گلچین زیباترین شعر در مورد تلخ - جسارت

گلچین زیباترین شعر در مورد تلخ

شعر در مورد تلخ

شعر در مورد تلخی زندگی ،شعر در مورد زندگی تلخ،شعر درباره تلخی زندگی،شعر درباره زندگی تلخ،شعر زیبا درمورد تلخی زندگی،شعر در مورد تلخی حقیقت،شعر در مورد حقیقت تلخ،شعری در مورد حقیقت تلخ،شعر درباره حقیقت تلخ،شعر در مورد تلخ،شعر در مورد تلخی روزگار،شعر در مورد تلخی،شعر در مورد خنده تلخ،شعر در مورد قهوه تلخ،شعر در مورد لبخند تلخ،شعر در مورد روزگار تلخ،شعری در مورد روزگار تلخ،شعر درباره تلخی روزگار،شعر درباره روزگار تلخ،شعر درباره خنده تلخ،شعری در مورد خنده تلخ،شعر در مورد خنده ی تلخ،شعر در مورد خنده های تلخ،شعر در باره ی خنده تلخ،شعر کوتاه درمورد خنده تلخ،شعر درباره قهوه تلخ،شعری در مورد قهوه تلخ،شعر درباره لبخند تلخ،شعری درباره روزگار تلخ،شعر تلخ،شعر تلخ جدایی،شعر تلخ زندگی،شعر تلخی روزگار،شعر تلخ اخوان،شعر تلخ عاشقانه،شعر تلخ جدایی،شعر تلخ خداحافظی،شعر تلخی زندگی،شعر تلخ اجتماعی،شعر های تلخ جدایی،شعر عاشقانه تلخ جدایی،شعر در مورد تلخی زندگی،شعر زندگی تلخ،شعر های تلخ زندگی،شعر درباره تلخی زندگی،شعر درباره زندگی تلخ،شعر در مورد زندگی تلخ،شعر زندگی تلخ من،شعر زندگی تلخ شیرین،شعر تلخ روزگار،شعر درباره تلخی روزگار،شعر در مورد تلخی روزگار،شعر تلخ عاشقی،شعر تلخ و عاشقانه،شعر طنز تلخ عاشقانه،شعر کوتاه عاشقانه تلخ،متن شعر خداحافظی تلخ،شعر به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد،شعر خداحافظی تلخ محسن چاوشی،شعر خداحافظی تلخ چاووشی،متن شعر خداحافظی تلخ چاوشی،شعر به خداحافظی تلخ تو سوگند،دانلود شعر خداحافظی تلخ،متن شعر خداحافظی تلخ چاووشی

شعر در مورد تلخ

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد تلخ برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ﺗﻠﺦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ، ﺗﻠﺦ

ﻣﺜﻞ ﺯﻫﺮﯼ ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﺐ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ

ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺗﻮ

ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻃﻮﻓﺎﻥ

ﭘﺮﭘﺮ ﺷﺪ

ﺗﻠﺦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ، ﺗﻠﺦ

ﻣﺜﻞ ﻋﺼﺮﯼ ﻏﻤﮕﯿﻦ

ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺍﺵ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ

ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ

ﺗﻮﭖ ﮔﺮﺩﺍﻥ

ﭘﺮﺕ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻇﻠﻤﺖ

ﺗﻠﺦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ، ﺗﻠﺦ

ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺳﺮ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺮﺩ

ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻧﺶ

ﺑﻮﯼ ﺧﻮﻥ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعر در مورد تلخی زندگی

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

خبری نیست

زندگی چشم گذاشته است 

و مرگ در ما

گرگم و گله می برم را بازی می کند

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

شعر در مورد زندگی تلخ

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

ﮔﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎﻥ ﺯﯾﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺴﺖ

ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﯽ ﺷﺮﻣﻢ ﺍﮔﺮ ﻓﺎﻧﻮﺱ ﻋﻤﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﺍﺋﯽ ﻧﯿﺎﻭﯾﺰﻡ

ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺎﺝ ﺧﺸﮏ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ

ﮔﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎﻥ ﺯﯾﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﮎ

ﻣﻦ ﭼﻪ ﻧﺎﭘﮑﻢ ﺍﮔﺮ ﻧﻨﺸﺎﻧﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ، ﭼﻮﻥ ﮐﻮﻩ

ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﺮﺍﺯ ﺑﯽ ﺑﻘﺎﯼ ﺧﺎﮎ!

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر درباره تلخی زندگی

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

من آغاز شدم

وچه سخت است

تنها متولد شدن

مثل تنها زندگی کردن است

مثل تنها مردن است 

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر درباره زندگی تلخ

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ…

ﺳﮑﻮﺗﻢ ﺍﺟﺒﺎﺭﯾﺴﺖ…

ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﯼ ﺫﻫﻨﻢ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ… ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺧﺴﺘﻪ!

ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯾﺴﺖ…

ﻣﻦ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﺗﻢ…

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

شعر زیبا درمورد تلخی زندگی

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

میگویند زمان طلاست…

اما من چشیدم…

دروغ میگویند زمان آتش است…

گذرا نیست..

ثانیه به ثانیه اش میسوزاند و تا به شعله ات نکشد نمیگذرد…

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر در مورد تلخی حقیقت

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

ﺍﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺍﺳﺖ

ﺩﻝ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﻧﻮﺭ

ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﺑﯽ ﻧﻮﺭ ﺍﺳﺖ

ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻣﻮﺵ

ﺁﻩ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ

ﮐﺸﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮﮒ

ﺍﺳﻤﺎﻥ ﺩﻟﮕﯿﺮ ﺍﺳﺖ

ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ

ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺍﺳﺖ

ﺩﻝ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﻧﻮﺭ!!!

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر در مورد حقیقت تلخ

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

وقتی که او تمام کرد

من شروع کردم

وقتی او تمام شد

من آغاز شدم

و چه سخت است تنها متولد شدن

مثل تنها زندگی کردن

مثل تنها مردن

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعری در مورد حقیقت تلخ

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

تو کی هستی که همه فکر و خیالم شده تو

تو شدی زندگی من ، همه یادم شده تو

یاد تو در خاطراتم وقتی پیدا می شود

می رود دنیا ز یادم چون که یادم شده تو

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر درباره حقیقت تلخ

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﻣﺮﮒ

ﮐﺠﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺮﺩ ﻣﺠﺒﻮﺭﻡ

ﮐﺠﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺩﻥ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﮔﻮﺭﻡ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮﮒ ُ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽُ ﻣﺮﮒ ﺳﺖ

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر در مورد تلخ

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

من رفتم

دگر مپرس ، ” کجا “

میروم به نا کجا

چه بی صدا

چه بی ندا

من رفتم

تا بفهمی، حس خوب نداشتنم را…

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر در مورد تلخی روزگار

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

هجران اگر نکردی آهنگ زندگانی

بیچاره جان چه کردی با ننگ زندگانی

داراست هر که جان برد از چنگ مرگ بیرون

ما جان به مرگ بردیم از چنگ زندگانی

بی‌عشق کس ممیراد، بی درد کس مماناد

کان عار مرگ باشد وین ننگ زندگانی

میبرد زندگانی گر جان ز چنگ مردن

کس جان بدر نمیبرد از چنگ زندگانی

ای آنکه سنگ کوبی بر سینه از غم مرگ

گویا سرت نخورد است بر سنگ زندگانی

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر در مورد تلخی

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

حسی برای نوشتن

چشمی برای دیدن

حرفی برای گفتن

ندارم.

این روزها صدای سکوت خوش است…

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر در مورد خنده تلخ

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

تو صدای‌ام می‌زنی و

فصلی عوض می‌شود..

و در این چرخه‌ی ابدی

من هنوز

به دنبال سیاه‌چاله‌ای

برای پرت شدن

به جهان تو می‌گردم.

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر در مورد قهوه تلخ

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

مثل بهار…

اگر آغاز شوم از نو…

جای هر زخم شکوفه ای خواهم نشاند…

افسوس…

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر در مورد لبخند تلخ

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

و این نیز بگذرد …

که شاید روزی،دوستم بداری

و این نیز باشد …

که من نباشم و،پاسم بداری

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر در مورد روزگار تلخ

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

تلخ است

نه شیرین

زبان تو در آن وقتی که فانوس اتاقم

ناگهان آرام می گیرد .

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعری در مورد روزگار تلخ

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

خبرمخابره شد…باز هم خبر تلخ است

تو می روی به سفر،باور سفر تلخ است

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر درباره تلخی روزگار

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

به سراغ من اگر می ایید

نرم و اهسته بیایید

مبادا که ترک بردارد

چینیه نازک تنهایی من

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر درباره روزگار تلخ

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

بشمار دانه به دانه اشکهایی را که میریزی..

کاین اشکها..خون بهای عمر رفته ی من است ..

زمزمه ایی ست مداوم روی لبهایی..

که مدام روی هم میفشارمشان..

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر درباره خنده تلخ

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

برای من….

و برای ادامه زندگی

چیز خاصی لازم نیست.

یک اتاق کوچک ‌..چند کتاب.. کمی طناب و ……

و یک دوست خوب خوب خوب

که از زیر پای من…..

چهار پایه را بکشد!!!!

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعری در مورد خنده تلخ

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان،

نفس‌ها ابر، دلها خسته و غمگین،

درختان اسکلت‌های بلورآجین.

زمین دلمرده، سقفِ آسمان کوتاه،

غبارآلوده مهر و ماه،

زمستان است!

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر در مورد خنده ی تلخ

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

پنجره اتاقم را

پر از خط خطی های

خاطرات تو کرده ام

تا وقتی چشم هایم

 سراغ رد پای تو را

از پشت شیشه می گیرند

خبر نرسیدنت

امید فردا را از آنها نگیرد

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر در مورد خنده های تلخ

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

بالا و پایین پریدنم

از شوق ِ زندگی نیست،

ماهی

روی خاک

چه می‌کند؟

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر در باره ی خنده تلخ

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

 مرگ

محجوب و غم زده

در سطر سطر این شعر

در یاس لاغر دست های شاعرش

نطفه بسته است

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر کوتاه درمورد خنده تلخ

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

پیراهنی که پر از مرغان مهاجر است

در هیچ گنجه ای جا نمی شود

و هیچ دیواری مگر اتاق خودم

وقت گریه بوی خزر نمی گیرد

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر درباره قهوه تلخ

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

از این فریاد

تا آن فریاد

سکوتى نشسته است

لب بسته در دره های سکوت

سرگردانم……..

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعری در مورد قهوه تلخ

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

وقتی صدای بودنت

در کوچه های رویا نواخته میشود

غرق در شادی میشوم

و حضورم قطره قطره به دریای مهربانی می پیوندد

و این شور

و این سرور

در من لحظه به لحظه

به تلخی می گراید

زیرا که می دانم

هیچ رویایی پایدار نیست

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعر درباره لبخند تلخ

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

گفتم چه بود مایه ی این روزگار تلخ

گفتا به حال گریه که مادر نداشتم

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعری درباره روزگار تلخ

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

ملال تلخ سفر می نشاندم از می عشق

اگر نگاه ترا با من آشنایی بود

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

شعر تلخ،شعر تلخ جدایی

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

یک اتفاق سرزده .یک ناگهان تلخ

وانگاه شرح فاجعه .زیری زبرسوار

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

شعر تلخ زندگی

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

همه جا تنگ سیاهی شب تلخ

همه جا تار ز بس مرده چراغ !

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعر تلخی روزگار

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

این روزها برایم تلخ وشیرین گشته است

این دلم از بس که تنهایی رو دیده خسته است

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر تلخ اخوان

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

بیشتتر از ریشه به من نزدیک است

ریشه ام از مزه ی تلخ تبر می گرید

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

شعر تلخ عاشقانه

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

طعم تلخ هیچ شرابی دگر به مانند غمم نیست

ساقی دوباره بازگرد و بریز جامی دگر برایم

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر تلخ جدایی

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

تلخ ترین لحظه ها بی مادری است

سوز آن بر دل و بر جان شود

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعر تلخ خداحافظی

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

خنده ام تلخ است و گریه ام شاد

هر دو مرحم دل باشند و یاد

خنده از بهر خلایق گریه از بهر خلایق

خلایق تا به کی من را برید از یاد

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر تلخی زندگی

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

نخستین قدم زندگی تلخ است

دومین قدم زندگی حیرت است

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر تلخ اجتماعی

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

…ونپرس

که چرا لحن کلامم تلخ است

بوسه تلخ لبت

برلبم جامانده…!!

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر های تلخ جدایی

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

هذیان تلخ زندگیم را سرودم و

آرام روی صفحه ی عمرم قلم زدم!…

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعر عاشقانه تلخ جدایی

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

فکرها تلخ است گاهی از درون

گاهی از عشق است و گاهی از جنون

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعر در مورد تلخی زندگی

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

حرف حق از لبان شیرینی

طعم تلخ شراب را مانی

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعر زندگی تلخ

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

دوباره نیاداون روزای تلخ زندگی

تکراردقیقه هایی که باتومی کردم زندگی

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

شعر های تلخ زندگی

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

زخم از زبان تلخ تو خوردن روا نبود

تقدیر ما به تلخی این ماجرا نبود

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

شعر درباره تلخی زندگی

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

می کشند برادر و خواهرمان

این داستان سرنوشتی تلخ است

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

شعر درباره زندگی تلخ

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

با خط ِ شعر خود نقــــــاش می شوم

تلخ است شعر من٬ کفتــار می کشم

شعر ثواب , شعر در مورد ثواب , شعر در وصف ثواب , شعر درباره ثواب

شعر در مورد زندگی تلخ

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

طنز تلخیست عبورم از غم

ساکت و گنگ و لبالب گریه

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

شعر زندگی تلخ من

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

وای بر ما ،که زندگی ، طعم تلخ نفرین شد

از غم،واژه کم آمد و افسوس که شعرم این شد

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

شعر زندگی تلخ شیرین

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

زانوی غم در بغل گرفته ام که تمامم

لیلا ندارم و تلخ می گذرد بر من دنیا

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

شعر تلخ روزگار

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

حالِ اینک ترس تلخ خواب بود

زندگی کابوس را تعبیر کرد

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعر درباره تلخی روزگار

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

گره بغض مرا باز کن ای عقده ی تلخ

من سرافرازترین کشته ی شمشیر خودم

شعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

شعر در مورد تلخی روزگار

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

گیلاس های شیرین ، بادام های تلخ

شورای ریشخند در دادگاه ِ بلخ…

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

شعر تلخ عاشقی

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

اَعوُذُ شعر و غزل، مِِن سکوتِ تلخِ رجیم!

چرا که گم شده ام بین این همه آدم

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

شعر تلخ و عاشقانه

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

ای تلخ ترین زهر نگاهت برمن

ای خشم و غصب کینه و آهت برمن

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

شعر طنز تلخ عاشقانه

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

تلخ خفته ایم بر گذار عمر

گویی که شب شبیست ماندگار

شعر عزیز از دست رفته , شعر در مورد عزیز از دست رفته , شعر در وصف عزیز از دست رفته , شعر درباره عزیز از دست رفته

شعر کوتاه عاشقانه تلخ

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

واژه ای سینی به دست آمد :بفرما چای تلخ

گریه ها را هم قلم دارد سفارش می دهد

شعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

متن شعر خداحافظی تلخ

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

عصرانه ای به طعم همین واژه های تلخ

من،تو،غروب،کافه و لبخندهای تلخ

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

شعر به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

گفتم هوا چه گرم و سر حرف باز شد

گفتی هزار لعنت بر این هوای تلخ

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

شعر خداحافظی تلخ محسن چاوشی

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

مثل قدیم اشک مرا در می آورد

این خنده های مضحک شکّرنمای تلخ

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

شعر خداحافظی تلخ چاووشی

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

”گارسون! کمی شکر“ و تو لبخند می زنی

حالم به هم می خورد از طنزهای تلخ

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

متن شعر خداحافظی تلخ چاوشی

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

اسمت ز یاد من رفته، حدس می زنم

شاید غریبه ای شیرین، آشنای تلخ

شعر لاله , شعر در مورد لاله , شعر در وصف لاله , شعر درباره لاله

شعر به خداحافظی تلخ تو سوگند

شعر فوت پدر , شعر در مورد فوت پدر , شعر در وصف فوت پدر , شعر درباره فوت پدر

تف می کنی دو شعر مرا روی میز و بعد

می ریزد از دهان تو این قطره های تلخ

شعر ابوسعید ابوالخیر , اشعار ابوسعید ابوالخیر , شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر , کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر , زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر

دانلود شعر خداحافظی تلخ

اشعار صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی بهشت , شعر صائب تبریزی در مورد بهشت

این سکوت تلخ معنای تو نیست

این زمان مرگ فردای تو نیست

شعر طبیب , شعر در مورد طبیب , شعر در وصف طبیب , شعر درباره طبیب

متن شعر خداحافظی تلخ چاووشی

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

یه غروب تلخ و غمگین

روبروی من نشستی

تو با گفتن حقیقت

دل سادمو شکستی

شعر کلاه , شعر در مورد کلاه , شعر در وصف کلاه , شعر درباره کلاه

شعر در مورد تلخی زندگی

شعر لیله الرغائب , شعر در مورد لیله الرغائب , شعر در وصف لیله الرغائب , شعر درباره لیله الرغائب

قصه تلخ رفتنت ، هنوزم تو خاطر منه

هنوزم دلم میخواد،از تو خاطراتت دل بکنه

شعر ذهن , شعر در مورد ذهن , شعر در وصف ذهن , شعر درباره ذهن

شعر در مورد زندگی تلخ

شعر ضحاک , شعر در مورد ضحاک , شعر در وصف ضحاک , شعر درباره ضحاک

ببین این چشم های خیس رویا نیست ، غمگینم

میان روزهای تلخ فردا نیست ، می بینم

شعر ژن , شعر در مورد ژن , شعر در وصف ژن , شعر درباره ژن

شعر درباره تلخی زندگی

شعر ضمیر ناخودآگاه , شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه , شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه , شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

به هر شب که چشمت نمی خفت

من از غربت تلخ باران غزل می سرودم

شعر ژاله , شعر در مورد ژاله , شعر در وصف ژاله , شعر درباره ژاله

شعر درباره زندگی تلخ

شعر عاشورا , شعر در مورد عاشورا , شعر در وصف عاشورا , شعر درباره عاشورا

قصه تلخ عشقمون، قصه مرگ رویاهام

قصه تلخ جداییمون،تموم شده آرزو هام

شعر ظاهر و باطن , شعر در مورد ظاهر و باطن , شعر در وصف ظاهر و باطن , شعر درباره ظاهر و باطن

شعر زیبا درمورد تلخی زندگی

شعر ذوالجناح , شعر در مورد ذوالجناح , شعر در وصف ذوالجناح , شعر درباره ذوالجناح

این شیرین

تلخ می شود

به کامت

کوه را رها کن!

بوی حلوا می آید

از دهان خسرو !

شعر ذوالفقار , شعر در مورد ذوالفقار , شعر در وصف ذوالفقار , شعر درباره ذوالفقار

شعر در مورد تلخی حقیقت

شعر ضربان قلب , شعر در مورد ضربان قلب , شعر در وصف ضربان قلب , شعر درباره ضربان قلب

شیرین

شکرش چه تلخ بود

آغشته به زهر

بیچاره فرها

سر کشید جام را

بدون لحظه اى شک

وگفت :خدا حافظ

شعر ظهر عاشورا , شعر در مورد ظهر عاشورا , شعر در وصف ظهر عاشورا , شعر درباره ظهر عاشورا

شعر در مورد حقیقت تلخ

اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری

سوژه ی تلخ ِ غزلهایت شدم ، دلدارِ من

جوهرِ خودکار هم خشکیده از تکرار ِمن

شعر در مورد تلخ

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.