گلچین زیباترین شعر در مورد تخلص

شعر در مورد تخلص

,شعر در مورد تخلص,شعر تخلص,چهار شعر تخلص دار,شعرهای دارای تخلص,تخلص شعر وجه,نمونه شعر تخلص,شعر همراه با تخلص,شعر تخلص دار حافظ,شعر تخلص سعدی,شعر تخلص مولوی,شعری که دارای تخلص باشد,نمونه شعر تخلص دار,چند نمونه شعر تخلص دار,چند نمونه شعر تخلص,چند نمونه شعر دارای تخلص,شعر تخلص حافظ

شعر در مورد تخلص

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد تخلص برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

سخنی از درون بدر نکند

کش تخلص به نام زر نکند

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر در مورد تخلص

شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت

در تصفح چو حلم به بردار

در تخلص چو علم برخوردار

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر تخلص

شعر لبخند , شعر در مورد لبخند , شعر درباره لبخند , شعر در وصف لبخند

در شعر تخلص بتو کردم که وجود

نظمیست که از روی تو مطلع دارد

شعر ادب , شعر در مورد ادب , شعر درباره ادب , شعر در وصف ادب

چهار شعر تخلص دار

شعر انسانیت , شعر در مورد انسانیت , شعر درباره انسانیت , شعر در وصف انسانیت

هر که سر در سر معنی نکند همچو قلم

به که ناموس تخلص نکشد بر گردن

شعر تهران , شعر در مورد تهران , شعر درباره تهران , شعر در وصف تهران

شعرهای دارای تخلص

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

چون تخلص را درآمد وقت جشنی ساختند

جام بر یاد خداوند جهان برداشتند

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

تخلص شعر وجه

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

نه طعام هیچ ظالم خورده ام

نه کتابی را تخلص کرده ام

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

نمونه شعر تخلص

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

چو زو حدیث کنی از شهان حدیث مکن

خطا بود که تخلص کنی همای به خاد

شعر موفقیت , شعر در مورد موفقیت , شعر درباره موفقیت , شعر در وصف موفقیت

شعر همراه با تخلص

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

غلام بی به دلت محتشم که از افلاس

کنون تخلص او مفلسی است در دیوان

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعر تخلص دار حافظ

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

فداح روح حیاتی فانت تحیینی

و انت تخلص دیباجتی من الطین

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر تخلص سعدی

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

قلبی علیک یحرص یا رب لا تخلص

یارب زد وقودا سبحان من یرانی

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر تخلص مولوی

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

در محافل شعر میخوانم گهی با آب و تاب

گاه بهر خویش خوانم بی لب از روی کتاب

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعری که دارای تخلص باشد

شعر کمک , شعر در مورد کمک , شعر درباره کمک , شعر در وصف کمک

شعر خوانم کاورد ارواح را در اهتزاز

لرزه افتد در بدن معنی چو بگشاید نقاب

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

نمونه شعر تخلص دار

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعر حق پر مغز و شعر باطل از معنی تهی

آن بود دریای مواج این بود همچون حباب

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

چند نمونه شعر تخلص دار

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

نیست شعر من چو شعر شاعران خالی ز مغز

تا توانی دل بتاب از شعر (فیض) و رو متاب

شعر جهالت , شعر در مورد جهالت , شعر درباره جهالت , شعر در وصف جهالت

چند نمونه شعر تخلص

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

گر زنم لاف از سخن شعر این تقاضا می کند

نیست لاف از خوی من شعر این تقاضا می کند

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

چند نمونه شعر دارای تخلص

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

نیست نیکو رد شعر (فیض) از صاحب دلان

گوید او گر ما و من شعر این تقاضا می کند

شعر خواب , شعر در مورد خواب , شعر درباره خواب , شعر در وصف خواب

شعر تخلص حافظ

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

جای لافست آن سخن کان وقت را خوش می کند

شعر را اینست فن شعر این تقاضا می کند

شعر استقلال , شعر در مورد استقلال , شعر درباره استقلال , شعر در وصف استقلال

شعر در مورد تخلص

شعر سربازی , شعر در مورد سربازی , شعر درباره سربازی , شعر در وصف سربازی

بر زاهدان نخوانی غزل و قصیده ای (فیض)

که تراست شعر و زاهد همه خشک بار دارد

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر تخلص

شعر همسر , شعر در مورد همسر , شعر درباره همسر , شعر در وصف همسر

تا توانی همچو (فیض) از مغز کو بگذر ز پوست

همچو شعر شاعران بیمغز و لا طایل مباش

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

چهار شعر تخلص دار

شعر آزادی , شعر در مورد آزادی , شعر درباره آزادی , شعر در وصف آزادی

در شعر بزرگان جمع کم یابی تو این هر دو

لطف سخن و اسرار الا غزل حافظ

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

شعرهای دارای تخلص

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

(فیض) این جواب آن غزل از شعر مولانا

که گفت «کاری ندارد این جهان تا چند گل کاری کنم »

شعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

تخلص شعر وجه

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

در صفت تو جان من شعر چه سان توان نوشت

(فیض) ز خویش میرود چون ز تو یاد میکنم

شعر فرزند , شعر در مورد فرزند , شعر درباره فرزند , شعر در وصف فرزند

نمونه شعر تخلص

شعر غرور , شعر در مورد غرور , شعر درباره غرور , شعر در وصف غرور

فیض روح القدس اگر خواهی بیابی در سخن

شعر (فیض) از بر بخوان خورشید در شبها ببین

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر همراه با تخلص

شعر حرف مفت , شعر در مورد حرف مفت , شعر درباره حرف مفت , شعر در وصف حرف مفت

غزلی بخوان ز شعر ترم بود آنکه در سخنان

(فیض) ز دهان خود نمکی زنی ز لباس خود شکری کنی

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

شعر تخلص دار حافظ

شعر چشم , شعر در مورد چشم , شعر درباره چشم , شعر در وصف چشم

اگر در مرقدت شاها حسین این شعر برخواند

ندا آید از آن روضه که قد احسنت حسانی

شعر افغانستان , شعر در مورد افغانستان , شعر درباره افغانستان , شعر در وصف افغانستان

شعر تخلص سعدی

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

گر شعرها گفتند پر پر به بود دریا

ز در کز ذوق شعر آخر شتر خوش می کشد ترحال ها

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر تخلص مولوی

شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت

بگیر و پاره کن این شعر را چو شعر کهن

که فارغست معانی ز حرف و باد و هوا

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعری که دارای تخلص باشد

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

خمش کردم خمش کردم که این دیوان شعر من

ز شرم آن پری چهره به استغفار می آید

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

نمونه شعر تخلص دار

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

کی شاد شود آن شه کز جان نبود آگه

کی ناز کند مرده کز شعر کفن دارد

شعر تشکر , شعر در مورد تشکر , شعر درباره تشکر , شعر در وصف تشکر

چند نمونه شعر تخلص دار

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

گهی در شعر گفتن آن همه اصرار و تعجیلش

گهی در شعر خواندن این همه انکار و تهدینش

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

چند نمونه شعر تخلص

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

زان سپس خواندم برش این شعر را کز شرم او

خون به جای خون چکد اهل خرد را از مسام

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

چند نمونه شعر دارای تخلص

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شد بلاغت از میان تا شعر من شد از میان

شد شجاعت از جهان تا از جهان شد بوالحسن

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر تخلص حافظ

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

شد بلاغت از میان تا شعر من شد از میان

شد شجاعت از جهان تا از جهان شد بوالحسن

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر در مورد تخلص

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

ز چشم و زلف بتان گر جریمه یی خواهی

به جای جایزه شعر من ببخش به من

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعر تخلص

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

همی به شعر کنم ساحری از آن باشد

همیشه حالم چون حال ساحران به سحر

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

چهار شعر تخلص دار

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

همه زبانی هنگام شعر گفتن از آن

که در شنیدن آن گوش گرددم همه تن

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعرهای دارای تخلص

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

شعر حق خوانم نه باطل حکمت و قوت خرد

آنچه روی دل کند سوی حق و دار الثواب

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

تخلص شعر وجه

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

شعر حق پر مغز و شعر باطل از معنی تهی

آن بود دریای مواج این بود همچون حباب

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

نمونه شعر تخلص

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

خمش ای عاشق مجنون بمگو شعر و بخور خون

که جهان ذره به ذره غم غوغای تو دارد

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر همراه با تخلص

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

خمش که شعر کسادست و جهل از آن اکسد

چه زاهدی تو در این علم و در تو علم ازهد

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر تخلص دار حافظ

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

عقل من از دست رفت و شعر من ناقص بماند

زان کمانم هست عریان از لباس نقش و توز

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعر تخلص سعدی

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

جامه شعر است شعر و تا درون شعر کیست

یا که حوری جامه زیب و یا که دیوی جامه کن

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر تخلص مولوی

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

سطر با شعر فروغی را به خشنودی بخوان

شب که از بهر طرب در بزم سلطانم تویی

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعری که دارای تخلص باشد

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

میفشان تخم قابل در زمین شور بی حاصل

به بی دردان مخوان زنهار صائب شعر دلکش را

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

نمونه شعر تخلص دار

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

اگر چه نیست قدر خاک، شعر تازه را صائب

همان ارباب نظم از یکدگر دزدند مضمون را!

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

چند نمونه شعر تخلص دار

شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا

خشک مغزان را کنم صائب به شعر تر علاج

هر که را دردسری گیرد گلابش بر من است

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

چند نمونه شعر تخلص

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

شعر خود صائب مخوان بر مردم کوتاه بین

دیر می یابد سخن را هر که دوراندیش نیست

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

چند نمونه شعر دارای تخلص

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

از تصنع معنی برجسته نازل می شود

هیچ عیبی شعر را چون لفظ بر هم چیده نیست

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر تخلص حافظ

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

گر چه ازخامه من شعر با معراج رسید

حیف ازان عمر که شد صرف درین کار دریغ

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر در مورد تخلص

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

آنچه می آید به کار از شعر، می ماند به جا

سوده گردد از جواهر آنچه ننشیند به کار

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر تخلص

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

مخوان بر زاهدان خشک هرگز شعر تر صائب

که آب چشم نیسان در صدفها سنگ می گردد

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

چهار شعر تخلص دار

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

مخوان بر زاهدان خشک طینت شعر تر صائب

که آب چشم نیسان در صدفها سنگ می گردد

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعرهای دارای تخلص

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

ز شعر خویش سه بیتم به یاد می آید

در این قصیده همی آورم کنون به میان

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

تخلص شعر وجه

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

به آب دست نگاری که رود نیل فلک

ز بحر شعر ترش در سه پرده یافت نوا

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

نمونه شعر تخلص

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

مده به شعر فراهم نهاد عمر به باد

که شعر نیست چو شرع محمد مختار

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر همراه با تخلص

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

به اشک من گل و گلزار شعر فارسی خندان

من شوریده بخت از چشم گریان ابر نیسانم

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعر تخلص دار حافظ

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

فلک گو با من این نامردی و نامردمی بس کن

که من سلطان عشق و شهریار شعر ایرانم

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر تخلص سعدی

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

تو خود شعری و چون سحر و پری افسانه را مانی

به افسون کدامین شعر در دام من افتادی

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر تخلص مولوی

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

نسخه شعر تر آرم به شفاخانه لعلت

که به یک خنده دوای دل بیمار من آئی

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

شعری که دارای تخلص باشد

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

گفتمش نیشکر شعر از آن پرورم از اشک

که تو ای طوطی خوش لهجه شکر خوار من آئی

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

چند نمونه شعر تخلص دار

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

ایا راوی ببر شعر من و در شهرها می خوان

به پیش کهتر و مهتر سزد گر دیر بستایی

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

نمونه شعر تخلص دار

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

خداوندا جهاندارا سنایی را بیامرزی

بدین توحید کو کردست اندر شعر پیدایی

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

چند نمونه شعر تخلص

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

نیستی اندر طریق شعر گفتن آنچنانک

بوحنیفه گفت در شعری برای عنصری

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

چند نمونه شعر دارای تخلص

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

آتش روی ترا دود بود از مه و خور

شعر زلفین ترا پود بود از شب تار

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر تخلص حافظ

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

من از برای دل او دگر نگویم شعر

که آب می نکند بیش ازین اثر در سنگ

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

شعر در مورد تخلص

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

دلم از عشق پرنورست و شعر از وصف تو نیکو

زلال از چشمه دان صافی شراب از جام دان روشن

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعر تخلص

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

دختران خاطرم بکرند چون مریم

از آنک بکر می زایند از ایشان شعر همچون شکرم

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

چهار شعر تخلص دار

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

خواجو اگر چه شعر تو جز عین سحر نیست

بگذر ز سحر چون ید بیضا پدید شد

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعرهای دارای تخلص

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

همیشه شعر ورا زی ملوک دیوانست

همیشه شعر ورا زی ملوک دیوان بود

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

تخلص شعر وجه

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

حسن تو نادرست در این عهد و شعر من

من چشم بر تو و همگان گوش بر منند

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

نمونه شعر تخلص

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

آب شوق از چشم سعدی می رود بر دست و خط

لاجرم چون شعر می آید سخن تر می شود

شعر در مورد تخلص

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.