم رفتگان

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

اگر نسیمی شانه هایت را نوازش کرد

بدان آن هوای دل من است که به یادت می وزد

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

شعر در مورد رفتگان

شعر لاله , شعر در مورد لاله , شعر در وصف لاله , شعر درباره لاله

چون جان تو می‌ستانی چون شکر است مردن

با تو ز جان شیرین شیرین‌تر است مردن

شعر فوت پدر , شعر در مورد فوت پدر , شعر در وصف فوت پدر , شعر درباره فوت پدر

شعر راجب رفتگان

شعر ابوسعید ابوالخیر , اشعار ابوسعید ابوالخیر , شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر , کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر , زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر

من آن شمعم که شبها در شبستان تو می سوزم

به ظاهر شاد و در باطن ز هجران تو می سوزم

اشعار صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی بهشت , شعر صائب تبریزی در مورد بهشت

شعر برای ازدست رفتگان

شعر طبیب , شعر در مورد طبیب , شعر در وصف طبیب , شعر درباره طبیب

روزی که زیر خاک تن ما نهان شود

وانها که کرده‌ایم یکایک عیان شود

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

شعر در وصف رفتگان

شعر کلاه , شعر در مورد کلاه , شعر در وصف کلاه , شعر درباره کلاه

خداوندا بکن یاری، زبس غم پر شرارِن

که ای دل سی سوز شروه هم بی قرارِن

شعر لیله الرغائب , شعر در مورد لیله الرغائب , شعر در وصف لیله الرغائب , شعر درباره لیله الرغائب

شعر نامدگان و رفتگان

شعر ذهن , شعر در مورد ذهن , شعر در وصف ذهن , شعر درباره ذهن

من نمی‌خواهم که بعد از مرگ من افغان کنند

دوستان گریان شوند و دیگران نالان کنند

شعر ضحاک , شعر در مورد ضحاک , شعر در وصف ضحاک , شعر درباره ضحاک


شعری برای رفتگان

شعر ژن , شعر در مورد ژن , شعر در وصف ژن , شعر درباره ژن

وضع ما در گردش دنیا چه فرقی می‌کند

زندگی یا مرگ، بعد از ما چه فرقی می‌کند

شعر ضمیر ناخودآگاه , شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه , شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه , شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

شعر برای از دست رفتگان

شعر ژاله , شعر در مورد ژاله , شعر در وصف ژاله , شعر درباره ژاله

ناگهان می‌آید و در سینه می‌لرزد دلم

هرچه جز یاد تو را با خاک یکسان می‌کند

شعر عاشورا , شعر در مورد عاشورا , شعر در وصف عاشورا , شعر درباره عاشورا

شعر برای از دنیا رفتگان

شعر ظاهر و باطن , شعر در مورد ظاهر و باطن , شعر در وصف ظاهر و باطن , شعر درباره ظاهر و باطن

اگر ملک سلیمانت ببخشند

در آخر خاک راهی عاقبت هیچ

شعر ذوالجناح , شعر در مورد ذوالجناح , شعر در وصف ذوالجناح , شعر درباره ذوالجناح

شعر کوتاه برای رفتگان

شعر ذوالفقار , شعر در مورد ذوالفقار , شعر در وصف ذوالفقار , شعر درباره ذوالفقار

دل سِرّ‌‌ِ حیات اگر کَماهی دانست،

در مرگ هم اسرار الهی دانست؛

شعر ضربان قلب , شعر در مورد ضربان قلب , شعر در وصف ضربان قلب , شعر درباره ضربان قلب

شعر نو برای رفتگان

شعر ظهر عاشورا , شعر در مورد ظهر عاشورا , شعر در وصف ظهر عاشورا , شعر درباره ظهر عاشورا

مرگ هر چند خوش نباشد لیک

بی رخ دوستان خوشم باشد

اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری

شعر های زیبا برای رفتگان

اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی

مرگ اگر مرد است آید پیش من

تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ

عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه

شعر درباره مردگان

اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری

مرگ ما هست عروسی ابد

سر آن چیست هو الله احد

مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی

شعری در مورد رفتگان

بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی

چو خواهی ستایش پس مرگ تو

خرد باید ای نامور برگ تو

اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار

شعر کوتاه درباره رفتگان

شعر رودکی , شعر رودکی عاشقانه , رودکی شعر معروف , شعر چنگ رودکی , اشعار رودکی

روز مرگم نفسی وعده دیدار بده

وان گهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر

شعر امیر خسرو دهلوی , اشعار امیر خسرو دهلوی , شعری از امیرخسرو دهلوی , دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی

شعر درباره از دست رفتگان

سنایی , شعر سنایی , اشعار سنایی , دیوان سنایی , آثار سنایی

مرا کز عشق می‌سوزم ز دوزخ چند ترسانی

کسی از مرگ می‌ترسد که در دل خوف جان دارد

فخرالدین عراقی , شعر فخرالدین عراقی , اشعار فخرالدین عراقی , آثار فخرالدین عراقی , شور عشق فخرالدین عراقی

شعری درباره رفتگان

ناصرخسرو , شعر ناصرخسرو , اشعار ناصرخسرو , سفرنامه ناصرخسرو

خصم را گو پیش تیغش جوشن و خفتان مپوش

مرگ را کی چاره هرگز جوشن و خفتان کند

وحشی بافقی ,شعر وحشی بافقی , اشعار وحشی بافقی , دیوان وحشی بافقی , آثار وحشی بافقی

شعر در مورد رفتگان خاک

محتشم کاشانی , شعر محتشم کاشانی , اشعار محتشم کاشانی , زندگینامه محتشم کاشانی

خواب را گفته‌ای برادر مرگ

چو بخسبی همی‌زنی درِ مرگ

فروغی بسطامی , شعر فروغی بسطامی , اشعار فروغی بسطامی , دیوان فروغی بسطامی

شعر درباره ی رفتگان

سیمین بهبهانی ,شعر سیمین بهبهانی , اشعار سیمین بهبهانی , چرا رفتی سیمین بهبهانی , اشعار سیاسی سیمین بهبهانی

چون زیستن تو مرگ تو خواهد بود

نامرده بمیر تا بمانی زنده

فایز دشتی , شعر فایز دشتی , اشعار فایز دشتی , اشعار زیبای فایز دشتی

شعر به یاد رفتگان

ملک الشعرای بهار , شعر ملک الشعرای بهار , اشعار ملک الشعرای بهار , آثار ملک الشعرای بهار , دیوان ملک الشعرای بهار

خوشا آن‌کس که پیش از مرگ میرد

دل و جان هرچه باشد ترک گیرد

فروغ فرخزاد , شعر فروغ فرخزاد , اشعار فروغ فرخزاد , زندگینامه فروغ فرخزاد , گناه فروغ فرخزاد

شعر یاد مردگان

حسین منزوی , شعر حسین منزوی , اشعار حسین منزوی , دیوان حسین منزوی

گویند که مرگ طرفه خوابی ست

این خواب گران گرفت ما را

هوشنگ ابتهاج , شعر هوشنگ ابتهاج , اشعار هوشنگ ابتهاج , شعر سایه هوشنگ ابتهاج

شعر در مورد مردگان

هاتف اصفهانی , شعر هاتف اصفهانی , اشعار هاتف اصفهانی , آثار و عکس هاتف اصفهانی

دیشبش گفتم فلانی! زیرلب گفتا که «مرگ!»

طرفه مرگی بود این کز آب حیوان زاده شد

ایرج میرزا , شعر ایرج میرزا , اشعار ایرج میرزا , شعر حجاب ایرج میرزا , دیوان ایرج میرزا

شعر در مورد از دست رفتگان

قیصر امین پور , شعر قیصر امین پور , اشعار قیصر امین پور , قیصر امین پور کیست

سخن‌گو سخن سخت پاکیزه راند

که مرگ به انبوه را جشن خواند

مهدی فرجی , شعر مهدی فرجی , اشعار مهدی فرجی , مهدی فرجی شاعر

شعر زیبا در مورد رفتگان

خاقانی , شعر خاقانی , اشعار خاقانی , خاقانی شروانی , دیوان خاقانی

کسی کو نکونام میرد همی

ز مرگش تاسف خورد عالمی

سلمان هراتی , شعر سلمان هراتی , اشعار سلمان هراتی , آثار سلمان هراتی

شعر در مورد از دنیا رفتگان

رحیم معینی کرمانشاهی , شعر رحیم معینی کرمانشاهی , اشعار رحیم معینی کرمانشاهی , آثار رحیم معینی کرمانشاهی

زدم فریاد خدایا این چه رسمی است

رفیقان را جدا کردن هنر نیست

رفیقان قلب انسانند خدایا

بدون قلب چگونه می توان زیست ؟

مهدی اخوان ثالث , شعر مهدی اخوان ثالث , اشعار مهدی اخوان ثالث , قاصدک مهدی اخوان ثالث

شعری برای ازدست رفتگان

سید علی صالحی , شعر سید علی صالحی , اشعار سید علی صالحی , آثار سید علی صالحی , اشعار عاشقانه سید علی صالحی

ز هجران تو پرپر می زند دل

ز دل تنگی به هر در می زند دل

چو بلبل در فراق رویت ای گل

به دیوار قفس سرمیزند دل

حمید مصدق , شعر حمید مصدق , اشعار حمید مصدق , آثار حمید مصدق , اشعار عاشقانه حمید مصدق

شعر از دست رفتگان

علی صفری , شعر علی صفری , اشعار علی صفری , آثار علی صفری , اشعار عاشقانه علی صفری

گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است

می چیند آن گلی که به عالم نمونه است

محمدرضا شفیعی کدکنی , شعر محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی , آثار محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار عاشقانه محمدرضا شفیعی کدکنی

شعر برای از دست رفتگان

علیرضا آذر , شعر علیرضا آذر , اشعار علیرضا آذر , آثار علیرضا آذر , اشعار عاشقانه علیرضا آذر

باورم نیست مادر رفتی و خاموش شدی

ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی

فریدون مشیری , شعر فریدون مشیری , اشعار فریدون مشیری , آثار فریدون مشیری , اشعار عاشقانه فریدون مشیری

شعر در وصف مردگان

احمدرضا احمدی , شعر احمدرضا احمدی , اشعار احمدرضا احمدی , آثار احمدرضا احمدی , اشعار عاشقانه احمدرضا احمدی

شعله ای خاموش گشت و خانه ای بی نور شد

گوهر ارزنده ای پنهان به خاک گور شد

علیرضا بدیع , شعر علیرضا بدیع , اشعار علیرضا بدیع , آثار علیرضا بدیع , اشعار عاشقانه علیرضا بدیع

شعر در وصف از دست رفتگان

علیرضا روشن , شعر علیرضا روشن , اشعار علیرضا روشن , آثار علیرضا روشن , اشعار عاشقانه علیرضا روشن

گشته اکنون چشم ما از درد و غم دریا مادر

ما چه گوییم بی تو از فردا و فرداها مادر

ژاله اصفهانی , شعر ژاله اصفهانی , اشعار ژاله اصفهانی , آثار ژاله اصفهانی , اشعار عاشقانه ژاله اصفهانی

شعری در وصف رفتگان

خواجوی کرمانی , شعر خواجوی کرمانی , اشعار خواجوی کرمانی , آثار خواجوی کرمانی , اشعار عاشقانه خواجوی کرمانی

مادرم یاس‌ها عطرشان را

از بوی تن تو به عاریت می‌گیرند

قاآنی , شعر قاآنی , اشعار قاآنی , آثار قاآنی , اشعار عاشقانه قاآنی

متن شعر نامدگان و رفتگان

روزبه بمانی , شعر روزبه بمانی , اشعار روزبه بمانی , آثار روزبه بمانی , اشعار عاشقانه روزبه بمانی

زدی آتش به جان دوستداران

چو گل پاک آمدی و پاک رفتی

مونا برزویی , شعر مونا برزویی , اشعار مونا برزویی , آثار مونا برزویی , اشعار عاشقانه مونا برزویی

شعر در مورد رفتگان

شیخ بهایی , شعر شیخ بهایی , اشعار شیخ بهایی , آثار شیخ بهایی , اشعار عاشقانه شیخ بهایی

کوه ار شوم به صبر و توانایی و شکیب

داغ تو کوه را بشکاند کمر، پدر

عبدالجبار کاکایی , شعر عبدالجبار کاکایی , اشعار عبدالجبار کاکایی , آثار عبدالجبار کاکایی , اشعار عاشقانه عبدالجبار کاکایی

شعری در مورد رفتگان

یغما گلرویی , شعر یغما گلرویی , اشعار یغما گلرویی , آثار یغما گلرویی , اشعار عاشقانه یغما گلرویی

رفتی واتش زدی بر جسم وجانم ای پدر

گشت تاریک از فراقت اشیانم ای پدر

چون به یاد ارم محبتهای دیرین تورا

می رود ازکف برون تاب وتوانم ای پدر

افشین یداللهی , شعر افشین یداللهی , اشعار افشین یداللهی , آثار افشین یداللهی , اشعار عاشقانه افشین یداللهی

شعر در مورد مردگان

منوچهر آتشی , شعر منوچهر آتشی , اشعار منوچهر آتشی , آثار منوچهر آتشی , اشعار عاشقانه منوچهر آتشی

پدرم نقش تو اگر از میانه برخاست

اندوه تو جاودانه بر پاست

فرخی سیستانی , شعر فرخی سیستانی , اشعار فرخی سیستانی , آثار فرخی سیستانی , اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

شعر در مورد از دست رفتگان

مریم حیدرزاده , شعر مریم حیدرزاده , اشعار مریم حیدرزاده , آثار مریم حیدرزاده , اشعار عاشقانه مریم حیدرزاده

دلتنگ تر از هر شب و هر روز شدم من

بی مهر پدر، شمع پر از سوز شدم من

گروس عبدالملکیان , شعر گروس عبدالملکیان , اشعار گروس عبدالملکیان , آثار گروس عبدالملکیان , اشعار عاشقانه گروس عبدالملکیان

شعر درباره رفتگان

نادر نادرپور , شعر نادر نادرپور , اشعار نادر نادرپور , آثار نادر نادرپور , اشعار عاشقانه نادر نادرپور

بین خوبان جهان هیچ کس مثل تو نیست

پدرم هیچ زمان، هیچ کس، مثل تو نیست

حسین پناهی , شعر حسین پناهی , اشعار حسین پناهی , آثار حسین پناهی , اشعار عاشقانه حسین پناهی

شعر زیبا در مورد رفتگان

مسعود فردمنش , شعر مسعود فردمنش , اشعار مسعود فردمنش , آثار مسعود فردمنش , اشعار عاشقانه مسعود فردمنش

به قاب کهنه چشمانم ای مادر

به جز تصویر زیبایت ندارم

شعر عمو , شعر در مورد عمو , شعر درباره عمو , شعر در وصف عمو

شعر در مورد از دنیا رفتگان

ناهید عباسی , شعر ناهید عباسی , اشعار ناهید عباسی , آثار ناهید عباسی , اشعار عاشقانه ناهید عباسی

مهرت برون نمی‌رود از سینه‌ام که هست

این سینه خانه تو و این دل سرای تو

عطار نیشابوری , شعر عطار نیشابوری , اشعار عطار نیشابوری , آثار عطار نیشابوری , اشعار عاشقانه عطار نیشابوری

شعر در مورد رفتگان خاک

اردلان سرفراز , شعر اردلان سرفراز , اشعار اردلان سرفراز , آثار اردلان سرفراز , اشعار عاشقانه اردلان سرفراز

تنها همان تویی که چو برخیزی از میان

هرگز کسی دگر ننشیند به جای تو

نصرت رحمانی , شعر نصرت رحمانی , اشعار نصرت رحمانی , آثار نصرت رحمانی , اشعار عاشقانه نصرت رحمانی

شعری در مورد مردگان

محمد علی بهمنی , شعر محمد علی بهمنی , اشعار محمد علی بهمنی , آثار محمد علی بهمنی , اشعار عاشقانه محمد علی بهمنی

غم هجران او را با که گویم

که چون پروانه‌ای از شعله ها رفت

مژگان عباسلو , شعر مژگان عباسلو , اشعار مژگان عباسلو , آثار مژگان عباسلو , اشعار عاشقانه مژگان عباسلو

شعری درباره رفتگان

شهاب مقربین , شعر شهاب مقربین , اشعار شهاب مقربین , آثار شهاب مقربین , اشعار عاشقانه شهاب مقربین

چون نصیحتهای شیرین ترا ارم به یاد

اتش غم میزند شعله به جانم ای پدر

ناظم حکمت , شعر ناظم حکمت , اشعار ناظم حکمت , آثار ناظم حکمت , اشعار عاشقانه ناظم حکمت

شعر زیبا در مورد مردگان

نزار قبانی , شعر نزار قبانی , اشعار نزار قبانی , آثار نزار قبانی , اشعار عاشقانه نزار قبانی

مردان خدا چه با صفا می میرند

دلباخته در راه خدا می میرند

فاضل نظری , شعر فاضل نظری , اشعار فاضل نظری , آثار فاضل نظری , اشعار عاشقانه فاضل نظری

شعر درباره مردگان

کیکاووس یاکیده , شعر کیکاووس یاکیده , اشعار کیکاووس یاکیده , آثار کیکاووس یاکیده , اشعار عاشقانه کیکاووس یاکیده

سخت است که دیدار رود تا به قیامت

رویاست پدر، آید از این در به سلامت

لیلا کردبچه , شعر لیلا کردبچه , اشعار لیلا کردبچه , آثار لیلا کردبچه , اشعار عاشقانه لیلا کردبچه

شعر حافظ در مورد مردگان

علی شریعتی , شعر علی شریعتی , اشعار علی شریعتی , آثار علی شریعتی , اشعار عاشقانه علی شریعتی

گویی که رسیده حکم آزادی شان

خندان لب و با میل و رضا می میرند

شعر خودم , شعر در مورد خودم , شعر درباره خودم , شعر در وصف خودم

شعر حسین پناهی در مورد مردگان

شعر حق الناس , شعر در مورد حق الناس , شعر درباره حق الناس , شعر در وصف حق الناس

گر بود اختیار دو عالم به دست من

می‌ریختم تمام جهان را به پای تو

شعر بی خوابی , شعر در مورد بی خوابی , شعر درباره بی خوابی , شعر در وصف بی خوابی

شعر درباره از دست رفتگان

شعر کابل , شعر در مورد کابل , شعر درباره کابل , شعر در وصف کابل

سلطان غم ، چشم و چراغم مادر

تنها گل گلزار باغم مادر

شعر عدالت , شعر در مورد عدالت , شعر درباره عدالت , شعر در وصف عدالت

شعر کوتاه درباره رفتگان

شعر ازدواج , شعر در مورد ازدواج , شعر درباره ازدواج , شعر در وصف ازدواج

کی مرده ای که نام تو زنده است جاودان

 ای در جهان به نیکی و بخشش سمر، پدر

شعر در مورد رفتگان

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.