گلچین زیباترین شعر در مورد رهگذر

گلچین زیباترین شعر در مورد رهگذر

شعر در مورد رهگذر شعر در مورد رهگذر ,شعری در مورد رهگذر,شعر نو در مورد رهگذر,شعر زیبا درمورد رهگذر,شعر درباره رهگذر,شعری درباره رهگذر,شعر نو درباره رهگذر,شعر درباره ی رهگذر,شعری درباره ی رهگذر,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد کنکور

گلچین زیباترین شعر در مورد کنکور

شعر در مورد کنکور شعر در مورد کنکور,شعر طنز در مورد کنکور,شعر درباره کنکور,شعری در مورد کنکور,شعر در مورد قبولی کنکور,شعر های طنز در مورد کنکور,شعر طنز درباره کنکور,شعری درباره کنکور,شعر درباره …

گلچین زیباترین شعر در مورد برادر

گلچین زیباترین شعر در مورد برادر

شعر در مورد برادر شعر در مورد برادر,شعر در مورد برادرزاده,شعر در مورد برادر فوت شده,شعر در مورد برادر مسافر,شعر در مورد برادر و خواهر,شعر در مورد برادری,شعر در مورد برادر مرده,شعر …

شعر در مورد تفرقه

شعر در مورد تفرقه ,شعر در مورد تفرقه افکنی,شعری در مورد تفرقه,شعر درباره تفرقه,شعر تفرقه,شعر در مورد تفرقه,شعر تفرقه انداختن,شعر در باره تفرقه,شعر در مورد تفرقه افکنی,شعری در مورد تفرقه,شعر درباره تفرقه

شعر در مورد تفرقه

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد تفرقه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

عمر بر ناگریز تفرقه کن

تا ازو قسم آز رسد

شعر جمعه , شعر در مورد جمعه , شعر درباره جمعه , شعر در وصف جمعه

شعر در مورد تفرقه

شعر پنجشنبه , شعر در مورد پنجشنبه , شعر درباره پنجشنبه , شعر در وصف پنجشنبه

تفرقه در روح حیوانی بود

نفس واحد روح انسانی بود

شعر دعا , شعر در مورد دعا , شعر درباره دعا , شعر در وصف دعا

شعر در مورد تفرقه افکنی

شعر سفید شدن مو , شعر در مورد سفید شدن مو , شعر درباره سفید شدن مو , شعر در وصف سفید شدن مو

از حدیث شیخ جمعیت رسد

تفرقه آرد دم اهل جسد

شعر شطرنج , شعر در مورد شطرنج , شعر درباره شطرنج , شعر در وصف شطرنج

شعری در مورد تفرقه

شعر اصفهان , شعر در مورد اصفهان , شعر درباره اصفهان , شعر در وصف اصفهان

تفرقه برخیزد و شرک و دوی

وحدتست اندر وجود معنوی

شعر سی سالگی , شعر در مورد سی سالگی , شعر درباره سی سالگی , شعر در وصف سی سالگی

شعر درباره تفرقه

شعر چهارشنبه , شعر در مورد چهارشنبه , شعر درباره چهارشنبه , شعر در وصف چهارشنبه

عاشق که غمش بر همه کس ظاهر بود

جمعیت او تفرقه خاطر بود

شعر کنکور , شعر در مورد کنکور , شعر در وصف کنکور , شعر درباره کنکور

شعر تفرقه

شعر امتحانات , شعر در مورد امتحانات , شعر در وصف امتحانات , شعر درباره امتحانات

من به فسون وفا زان خودت می کنم

تفرقه گر نفگند نرگس جادوی تو

شعر دانشگاه , شعر در مورد دانشگاه , شعر در وصف دانشگاه , شعر درباره دانشگاه

شعر در مورد تفرقه

شعر شیطان , شعر در مورد شیطان , شعر در وصف شیطان , شعر درباره شیطان

صافی ز سنگ تفرقه فریاد می کند

مانند اوحدی، که بنالد ز خوی تو

شعر دانشجو , شعر در مورد دانشجو , شعر در وصف دانشجو , شعر درباره دانشجو

شعر تفرقه انداختن

شعر قایق , شعر در مورد قایق , شعر در وصف قایق , شعر درباره قایق

منزل یکی و راه یکی و روش یکی

چندین هزار تفرقه در هر کنار چیست؟

شعر قهرمان , شعر در مورد قهرمان , شعر در وصف قهرمان , شعر درباره قهرمان

شعر در باره تفرقه

شعر دماغ , شعر در مورد دماغ , شعر در وصف دماغ , شعر درباره دماغ

گل بقدر غنچه گردیدن پریشان می شود

تفرقه آئینه اندازه جمعیت است

شعر ضرب المثل , شعر در مورد ضرب المثل , شعر در وصف ضرب المثل , شعر درباره ضرب المثل

شعر در مورد تفرقه افکنی

شعر انار , شعر در مورد انار , شعر در وصف انار , شعر درباره انار

شب باسواد زلف تو زد لاف همسری

صبحش بسنگ تفرقه دندان شکست و ریخت

شعر آشتی , شعر در مورد آشتی , شعر در وصف آشتی , شعر درباره آشتی

شعری در مورد تفرقه

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

نغمه ساز ما و من تفرقه دلست و بس

تا دو دلش نمیکنی لب بصدا نمیرسد

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

شعر درباره تفرقه

شعر طناز , شعر در مورد طناز , شعر در وصف طناز , شعر درباره طناز

هنگامه اسباب زبس تفرقه ساز است

غربال کنی بحر که یابی گهری چند

شعر شهدا , شعر در مورد شهدا , شعر در وصف شهدا , شعر درباره شهدا

شعر در مورد تفرقه

شعر علم , شعر در مورد علم , شعر در وصف علم , شعر درباره علم

زکشت تفرقه دهر حاصلی که تو داری

چو تخم اشک ازان خوشه کن گمان که نبندد

شعر طفل , شعر در مورد طفل , شعر در وصف طفل , شعر درباره طفل

شعر در مورد تفرقه افکنی

شعر ظرفیت , شعر در مورد ظرفیت , شعر در وصف ظرفیت , شعر درباره ظرفیت

سخن بی سرو پا تفرقه ساز حیاست

آب چون بر در فواره زد اجزا گردد

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

شعری در مورد تفرقه

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

غبار تفرقه هر جا بود مقابل جمع

بهم رسیدن لب هاست قاصد دل جمع

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

شعر درباره تفرقه

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

هزار خوشه درین کشت دانه شد (بیدل)

بغیر تفرقه چیزی نبود حاصل جمع

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

شعر تفرقه

شعر صلوات , شعر در مورد صلوات , شعر در وصف صلوات , شعر درباره صلوات

آغوش هوس تفرقه وضع حضور است

چون غنچه اگر جمع شوم گل بکنارم

شعر یاسمن , شعر در مورد یاسمن , شعر در وصف یاسمن , شعر درباره یاسمن

شعر در مورد تفرقه

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

هزار تفرقه جمعست در طلسم حواست

شکسته بر گل رنگی که دسته بستنش است این

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

شعر تفرقه انداختن

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

چو سبحه تفرقه دل زبس جنون اثر است

بساز پیکرم از یکدگر جداست گره

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

شعر در باره تفرقه

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

بقدر تفرقه دل شگفتن آهنگیم

جنون بهاری ما داشت رنگ دشواری

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

شعر در مورد تفرقه افکنی

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

چشم بد دور کز آن تفرقه ات بازآورد

طالع نامور و دولت مادرزادت

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

شعری در مورد تفرقه

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

ز فکر تفرقه بازآی تا شوی مجموع

به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

شعر درباره تفرقه

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

خاطر به دست تفرقه دادن نه زیرکیست

مجموعه ای بخواه و صراحی بیار هم

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

شعر در مورد تفرقه

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

بدرقه چون عشق گشت از پس پس تاختن

تفرقه چون جمع گشت با کم کم ساختن

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

شعر در مورد تفرقه افکنی

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

ندارم دل جمعیت، تفرقه به

ببین تا چه بیند مه از اجتماعی

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

شعری در مورد تفرقه

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

خزان هجر بر این بوستان نیابد دست

نسیم تفرقه در این چمن نجوید راه

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

شعر درباره تفرقه

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

آن را که بود در صدد تفرقه ما

برگوی، که این جمع پریشان شدنی نیست

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

شعر تفرقه

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

حقا که مرا دنیا بی دوست نمی باید

با تفرقه خاطر دنیا به چه کار آید

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

شعر در مورد تفرقه

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

دریغ صحبت دیرین و حق دید و شناخت

که سنگ تفرقه ایام در میان انداخت

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر تفرقه انداختن

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

جمع آر همه تفرقه خویش به جهدت

بر ذات دعاوی ز معانی رقمی زن

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعر در باره تفرقه

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

بخ بخ اگر این علم برافرازم

در تفرقه سوی جمع پردازم

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعر در مورد تفرقه افکنی

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

رو تفرقه دور کن ز خاطر

رو آینه پاک کن ز زنگار

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعری در مورد تفرقه

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

«امل دل را نبود تفرقه » ای جان بازآ

قصه معرفت این است اگر گوش کنیم

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعر درباره تفرقه

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

سینه اهل تعلق شاهراه تفرقه است

میهمان باشد کثافت، خانه نارفته را

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر در مورد تفرقه

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

بی چراغان تجلی طور سنگ تفرقه است

کعبه و بتخانه را بی یار دیدن مشکل است

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر در مورد تفرقه افکنی

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

هر دری شارع صد قافله تفرقه است

زود بر در زن ازان خانه که در بسیارست

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعری در مورد تفرقه

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

ز سنگ تفرقه یک شیشه درست نماند

چه فتنه بود که زلف تو در میان انداخت

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر درباره تفرقه

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

شعور، آینه دار هزار تفرقه است

خوشا کسی که ز وضع زمانه بیخبرست

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر تفرقه

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

ز چشم شور نباشند خوشدلان ایمن

به سنگ تفرقه بزم شراب نزدیک است

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر در مورد تفرقه

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

اسباب تفرقه است پریشانی حواس

چون رشته دل مبند به هر گل که دسته نیست

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر تفرقه انداختن

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

باد دستان را زجمع مال، مطلب تفرقه است

می فشاند ابر اگر آبی زدریا می خورد

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر در باره تفرقه

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

در میان این گهرها رنگ سنگ تفرقه است

چون به بیرنگی رسند این گوهران یکتا شوند

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر در مورد تفرقه افکنی

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

آسمان از سنگ انجم سنگلاخ تفرقه است

تا میسر هست ای احباب جمعیت کنید

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعری در مورد تفرقه

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

چون به زیر فلک از تفرقه ایمن باشم؟

نتوان فصل بهاران به تو پل آسود

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر درباره تفرقه

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

ز سنگ تفرقه خالی شده است دامانش

به گرد خاک، عبث آسمان نمی گردد

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر در مورد تفرقه

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

بغیر آه نداریم سینه پردازی

غبار تفرقه جغد از دل خراب برد

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعر در مورد تفرقه افکنی

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

مآل تفرقه جمعیت است آخر کار

دل دو نیم به محشر یگانه برخیزد

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعری در مورد تفرقه

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

جماعتی که به جمعیت جهان شادند

ز سنگ تفرقه روزگار بیخبرند

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعر درباره تفرقه

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

ز سنگ تفرقه دلهای روشن آسوده است

که گل گلاب چو شد از خزان بیاساید

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعر تفرقه

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

از صحبت آن که خاطر جمع است مطلبش

سی پاره را به تفرقه شیرازه می کند

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعر در مورد تفرقه

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

در عالم حیرت نبود تفرقه را راه

محو تو زکونین خبر هیچ ندارد

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر تفرقه انداختن

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

از تفرقه پروا دل آزاد ندارد

از سنگ خطر بیضه فولاد ندارد

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعر در باره تفرقه

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

جماعتی که به جمعیت جهان شادند

ز سنگ تفرقه روزگار بیخبرند

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعر در مورد تفرقه افکنی

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

ز سنگ تفرقه دلهای روشن آسوده است

که گل گلاب چو شد از خزان بیاساید

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعری در مورد تفرقه

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

در عالم حیرت مبود تفرقه را راه

محو تو ز دنیا چه خبر داشته باشد

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعر درباره تفرقه

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

نسیم تفرقه خاطرست جنبش مژگان

من و سراسر دشتی که یک گیاه ندارد

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعر در مورد تفرقه

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

مجوی تفرقه خاطر از رضاکیشان

که درخت خویش به مأمن کشیده اند امروز

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

شعر در مورد تفرقه افکنی

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

بزم می را شیشه بی باده سنگ تفرقه است

سنگ گرد و درشکست چرخ مینارنگ باش

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

شعری در مورد تفرقه

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

گردش چرخ بدو نیک ز هم نشناسد

آسیا تفرقه از هم نکند گندم و جو

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

شعر درباره تفرقه

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

کثرت و تفرقه در عالم گفتار بود

که جهانی همه یک تن شود از خاموشی

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعر تفرقه

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

صائب از هم نکند تفرقه لطف و عتاب

گل و خارست یکی در نظر یکرنگی

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

شعر در مورد تفرقه

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

به چشم هر که در آن روی آتشین محوست

بهشت تفرقه خاطر تماشا نیست

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

شعر تفرقه انداختن

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

ز سنگ تفرقه صائب بلند گردیده است

بنای دوستی روزگار محکم نیست

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

شعر در باره تفرقه

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

غبار تفرقه خاطر از تردد توست

اگر تو جمع شوی روزیت پریشان نیست

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

شعر در مورد تفرقه افکنی

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

غبار تفرقه ای نیست همچو شیر و شکر

میان آتش و آب جهان بیرنگی

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

شعری در مورد تفرقه

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

ز اهل توحید آن روز می شمارندت

که هیچ تفرقه از خاک تا شکر نکنی

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

شعر درباره تفرقه

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

مردم ز حد خویش برون پا نهاده اند

راه هزار تفرقه بر خود گشاده اند

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

شعر در مورد تفرقه

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

چون سپیدی تفرقه است اندر رهش

در سیاهی راه کوتاهت دهند

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

شعر در مورد تفرقه افکنی

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

هر که او پیداست درصد تفرقه است

چون نباشی جمع آنجا چون کنی

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

شعری در مورد تفرقه

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

محتشم تا بودت جان مشو از دوست جدا

کاین جدائی سبب تفرقه جان و تن است

شعر در مورد تفرقه

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 8 بهمن 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.