گلچین زیباترین شعر در مورد تصمیم گیری

گلچین زیباترین شعر در مورد تصمیم گیری

شعر در مورد تصمیم گیری شعر در مورد تصمیم گیری ,شعری در مورد تصمیم گیری,شعر در مورد تصمیم گیری,شعر کوتاه در مورد تصمیم گیری,شعر درباره تصمیم گیری,شعر کودکانه در مورد تصمیم گیری,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد زندان

گلچین زیباترین شعر در مورد زندان

شعر در مورد زندان شعر در مورد زندان,شعر در مورد زندان عشق,شعر در مورد زندان تن,شعر در مورد زندانیان سیاسی,شعر زیبا در مورد زندان,شعر درباره زندانی سیاسی,شعر درباره زندان,شعری در مورد زندان,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد اصول دین

گلچین زیباترین شعر در مورد اصول دین

شعر در مورد اصول دین شعر در مورد اصول دین ,شعر در مورد اصول دین برای پیش دبستانی,شعر کودکانه در مورد اصول دین,شعر درباره اصول دین,شعر کودکانه درباره اصول دین,شعر درباره فروع …

شعر در مورد تدبر

شعر در مورد تدبر ,شعر درباره تدبر,شعر برای تدبر,شعر در باره تدبر,شعر با تدبر,شعر درمورد تدبر,شعر با کلمه تدبر,شعر با کلمه ی تدبر,شعری در مورد تدبر,شعری درباره تدبر,شعری برای تدبر,شعر درباره ی تدبر

شعر در مورد تدبر

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد تدبر برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

تا شود طبع این تکلف تو

به تدبر رود تصرف تو

شعر جمعه , شعر در مورد جمعه , شعر درباره جمعه , شعر در وصف جمعه

شعر در مورد تدبر

شعر پنجشنبه , شعر در مورد پنجشنبه , شعر درباره پنجشنبه , شعر در وصف پنجشنبه

سعدی چو اسیر عشق ماندی

تدبیر تو چیست ترک تدبیر

شعر دعا , شعر در مورد دعا , شعر درباره دعا , شعر در وصف دعا

شعر درباره تدبر

شعر سفید شدن مو , شعر در مورد سفید شدن مو , شعر درباره سفید شدن مو , شعر در وصف سفید شدن مو

گویند ترک غم بگو، تدبیر سامانی بجو

درمانده را تدبیر کو، دیوانه را سامان کجا

شعر شطرنج , شعر در مورد شطرنج , شعر درباره شطرنج , شعر در وصف شطرنج

شعر برای تدبر

شعر اصفهان , شعر در مورد اصفهان , شعر درباره اصفهان , شعر در وصف اصفهان

عقل را تدبیر باید عشق را تدبیر نیست

عاشقان را عقل تر دامن گریبان گیر نیست

شعر سی سالگی , شعر در مورد سی سالگی , شعر درباره سی سالگی , شعر در وصف سی سالگی

شعر در باره تدبر

شعر چهارشنبه , شعر در مورد چهارشنبه , شعر درباره چهارشنبه , شعر در وصف چهارشنبه

تقدیر قطع رشته تدبیر می کند

تدبیر ساده لوح چه تقدیر می کند

شعر کنکور , شعر در مورد کنکور , شعر در وصف کنکور , شعر درباره کنکور

شعر با تدبر

شعر امتحانات , شعر در مورد امتحانات , شعر در وصف امتحانات , شعر درباره امتحانات

تدبیر بنده سایه تقدیر ایزدست

ورنه کدام کار به تدبیر می شود

شعر دانشگاه , شعر در مورد دانشگاه , شعر در وصف دانشگاه , شعر درباره دانشگاه

شعر درمورد تدبر

شعر شیطان , شعر در مورد شیطان , شعر در وصف شیطان , شعر درباره شیطان

تدبیر کند بنده و تقدیر نداند

تدبیر به تقدیر خداوند چه ماند

شعر دانشجو , شعر در مورد دانشجو , شعر در وصف دانشجو , شعر درباره دانشجو

شعر با کلمه تدبر

شعر قایق , شعر در مورد قایق , شعر در وصف قایق , شعر درباره قایق

مشورت با غمزه چشمت را پی تسخیر کیست

باز این تدبیر بهر جان بی تدبیر کیست

شعر قهرمان , شعر در مورد قهرمان , شعر در وصف قهرمان , شعر درباره قهرمان

شعر با کلمه ی تدبر

شعر دماغ , شعر در مورد دماغ , شعر در وصف دماغ , شعر درباره دماغ

نسیما، آن گل شبگیر چونست

چسانش بینم و تدبیر چونست

شعر ضرب المثل , شعر در مورد ضرب المثل , شعر در وصف ضرب المثل , شعر درباره ضرب المثل

شعری در مورد تدبر

شعر انار , شعر در مورد انار , شعر در وصف انار , شعر درباره انار

اوحدی، چون دوست می سوزاندت

نیست تدبیر تو الا ساختن

شعر آشتی , شعر در مورد آشتی , شعر در وصف آشتی , شعر درباره آشتی

شعری درباره تدبر

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

ناخن تدبیر پیدا کرد وهم

(بیدل) اکنون عقده مشکل شدم

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

شعری برای تدبر

شعر طناز , شعر در مورد طناز , شعر در وصف طناز , شعر درباره طناز

بزرگان نلغزند در هیچ راه

کاز آغاز تدبیر پایان کنند

شعر شهدا , شعر در مورد شهدا , شعر در وصف شهدا , شعر درباره شهدا

شعر درباره ی تدبر

شعر علم , شعر در مورد علم , شعر در وصف علم , شعر درباره علم

وقت تدبیر، دانشم یار است

روز میدان، فضیلتم سپر است

شعر طفل , شعر در مورد طفل , شعر در وصف طفل , شعر درباره طفل

شعر در مورد تدبر

شعر ظرفیت , شعر در مورد ظرفیت , شعر در وصف ظرفیت , شعر درباره ظرفیت

بوقت کار، باید کرد تدبیر

چه تدبیری، چو وقت کار شد دیر

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

شعر درباره تدبر

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

ای وصل تو آب زندگانی

تدبیر خلاص ما تو دانی

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

شعر برای تدبر

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

تدبیر بکن، مباش عاجز

سر خیره مپیچ در قزاگند

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

شعر در باره تدبر

شعر صلوات , شعر در مورد صلوات , شعر در وصف صلوات , شعر درباره صلوات

بنگر که خدای چون به تدبیر

بی آلت چرخ را پی افگند

شعر یاسمن , شعر در مورد یاسمن , شعر در وصف یاسمن , شعر درباره یاسمن

شعر با تدبر

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

نباید کز چنین تدبیر بسیار

ز تاریکی به تاریکی درافتی

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

شعر درمورد تدبر

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

کار خلقی را به تدبیر تو باز انداختند

چون همه تدبیر کار خود نمی دانی چه سود؟

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

شعر با کلمه تدبر

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

گفته ای تدبیر کارت می کنم وحشی منال

رفت کار از دست کی تدبیر کارم می کنی

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

شعر با کلمه ی تدبر

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

گر کار تو نیکست به تدبیر تو نیست

ور نیز بدست هم ز تقصیر تو نیست

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

شعری در مورد تدبر

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

ما را ز لب تو نیست قسمی

تدبیر چه سود، قسمت این است

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

شعری درباره تدبر

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

عشق آمد و دل ز دست ما برد

تدبیر ز عقل مبتلا برد

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

شعری برای تدبر

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

کشتن صلاح بود، چو رسوا شدیم، از آنک

تدبیر پرده پوشی ما جز کفن چه بود؟

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

شعر درباره ی تدبر

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

تنم بر در دوست پامال گشت

چه تدبیر چون خاک آن جای بود؟

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

شعر درباره تدبر

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

دل پاره نیارم دوخت هر چند

رگ جان رشته تدبیر سازم

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

شعر در مورد تدبر

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

من کز پی خواریم چه تدبیر؟

عزت به درم خرید نتوان

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

شعر برای تدبر

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

از دردت اوحدی را آرام نیست یک دم

درمان او چه سازم؟ تدبیر این چه باشد؟

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

شعر در باره تدبر

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

گفتی: ز عشق بازی کاری نمی گشاید

تدبیر ما چه باشد؟ کار آن چنان که باید

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر با تدبر

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

از جدایی شدم آشفته و اندر همه شهر

مددی نیست که تدبیر جدایی بکنم

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعر درمورد تدبر

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

گشت قربان غمت اوحدی و می گوید:

تیر تدبیر تو در کیش ندارم چه کنم؟

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعر با کلمه تدبر

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

تیر تدبیر تو در کیش ندارم، چه کنم؟

سپر جور تو با خویش ندارم، چه کنم؟

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعر با کلمه ی تدبر

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

گشت قربان غمت اوحدی و می گوید:

تیر تدبیر تو در کیش ندارم چه کنم؟

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعری در مورد تدبر

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

به تدبیر دل مسکین ازان چندین نمیکوشم

که میدانم نخواهد شد چنین اشکستها بسته

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعری درباره تدبر

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

رنج درون تن را تدبیر اوست کافی

درد نهان دل را درمان او بسنده

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعری برای تدبر

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

بسیار شکر دارد ازین منزل اوحدی

تدبیر آن مگر به دعای سحر شود

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر در مورد تدبر

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

من از غمت خمیده، تو گویی جوان شدی

خوش خنده ایست اینکه به تدبیر می کنی

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر درباره ی تدبر

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

بر آتش عشقت آب تدبیر

چندان که زدیم بازننشست

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر برای تدبر

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

زور بازوی پنجه تدبیر

خس و خاشاک سیل تقدیرست

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر درباره تدبر

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

پاس کار خود نباشد صاحب تدبیر را

دست بر قید صدا مشکل بود زنجیر را

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر در باره تدبر

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

تو از سررشته تدبیر زاهد غافلی ورنه

ندارد فسق خلوتخانه چون پارسائیها

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر با تدبر

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

برنگ شمع تدبیر گدازی در نظر دارم

چه سازم چاره دشوار است درد استخوانی را

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر درمورد تدبر

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

منع پرواز خیالت در کف تدبیر نیست

تا کجا جوهر نهد بر دیده گاه آئینه را

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعر با کلمه تدبر

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

(بیدل) دلت اگر هوس آهنگ منزل است

ماو شکست کوشش و تدبیر خواب پا

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر با کلمه ی تدبر

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

تدبیر تکلف چند بر عالم آزادی

معموره قیامت کرد در دامن هامونها

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعری در مورد تدبر

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

درس همه در سکته تدبیر مساویست

در موج گهر نیست پس و پیش سبقها

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعری درباره تدبر

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

چون بآگاهی فتد کار اهل دنیا ناقصند

ورنه در تدبیر غفلت پخته اند این خامها

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعری برای تدبر

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

یارب بچه تدبیر کند قطع ره عمر

پای نفس من که زدل آبله دارد

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعر درباره ی تدبر

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

سخت دلکوب است مضمون یابی تدبیر رزق

گندم بسیار بر هم خورد تا نان کرد طرح

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعر در مورد تدبر

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

هیچکس حیران تدبیر شکست دل مباد

موی چینی هر کجا خطش دمید از حک گذشت

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعر درباره تدبر

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

ناخدا لنگر تدبیر بطوفان افگن

کشتی خویش قلندر بکمر بر زده است

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر برای تدبر

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

اتفاق است آنکه هر دشوار را آسان نمود

ورنه از تدبیر یک ناخن گره نتوان گشود

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعر در باره تدبر

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

تدبیر صنایع شود از مرگ حصارت

آئینه اگر سد سکندر شده باشد

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعر با تدبر

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

تدبیر عالم وهم بر وهم واگذارید

اینجا پریدن چشم پروای حس ندارد

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعر درمورد تدبر

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

چه تدبیر از بنای سایه پردازد غم هستی

مگر برخیزم از خود تا هوا دیوار جوشاند

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعر با کلمه تدبر

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

تدبیر زهد مایه تشویش کس مباد

صابون خشک جامه ما را پلید کرد

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعر با کلمه ی تدبر

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

ماهی دریای وهمیم آه از تدبیر پوچ

مغز آماج خدنگ و پوست جوشن میکشد

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

شعری در مورد تدبر

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

بوحشت دیده ام چون شمع تدبیر گرانخوابی

کزین محفل قدم تا بر ندارم سر نمی خیزد

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

شعری درباره تدبر

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

اتفاق است آنکه هر دشوار آسان میکند

ورنه از تدبیر یک ناخن گره نتوان کشود

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

شعر درباره ی تدبر

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

نوحه بر تدبیر کن (بیدل) که در صحرای عشق

پا بدفع خار زاتش بار منت میکشد

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعری برای تدبر

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

(بیدل) از افسردگان حیرتم تدبیر چیست

گر همه دریا کشیدم ساغر کوثر زدم

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

شعر در مورد تدبر

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

از باده کشان مجوی تدبیر

عقلی به سر کدو نباشد

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

شعر درباره تدبر

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

روی ننمود یار چتوان کرد

نیست تدبیر کار، چتوان کرد؟

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

شعر برای تدبر

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

شعر در باره تدبر

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

ساقیا لطف نمودی قدحت پرمی باد

که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

شعر با تدبر

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

دیده را دستگه در و گهر گر چه نماند

بخورد خونی و تدبیر نثاری بکند

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

شعر درمورد تدبر

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

ما از برون در شده مغرور صد فریب

تا خود درون پرده چه تدبیر می کنند

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

شعر با کلمه تدبر

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

چهل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت

تدبیر ما به دست شراب دوساله بود

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

شعر با کلمه ی تدبر

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

بر آن سرم که ننوشم می و گنه نکنم

اگر موافق تدبیر من شود تقدیر

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

شعری در مورد تدبر

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم

تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم

شعر در مورد تدبر

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 8 بهمن 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.