گلچین زیباترین شعر در مورد جوانی و پیری

شعر در مورد جوانی و پیری

شعر در وصف جوانی و پیری,شعر در مورد جوانی و پیری,شعر درباره جوانی و پیری,شعری در مورد پیری و جوانی,شعر درباره ی جوانی و پیری,شعر در مورد پیری و جوانی,شعر درباره پیری و جوانی,شعر در مورد پیر و جوان,شعر در مورد پیری در جوانی ,شعر جوانی و پیری,شعر درباره جوانی و پیری,شعر جوانی پیری,شعر جوان و پیر,شعر در مورد جوانی و پیری,شعر از پیری و جوانی,شعر درباره ی جوانی و پیری,شعر جوان پیر,شعر درمورد پیر و جوان,شعری در مورد پیری و جوانی,شعر پیری و جوانی,شعر درباره پیری و جوانی,اشعار پیری و جوانی,شعر در مورد پیری و جوانی,شعر پیری جوانی

شعر در مورد جوانی و پیری

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد جوانی و پیری برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 گرچه جوانی همه خود آتشست

پیری تلخست و جوانی خوشست

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر در وصف جوانی و پیری

 بار دیگر گر فرود آرد سری با ما جوانی

داستانها دارم از بیداد پیری با جوانی

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر در مورد جوانی و پیری

 کودکی و جوانی و پیری

چون ازین بگذری فرو میری

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر درباره جوانی و پیری

 به روز جوانی و نوزادگی

زدم لاف پیری و افتادگی

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعری در مورد پیری و جوانی

 ز پیری چون کمال شد پشت او را

جوانی رفت و پیری کشت او را

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر درباره ی جوانی و پیری

 اگر در جوانی زدی دست و پای

در ایام پیری به هش باش و رای

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعر در مورد پیری و جوانی

 جوانی و پیری بهار است و دی

نه آن دی که باشد بهارش ز پی

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر درباره پیری و جوانی

 رسید نوبت پیری و خون دل خوردن

گذشت فصل جوانی و باده نوشی ها

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر در مورد پیر و جوان

 پس از پیری و عجز و ناتوانی

چو بازش تازه شد عهد جوانی

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر در مورد پیری در جوانی

 در بلخ چه پیری و جوانی بهم افتاد

اسباب فراغت بهم افتاد جهان را

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر جوانی و پیری

 شد کودکی و رفت جوانی ز جوان

روز پیری رسید بر پر ز جهان

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر درباره جوانی و پیری

 شکوه پیری بگذار و علم و فضل و ادب

کجاست جهل و جوانی و عشق و شیدایی

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر جوانی پیری

 پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند

ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر جوان و پیر

 خوشست پیری اگر مانده بود جان جوانی

ولی ز بخت بد از من نه جسم ماند و نه جانی

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر در مورد جوانی و پیری

 درد پیری را جوانی می کند درمان و بس

آه کاین درمان نباشد در دکان هیچ کس

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر از پیری و جوانی

 منه چو ساده دلان دل به کامرانی صبح

کی طی شود به دو دم پیری و جوانی صبح

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعر درباره ی جوانی و پیری

 جوانی دامن افشان رفت و پیری هم بدنبالش

گذشت از قامت خم گوش برآواز خلخالش

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر جوان پیر

 پیری و عشرت ایام جوانی غلط است

صبحدم رنگ نه بندد گل شبوی چراغ

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر درمورد پیر و جوان

 شها! بهار جوانی من گذشت و رسید

خزان پیری انده فزای شادی کاه

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعری در مورد پیری و جوانی

 در ره روش عشق چه میری چه اسیری

در مذهب عاشق چه جوانی و چه پیری

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر پیری و جوانی

 مکن جوانی ازین بیش سیف فرغانی

که پیری آمد و عمرت بحد ستین رفت

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر درباره پیری و جوانی

 بار دیگر گر فرود آرد سری با ما جوانی

داستانها دارم از بیداد پیری با جوانی

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

اشعار پیری و جوانی

 الفت پیری و نسیان جوانی بین که دیگر

خود نمیدانم که پیری دوست دارم یا جوانی

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر در مورد پیری و جوانی

 عهد جوانی گذشت، در غم بود و نبود

نوبت پیری رسید، صد غم دیگر فزود

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

شعر پیری جوانی

 عیب جوانی نپذیرفته اند

پیری و صد عیب چنین گفته اند

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر در وصف جوانی و پیری

 در عالم پیری سر و کارم به جوانی است

پیرانه سر آمد به سرم بخت جوانم

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

شعر در مورد جوانی و پیری

 بار دیگر گر فرود آرد سری با ما جوانی

داستانها دارم از بیداد پیری با جوانی

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

شعر درباره جوانی و پیری

 سال ها با بار پیری خم شدم در جستجویش

تا به چاه گور هم رفتم نشد پیدا جوانی

شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا

شعری در مورد پیری و جوانی

 در عالم جوانی کاری نیامد از من

دستی زدم به پیری در دامن جوانی

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

شعر درباره ی جوانی و پیری

 از دست جوانی ام چو بربود عنان

پیری چو رکاب پایداری کردی

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

شعر در مورد پیری و جوانی

 برف پیری می نشیند بر سرم

همچنان طبعم جوانی می کند

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

شعر درباره پیری و جوانی

 جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را

نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

شعر در مورد پیر و جوان

 کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم

به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعر در مورد پیری در جوانی

 در گلستانی که گیرد دست هر پیری جوانی

ای جوان سرو بالا دستگیری کن که پیرم

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

شعر جوانی و پیری

خنده هایت به بهار و لب تو شاخ نبات

در کنارت چه بعید است، کسی پیر شود

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر درباره جوانی و پیری

بر باد رفت در غم و حسرت جوانیم

بی آرزو چه سود دگر زندگانیم

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

شعر جوانی پیری

تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را

چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانـی را

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعر جوان و پیر

عمر از کف رایگانی می رود

کودکی رفت و جوانی می رود

این فروغ نازنین بامداد

در شبانی جاودانی می رود

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر در مورد جوانی و پیری

من پیر شده ام

آنقدر پیر

که دست های یخی آدم برفی ها

یاد تو را از شانه هایم می تکانند

و من

من هیچ…

فقط شعرهای عاشقانه ام را

های های گریه می کنم …

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر از پیری و جوانی

همین امروز داغی بر دلم بنشان که در پیری

برای غصه خوردن نیز دندانی نمی ماند

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر درباره ی جوانی و پیری

خسروا پیرانه سر حافظ جوانی می کند

بر امید عفو جان بخش گنه فرسای تو

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر جوان پیر

منم آن ایستگاه پیر تنهایی که می داند

نیاید دل سپرد این عابرانِ گرمِ رفتن را

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر درمورد پیر و جوان

عاشق روی جوانی خوش نوخاسته ام

و از خدا دولت این غم به دعا خواسته ام

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعری در مورد پیری و جوانی

آرام گریه می کرد یعقوب پیر کنعان

می مرد قطره قطره از پیرهن نمی گفت

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

شعر پیری و جوانی

چنان به حسن و جوانی خویشتن مغرور

که داشت از دل بلبل هزار گونه فراغ

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر درباره پیری و جوانی

تو را آن گونه می‌خواهم که باغی باغبانش را

شبیه مادر پیری که می‌بوسد جوانش را

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

اشعار پیری و جوانی

دوریِ یوسف فقط چشمِ پدر را کور کرد

پیرِ مصری داغ دید از پیر کنعان بیشتر

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر در مورد پیری و جوانی

عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار

عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

شعر پیری جوانی

گیرا تر از چشم تو هم درگیر خواهد شد

زیبا ترین معشوقه روزی پیر خواهد شد

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعر در وصف جوانی و پیری

آموختیم جوانی اندر پیری

از بخت جوان صلای پیرآموزی

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

شعر در مورد جوانی و پیری

زان باده پیر تلخ پاسخ

بفزای حلاوت جوانی

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعر درباره جوانی و پیری

ورق تا نگردانده باد خزانی

غنیمت شمر نوبهار جوانی

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعری در مورد پیری و جوانی

ز گرد راه برون آ که پیر دست به دیوار

به اشک و آه یتیمان دویده بر سر راهت

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر درباره ی جوانی و پیری

مبر ز موی سفیدم گمان به عمر دراز

جوان ز حادثه ای پیر می شود گاهی

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

شعر در مورد پیری و جوانی

همه دانند لشکر و میران

که جوانی نیاید از پیران

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر درباره پیری و جوانی

گفتی جوان که مثل شما گوشه گیر نیست

آیا کمرخمیده عشق تو پیر نیست ؟

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعر در مورد پیر و جوان

با من بگو که همرهِ من پیر می شوی

یا آنکه بینِ راه، ز من سیر می شوی؟

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر در مورد پیری در جوانی

اگر پیری بماندی جاودانه

چه انده بودی از هجر جوانی

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعر جوانی و پیری

جوانان را طریق عشق سازد

شنیدستی که پیری عشق بازد؟

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعر درباره جوانی و پیری

پیری دیدم به خانه خماری

گفتم نکنی ز رفتگان اخباری

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر جوانی پیری

 به پیری کشیدیم رنج جوانی

سحر میکند گل خمار شبانه

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعر جوان و پیر

بر سر بازار سربازان عشق

زیر هر داری جوانی دیگرست

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعر در مورد جوانی و پیری

دود از دل عاشقان برآرد

حسن تو ز آتش جوانی

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعر از پیری و جوانی

غنچه در نوبت جوانی تو

سر نبیند، اگر کله بنهد

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر درباره ی جوانی و پیری

در عالم جوانی کاری نیامد از من

دستی زدم به پیری در دامن جوانی

شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت

شعر جوان پیر

به جوانی نتوانی چو رسیدن، باری

جهد کن عهد جوانی جهان را دریاب

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر درمورد پیر و جوان

 بار دیگر گر فرود آرد سری با ما جوانی

داستانها دارم از بیداد پیری با جوانی

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

شعری در مورد پیری و جوانی

پیری وداع عمر سبکبال وانمود

موی سفید آب بغربال وانمود

شعر افغانستان , شعر در مورد افغانستان , شعر درباره افغانستان , شعر در وصف افغانستان

شعر پیری و جوانی

زتنگنای جسد عمرهاست تاخته ایم

هنوز قامت پیری رکاب میریزد

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

شعر درباره پیری و جوانی

به پیری هم نفهمیدیم افسوس

که دنیا بازی طفلانه کیست

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

اشعار پیری و جوانی

به پیری ستم کرد ضعف قوی

مپرسید ازین خانه آبادها

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

شعر در مورد پیری و جوانی

 ز پیری یاد دارم این دو اندرز

نباید جز بجان خویشتن زیست

شعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

شعر پیری جوانی

گر کنم جامه ها ز پیری چاک

زآن ندارد به جبه پیری باک

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

شعر در وصف جوانی و پیری

گر نشاطی که در تن آمده بود

به جوانی نشد به پیری پاک

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

شعر در مورد جوانی و پیری

سال ها با بار پیری خم شدم در جستجویش

تا به چاه گور هم رفتم نشد پیدا جوانی

شعر تولدت مبارک به انگلیسی

تمام دنیا

محله‏ ی کوچکی ‏ست

که تو در آن متولد می شوی

و من

میان بازیِ بچه ‏های محله

به عشق تو

پیر می شوم

شعر در مورد جوانی و پیری

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.