گلچین زیباترین شعر در مورد تبعیض

شعر در مورد تبعیض

,شعر در مورد تبعیض,شعر در مورد تبعیض نژادی,شعری در مورد تبعیض,شعر در مورد تبعیض,شعر درباره تبعیض,شعر درمورد تبعیض قائل شدن,شعر در مورد تبعیض بین فرزندان,شعر در مورد تبعیض جنسیتی,شعری درباره تبعیض,شعر درباره تبعیض,شعر تبعیض,شعر تبعیض نژادی,شعر تبعیض جنسیتی,شعر تبعیض زنان,شعر درباره تبعیض,شعر در مورد تبعیض,شعر در خصوص تبعیض,شعار ضد تبعیض,شعر درمورد تبعیض قائل شدن,شعر در مورد تبعیض نژادی,شعر در مورد تبعیض جنسیتی,شعری در مورد تبعیض,شعری درباره تبعیض,شعر در مورد تبعیض بین فرزندان,شعر در مورد تبعیض

شعر در مورد تبعیض

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد تبعیض برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

در سرزمین من

هیچ کوچه ای

به نام هیچ زنی نیست

و هیچ خیابانی …

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعر در مورد تبعیض

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

بن بست ها اما

فقط زنها را می شناسد انگار

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

شعر در مورد تبعیض نژادی

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

در سرزمین من

سهم زنها از رودخانه ها

تنها پل هایی است

که پشت سر آدمها خراب شده اند!

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعری در مورد تبعیض

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

اینجا

نام هیچ بیمارستانی

مریم نیست

تخت های زایشگاهها اما

پر از مریم های درد کشیده ای است

که هیچ یک ، مسیح را

آبستن نیستند!

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر در مورد تبعیض

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

آب در هاون چه کوبی ای عزیز؟

همه سرگرم فســاد وریخت و ریز

چشمها را یا که خون بگرفته است

یا دلار و کــیسه ی پول دیده است

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

شعر درباره تبعیض

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

گوشها پوشیده و کر گشته است

قلبـها آلــوده و پوسیــده است

دل طمع دارد که ملیاردها دلار

یک شبـــه آید بدون رنج و کار

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر درمورد تبعیض قائل شدن

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

یکى جراح دیدم در عمل فرد

شهیر شهر در زن کردن مرد

بدو گفتم که اى بقراط ثانى

زنى را مرد کن گر مى توانى

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر در مورد تبعیض بین فرزندان

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

جوابم داد آن مرد یگانه

نماند به که از مردان نشانه

که مردان مایه ننگ زنانند

بلاى دهر و آشوب جهانند

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر در مورد تبعیض جنسیتی

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

چو قدرت در عمل پیدا کنم من

تمام مردها را مى کنم زن …

که تا زنها شوند از قید آزاد

مگر گیتى ز نسوان گردد آباد

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعری درباره تبعیض

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

ندانم این چه رسم روزگار است

که دختر داشتن هم عیب و عار است

اگر گویى زنت زاییده دختر

براى مرد فحشى آبدار است

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر درباره تبعیض

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

عداوت با زن و دختر در اعراب

ز عهد جاهلیت یادگار است

ز تازى پارسى کرده است تقلید

بدین قلاده گر اکنون دچار است

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر تبعیض

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

و گرنه آدمى چه ماده چه نر

بهین آثار صنع کردگار است

چه فرقى با پسر آن دخترى را

که دانش پیشه و عفت شعار است

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر تبعیض نژادی

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

چنین دختر به فرق باب و مادر

گل ناموس و تاج افتخار است

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر تبعیض جنسیتی

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

پسر زاید اگر زن سرفراز است

چو گل لعلش به شکر خنده باز است

پسر گویى بود تخم دو زرده

که از زاییدنش زن سرفراز است

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر تبعیض زنان

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

براى یک پسر نه ماه و نه روز

به دوران کار زن نذر و نیاز است

چو تاک ار زاد دختر سر به زیر است

و گر زاید پسر چون سرو ناز است

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر درباره تبعیض

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

پسرزا گر زنى باشد, زبانش

هزار و سیصد و سى گز دراز است

چه دختر چه پسر خوبش بود خوب

بدش بى قدرتر از نیم غاز است

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر در مورد تبعیض

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

شرافتمند باشد در دو عالم

کسى کز خوى زشتش احتراز است

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر در خصوص تبعیض

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

مرد اگر کاسب اگر اهل فن است

چون رود خانه گرفتار زن است

کیست کز دست زنى کرده فرار

در اداره به سه زن گشته دچار

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعار ضد تبعیض

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

من که در کار, اسیر سه زنم

لاف آزادى ازین پس چه زنم

حسنشان ساخته مبهوتم و مات

سیئاتم شده یکسر حسنات …

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر درمورد تبعیض قائل شدن

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

سخت ناچارم و دیگر چه کنم

با زنان گر نکنم سر چه کنم

چون که الحال بود قحط رجال

با زنان انس گرفتم الحال

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر در مورد تبعیض نژادی

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

زن مگو فخر رجالند زنان

آیت حسن و جمالند زنان

مرد و زن را چو خدا هستى داد

بینشان هیچ تفاوت ننهاد

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر در مورد تبعیض جنسیتی

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

گر رجالند و یا نسوانند

همه در نزد خدا یکسانند

مرد و زن هر دو به خلقت بشرند

هر دو از رحمت حق بهره ورند

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعری در مورد تبعیض

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

زن اگر بود از این پیش اسیر

یا که در جامعه نادان و حقیر

چون نشد تربیتش همچو رجال

بود محروم ز تحصیل کمال

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعری درباره تبعیض

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

حالیا دوره علم و هنر است

زن هم از علم و هنر بهره ور است

بانوانى که به دانش سمرند

همه داراى کمال و هنرند

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر در مورد تبعیض بین فرزندان

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

چون دم از عفت و ناموس زنند

بر سر بام شرف کوس زنند

دارى از سامعه روحانى

گوش کن این سخن عرفانى

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر در مورد تبعیض

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

طایر آدمیت راست دو بال

یک نسإ است و دگر هست رجال

این دو بال ار که برابر نشود

طیران هیچ میسر نشود

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر در مورد تبعیض

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

یا رب چه تحمل است زن را

با این همه رنج و درد دیدن

نه ماه به صد تعب جنین را

هر لحظه به جانبی کشیدن

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر در مورد تبعیض نژادی

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

زادن به هزار درد و محنت

وانگاه به رنج پروریدن

از بهر غذای طفل دادن

تا صبح دمی نیارمیدن

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعری در مورد تبعیض

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

اندر پی کار خانه هر روز

تا شام به هر طرف دویدن

وانگاه به شب ز شوهر خویش

صد یاوه و ناسزا شنیدن

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر در مورد تبعیض

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

کودک هر آنچه دارد از آغوش مادر است

گر زشت‏خوی باشد و گر نیک‏محضر است

خویی که از نخست کسی را به سر نشست

او را هماره تا به دم مرگ بر سر است

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

شعر درباره تبعیض

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

در دفتر معلم و آموزگار نیست

آن تربیت که زاده آغوش مادر است

خوشبخت آن که مادر دانا به روز و شب

چونان فرشته بر سر او سایه‏گستر است

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

شعر درمورد تبعیض قائل شدن

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

چون کشوری است خانه که در وی هماره زن

فرمانروای مطلق و سالار و سرور است

زن چون عفیف باشد و دانا و نیک‏خوی

در تیرگی جهل چو تابنده اختر است

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعر در مورد تبعیض بین فرزندان

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

فرزند خوب مادر نادان نپرورد

این نکته نزد مردم دانا مقرر است

در دست مادران خردمند باهنر

خوشبختی و سعادت ابنای کشور است

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر در مورد تبعیض جنسیتی

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

بهر مرد از پاک‏طینت همسری

روز حاجت نیست بهتر یاوری

زن اگر ز آزرم دل‏روشن بود

کوکب اقبال مرد آن زن بود

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

شعری درباره تبعیض

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

زن اگر از راستی و مهر او

جانب دیگر نگردانیده رو

کعبه اقبال کوی او بود

قبله امید روی او بود

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر درباره تبعیض

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

مرد و زن در زندگانی توأمند

هر کدامی نیمه عمر همند

بگسلند از هم اگر خود تار مهر

یا که از هم بگسلاندشان سپهر

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعر تبعیض

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

هر یکی تنها و دور از آن دگر

ناقص است و ناتمام و بی‏ثمر

خلقت زن بر نکوکاری بود

زندگانی‏اش فداکاری بود

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر تبعیض نژادی

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

مادری و مهربانیهای او

رنجها و جان‏فشانیهای او

هر یکی از دیگری بالاتر است

آن چو خورشید است آن گر اختر است

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر تبعیض جنسیتی

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

جدایی بین مرد و زن روا نیست

که زن از مرد و مرد از زن جدا نیست

به هر جا گلرخان همدوش مردند

که بی‏گل هیچ بزمی را صفا نیست

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر تبعیض زنان

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

کنون دیگر در این عصر درخشان

زنان را روزگار انزوا نیست

نباشد دوره فردوسی امروز

زن قرن طلایی اژدها نیست

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعر درباره تبعیض

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

حقوق مرد و زن باشد مساوی

که قانون است و قانون ادعا نیست

به چشم خویشتن باشیم شاهد

که بی‏زن رونقی در کارها نیست

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعر در مورد تبعیض

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

درست است این عمل امری حلال ست

ولیکن مایه بس قیل و قال است

کجا زنها به هم دمساز گردند

به کار زندگی انباز گردند

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعر در خصوص تبعیض

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

به هر جا صحبت از شوی و هووی است

همانا صحبت سنگ و سبوی است

خوش آن مردی که با یک زن بسازد

عبث بر آبروی خود نتازد

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

شعار ضد تبعیض

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

زن و مردند اساس زندگانی

زن اول در حساب و مرد ثانی

از آن ارزنده زن شد نیم اول

که بی‏زن زندگی باشد معطل

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

شعر درمورد تبعیض قائل شدن

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

بود مرد از زن پاکیزه اخلاق

به شادی جفت از اندوه و محن طاق

ولی مرد آفت جان است بر زن

به هر آیین و کشور کوی و برزن

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

شعر در مورد تبعیض نژادی

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

برای مرد، زن در کارسازی است

زن اندر دست مرد اسباب‏بازی است

جهان تا بوده این بوده است هنجار

ستمکش زن ولی مردان ستمکار

شعر ثواب , شعر در مورد ثواب , شعر در وصف ثواب , شعر درباره ثواب

شعر در مورد تبعیض جنسیتی

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

فروخوان دفتر دانشوران را

اصول کیش و آیین جهان را

که بر گیتی ستم چون یاد دادند

ستم کردند و نامش داد دادند

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

شعری در مورد تبعیض

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

یکی گوید چو اژدرهای ناپاک

همان بهتر که پاک از زن شود خاک

یکی گوید بزن سخت و بیازار

چو زن از خانه گیرد راه بازار

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

شعری درباره تبعیض

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

یکی گوید ندیده هیچ بر زن

وفا در اسب و در شمشیر و در زن

ز من بنیوش حق گرچه بود تلخ

مخوان شیرین قضای قاضی بلخ

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

شعر در مورد تبعیض بین فرزندان

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

زن است ار در جهان ناپاک اژدر

بتر از ماده اژدر، اژدر نر

اگر در خوی زن مهر و وفا نیست

کدامین مرد با خوی وفا زیست

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعر در مورد تبعیض بین فرزندان

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

وفا خوی زن است و زن از این خوی

نمی‏گردد جز از بی‏مهری شوی …

زن از آب وفاداری سرشته است

به نسبت مرد و زن دیو و فرشته است

شعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

شعر در مورد تبعیض

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

در این دور است از صد زن دو ناپاک

ز مرد پاک لیکن پاک شد خاک

رود چون مرد و زن هر دو به بازار

چرا مرد است راحت، زن در آزار

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

 شعر در مورد تبعیض

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

برای هر دو کار زشت، زشت است

چرا این زشت آن زیباسرشت است

اگر بودند هر دو در نظر زشت

همانا تخم نیکی کس نمی‏کشت

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

شعر در مورد تبعیض نژادی

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

زن در این ملک بدین گونه پریشان تا چند؟

دست و پا بسته و لب بسته به زندان تا چند

همه دور از هنر و علم و کمالیم به ملک

با چنین حال نداریم دبستان تا چند

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

شعری در مورد تبعیض

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

زن مگر نیست میان بشریت انسان

راستی زندگی اوست چو حیوان تا چند

در همه ملک جهان جمله زنان باهنرند

این لیاقت نبود در زن ایران تا چند

شعر عزیز از دست رفته , شعر در مورد عزیز از دست رفته , شعر در وصف عزیز از دست رفته , شعر درباره عزیز از دست رفته

شعر در مورد تبعیض

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

شرف و عزت هر کس بود از علم و کمال

تاج عزت نبود بر سر نسوان تا چند

روح بیمار بود در تن مردم تا کی؟

اندر این ملک خدا را تن بی‏جان تا چند

شعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

شعر درباره تبعیض

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

زن که باشد گل ارزنده بستان وجود

در بر هموطنان خوار بدین سان تا چند

هر کسی برد برون گوهر علم از این بحر

ما زنانیم چنین غرقه ز توفان تا چند

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

شعر درمورد تبعیض قائل شدن

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

دیگران گوی هنر برده ز میدان تا کی؟

ما بمانیم در این کلبه احزان تا چند؟

بهره‏مند آن که بود از زر و زور و منصب

نظری هیچ ندارد به فقیران تا چند

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

شعر درمورد تبعیض قائل شدن

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

در آن کشور ترقی هست و استقلال و آزادی

که زن چون مرد، آزاد است و کس او را نیازارد

نه آزادی بود بی‏بند و باری، در ره تقوا

بود آزادی اندر کسب دانش تا ثمر آرد

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

شعر در مورد تبعیض بین فرزندان

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

هر آن مادر که او را عفت و فضل و هنر باشد

توانا پرورد فرزند و از دامان گهر بارد …

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

شعر در مورد تبعیض جنسیتی

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

همچو خورشید، جمال تو ز هر در که درآید

باب علم و هنر و فضل و سعادت بگشاید

نور خورشیدی و روشن همه کشور ز وجودت

روشن آری شود آفاق چو خورشید درآید

شعر لاله , شعر در مورد لاله , شعر در وصف لاله , شعر درباره لاله

شعری درباره تبعیض

شعر فوت پدر , شعر در مورد فوت پدر , شعر در وصف فوت پدر , شعر درباره فوت پدر

این سخن گفته سعدی است که در شأن تو زیبد

گویم امروز که الحق همه در حق تو شاید

«صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را

تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید»

شعر ابوسعید ابوالخیر , اشعار ابوسعید ابوالخیر , شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر , کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر , زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر

شعر درباره تبعیض

اشعار صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی بهشت , شعر صائب تبریزی در مورد بهشت

گر که از علم و هنر زنده شود ملت ایران

ذلت جهل هم از عزت دانش به سر آید

نه ترقی کند ایران مگر از دانش مردان

دانش مرد هم از معرفت مام بباید

شعر طبیب , شعر در مورد طبیب , شعر در وصف طبیب , شعر درباره طبیب

شعر تبعیض

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

طلب علم برای زن و مرد است چو واجب

جهد تو ای زن ایران به ترقی بفزاید

«زند» دلبسته ایران بود و دانش نسوان

از در علم و هنر این همه نومید نشاید

شعر کلاه , شعر در مورد کلاه , شعر در وصف کلاه , شعر درباره کلاه

شعر تبعیض نژادی

شعر لیله الرغائب , شعر در مورد لیله الرغائب , شعر در وصف لیله الرغائب , شعر درباره لیله الرغائب

پیام من به شما ای مخدرات وطن

که هست خاطرتان جمله محو و مات وطن

چو دختران وطن علم و دانش آموزند

شوند از اثر دانش امهات وطن

شعر ذهن , شعر در مورد ذهن , شعر در وصف ذهن , شعر درباره ذهن

شعر تبعیض جنسیتی

شعر ضحاک , شعر در مورد ضحاک , شعر در وصف ضحاک , شعر درباره ضحاک

زنان به جسم وطن روح و مردها جسمند

ز روح و جسم بود جنبش و حیات وطن

کنید سعی که این دختران برافرازند

بر آسمان ید بیضا ز معجزات وطن

شعر ژن , شعر در مورد ژن , شعر در وصف ژن , شعر درباره ژن

شعر تبعیض زنان

شعر ضمیر ناخودآگاه , شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه , شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه , شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

ز همت سر انگشت نازپرورشان

شود گشوده گرهی ز مشکلات وطن

شعر ژاله , شعر در مورد ژاله , شعر در وصف ژاله , شعر درباره ژاله

شعر درباره تبعیض

شعر عاشورا , شعر در مورد عاشورا , شعر در وصف عاشورا , شعر درباره عاشورا

چو آفتاب پدیدار شد ار بک چند

نهفته بود هنر در زنان دانشمند

زنان مشابه روحند و نوع مردان جسم

ز جان روشن باشد همیشه تن خرسند

شعر ظاهر و باطن , شعر در مورد ظاهر و باطن , شعر در وصف ظاهر و باطن , شعر درباره ظاهر و باطن

شعر در مورد تبعیض

شعر ذوالجناح , شعر در مورد ذوالجناح , شعر در وصف ذوالجناح , شعر درباره ذوالجناح

یکی است ناخن و چنگال شیر ماده و نر

یکی است لعل بدخشان به تاج و گردنبند

مگر نه حضرت صدیقه دخت پیغمبر

فکنده بالش رفعت فراز چرخ بلند

شعر ذوالفقار , شعر در مورد ذوالفقار , شعر در وصف ذوالفقار , شعر درباره ذوالفقار

شعر در خصوص تبعیض

شعر ضربان قلب , شعر در مورد ضربان قلب , شعر در وصف ضربان قلب , شعر درباره ضربان قلب

مگر نه مریم با نفس خود مجاهده کرد

سپس مر او را با روح قدس شد پیوند

مگر نه آسیه شد در خضوع بی‏همسر

مگر نه رابعه بد در خضوع بی‏مانند

شعر ظهر عاشورا , شعر در مورد ظهر عاشورا , شعر در وصف ظهر عاشورا , شعر درباره ظهر عاشورا

شعار ضد تبعیض

اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری

زنان فراخور مدحند و لایق تمجید

که امّهات کمالند و مستحق پسند

شعر در مورد تبعیض

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.