گلچین زیباترین شعر در مورد اسم زهرا

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم زهرا

شعر در مورد اسم زهرا شعر در مورد اسم زهرا ,شعر درباره اسم زهرا,شعر برای اسم زهرا,شعر در باره اسم زهرا,شعر با اسم زهرا,شعر درمورد اسم زهرا,شعر در مورد اسم زهرا,شعر با …

گلچین زیباترین شعر در مورد تمنا

گلچین زیباترین شعر در مورد تمنا

شعر در مورد تمنا شعر در مورد تمنا ,شعری در مورد تمنا,شعر در مورد اسم تمنا,شعر درباره تمنا,شعر تمنای وصال,شعر تمنای وصال شیخ بهایی,شعر تمنای وصال مختاباد,شعر تمنای وصال,شعر تمنای وصال از …

گلچین زیباترین شعر در مورد بشر دوستی

گلچین زیباترین شعر در مورد بشر دوستی

شعر در مورد بشر دوستی شعر در مورد بشر دوستی ,شعر در مورد انسان دوستی,شعری در مورد انسان دوستی,شعر درباره انسان دوستی,شعر بشر دوستی,شعر انسان دوستی,شعر در مورد بشر دوستی,شعر انسان دوستی,شعر …

شعر در مورد ثمر

شعر در وصف ثمر,شعر در مورد ثمر,شعر عشق بی ثمر,شعر درخت بی ثمر,شعر ثمره عشق,شعر بی ثمر,شعر احسان بی ثمر,شعر تلاش بی ثمر,شعر احسان بی ثمر پروین اعتصامی,شعر چه بی ثمر می خندم,معنی شعر احسان بی ثمر,شعر ثامر عمر

شعر در مورد ثمر

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ثمر برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

جنگل ثمـــر نداشت ، تبـــــر اختراع شد

شیطان خبر نداشت، بشر اختراع شد !

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعر در وصف ثمر

قاصدک! هان، چه خبر آوردی؟

از کجا وز که خبر آوردی؟

خوش خبر باشی، اما، اما

گرد بام و در من

بی ثمر می گردی

انتظار خبری نیست مرا

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر در مورد ثمر

از دست‌های من

جز این ثمری نیست:

گاهی ببارم

گاهی بمیرم

گاهی

اگر شد

در حیرت واژه ی دوست داشتن

تو را دوباره از نو بنویسم…

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعر عشق بی ثمر

همه ی گل هایم

ثمره ی باغ های توست

و هر می که بنوشم من

از عطای تاکستان توست

و همه ی انگشتری هایم

از معادن طلای توست…

و همه ی آثار شعریم

امضای ترا پشت جلد دارد!

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر درخت بی ثمر

که می توانم باشم ، که می خواهم باشم

تا روزها بی ثمر نماند

ساعت ها جان یابد

لحظه ها گران بار شود

هنگامی که می خندم

هنگامی که می گریم

هنگامی که لب فرو می بندم

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

شعر ثمره عشق

و در محراب چشمانت خواهش هایم مردند

و پرچم هایم تسلیم باد های یأس شدند

لیلی ساعت هایم بر در بسته ات خشک شدند

اما نداهایم ثمری ندادند

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر بی ثمر

آیا این روح توست

که از فاصله ای چونان دور

به سویم روان داشته ای

تا شرمم را

و گذران لحظه های بی ثمرم را

در من نظاره گر باشد ؟

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعر احسان بی ثمر

امید با تو نشستن

تلاش بی ثمری بود

چه

کوشش شب و روزم

بِسان شخم زدن روی سینه ی دریا

و استغاثه به در گاهت

گره به باد زدن

و همچو کوفتن آب بود در هاون

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعر تلاش بی ثمر

من از هجوم هجاهای عشق می ترسم

امید بی ثمری خانه در دلم کرده ست

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

شعر احسان بی ثمر پروین اعتصامی

عشق ثمره‌ی خویشاوندی روحی است

و اگر این خویشاوندی در لحظه‌ای تحقق نیابد

در طول سالیان و حتی نسل‌ها نیز

تحقق نخواهد یافت

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعر چه بی ثمر می خندم

آیا این روح توست

که از فاصله ای چونان دور

به سویم روان داشته ای

تا شرمم را

و گذران لحظه های بی ثمرم را

در من نظاره گر باشد ؟

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

معنی شعر احسان بی ثمر

شیر تویی ، شکر تویی ، شاخه تویی ، ثمر تویی

شمس تویی ، قمر تویی ، ذره منم ، هبا منم

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر ثامر عمر

روزها بی ثمر نماند

ساعت ها جان یابد

و لحظه ها گرانبار شود

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

شعر در وصف ثمر

میوه ام عزت و آزادگی ام بود که رفت

از تهی دستی یک سرو، ثمر می خواهی؟

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر در مورد ثمر

هر کسی سهم خودش را  می برد از باغ عشق

سرو رعنا بودم  و درک ثمر حقم نبود

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

شعر عشق بی ثمر

بر باد رفته یک شبه عشقم، شبیه آن

نخلی که ناگهان ثمر از دست داده است

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر درخت بی ثمر

جد  من  قابیـــل  و گندمزار  مویت  پر ثمر

بهر من هر خوشه‌اش از هر دو دنیا سرتر است

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر ثمره عشق

 شکوفه یافت وصال ثمر ز بی برگی

بریز برگ ز خود تا ثمر توانی یافت

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر بی ثمر

 دار هر چند به ظاهر ز ثمر عور بود

ثمر پیشرس او سر منصور بود

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر احسان بی ثمر

 ثمر به خاک فکن آب زندگانی نوش

که باغبان قضا شاخ بی ثمر سوزد

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر تلاش بی ثمر

 چونک مقصود از شجر آمد ثمر

پس ثمر اول بود و آخر شجر

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر احسان بی ثمر پروین اعتصامی

 نخل معانی ثمر افشان ازو

گنج الهی گهر افشان ازو

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعر چه بی ثمر می خندم

 وحشت مدعا جنون ثمر است

ناله بال فشانده اثر است

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

معنی شعر احسان بی ثمر

 مردکی گفتا که زنها بی ثمر

سوی میدان، رهسپاری میکنند

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر ثامر عمر

 دانش ثمر درخت دین است

برشو به درخت مصطفائی

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

شعر در وصف ثمر

 کام بی برگ و نوایان به ثمر شیرین کن

در ریاضی که نه برگ و نه ثمر خواهد ماند

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعر در مورد ثمر

 چون به خشکی ز نبات است ثمر بید مرا

در برومندی اگر در ثمر افتم چه شود؟

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

شعر عشق بی ثمر

 ز خجلت برنیارم سر چون شاخ بی ثمر گر چه

ز هر کس سنگ خوردم در تلافی من ثمر دادم

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

شعر درخت بی ثمر

 سرو آزاد شد آن دم که ثمر هیچ نداد

بی ثمر شو که ثمرهاست در این بی ثمری

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

شعر ثمره عشق

 ثمر نهفته ز اصلست و آشکار ز فرع

کنون تو اصلی و من فرع و سر وحی ثمر

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

شعر بی ثمر

 به آب دیده پروردم نهالت را چه دانستم

که بر هربی بصر بارد ثمر نخل ثمر بارت

شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا

شعر احسان بی ثمر

 میبرند از نخل عمر ما ثمر گر عالمی

بهر خود در باغ دنیا بی ثمر افتاده ایم

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

شعر تلاش بی ثمر

 فشاندن بر ثمر دامان خود چون سرو، ازین غافل

که می باید به برگ از بی بری دل چون ثمر بستن

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

شعر احسان بی ثمر پروین اعتصامی

 به سرو و بید دامن باز کردن بی ثمر باشد

اگر وا می کنی دامن، به نخل خوش ثمر وا کن

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر چه بی ثمر می خندم

 صبر اگر باشد دلیل نارسائیهای جهد

تا به مقصد چون ثمر بی رنج پائی میرسی

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

معنی شعر احسان بی ثمر

 خجلت ثمر دشت تردد نتوان زیست

ترسم بعرق گم شود از آبله جوشی

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر ثامر عمر

 این باغ چه دارد زسر و برگ تعین

تخم آرزوی پوچ و ثمر فطرت خامی

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر در وصف ثمر

 خوش آنکه نام نکوئی بیادگار گذاشت

که عمر بی ثمر نیک، عمر بی ثمریست

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر در مورد ثمر

 آمد طبیب بر سر بیمار خویش، لیک

فرصت گذشته بود و مداوا ثمر نداشت

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر عشق بی ثمر

 در تو برقی ز نور دانش نیست

همه باد بروت بی ثمر است

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعر درخت بی ثمر

 همی ناله کردی، ولی بی ثمر

کس این ناله ها را خریدار نیست

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر ثمره عشق

 امروز، اوستاد بدرسم نگه نکرد

مانا که رنج و سعی فقیران، ثمر نداشت

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر بی ثمر

 هر چند که هجران ثمر وصل برآرد

دهقان جهان کاش که این تخم نکشتی

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعر احسان بی ثمر

 کم مباش از درخت سایه فکن

هر که سنگت زند ثمر بخشش

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر تلاش بی ثمر

 هان! تشنه جگر، مجوی زین باغ ثمر

بیدستانیست این ریاض بدو در

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر احسان بی ثمر پروین اعتصامی

 زین گرمی نبود ثمر، جز داغ و دردی

زان آتش نبود اثر، جز دود آهی

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر چه بی ثمر می خندم

 گرد همه بوستان بگشتیم

بر هیچ درخت از این ثمر نیست

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

معنی شعر احسان بی ثمر

 کم از مطالعه ای بوستان سلطان را

چو باغبان نگذارد کز او ثمر گیرند

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر ثامر عمر

 چندین شجر وفا نشاندم

و ز وصل تو ذره ای ثمر نی

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر در وصف ثمر

 شاخی است رایت تو که نصرت دهد ثمر

بازی است همت تو که گردون کند شکار

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر در مورد ثمر

 درختی است عدل ملک بارور

که بیخش دوام است و دولت ثمر

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر عشق بی ثمر

 نیست بی جمعیت خاطر تلاوت را ثمر

می شود سی پاره دل در خواندن قرآن ترا

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر درخت بی ثمر

 نعمت الوان ندارد غیر خون خوردن ثمر

قدر نان خشک و آب شور می دانیم ما

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعر ثمره عشق

 ز چشم عاقبت بین، هر که امید ثمر دارد

در ایام بهاران درنبندد گلشن خود را

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر بی ثمر

 ندارد زآفتاب تربیت طالع بیان ما

به سیلی رنگ گرداند ثمر در بوستان ما

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر احسان بی ثمر

 برگ از خویش بیفشان، ز ثمر دست بشوی

ای که چون بید تمنای نبات است ترا

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر تلاش بی ثمر

 دهد ثمر ز رگ و ریشه درخت خبر

نهفته های پدر از پسر شود پیدا

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر احسان بی ثمر پروین اعتصامی

 چو برگ بر سر حاصل نمی توان لرزید

کجاست سنگ که دل از ثمر گرفت مرا

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر چه بی ثمر می خندم

 به بینوایی ازین باغ پر ثمر صائب

خوشم، که نیست محابایی از حسود مرا

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

معنی شعر احسان بی ثمر

 نهال خوش ثمر رهگذار طفلانیم

که برگریز بود موسم فراغت ما

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر ثامر عمر

 در قید تن ز خامی خود مانده است

دل بی پختگی ز شاخ نگردد ثمر جدا

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعر در وصف ثمر

 از آفتاب عشق نگردید رنگ من

آتش چه پختگی به ثمر می دهد مرا؟

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر در مورد ثمر

 بی حاصلی ز سنگ ملامت بود

حصار چون سرو و بید ز ثمر آزاد کن مرا

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شعر عشق بی ثمر

 بی شور عشق چاشنیی با حیات نیست

تلخ است زندگی ثمر نارسیده را

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر درخت بی ثمر

 در شوره زار نیست ثمر تخم پاک را

بر زاهدان مخوان غزل عاشقانه را

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

شعر ثمره عشق

 بس آه گرم کز دل دوزخ برآورد

تا پخته گردد این ثمر نیم خام ما

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر بی ثمر

 در آفتاب عشق که شد موم سنگها

خام است همچنان ثمر آرزوی ما

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر احسان بی ثمر

 آزادی ما در گرو پختگی ماست

آویخته است از رگ خامی ثمر ما

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر تلاش بی ثمر

 نیکی ثمر در آب روان زود می دهد

با تیغ او مضایقه جان چه لازم است؟

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر احسان بی ثمر پروین اعتصامی

 زین طفل مشربان ز مکتب گریخته

آفت ز شش جهت به ثمر دست یافته است

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعر چه بی ثمر می خندم

 دار فناست خامی منصور را دلیل

با شاخ، الفت ثمر از نارسیدگی است

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

معنی شعر احسان بی ثمر

 هر برگ سبز او کف افسوس دیگرست

نخلی که در شکوفه پیری ثمر نبست

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر ثامر عمر

 از سیلی خزان نشود چهره اش کبود

آزاده خاطری که چو سرو از ثمر گذشت

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعر در وصف ثمر

 آن نهالی که درین خدمت حاجب بنشاند

سر به عیوق برآورد وازو چید ثمر

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

شعر در مورد ثمر

 وفا نمودم و پاداش آن جفا دیدم

که گفت نخل محبت ثمر نمی بندد

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

شعر عشق بی ثمر

 ننمود در کشتم گذر، نگذاشت بر شاخم ثمر

ابر بهاری را نگر، باد خزانی را ببین

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعر درخت بی ثمر

 ز شمس مفخر تبریز جوی شیرینی

از آنک هر ثمر از نور شمس یابد فر

شعر در مورد ثمر

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 18 آبان 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.