گلچین زیباترین شعر در مورد جایگاه زن

گلچین زیباترین شعر در مورد جایگاه زن

شعر در مورد جایگاه زن شعر در مورد جایگاه زن ,شعر در مورد مقام زن,شعری در مورد مقام زن,شعر زیبا در مورد مقام زن,شعر کوتاه در مورد مقام زن,شعر درباره جایگاه زن,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم رعنا

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم رعنا

شعر در مورد اسم رعنا شعر در مورد اسم رعنا ,شعر درباره اسم رعنا,شعر برای اسم رعنا,شعر درباره اسم رعنا,شعر با اسم رعنا,شعر درمورد اسم رعنا,شعر در مورد اسم رعنا,شعر با کلمه …

گلچین زیباترین شعر در مورد تبسم

گلچین زیباترین شعر در مورد تبسم

شعر در مورد تبسم ,شعر در مورد تبسم,شعری در مورد تبسم,شعر درباره تبسم,شعر در مورد شکریه تبسم,شعر در مورد اسم تبسم,شعر درمورد تبسم وترنم,شعری درباره تبسم,شعر نو درباره تبسم,شعر درباره ی تبسم,شعر …

شعر در مورد دنیا پرستی

شعر در مورد دنیا پرستی ،شعر درباره دنیا پرستی،شعر دنیا پرستی،شعر دنیا پرستان،شعر درباره دنیا پرستی،شعر در مورد دنیا پرستی،شعر دنیا پرست،شعر راجب دنیا پرستی،شعر در وصف دنیا پرستی،شعر نو دنیا پرستی،شعر دنیا پرستی از سعدی،شعر دنیا پرستی از حافظ،شعر دنیا پرستی از مولوی،شعر دنیا پرستی از مولانا،شعر دنیا پرستی از مثنوی،شعر دنیا پرستی از صائب،شعر دنیا پرستی از خاقانی،شعر دنیا پرستی از عطار،شعر دنیا پرستی از شمس،شعر دنیا پرستی از سنایی

شعر در مورد دنیا پرستی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد دنیا پرستی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

نا رس بودی، حیا شکوفایت کرد

ایمان تو نامدار دنیایت کرد

یک سکه بی رواج بودی ای ماه!

این چادر شب بود که زیبایت کرد

شعر در مورد دنیا پرستی

جهانا مپرور چو خواهی درود

چو می بدوری پروریدن چه سود؟

شعر درباره دنیا پرستی

مشکل دنیا این است که

آدمهای باهوش پر از شک هستند 

در حالی که آدمهای احمق پر از اعتماد به نفس

شعر دنیا پرستی

مکرها در کسب دنیا بارد است

مکرها در ترکِ دنیا وارد است

مکر، آن باشد که زندان حفره کرد

آنکه حفره بست، آن مکری است سرد

شعر دنیا پرستان

دل، این دل تنگ، زیر این چرخ کبود

یک عمر دهان جز به شکایت نگشود

آرامش تسبیح شما بر هم خورد

شرمنده ام ای درخت، ای گل، ای رود!

شعر درباره دنیا پرستی

برآری یکی را به چرخ بلند

سپاریش ناگه به خاک نژند

شعر در مورد دنیا پرستی

مراد ما وصال توست از دنیا و از عقبی

وگرنه بی‌شما قدری ندارد دین و دنیا را

شعر دنیا پرست

این جهان زندان و ما زندانیان

حفره کن زندان و خود را وارهان

چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن

نی قماش و نقره و میزان و زن

شعر راجب دنیا پرستی

گر نه موشی دزد در انبار ماست

گندم اعمال چهل ساله کجاست؟

شعر در وصف دنیا پرستی

جهانا سراسر فسوسی و باد

به تو نیست مرد خردمند شاد

به کردارهای تو چون بنگرم

فسوس است و بازی نماید برم

شعر نو دنیا پرستی

بخند محبوبم

دنیا گاه

به شکل تمشک بزرگی ست

که هر کس

سهمی از سرخی آن خواهد داشت!

شعر دنیا پرستی از سعدی

مال را کز بهر دین باشی حمول

«نعمَ ملٌ صالحٌ »خواندش رسول

آب در کشتی ،هلاک کشتی است

آب اندر زیر کشتی،پُشتی است

شعر دنیا پرستی از حافظ

ای قوم! با قیام نشستن مخالفم

با غیر تیغ، هر چه که آهن، مخالفم

با حلق، اگر نه در پی تکبیر، دشمنم

با سنگ، اگر نه سنگ فلاخن، مخالفم

این سر سلامت است ولی کاشکی نبود

من با سری که بر سر گردن، مخالفم

شعر دنیا پرستی از مولوی

چنینست کردار چرخ بلند

به دستی کلاه و به دیگر کمند

چو شادان نشیند کسی با کلاه

ز خم کمندش رباید ز گاه

شعر دنیا پرستی از مولانا

می چرخم

و دنیای تو را

با چین های دامنم

به کشف بکر یک خاطره دور می رسانم

شعر دنیا پرستی از مثنوی

چونکه مال و ملک را از دل براند

زان سلیمان خویش را درویش خواند

شعر دنیا پرستی از صائب

ای خوش آنکس که عیب خویش دید

هر عیبی گفت او بر خود خرید

شعر دنیا پرستی از خاقانی

جهان چو برو بر نماند ای پسر

تو نیز آز مپرست و اندوه مخور

شعر دنیا پرستی از عطار

بیا تا جهان را به بد نسپریم

به کوشش همه دست نیکی بریم

نباشد همی نیک و بد پایدار

همان به که نیکی بود یادگار

شعر دنیا پرستی از شمس

عاشق که باشی

چشم هایت را عاشقانه روی دنیا باز می کنی،

صدای قار قار کلاغ ها،

زیباترین سمفونی دنیا را در ذهنت تداعی می کند

شعر دنیا پرستی از سنایی

گر مرا هیچ نباشد

نه به دنیا نه به عُقبی

چون تو دارم، همه دارم

دگرم هیچ نباید.

شعر در مورد دنیا پرستی

برخیز مخور غم جهان گذران

بنشین و دمی به شادمانی گذران

در طبع جهان اگر وفائی بودی

نوبت به تو خود نیامدی از دگران

شعر درباره دنیا پرستی

امروز تو را دسترس فردا نیست

و اندیشه فردات بجز سودا نیست

ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست

کاین باقی عمر را بها پیدا نیست

شعر دنیا پرستی

از جمله رفتگان این راه دراز

بازآمده کیست تا به ما گوید راز

پس بر سر این دو راهه آز و نیاز

تا هیچ نمانی که نمیایی باز

شعر دنیا پرستان

کس مشکل اسرار اجل را نگشاد

کس یک قدم از دایره بیرون ننهاد

من می نگرم ز مبتدی تا استاد

عجز است به دست هر که از ماد زاد

شعر درباره دنیا پرستی

درنهادم شهوت و دنیا پرستی بود و بس

در تمام زندگی رقصی و مستی بود و بس

شعر در مورد دنیا پرستی

چون نیست ز هر چه هست جز باد بدست

چون هست بهر چه هست نقصان و شکست

انگار هر چه هست در عالم نیست

پندار که هر چه نیست در عالم هست

شعر دنیا پرست

من چشم بسته، زندگی کردم به دنیا

ای کاش بر دنیا پرستی حیز بودم

شعر راجب دنیا پرستی

هر یک چندی یکی برآید ، که منم

با نعمت و با سیم و زر آید ، که منم

چون کارک او نظام گیرد روزی

ناگه اجل از کمین درآید ، که منم

شعر در وصف دنیا پرستی

تا امدم بجویم ، از دل کام شیرین

آتش افتاد به جانم ، چرا دنیا پرستی؟

شعر نو دنیا پرستی

از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن

فردا که نیامده است فریاد مکن

بر نامده و گذشته بنیاد مکن

حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

شعر دنیا پرستی از سعدی

مال و دنیا پرستی ، دورویی توو عـــراقِ

بیعت با این نامردا ، با رشوه ونفــــــــاقِ

شعر دنیا پرستی از حافظ

پیمانه این چرخ را همه نامست

معروف بامروز و دی و فردا

فردات نیامد و دی کجا شد

زین هر سه جز امروز نیست پیدا

شعر دنیا پرستی از مولوی

علم اگر نافع شود دنیا پرستی می رود

جاهلانه غرق دنیای کذایی تا کجا

شعر دنیا پرستی از مولانا

این جهان خوابست خواب ای پور باب

شاد چون باشی بدین آشفته خواب

دل بر این آشفته خواب اندر مبند

پیش کو از تو بتابد ، تو بتاب

شعر دنیا پرستی از مثنوی

هرس کن از درخت وجودم شاخه های بت پرستی

و خاموش کن در آتشکده دلم شعله های سوزان دنیا پرستی

شعر دنیا پرستی از صائب

چون خورم اندوه ، چون همی بخورد

گردش این چرخ مرده خوار، مرا

شعر دنیا پرستی از خاقانی

تو روح را عاری کن از دنیا پرستی

درسی طنین اندازکن تامن برقصم

شعر دنیا پرستی از عطار

جهان اگر شکر آرد بدست چپ سوی تو

بدست راست درون ، بیگمان تبر دارد

شعر دنیا پرستی از شمس

تو کـز نــادانـیـت دنُـــــیا پرستی

دمــــاغ آویــزه ی هفتاد وشَصتی

شعر دنیا پرستی از سنایی

عزیزان موسم جوش بهاره

چمن پر سبزه ، صحرا لاله زاره

دمی فرصت غنیمت دان درین فصل

که دنیای دنی بی اعتباره

شعر در مورد دنیا پرستی

این دلم آهنگ مستی میزند

ناله ی دنیا پرستی میزند

تا به کی همراه این دنیا شدن

درقفس ماندن وبی معنا شدن

شعر درباره دنیا پرستی

همه چیز لحظه ای بیش نیست

دل بستن به بازی زندگی دنیا پرستی است

شعر دنیا پرستی

به قبرستان گذر کردم صباحی

شنیدم ناله و افغان و آهی

شنیدم کله ای با خاک می گفت

که این دنیا نمی ارزد به کاهی

شعر دنیا پرستان

ظلم و جور و مکنت و دنیا پرستی را همه؛

وا گذاری و مکافات عمل خواهد رسید

شعر درباره دنیا پرستی

جهان خوان و خلایق میهمان بی

گل امروز و فردا خزان بی

سیه چالی که نامش را نهند گور

بمو واجن که اینت خانمان بی

شعر در مورد دنیا پرستی

اه و صدافسوس که این دنیا پرستی میکند

غافل از دیدارخالق جمله در انظار مست

شعر دنیا پرست

اگر شاهین به چرخ هشتمینه

کند فریاد ، مرگ اندر کمینه

اگر صد سال در دنیا بمانی

در آخر منزلت زیر زمینه

شعر راجب دنیا پرستی

خود پرستی خییزد از دنیا و جاه

نیستی و حق پرستی خوشترست

شعر در وصف دنیا پرستی

الا ای مرد دنیا دار مستی

چه خواهی دید زین دنیا پرستی

شعر نو دنیا پرستی

دنیا به پایان نرسید !

امـــــــــــــــا

دنیای من به پایان رسید .

شعر در مورد دنیا پرستی

بیشتر بخوانید :

شعر در مورد بیشعوری

شعر در مورد تعصب

شعر در مورد غیرت

شعر در مورد ازدواج

شعر در مورد عدالت

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 25 اردیبهشت 1397

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.