گلچین زیباترین شعر در مورد دعوت

شعر در مورد دعوت

شعر در مورد دعوت ,شعر دعوت,شعر دعوتنامه,شعر دعوت به تولد,شعر دعوت تولد,شعر دعوت به دوستی,شعر دعوت به شام,شعر دعوت از دوست,شعر دعوتی,شعر دعوت برای تولد,شعر دعوت به روضه,شعر دعوتنامه عروسی,شعر برای دعوتنامه,شعر دعوتنامه تولد,یک شعر برای دعوت به تولد,شعر برای دعوت به تولد,شعر دعوت به جشن تولد,شعری برای دعوت به تولد,شعر برای دعوت تولد,شعر متن کارت دعوت تولد,متن شعر کارت دعوت تولد کودک,شعر کارت دعوت تولد,شعر کارت دعوت تولد کودک,شعر دعوت جشن تولد,شعر شما هم دعوتی,شعر شما هم دعوتی از کیست,شعر شما هم دعوتید,شعر برای کارت دعوت تولد,شعر برای کارت دعوت تولد کودک,شعر زیبا برای کارت دعوت تولد,شعر برای دعوت به روضه

شعر در مورد دعوت

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد دعوت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

بس است دعوت دعوت بهل دعا می گو

مسیح رفت به چارم سما به پر دعا

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

شعر در مورد دعوت

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

دعوت عاشقانه می کردم

بخت درهای آسمان بگشاد

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

شعر دعوت

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

کانجا که محمد اندر آمد

دعوت نرسد پیمبران را

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

شعر دعوتنامه

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

پیک انفاس بر طریق مراد

دعوت مستجاب من رانده است

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

شعر دعوت به تولد

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

تا دم صبح دوست خواهم خواند

دعوت آفتاب خواهم کرد

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

شعر دعوت تولد

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

مشرب شیرین نبود بی زحام

دعوت منعم نبود بی فقیر

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

شعر دعوت به دوستی

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

نه خدایی چنین مجیب مباش

دعوت خلق مستجاب مکن

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

شعر دعوت به شام

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

سلوت او خلوتی اندر نهان

دعوت او دولتی اندر کمین

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

شعر دعوت از دوست

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

چون دعوت اشربوا پری دادت

جولانگه عرصه هوا دیدی

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

شعر دعوتی

شعر ثواب , شعر در مورد ثواب , شعر در وصف ثواب , شعر درباره ثواب

بانگ خر نفست اگر کم شدی

دعوت عقل تو مسیحیستی

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

شعر دعوت برای تولد

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

هر سال یکی کتاب دعوت

به اطراف جهان همی فرستم

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

شعر دعوت به روضه

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

هر کجا دعوت تنعم بود

صد طبق اشتها فرستادی

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

شعر دعوتنامه عروسی

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

از درش، زاهد، به باغ جنتم دعوت مکن

سر فرو نارد سگ کویش به جنات نعیم

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعر برای دعوتنامه

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

برین آستان دعوت هیچ کس

نگررد روا جز به آیین عشق

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

شعر دعوتنامه تولد

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

سر خوان هوس آرایش دیگر نمیخواهد

چو گردد استخوان بیمغز دعوت کن سعادت را

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

یک شعر برای دعوت به تولد

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

میکشان جمله شبی دعوت زاهد کردند

چوب در دست شد از دور سر خر پیدا

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

شعر برای دعوت به تولد

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

دعوت هوسان سخت تکالیف کمین اند

ای آب رخ شرم نخواهی همه جا رفت

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

شعر دعوت به جشن تولد

شعر عزیز از دست رفته , شعر در مورد عزیز از دست رفته , شعر در وصف عزیز از دست رفته , شعر درباره عزیز از دست رفته

(بیدل) گداز دل خورو دندان بلب فشار

پر خوان عشق دعوت نان و پیاز نیست

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

شعری برای دعوت به تولد

شعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

شمع در خور هر اشک دور میرود زین بزم

وصل دوستان یکسر دعوت جدائیهاست

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

شعر برای دعوت تولد

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

دعوت آفات کن گر جمع خواهی خاطرت

سیل تا مهمان نگردد خانه ات آباد نیست

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

شعر متن کارت دعوت تولد

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

بلبلان دعوت پروانه بگلشن مکنید

رنگ گل تاب پر سوخته کم می آرد

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

متن شعر کارت دعوت تولد کودک

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

اگر صد نام بندی بر صفیر دعوت عنقا

همان از بی نیازی سر باوج کبریا دارد

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

شعر کارت دعوت تولد

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

حسن در هر عضوش آغوش صلای عاشق است

شمع سر تا ناخن پا دعوت پروانه کرد

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

شعر کارت دعوت تولد کودک

شعر لاله , شعر در مورد لاله , شعر در وصف لاله , شعر درباره لاله

دعوت فغفور ماتمخانه کرد آفاق را

موکشی زائل نشد از کاسهای خوان حرص

شعر فوت پدر , شعر در مورد فوت پدر , شعر در وصف فوت پدر , شعر درباره فوت پدر

شعر دعوت جشن تولد

شعر ابوسعید ابوالخیر , اشعار ابوسعید ابوالخیر , شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر , کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر , زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر

هوس بلذت جاهم نکرد دعوت حرص

مگس نداد فریب از لعاب شیرینم

اشعار صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی بهشت , شعر صائب تبریزی در مورد بهشت

شعر شما هم دعوتی

شعر طبیب , شعر در مورد طبیب , شعر در وصف طبیب , شعر درباره طبیب

دعوت تنزیه حسن بیمثالی میکنم

گر زنم آینه صیقل خانه خالی میکنم

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

شعر شما هم دعوتی از کیست

شعر کلاه , شعر در مورد کلاه , شعر در وصف کلاه , شعر درباره کلاه

دوش ز نوزادگان دعوت نو ساخت باغ

مجلسشان آب زد ابر به سیم مذاب

شعر لیله الرغائب , شعر در مورد لیله الرغائب , شعر در وصف لیله الرغائب , شعر درباره لیله الرغائب

شعر شما هم دعوتید

شعر ذهن , شعر در مورد ذهن , شعر در وصف ذهن , شعر درباره ذهن

چون دعوت مسیح شمر شاخ بخت او

هر روز عید تازه از آن می دهد برش

شعر ضحاک , شعر در مورد ضحاک , شعر در وصف ضحاک , شعر درباره ضحاک

شعر برای کارت دعوت تولد

شعر ژن , شعر در مورد ژن , شعر در وصف ژن , شعر درباره ژن

دین ور نه و ریاست کرده به دینور

کیش مغان و دعوت خورده به دامغان

شعر ضمیر ناخودآگاه , شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه , شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه , شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

شعر برای کارت دعوت تولد کودک

شعر ژاله , شعر در مورد ژاله , شعر در وصف ژاله , شعر درباره ژاله

ما ناوکی و دعوت ما تیر ناوکی

تیری کز او علامت سلطان دریده ایم

شعر عاشورا , شعر در مورد عاشورا , شعر در وصف عاشورا , شعر درباره عاشورا

شعر زیبا برای کارت دعوت تولد

شعر ظاهر و باطن , شعر در مورد ظاهر و باطن , شعر در وصف ظاهر و باطن , شعر درباره ظاهر و باطن

بفردوسم مکن دعوت که بی آن حور مه پیکر

کسی کو آدمی باشد نخواهد باغ رضوانرا

شعر ذوالجناح , شعر در مورد ذوالجناح , شعر در وصف ذوالجناح , شعر درباره ذوالجناح

شعر برای دعوت به روضه

شعر ذوالفقار , شعر در مورد ذوالفقار , شعر در وصف ذوالفقار , شعر درباره ذوالفقار

هلاک خود بدعا خواستم ولی چکنم

که دیر دعوت من مستجاب می گردد

شعر ضربان قلب , شعر در مورد ضربان قلب , شعر در وصف ضربان قلب , شعر درباره ضربان قلب

شعر در مورد دعوت

شعر ظهر عاشورا , شعر در مورد ظهر عاشورا , شعر در وصف ظهر عاشورا , شعر درباره ظهر عاشورا

اگر من بمسجد کنم دعوت دل

بجز راه دیر مغان برنگیرد

اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری

شعر دعوت

اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی

دعوت بی شمع را هیچ نباشد فروغ

مجلس بی دوست را هیچ نباشد نظام

عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه

شعر دعوتنامه

اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری

معنی دعوت بسی بنموده ما را در حضور

ای عفی الله دعوی دعوات در غیبت چرا

مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی

شعر دعوت به تولد

بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی

از ریاحین سعادات و گل تحقیق و انس

صدهزاران جان به دعوت کرد چون باغ ارم

اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار

شعر دعوت تولد

شعر رودکی , شعر رودکی عاشقانه , رودکی شعر معروف , شعر چنگ رودکی , اشعار رودکی

دعوت نفس پذیرفتی و رفتی یکبار

بیم آنست که این وعده مکرر گردد

شعر امیر خسرو دهلوی , اشعار امیر خسرو دهلوی , شعری از امیرخسرو دهلوی , دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی

شعر دعوت به دوستی

سنایی , شعر سنایی , اشعار سنایی , دیوان سنایی , آثار سنایی

با عدوی خود، مرا خویشی نبود

دعوت تو جز بداندیشی نبود

فخرالدین عراقی , شعر فخرالدین عراقی , اشعار فخرالدین عراقی , آثار فخرالدین عراقی , شور عشق فخرالدین عراقی

شعر دعوت به شام

ناصرخسرو , شعر ناصرخسرو , اشعار ناصرخسرو , سفرنامه ناصرخسرو

به خلدم دعوت ای زاهد مفرما

که این سیب زنخ زان بوستان به

وحشی بافقی ,شعر وحشی بافقی , اشعار وحشی بافقی , دیوان وحشی بافقی , آثار وحشی بافقی

شعر دعوت از دوست

محتشم کاشانی , شعر محتشم کاشانی , اشعار محتشم کاشانی , زندگینامه محتشم کاشانی

به شخص گردان داد او سباع را دعوت

به جان اعداء کرد او حسام را مهمان

فروغی بسطامی , شعر فروغی بسطامی , اشعار فروغی بسطامی , دیوان فروغی بسطامی

شعر دعوتی

سیمین بهبهانی ,شعر سیمین بهبهانی , اشعار سیمین بهبهانی , چرا رفتی سیمین بهبهانی , اشعار سیاسی سیمین بهبهانی

دینت را نیکو نداری دیو را دعوت مساز

عقل را چاکر نباشی نفس را فرمان مکن

فایز دشتی , شعر فایز دشتی , اشعار فایز دشتی , اشعار زیبای فایز دشتی

شعر دعوت برای تولد

ملک الشعرای بهار , شعر ملک الشعرای بهار , اشعار ملک الشعرای بهار , آثار ملک الشعرای بهار , دیوان ملک الشعرای بهار

عشق با زاغ البصر گویی ترا شد رهنمای

حاجب لاینبغی را دعوت تحسین مکن

فروغ فرخزاد , شعر فروغ فرخزاد , اشعار فروغ فرخزاد , زندگینامه فروغ فرخزاد , گناه فروغ فرخزاد

شعر دعوت به روضه

حسین منزوی , شعر حسین منزوی , اشعار حسین منزوی , دیوان حسین منزوی

نوزده سال از برای فتح باب دولتت

دست امیدم به دعوت زد در نه آسمان

هوشنگ ابتهاج , شعر هوشنگ ابتهاج , اشعار هوشنگ ابتهاج , شعر سایه هوشنگ ابتهاج

شعر دعوتنامه عروسی

هاتف اصفهانی , شعر هاتف اصفهانی , اشعار هاتف اصفهانی , آثار و عکس هاتف اصفهانی

داعیان را نیز فیض از مبداء فیاض باد

شهریاری هم که هست ارباب دعوت را معین

ایرج میرزا , شعر ایرج میرزا , اشعار ایرج میرزا , شعر حجاب ایرج میرزا , دیوان ایرج میرزا

شعر برای دعوتنامه

خاقانی , شعر خاقانی , اشعار خاقانی , خاقانی شروانی , دیوان خاقانی

محتشم دعوت خود کن یزک لشگر و ساز

خانه دشمن خان پیشتر از حرب خراب

سلمان هراتی , شعر سلمان هراتی , اشعار سلمان هراتی , آثار سلمان هراتی

شعر دعوتنامه تولد

رحیم معینی کرمانشاهی , شعر رحیم معینی کرمانشاهی , اشعار رحیم معینی کرمانشاهی , آثار رحیم معینی کرمانشاهی

زر برایت در قطار اهل دعوت داشتند

بختیان من به پیش آهنگی از گردون گذر

مهدی اخوان ثالث , شعر مهدی اخوان ثالث , اشعار مهدی اخوان ثالث , قاصدک مهدی اخوان ثالث

یک شعر برای دعوت به تولد

سید علی صالحی , شعر سید علی صالحی , اشعار سید علی صالحی , آثار سید علی صالحی , اشعار عاشقانه سید علی صالحی

گرد بنای حسنت هست آهنین حصاری

از پاس دعوت خلق چون پاسبانی من

حمید مصدق , شعر حمید مصدق , اشعار حمید مصدق , آثار حمید مصدق , اشعار عاشقانه حمید مصدق

شعر برای دعوت به تولد

علی صفری , شعر علی صفری , اشعار علی صفری , آثار علی صفری , اشعار عاشقانه علی صفری

با آن که بر وجودت از دعوت و تحیت

دایم گوهر فشانیست شغل نهانی من

محمدرضا شفیعی کدکنی , شعر محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی , آثار محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار عاشقانه محمدرضا شفیعی کدکنی

شعری برای دعوت به تولد

علیرضا آذر , شعر علیرضا آذر , اشعار علیرضا آذر , آثار علیرضا آذر , اشعار عاشقانه علیرضا آذر

زین بیش محتشم لب دعوت بجنبش آر

واسباب قدر او طلب از کار ساز کن

فریدون مشیری , شعر فریدون مشیری , اشعار فریدون مشیری , آثار فریدون مشیری , اشعار عاشقانه فریدون مشیری

شعر دعوت به جشن تولد

احمدرضا احمدی , شعر احمدرضا احمدی , اشعار احمدرضا احمدی , آثار احمدرضا احمدی , اشعار عاشقانه احمدرضا احمدی

هله ای ترش چو آلو بشنو بانگ تعالوا

که گشادست به دعوت مه جاوید دهان را

علیرضا بدیع , شعر علیرضا بدیع , اشعار علیرضا بدیع , آثار علیرضا بدیع , اشعار عاشقانه علیرضا بدیع

شعر برای دعوت تولد

علیرضا روشن , شعر علیرضا روشن , اشعار علیرضا روشن , آثار علیرضا روشن , اشعار عاشقانه علیرضا روشن

دعوت خورشید به از زیت تو

چند چراغ ارزد آن یک صلا

ژاله اصفهانی , شعر ژاله اصفهانی , اشعار ژاله اصفهانی , آثار ژاله اصفهانی , اشعار عاشقانه ژاله اصفهانی

شعر متن کارت دعوت تولد

خواجوی کرمانی , شعر خواجوی کرمانی , اشعار خواجوی کرمانی , آثار خواجوی کرمانی , اشعار عاشقانه خواجوی کرمانی

ای عشق تویی کلی هم تاجی و هم غلی

هم دعوت پیغامبر هم ده دلی امت

قاآنی , شعر قاآنی , اشعار قاآنی , آثار قاآنی , اشعار عاشقانه قاآنی

متن شعر کارت دعوت تولد کودک

روزبه بمانی , شعر روزبه بمانی , اشعار روزبه بمانی , آثار روزبه بمانی , اشعار عاشقانه روزبه بمانی

از دعوت و آواز خوشت بوی دل آید

لبیک زنم نفخه خون جگر آید

مونا برزویی , شعر مونا برزویی , اشعار مونا برزویی , آثار مونا برزویی , اشعار عاشقانه مونا برزویی

شعر کارت دعوت تولد

شیخ بهایی , شعر شیخ بهایی , اشعار شیخ بهایی , آثار شیخ بهایی , اشعار عاشقانه شیخ بهایی

از دعوت تو فنا شود هست

وز هجر تو هست ها فنا شد

عبدالجبار کاکایی , شعر عبدالجبار کاکایی , اشعار عبدالجبار کاکایی , آثار عبدالجبار کاکایی , اشعار عاشقانه عبدالجبار کاکایی

شعر کارت دعوت تولد کودک

یغما گلرویی , شعر یغما گلرویی , اشعار یغما گلرویی , آثار یغما گلرویی , اشعار عاشقانه یغما گلرویی

مردگان چمن از دعوت حق زنده شدند

کفرهاشان همه از رحمت حق ایمان شد

افشین یداللهی , شعر افشین یداللهی , اشعار افشین یداللهی , آثار افشین یداللهی , اشعار عاشقانه افشین یداللهی

شعر دعوت جشن تولد

منوچهر آتشی , شعر منوچهر آتشی , اشعار منوچهر آتشی , آثار منوچهر آتشی , اشعار عاشقانه منوچهر آتشی

عارفا بهر سه نان دعوت جان را مگذار

تا سنانت چو علی در صف هیجا بزند

فرخی سیستانی , شعر فرخی سیستانی , اشعار فرخی سیستانی , آثار فرخی سیستانی , اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

شعر شما هم دعوتی

مریم حیدرزاده , شعر مریم حیدرزاده , اشعار مریم حیدرزاده , آثار مریم حیدرزاده , اشعار عاشقانه مریم حیدرزاده

تا نخوانیم ندانی تو ره واگشتن

که ره از دعوت ما گردد بر عقل بدید

گروس عبدالملکیان , شعر گروس عبدالملکیان , اشعار گروس عبدالملکیان , آثار گروس عبدالملکیان , اشعار عاشقانه گروس عبدالملکیان

شعر شما هم دعوتی از کیست

نادر نادرپور , شعر نادر نادرپور , اشعار نادر نادرپور , آثار نادر نادرپور , اشعار عاشقانه نادر نادرپور

آن خار می گریست که ای عیب پوش خلق

شد مستجاب دعوت او گلعذار شد

حسین پناهی , شعر حسین پناهی , اشعار حسین پناهی , آثار حسین پناهی , اشعار عاشقانه حسین پناهی

شعر شما هم دعوتید

مسعود فردمنش , شعر مسعود فردمنش , اشعار مسعود فردمنش , آثار مسعود فردمنش , اشعار عاشقانه مسعود فردمنش

بگردد این رخ زردم چو صد هزار نگار

ز طبل دعوت من گر نگار بازآید

شعر عمو , شعر در مورد عمو , شعر درباره عمو , شعر در وصف عمو

شعر برای کارت دعوت تولد

ناهید عباسی , شعر ناهید عباسی , اشعار ناهید عباسی , آثار ناهید عباسی , اشعار عاشقانه ناهید عباسی

زهی دعوت زهی مهمانی زفت

که بر چرخ معلا داری امروز

عطار نیشابوری , شعر عطار نیشابوری , اشعار عطار نیشابوری , آثار عطار نیشابوری , اشعار عاشقانه عطار نیشابوری

شعر برای کارت دعوت تولد کودک

اردلان سرفراز , شعر اردلان سرفراز , اشعار اردلان سرفراز , آثار اردلان سرفراز , اشعار عاشقانه اردلان سرفراز

دعوت حق نشنوی آنگه دعاها می کنی

شرم بادت ای برادر زین دعای بی نماز

نصرت رحمانی , شعر نصرت رحمانی , اشعار نصرت رحمانی , آثار نصرت رحمانی , اشعار عاشقانه نصرت رحمانی

شعر زیبا برای کارت دعوت تولد

محمد علی بهمنی , شعر محمد علی بهمنی , اشعار محمد علی بهمنی , آثار محمد علی بهمنی , اشعار عاشقانه محمد علی بهمنی

مانند چار مرغ خلیل از پی فنا

در دعوت بهار ببین امتثال گل

مژگان عباسلو , شعر مژگان عباسلو , اشعار مژگان عباسلو , آثار مژگان عباسلو , اشعار عاشقانه مژگان عباسلو

شعر برای دعوت به روضه 

شهاب مقربین , شعر شهاب مقربین , اشعار شهاب مقربین , آثار شهاب مقربین , اشعار عاشقانه شهاب مقربین

نیک نگه کن که بر این جاهلان

دیو لعین را طرب و دعوت است

ناظم حکمت , شعر ناظم حکمت , اشعار ناظم حکمت , آثار ناظم حکمت , اشعار عاشقانه ناظم حکمت

شعر در مورد دعوت

نزار قبانی , شعر نزار قبانی , اشعار نزار قبانی , آثار نزار قبانی , اشعار عاشقانه نزار قبانی

این راز را درست کسی داند

که ش دل به علم دعوت مشحون است

فاضل نظری , شعر فاضل نظری , اشعار فاضل نظری , آثار فاضل نظری , اشعار عاشقانه فاضل نظری

شعر دعوت

کیکاووس یاکیده , شعر کیکاووس یاکیده , اشعار کیکاووس یاکیده , آثار کیکاووس یاکیده , اشعار عاشقانه کیکاووس یاکیده

مکن دعوت به شیرینی مرا ز آن لب که در جنت

خسیسی گوید از حلوا، که در بند شکم باشد

لیلا کردبچه , شعر لیلا کردبچه , اشعار لیلا کردبچه , آثار لیلا کردبچه , اشعار عاشقانه لیلا کردبچه

شعر دعوتنامه

علی شریعتی , شعر علی شریعتی , اشعار علی شریعتی , آثار علی شریعتی , اشعار عاشقانه علی شریعتی

آن صنم قریش کو؟ مایه کام و عیش کو؟

تا من خوف دیده را،دعوت « لاتخف » کند

شعر خودم , شعر در مورد خودم , شعر درباره خودم , شعر در وصف خودم

شعر دعوت به تولد

شعر حق الناس , شعر در مورد حق الناس , شعر درباره حق الناس , شعر در وصف حق الناس

بادای ناز فضولیت سر و برگ حسن قبول کو

ستم است دعوت شه کنی که بکلبه های کدا بیا

شعر بی خوابی , شعر در مورد بی خوابی , شعر درباره بی خوابی , شعر در وصف بی خوابی

شعر دعوت تولد

شعر کابل , شعر در مورد کابل , شعر درباره کابل , شعر در وصف کابل

در آن دعوت که بودی منتی بیرون زد از خوانش

غذای همت از الوان نعمتها قسم کردم

شعر عدالت , شعر در مورد عدالت , شعر درباره عدالت , شعر در وصف عدالت

شعر دعوت به دوستی

شعر ازدواج , شعر در مورد ازدواج , شعر درباره ازدواج , شعر در وصف ازدواج

بر ما لبت دعوت کنی بر ما سخن حجت کنی

وقتی که جان غارت کنی چون صوفیان در ده صلات

شعر غیرت , شعر در مورد غیرت , شعر درباره غیرت , شعر در وصف غیرت

شعر دعوت به شام

شعر تعصب , شعر در مورد تعصب , شعر درباره تعصب , شعر در وصف تعصب

از ریاحین سعادات و گل تحقیق و انس

صدهزاران جان به دعوت کرد چون باغ ارم

شعر بیشعوری , شعر در مورد بیشعوری , شعر درباره بیشعوری , شعر در وصف بیشعوری

شعر دعوت از دوست

شعر جوانی و پیری , شعر در مورد جوانی و پیری , شعر درباره جوانی و پیری , شعر در وصف جوانی و پیری

وز دعوت جذب خوشی آن شمس تبریزی شود

هر ذره انگیزنده ای هر موی چون سرهنگ ها

شعر در مورد غم تنهایی

بیا مثل مرغان آشفته هجرت کنیم

افق را به مهمانی پونه دعوت کنیم

بیا مثل پروانه های غریب نیاز

به مهتاب شب های تنهایی عادت کنیم

شعر در مورد دعوت

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.