شعر زخم دل | 73 شعر در مورد زخم دل عاشق

شعر زخم دل | 73 شعر در مورد زخم دل عاشق

شعر در مورد زخم دل در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد زخم دل برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار …

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم شراره

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم شراره

شعر در مورد اسم شراره شعر در مورد اسم شراره ,شعر نو در باره اسم شراره,شعر درباره اسم شراره,شعر برای اسم شراره,شعری برای اسم شراره,شعر با اسم شراره,شعر درباره اسم شراره,شعر نو …

گلچین زیباترین شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

گلچین زیباترین شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه

شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه,شعری در مورد ضمیر ناخودآگاه,شعرهایی در مورد ضمیر ناخودآگاه,شعر جدید در مورد ضمیر ناخودآگاه,شعر زیبا در مورد ضمیر ناخودآگاه,شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه,شعر …

شعر در مورد ثریا

شعر در مورد ثریا,شعر عاشقانه در مورد ثریا,شعری در مورد ثریا,شعر در مورد اسم ثریا,شعری درباره ثریا,شعرهای شهریار در مورد ثریا,شعر در وصف ثریا,شعری در وصف ثریا,شعر شهریار در وصف ثریا,اشعار شهریار در وصف ثریا,شعر ثریا چاره ام کن,شعر ثریا,شعر ثریای شهریار,شعر ثریا,شعر ثریا قابل,شعر ثریا ماجدولین,شعر ثریا نبوی,شعر ثریا ملحس,شعر جمال ثریا,شعر تا ثریا,شعر ثریا احناش,شعر ثریا العریض,شعر باسم ثریا,شعر عن ثریا,شعر جمال ثریا,قصائد ثریا قابل,قصائد ثریا قابل المغناه,من شعر ثریا قابل,قصائد ثریا ملحس,شعرهای جمال ثریا,شعر از جمال ثریا,شعر تا ثریا میرود دیوار کج,شعر مرا تا ثریا ببر,کتاب شعر تا ثریا,شعر مرا باخودت تا ثریا ببر

شعر در مورد ثریا

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ثریا برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

یک شب همه شب دیده ی من سوی فلک بود

من بودم و مه بود و ثریا تو نبودی

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

شعر در مورد ثریا

از غم یاران چه ها بر سر ما می رود

ناله ی جانسوز من سر به ثریا کشید

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

شعر عاشقانه در مورد ثریا

اگر یکه باشی به نام

آوری

وگر مهر باشی به روشنگری

اگر روزگاری تو را برنهند

نگین حکومت بر انگشتری

به رفعت اگر تا ثریا

روی

شوی برتر از زهره و مشتری

شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا

شعری در مورد ثریا

مشتری را بر پرند آسمان دیدار کن

 رقص صدها اختر و بزم ثریا را ببین

تکیه بر ساحل بزن وقت طلوع آفتاب

قایق زرین مهر و نقش دریا را ببین

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

شعر در مورد اسم ثریا

زهره را در جامه ی مهتاب بنشاندم به تخت

بهر گوشش از ثریا گوشواری ساختم

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

شعری درباره ثریا

چه شبهای تاریک چشمم نخفت

که ناهید مرد و ثریا نبود

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

شعرهای شهریار در مورد ثریا

تو ماه منی یایرا تا خیره کنی ما را

 مریخ و ثریا را بر زلف بزن بنشین

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

شعر در وصف ثریا

شهریاری پر از اندوه ثریا هستم

شاید آخر سر پیری به نگارم برسم

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعری در وصف ثریا

 ثریا با علو همت تو

به نسبت چون ثری پیش ثریا

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

شعر شهریار در وصف ثریا

 از مقامات تا ثریا همچنان

کز ثریا تا ثری فرقست و بین

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

اشعار شهریار در وصف ثریا

 صیت تو از ثری به ثریا رسیده باد

پیوسته تا ثری به ثریا نمی رسد

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

شعر ثریا چاره ام کن

 ور کند دیگر ثریا خنده دندان نما

از سر کین چرخ دندان ثریا بشکند

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعر ثریا

 بسازیم بر آسمان سلمی

اگر شاهدان بر ثریا روند

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر ثریای شهریار

 قدم از بساط گلستان کشیدی

مکان بر فراز ثریا گرفتی

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر ثریا

 ثریا همچو بگسسته جمیلی

هلال ایدون چو خمیده خلالی

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر ثریا قابل

 تا نظم ترا ز بر کند چرخ

برداشته سبحه ثریا

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر ثریا ماجدولین

 آن روز که نور بر ثریا بستند

وین منطقه بر میان جوزا بستند

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر ثریا نبوی

 عروجم بینشانی بود لیک از پستی همت

شرار من فسردن در گره بست و ثریا شد

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر ثریا ملحس

 از دماغ خاکساری هیچکس آگاه نیست

آبله در زیر پا جام ثریا میزند

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

شعر جمال ثریا

 ادب عشق اگر مانع شوخی نشود

خاک ما مرهم ناسور ثریا دارد

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر تا ثریا

 باین ادب فلکم گر دهد عروج ثریا

همان زخجلت بالیدگی چو آبله پستم

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

شعر ثریا احناش

 واماندنی شد آبله پای همتت

پنداشتی به اوج ثریا رسیده ئی

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر ثریا العریض

 یک تار مو گر از سر دنیا گذشته ئی

صد کهکشان زاوج ثریا گذشته ئی

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

شعر باسم ثریا

 گردی چو پاکباز، فلک بندد

بر گردن تو عقد ثریا را

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعر عن ثریا

 هم قبا داشت ثریا، هم کفش

دل من بود که ایام شکست

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

شعر جمال ثریا

 ثریا کرد با من تیغ بازی

عطارد تا سحر، افسانه سازی

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

قصائد ثریا قابل

 چه نازد به عقد ثریا سپهر؟!

به نزدیک ماه دل آرای من

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعرهای جمال ثریا

 کم از آفتاب و ثریا نه ای

نه شمع سرایی، که پیدا نه ای!

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر از جمال ثریا

 که فیروزه ای پربها بود لیک

بها پیش چشم ثریا نداشت

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

شعر تا ثریا میرود دیوار کج

 ماهم از من دور گردد، ز آن سبب

دود آهم، تا ثریا می رود

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر مرا تا ثریا ببر

 برخی جانت شوم که شمع افق را

پیش بمیرد چراغدان ثریا

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

کتاب شعر تا ثریا

 دو چشم باز نهاده نشسته ام همه شب

چو فرقدین و نگه می کنم ثریا را

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر مرا باخودت تا ثریا ببر

 ز آسمان بگذرم ار بر منت افتد

نظری ذره تا مهر نبیند به ثریا نرسد

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعر در مورد ثریا

 سعدیا عقد ثریا مگر امشب بگسیخت

ور نه هر شب به گریبان افق بر می شد

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعر عاشقانه در مورد ثریا

 داد طرب از عمر بده تا برود

تا ماه برآید و ثریا برود

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعری در مورد ثریا

 گر تقویت کنی ز ملک بگذرد بشر

ور تربیت کنی به ثریا رسد ثری

شعر تشکر , شعر در مورد تشکر , شعر درباره تشکر , شعر در وصف تشکر

شعر در مورد اسم ثریا

 از زمین ناله عشاق به گردون بر شد

وز ثری نعره مستان به ثریا برخاست

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعری درباره ثریا

 سخن به اوج ثریا رسد اگر برسد

به صدر صاحب دیوان و شمع جمع کبار

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعرهای شهریار در مورد ثریا

 مه شود حلقه به گوش تو که گردنبندی

فلک افروزتر از عقد ثریا داری

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعر در وصف ثریا

 هنوز زین همه نقاش ماه و اختر نیست

شبیه سازتر از اشگ من ثریا را

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعری در وصف ثریا

 شبها منم و چشمک محزون ثریا

با اشک غم و زمزمه راز و نیازت

شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت

شعر شهریار در وصف ثریا

 تا لب ساغر رسید بر لب و دندان او

سر به ثریا رسید سلسله تاک را

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

اشعار شهریار در وصف ثریا

 خورشید اگر چه تاج سر آفرینش است

گلمیخ آستان ثریا مکان اوست

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

شعر ثریا چاره ام کن

 چشم ستاره می پرد از آرزوی او

مژگان آفتاب، ثریا نثار اوست

شعر ثریا

 صائب همان ز دامن آن ماه کوته است

هر چند آه من به ثریا رسیده است

شعر چشم , شعر در مورد چشم , شعر درباره چشم , شعر در وصف چشم

شعر ثریای شهریار

 هر کوچه کهکشانی و هر خانه مشرقی است

از فیض آفتاب ثریا فشان دوست

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

شعر ثریا

 چو آیینه دان تو خورشید باشد

چه باشد عذار ثریا فشانت

شعر حرف مفت , شعر در مورد حرف مفت , شعر درباره حرف مفت , شعر در وصف حرف مفت

شعر ثریا قابل

 نقطه خال لبت خط بر سویدا می کشد

در گوشت حلقه در گوش ثریا می کشد

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر ثریا ماجدولین

 رهنوردانی که چون خورشید تنها می روند

از زمین پست بر اوج ثریا می روند

شعر غرور , شعر در مورد غرور , شعر درباره غرور , شعر در وصف غرور

شعر ثریا نبوی

 آن کس که خرمن ز ثریا گذشته است

از حرص دست در کمر مور می زند

شعر فرزند , شعر در مورد فرزند , شعر درباره فرزند , شعر در وصف فرزند

شعر ثریا ملحس

 باآن که خوشه ام ز ثریا گذشته است

آزروی غیرت است خجل، دانه ام هنوز

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

شعر جمال ثریا

 از ثریا منتقش گشت این بزرگی تاثری

وز سر اندیب این حکایت گفته شد تا قیروان

شعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

شعر تا ثریا

 تامجره ز بلندی نکند قصد نشیب

تا ثریا به زیرات نشود سوی ثری

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

شعر ثریا احناش

 از ثریا به ثری برده فرو بخت نگون

مهجه رایت اقبال مرا از ادبار

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر ثریا العریض

 برآمدش ز کمال تو بر ثریا سر

چو کوه خارش اندر ثری فروشد لاد

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر باسم ثریا

 سپهری که با همت او سپهر

نماید چنان کز ثریا ثری

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر عن ثریا

 بر دشت آسمان گون تأثیر آسمان

شکل بنات نعش و ثریا کنی همی

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

شعر جمال ثریا

 بوستان با سپهر همتا شد

که پر ز شعری و ثریا شد

شعر آزادی , شعر در مورد آزادی , شعر درباره آزادی , شعر در وصف آزادی

قصائد ثریا قابل

 به هر معنیی کم بدان حاجت آید

سخن از ثری بر ثریا رسانم

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

شعرهای جمال ثریا

 هر آنک پهلوی تو خانه گیرد

به پیشش پست شد بام ثریا

شعر همسر , شعر در مورد همسر , شعر درباره همسر , شعر در وصف همسر

شعر از جمال ثریا

 رقص در این نور خرد کن کز او

تحت ثری تا به ثریا خوشست

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر تا ثریا میرود دیوار کج

 آنک عکس رخ او راه ثریا بزند

گر ره قافله عقل زند تا بزند

شعر سربازی , شعر در مورد سربازی , شعر درباره سربازی , شعر در وصف سربازی

شعر مرا تا ثریا ببر

 ساقیا ما ز ثریا به زمین افتادیم

گوش خود بر دم شش تای طرب بنهادیم

شعر استقلال , شعر در مورد استقلال , شعر درباره استقلال , شعر در وصف استقلال

کتاب شعر تا ثریا

 اختر ما نیست در دور قمر

لاجرم فوق ثریا می رویم

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

شعر مرا باخودت تا ثریا ببر

 ای تبریز از هوس شمس دین

چند رود سوی ثریا دلم

شعر خواب , شعر در مورد خواب , شعر درباره خواب , شعر در وصف خواب

شعر در مورد ثریا

 ملکش شدی مهیا از عرش تا ثریا

از زیر هفت دریا در بقا ربودی

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شعر عاشقانه در مورد ثریا

 از حسن رویت و از لطف مویت

خواهد ثریا کامشب نخسپی

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

شعری در مورد ثریا

 من دم نزنم، لیک دم نحن نفحنا

در من بدمد، ناله رسد تا به ثریا

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

شعر در مورد اسم ثریا

 خورشید که تنهاست ازان نیست برو ننگ

بهتر ز ثریاست که هفت است ثریا

شعر جهالت , شعر در مورد جهالت , شعر درباره جهالت , شعر در وصف جهالت

شعری درباره ثریا

 گر تخم تو آب خرد بیابد

شاخ تو برآرد سر از ثریا

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعرهای شهریار در مورد ثریا

 بستان ز نو شکوفه چوگردون شد

تا نسترن به سان ثریا شد

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر در وصف ثریا

 بر کشم مر تو را به حبل خدای

به ثریا ز چاه سیصد باز

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعری در وصف ثریا

 وان ثریا چون ز دست جبرئیل

مانده نوری بر قفای اهرمن

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر شهریار در وصف ثریا

 همی رسند ازو بی گناه و بی هنری

یکی به فرق ثریا یکی به تحت ثری

شعر کمک , شعر در مورد کمک , شعر درباره کمک , شعر در وصف کمک

اشعار شهریار در وصف ثریا

 پای بلندی که زد پای طلب در رهش

از پی ایثار او عقد ثریا طلب

شعر در مورد ثریا

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 2 آبان 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.