گلچین زیباترین اشعار پابلو نرودا

گلچین زیباترین اشعار پابلو نرودا

اشعار پابلو نرودا اشعار پابلو نرودا,ترجمه اشعار پابلو نرودا,ترجمه شعر پابلو نرودا,اشعار پابلو نرودا ترجمه شاملو,اشعار پابلو نرودا با ترجمه شاملو,شعر پابلو نرودا,پابلو نرودا,پابلو نرودا اشعار,پابلو نرودا احمد شاملو,پابلو نرودا شاعر شیلیایی,پابلو …

گلچین زیباترین شعر در مورد بین الحرمین

گلچین زیباترین شعر در مورد بین الحرمین

شعر در مورد بین الحرمین شعر در مورد بین الحرمین ,شعر درباره بین الحرمین,شعری درباره بین الحرمین,شعر زیبا درباره بین الحرمین,شعر درباره بین الحرمین,شعری در مورد بین الحرمین,شعر کوتاه در مورد بین …

گلچین زیباترین شعر در مورد تخت جمشید

گلچین زیباترین شعر در مورد تخت جمشید

شعر در مورد تخت جمشید شعر در مورد تخت جمشید ,شعری در مورد تخت جمشید,شعر در مورد تخت جمشید,شعر درباره تخت جمشید,شعر کوتاه در مورد تخت جمشید,شعری درباره تخت جمشید,شعر شهریار در …

شعر در مورد خیرخواهی

شعر در مورد خیرخواهی ,شعر در مورد خیرخواهی کودکانه,شعری در مورد خیرخواهی,یک شعر در مورد خیرخواهی,شعر هایی در مورد خیرخواهی,شعر مورد خیرخواهی,شعری کوتاه در مورد خیرخواهی,شعر زیبا درمورد خیرخواهی,شعر کوتاه درمورد خیرخواهی,شعر نو درمورد خیرخواهی,شعر کوتاه در مورد خیرخواهی,شعر زیبا در مورد خیرخواهی,شعر کوتاه درباره خیرخواهی,شعر خیرخواهی,شعر درمورد خیرخواهی,شعر درباره ی خیرخواهی,شعر کودکانه درباره خیرخواهی,شعر در مورد خیرخواهی کودکانه,شعر کوتاه خیرخواهی,شعر های خیرخواهی,شعر مورد خیرخواهی,شعر درباری خیرخواهی,شعر زیبا درمورد خیرخواهی,شعر در مورد خیرخواهی,شعری در مورد خیرخواهی,شعر کوتاه درمورد خیرخواهی,یک شعر در مورد خیرخواهی,شعر نو درمورد خیرخواهی,شعر هایی در مورد خیرخواهی,شعری کوتاه در مورد خیرخواهی,شعر درباره ی حیا,شعر کودکانه درباره ی خیرخواهی,شعر کودکانه در مورد خیرخواهی,شعری کودکانه در مورد خیرخواهی,شعری کوتاه درمورد خیرخواهی,شعر درباره خیرخواهی,شعر زیبا در مورد خیرخواهی

شعر در مورد خیرخواهی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد خیرخواهی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

چو پرهیزگاری شود پیشه ات

بود خیرخواهی در اندیشه ات

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر در مورد خیرخواهی

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

خویشتن را خیرخواهی خیرخواه خلق باش

زانکه هرگز بد نباشد نفس نیک اندیش را

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر در مورد خیرخواهی کودکانه

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شکایت از ستم چرخ ناجوانمردی است

که گوشمال پدر خیرخواهی پسرست

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعری در مورد خیرخواهی

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

تو برای صید ماهی آمدی

کی برای خیر خواهی آمدی

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

یک شعر در مورد خیرخواهی

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

اگر خیر خواهی ز عشاق باش

که هستند عشاق خیرالبشر

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر هایی در مورد خیرخواهی

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

زنده به آب خدای خواهی گشتن

نه تو به جیحون مرده و نه به سیحون

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعر مورد خیرخواهی

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد

نیت خیر مگردان که مبارک فالیست

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

شعری کوتاه در مورد خیرخواهی

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

گر می بکرد خواهی تدبیر کار خویش

بس باشد ای بصیر خرد مر تو را وزیر

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

شعر زیبا درمورد خیرخواهی

شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا

چون ترا در دل ز بهر دوست نبود خارخار

نیست در خیر تو چیزی جان مکن بر خیر خیر

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

شعر کوتاه درمورد خیرخواهی

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

خوشا دمی که درآیی و گویمت به سلامت

قدمت خیر قدوم نزلت خیر مقام

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

شعر زیبا در مورد خیرخواهی

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شاخ جواهر فشان ساخته خیر النثار

سوسن سوزن نمای دوخته خیر الثیاب

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر نو درمورد خیرخواهی

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

نه جامه بباید ز خیر الثیابی

نه جائی بباید به خیر البقاعی

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر کوتاه در مورد خیرخواهی

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

چشمه خاطر است سنگ انبار

آب از او خیر خیر نتوان یافت

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر کوتاه درباره خیرخواهی

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

ندیده خیر جوانی غم تو کرد مرا پیر

برو که پیر شوی ای جوان خیر ندیده

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعر خیرخواهی

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

از وی چو ندید هیچ کس خیر

چون خواجه ز مال خیر بیند

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر درمورد خیرخواهی

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

نه بیهده سخنش در میان خلق افتاد

نه خیر خیر ثنا گوی او شد آن لشکر

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر درباره ی خیرخواهی

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

کار جهان بداند کردن تو غم مدار

آری جهان بدو نسپردند خیر خیر

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر کودکانه درباره خیرخواهی

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

با غم که جان در آرزوی خیر باد اوست

گفتار محتشم همه دم خیر مقدم است

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر در مورد خیرخواهی کودکانه

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

غم کم خورم که هست زیانکار خیر خیر

دل خوش کنم که هست جفاکار یار یار

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعر کوتاه خیرخواهی

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

گرچه بی خیر است گیتی، مرد را

زو شود حاصل به دانش خیر ناب

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر های خیرخواهی

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

چه کردم که از من رمیده شدند

همه خویش و بیگانه بر خیر خیر؟

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر مورد خیرخواهی

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

تا در دلم قران مبارک قرار یافت

پر برکتست و خیر دل از خیر و برکتش

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

شعر درباری خیرخواهی

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

زر فریبنده است،خواهی مغربی، خواهی یمینی

برق سوزنده است، خواهی مشرقی، خواهی یمانی

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعر زیبا درمورد خیرخواهی

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

عقل اگر خواهی که ناگه در عقیله ت نفکند

گوش گیرش در دبیرستان «الرحمان » در آر

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شعر در مورد خیرخواهی

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

خسرو، از آن خیر نیابیم برگ

حله آدم نتوانیم کرد

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

شعری در مورد خیرخواهی

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

اگر بر دامن کیوان نشستیم

چو خیر کس نمیخواهیم، پستیم

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر کوتاه درمورد خیرخواهی

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

سر به عدم درنه و یاران طلب

بوی وفا خواهی ازیشان طلب

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

یک شعر در مورد خیرخواهی

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

یا خیر خاضبه النجوم بکورها

ادراک حرف اذا ولست بکور

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

شعر نو درمورد خیرخواهی

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

وینکه خلق آفتاب خوانندش

راست خواهی به چشم من نه نکوست

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعر هایی در مورد خیرخواهی

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

خیر با همگنان بباید کرد

تا نیفتد میان ایشان گرد

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

شعری کوتاه در مورد خیرخواهی

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

سلطان باید که خیر درویش

خواهد، نه مراد خاطر خویش

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعر درباره ی حیا

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

با تو اینجا نماند ار از خیر

نگماری برو نگهبانی

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر کودکانه درباره ی خیرخواهی

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

ساقی مجلس تو فیض قدم

جرعه ای خیر انتیال شده

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

شعر کودکانه در مورد خیرخواهی

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

ذره خیر بی گشادی نیست

چشم بگشا اگر عمایت نیست

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعری کودکانه در مورد خیرخواهی

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

تنها ماندن اگر نخواهی

از طاعت و خیر ساز اولاد

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعری کوتاه درمورد خیرخواهی

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

می روم با درد و حسرت از دیارت خیر باد

می گذارم جان به خدمت یادگارت خیر باد

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

شعر درباره خیرخواهی

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

رزق صاحب خیر آماده است از آثار خیر

جام را هر کس که بر لب بوسه زد، جم را نواخت

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر زیبا در مورد خیرخواهی

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

ای سهیلی کآفتاب از روی تو بیخود شده ست

خیر باشد خیر باشد کز یمن پنهان شدی

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر در مورد خیرخواهی

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

میندیش و مینگار، ای پسر، جز خیر و پند ایرا

که دل جز خیر نندیشد قلم جز پند ننگارد

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

شعر در مورد خیرخواهی کودکانه

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعر حجت را بخوان و سوی دانش راه جوی

گر همی خواهی که جان و دل به دین مرهون کنی

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعری در مورد خیرخواهی

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

خواهی تا مرگ نیابد ترا

خواهی کز مرگ بیابی امان

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

یک شعر در مورد خیرخواهی

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

خواهی بدار و خواهی بفروشش

خواهیش کاربند بدشخواری

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر هایی در مورد خیرخواهی

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

نباشد هر که را در خیر دست از کوته اندیشی

چه گل از عمر می چیند، چه خیر از مال می بیند؟

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر مورد خیرخواهی

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

مردم دانا مسلمان است، نفروشدش کس

مردم نادان اگر خواهی ز نخاسان بخر

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعری کوتاه در مورد خیرخواهی

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

جمعیت خلق را رها خواهی کرد

یعنی ز همه روی بما خواهی کرد

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر زیبا درمورد خیرخواهی

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

از خیر محض جز نکویی ناید

خوش باش که عاقبت نکو خواهد بود

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر کوتاه درمورد خیرخواهی

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

نه بینی خیر از آن مرد فرو دست

که بر من تهمت شعر و سخن بست

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر نو درمورد خیرخواهی

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

به تیغ در حق خسرو حق جفا بگذار

خدای خیر دهادش که حق گزار من است

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر کوتاه در مورد خیرخواهی

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

در عشق کز سلامت جان بر لب آمد

اکنون من خیر باد کردم تو دیرمان سلامت

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر زیبا در مورد خیرخواهی

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

جان خسرو هست چشم و غمزه عاشق کشش

عشق جان بازیست، یاران و عزیزان، خیر باد!

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر کوتاه درباره خیرخواهی

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

چه اوفتاد که آن سرو راستین برخاست؟

خیر برید به دهقان که سرو بنشاند

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر خیرخواهی

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

نفس را چون رام جویی، ساکنی بهتر ز جهد

پیل را چون پست خواهی، چاره نیکوتر ز زور

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر درمورد خیرخواهی

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

هیچ کس نیست که از یار سفر کرده من

برساند خبری خیر و دلم شاد کند

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر درباره ی خیرخواهی

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

ای نیک خواه عافیت اندیش خیر گوی،

زین پس مکن نصیحت محنت پرست عشق

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر کودکانه درباره خیرخواهی

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

بر ندارم سر ز خاک آستانت

من خود این خیر از خدا خواهم به زاری

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر در مورد خیرخواهی کودکانه

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

خواهی که در ز بحر برآری و طرفه آنک

یک موی خود ز بحر نخواهی که تر شود

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر کوتاه خیرخواهی

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

هرگز به جان فرا نرسی بی فروتنی

خواهی که او شوی تو، جدا گرد از منی

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر های خیرخواهی

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

احتمالات تمیزش وهم چندین خیر و شر

آفتابی در وبال تهمت راس و ذنب

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر مورد خیرخواهی

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

اختلاط نفس ظالم خیر ما را کرده شر

آب با آتش چو جوشی خورد محرق میشود

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر درباری خیرخواهی

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

حیات جاودان خواهی گداز عشق حاصل کن

که دل در خون شد خاصیت آب بقا دارد

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر زیبا درمورد خیرخواهی

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

بعبرت چشم خواهی واکنی نظاره ما کن

غبار خاکساران آبروی توتیا دارد

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر در مورد خیرخواهی

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

بفکر اضطراب موج کم میباید افتادن

طپش در طینت ما خیر باد مدعا دارد

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعری در مورد خیرخواهی

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر

در صحبت شمال و صبا می فرستمت

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر کوتاه درمورد خیرخواهی

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست

بشتاب هان که اسب و قبا می فرستمت

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

یک شعر در مورد خیرخواهی

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

غلام همت آن نازنینم

که کار خیر بی روی و ریا کرد

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

شعر نو درمورد خیرخواهی

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

مقام اصلی ما گوشه خرابات است

خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعر هایی در مورد خیرخواهی

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست

نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعری کوتاه در مورد خیرخواهی

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

پند حکیم محض صواب است و عین خیر

فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنید

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

شعر درباره ی حیا

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام

خیر مقدم چه خبر دوست کجا راه کدام

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر کودکانه درباره ی خیرخواهی

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

خوشا دمی که درآیی و گویمت به سلامت

قدمت خیر قدوم نزلت خیر مقام

شعر در مورد خیرخواهی

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 11 بهمن 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.