گلچین زیباترین شعر در مورد رخش

شعر در مورد رخش

شعر در مورد رخش , شعر در مورد رخشانه،شعر درباره رخشانه،شعر در مورد رخش،شعر درباره رخشانه،شعر در مورد رخشانه،شعر رخشان،شعر رسول رخشا،شعر در مورد رخش،شعر رستم و رخش،شعر درمورد رخش،شعر در وصف رخش،شعری در وصف رخش،شعر رخش از فردوسی،شعر رخش از سعدی،شعر رخش از حافظ،شعر رخش از مولوی،شعر رخش از مولانا،شعر رخش از عطار،شعر رخش از صائب،شعر رخش از خاقانی

شعر در مورد رخش

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد رخش برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

در علفچرِ این دشتِ کبود

اسبی ریخته یال اش

بر گردنی ستبر!

رخش …

باچشم نمناک

خیره بر مرگِ تهمتن

به دست برادر …!

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

شعر در مورد رخشانه

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

به دریغ و به دروغ

کاشته بر سر راه ِ من و تو

چاه ِ خوش رنگ و لعابی از تیغ

دست های تهدید

به علامت سوگند

و به هر نام و نشانی که در این پیچ و گذر آمدنی ست

نعل های این رخش

که قرار است

کمی توشه ی پروانه و آب ِاحساس

ببرد تا خورشید

جنس ِ این جاده نیست .

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

شعر درباره رخشانه

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

رام کنم رخش سرکش ذهنم را

واین دل همیشه تنگ وبیقراررا

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

شعر در مورد رخش

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

رخش همان سمن شیر ماه نوشیده

نگاه منجمدش خالی از نوازش و نور

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

شعر درباره رخشانه

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

رخش می گوید سواری نیست نیست

کو بهاران نغمه ی مرغان چه شد ؟

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعر در مورد رخشانه

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

نیستی بخشدت ز تاب رخش

محو گردی در آفتاب رخش

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعر رخشان

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

بوسه زنم گلگون رخش، بر رخ نهم میمون رخش

گر حلقه های چون رخش اندر بناگوش آیدم

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعر رسول رخشا

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

کارخانه رخش بهارشکن

ناردانه لبش خمار شکن

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر در مورد رخش

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

«ولقد کرمنا» تاج سرت

«وحملناهم » رخش سفرت

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر رستم و رخش

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

گفتم که: بی رخش بتوان بود مدتی

خود بی رخش بدیدم و بودن محال بود

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعر درمورد رخش

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

بدین سان همی رخش ببرید راه

بتابنده روز و شبان سیاه

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر در وصف رخش

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

یکی رخش را تیز بنمود ران

تگ گور شد از تگ او گران

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعری در وصف رخش

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

کمند و پی رخش و رستم سوار

نیابد ازو دام و دد زینهار

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعر رخش از فردوسی

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

لگام از سر رخش برداشت خوار

چرا دید و بگذاشت در مرغزار

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر رخش از سعدی

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

سوی رخش رخشان برآمد دمان

چو آتش بجوشید رخش آن زمان

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعر رخش از حافظ

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

چنین گفت با رخش کای هوشیار

که گفتت که با شیر کن کارزار

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعر رخش از مولوی

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

تن رخش بسترد و زین برنهاد

ز یزدان نیکی دهش کرد یاد

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر رخش از مولانا

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

بدین رخش ماند همی رخش اوی

ولیکن ندارد پی و پخش اوی

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر رخش از عطار

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

ز پشت رخش چون رستم فروجست

لگام رخش را محکم فروبست

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر رخش از صائب

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

فرود آمد ز تخت شاهوارش

بیاوردند رخش راهوارش

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر رخش از خاقانی

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

به پشت رخش که پیکر درآمد

تو گفتی رخش او را پر برآمد

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر در مورد رخشانه

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

همی گفت این سخن رامین بیدل

بمانده تا به زانو رخش در گل

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر درباره رخشانه

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

همه شب چشم رامین اشک ریزان

هوا بر رخش او کافور بیزان

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر در مورد رخش

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

همه شب رخش در باران شده تر

به برف اندر سوار از رخش بدتر

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر درباره رخشانه

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

در کنج خرابات یکی مغ بچه دیدیم

در پیش رخش سر بنهادیم دگربار

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر در مورد رخشانه

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

یک بار ندیدیم رخش وز غم عشقش

صدبار بمردیم و بزادیم دگربار

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعر رخشان

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

دیدیم که بی عشق رخش زندگیی نیست

بی عشق رخش زنده مبادیم دگربار

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر رسول رخشا

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شد در سر سودای رخش دین و دل ما

بنگر، دل و دین داده به بادیم دگربار

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر در مورد رخش

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

تا عرش ز سودای رخش ولوله هاست

در سینه ز بازار رخش غلغله هاست

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعر رستم و رخش

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

رخش تو سپهر و زین رخش تو هلال

خورشید به جای طبل بازت باشد

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعر درمورد رخش

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

میارا رخش را به نیل دروغ

کزان نیل گردد رخش بی فروغ

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعر در وصف رخش

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

به گشت چو عاشقی رخش زرد

از درد نشسته بر رخش گرد

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعری در وصف رخش

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

ساخت دلش مخزن اسرار خویش

کرد رخش مطلع انوار خویش

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعر رخش از فردوسی

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

بزم کرامت ز رخش بر فروخت

هر که رخش دید بر آن دیده دوخت

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر رخش از سعدی

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

چون به رخش چشم همه تیز دید

نیل «عصی آدم » بر وی کشید

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعر رخش از حافظ

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

در راه رستم کی کشد

جز رخش بار روستم ؟

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعر رخش از مولوی

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

سخن پیش رخش زیبا مگویید

حدیث لاله خود آنجا مگویید

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعر رخش از مولانا

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

آفتاب رخش ظهور گرفت

وز دل من غمام غم برداشت

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعر رخش از عطار

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

ریش ناگه رخش سیاه کند

رونق حسن او تباه کند

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعر رخش از صائب

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

از چمن لاله هاش چیده شود

آب سیب رخش چکیده شود

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

شعر رخش از خاقانی

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

به رخش تازه دار جانم را

شرمساری مده روانم را

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

شعر در مورد رخشانه

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

روی او را به چشم بد منمای

به رخش چشم بی هنر مگشای

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

شعر درباره رخشانه

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

آفتاب رخش چو رخ بنمود

پیش او ذره هوا بودن

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعر در مورد رخش

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

در زین مراد باد رخشت

تا رخش سپهر بسته تنگست

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

شعر درباره رخشانه

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

بی رخش نام تماشا مبرید

برنگاهم مژه نشتر زده است

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

شعر در مورد رخشانه

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

رخش پژمراننده ارغوان

جوان سال و بیدار و بختش جوان

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

شعر رخشان

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

گرانمایه سیندخت را خفته دید

رخش پژمریده دل آشفته دید

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

شعر رسول رخشا

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

برانگیخت آن رخش رویینه سم

برآمد خروشیدن گاو دم

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

شعر در مورد رخش

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

به نام جهان آفرین یک خدای

که رستم نگرداند از رخش پای

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

شعر رستم و رخش

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

سر و مغز پولاد را زیر پای

پی رخش برده زمین را ز جای

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

شعر درمورد رخش

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

چو رستم برخش اندر آورد پای

رخش رنگ بر جای و دل هم به جای

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

شعر در وصف رخش

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

سوی رخش رخشنده بنهاد روی

دوان اسپ شد سوی دیهیم جوی

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

شعری در وصف رخش

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

ابا رخش بر خیره پیکار کرد

ازان کاو سرخفته بیدار کرد

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

شعر رخش از فردوسی

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

به بالین رستم تگ آورد رخش

همی کند خاک و همی کرد پخش

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

شعر رخش از سعدی

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

بدان مهربان رخش بیدار گفت

که تاریکی شب بخواهی نهفت

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

شعر رخش از حافظ

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

چراگاه بگذاشت رخش آنزمان

نیارست رفتن بر پهلوان

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

شعر رخش از مولوی

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

به تنها یکی کینه ور لشکرم

به رخش دلاور زمین بسپرم

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

شعر رخش از مولانا

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

چو زور تن اژدها دید رخش

کزان سان برآویخت با تاجبخش

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

شعر رخش از عطار

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

به رخش دلاور سپردم عنان

زدم بر کمربند گبرش سنان

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

شعر رخش از صائب

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

برانگیخت رخش دلاور ز جای

به چنگ اندرون نیزه سر گرای

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

شعر رخش از خاقانی

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

تهمتن برانگیخت رخش از شتاب

پس پشت جنگ آور افراسیاب

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

شعر در مورد رخشانه

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

چنین گفت با رخش کای نیک یار

مکن سستی اندر گه کارزار

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

شعر درباره رخشانه

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

چنان گرم شد رخش آتش گهر

که گفتی برآمد ز پهلوش پر

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

شعر در مورد رخش

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

نماند پی رخش فرخ نهان

چنان باره نامدار جهان

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

شعر درباره رخشانه

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

برآشفت گردافگن تاج بخش

بدنبال هومان برانگیخت رخش

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

شعر در مورد رخشانه

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

تژاو سرافراز را دل بسوخت

بکردار آتش رخش برفروخت

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

شعر رخشان

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

سر تیغ بر گردن رخش خورد

ببرید بر گستوان نبرد

شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه

شعر رسول رخشا

شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر

تن رخش را زان نیامد گزند

گو پیلتن حلقه کرد آن کمند

سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

شعر در مورد رخش

آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا

بزین اندر آورد و کردش دوال

عقابی شده رخش با پر و بال

شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید

شعر رستم و رخش

هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی

شد از هوش کاموس و نگسست خام

گو پیلتن رخش را کرد رام

شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا

شعر درمورد رخش

شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا

بکردار آتش دلاور سوار

برانگیخت رخش از پس نامدار

شعر درمورد رخش

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.