گلچین زیباترین شعر در مورد تبسم

شعر در مورد تبسم

,شعر در مورد تبسم,شعری در مورد تبسم,شعر درباره تبسم,شعر در مورد شکریه تبسم,شعر در مورد اسم تبسم,شعر درمورد تبسم وترنم,شعری درباره تبسم,شعر نو درباره تبسم,شعر درباره ی تبسم,شعر درباره شکریه تبسم,شعر تبسم,شعر در مورد تبسم,شعری در مورد تبسم,شعر نو درباره تبسم,شعری درباره تبسم,شعر درباره ی تبسم

شعر در مورد تبسم

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد تبسم برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

دل خسته (بیدل) نوحه سر از تبسم لعل تومانده جدا

در ساز فغان نزند چکند سر و برگ نی که شکر نشود

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعر در مورد تبسم

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

بعهد حسن او گاهی تبسم بینی از لبها

که گویی مرده صد ساله در سینه دل دارد

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

شعری در مورد تبسم

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

یک نگاه و یک تبسم گر کنی سرمایه ام

نوش و نیش هر دو عالم را سراسر میخرم

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر درباره تبسم

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

تبسم خونبها می آورد گو غمزه خنجر زن

که همره کرده می آرد نگاه درد درمان را

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر در مورد شکریه تبسم

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

تو زخم ناز بر جان میزن و می آزما بازو

دهان پر تبسم گو علاج خونبها می کن

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

شعر در مورد اسم تبسم

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

می فریبم مست خود را او تبسم می کند

کاین سلیم القلب را بین کز کجا مست آمدست

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر درمورد تبسم وترنم

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

چو گفتمش که نصیبم دگر ز لعل تو نیست

گشود لب به تبسم که یا نصیب و برفت

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعری درباره تبسم

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

از لعل و چشمت آخر دیدی که شد فروغی

ممنون به یک تبسم، قانع به یک نظاره

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر نو درباره تبسم

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

(هرگه لبت به خنده تبسم ادا شود

هر عضو من چو برگ گل از هم جدا شود)

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر درباره ی تبسم

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

جز تبسم با لب او هیچکس را تاب نیست

موج میباید که گردد با خط ساغر طرف

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر درباره شکریه تبسم

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

بی تبسم نیست با آن جوش شیرینی لبش

تا تو دریابی که در کار است در هر جا نمک

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر تبسم

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

آمد زگلشن ناز آن جوهر تبسم

دل در کف تغافل گل بر سر تبسم

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر در مورد تبسم

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

اگر بسر مشق تار موئی رسم به نقاش آن تبسم

زپرده دیده تا بمژگان چه حیرت آباد مینگارم

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعری در مورد تبسم

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

ترشح ما به ناز دلی را محو احسان کن

تبسم میکند آینه بر گیر و نمکدان کن

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر نو درباره تبسم

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

بکشت بیحاصلی که خاکش نمیتوان جز بباد دادن

هوس چه مقدار کرده خرمن تبسم گندم از لبی نان

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعری درباره تبسم

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

گر از موج گهر نشنیده ئی رمز خروش او

بیا شور تبسم بشنو از لعل خموش او

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر درباره ی تبسم

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

صبح تبسم ناز صد کاف و نون گل افشاند

لیک از غنای عبرت یک لب گهر نسفتی

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر در مورد تبسم

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

تبسم از لبت چون موج در گوهر کند بازی

نسیم از طره ات چون فتنه در محشر کند بازی

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعری در مورد تبسم

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

بر خودم گریه همی آید و بر خنده تو

تا تبسم چه کنی بی خبر از مبسم دوست

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر درباره تبسم

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

من چو بلبل همه شب زار همی نالیدم

دوست چون غنچه بر آن گریه تبسم می کرد

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر در مورد شکریه تبسم

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

ز گرد خط، گرفتم بی صفا شد ظاهر آن لب

کجا رفت آن تبسم ها و آن حرف آفرینی ها؟

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر در مورد اسم تبسم

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

گر تبسم این چنین بر لعل او زور آورد

لرزه بر آب زمین گیر گهر می افکند

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر درمورد تبسم وترنم

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

از تبسم چون دهد پیوند دلها را به هم؟

آن که از چین جبین شیرازه دلها بود

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعری درباره تبسم

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

سینه درد از نفسش مست جوش

از لب اندوه تبسم فروش

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر نو درباره تبسم

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

از لبت آلایش تلخی بشوی

وانگه از او شهد تبسم بجوی

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر درباره ی تبسم

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

چون لب وی این در بی آب سفت

ذوق تبسم به نفس داد و گفت

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر درباره شکریه تبسم

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

نغمه بلبل چمن آرای باغ

گل به تبسم طلبد صوت زاغ

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر تبسم

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

تبسم می کنی در روزگار خط، نمی دانی

که این شام سیه صبح قیامت در قفا دارد

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعر در مورد تبسم

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

لب لعلی که می دارد دریغ از من تبسم را

زخط در چاشنی صد طوطی شکرشکن دارد

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعری در مورد تبسم

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

تبسم می کنی چون برق بی پروا، نمی دانی

که دارد گریه ها در آستین ابربهار خط

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

شعر نو درباره تبسم

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

خنده و جان بر لبم یکبار می آید چو برق

ابر می گرید به حالم چون تبسم می کنم

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

شعری درباره تبسم

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

هرزه خندی شیوه من نیست چون گلهای باغ

می برم سر در گریبان و تبسم می کنم

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعر درباره ی تبسم

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

ز کار دل گره، چون اشک از مژگان، فرو ریزد

چو آید در تبسم غنچه مشکل گشای او

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر در مورد تبسم

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

تکلم چون کند گوش صدف از در گران گردد

تبسم چون نماید آب در گوهر کند بازی

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

شعری در مورد تبسم

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

مرا به نیم تبسم خراب کرد و گذشت

نگاه گرم عنان را به خواب کرد و گذشت

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر درباره تبسم

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

گه تبسم از لبش، گاهی سخن گل می کند

فتنه ای هر دم ازان کنج دهن گل می کند

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعر در مورد شکریه تبسم

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

ز شکر خنده آن لعل شادات

تبسم در دهان غنچه شد آب

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر در مورد اسم تبسم

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

از تبسم بر سر خوبان چرا منت نهند

این ملاحت با نمک هست از نمکدان شما

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر درمورد تبسم وترنم

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

هرکس بلبش گرم شود چشم تبسم

با او نشینندکه بیگانه عشق است

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعری درباره تبسم

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

تبسم تو که ناسور را دهد مرهم

بسینه نیش زند نیش غمزه را چه کند

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعر نو درباره تبسم

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

بعهد حسن او گاه تبسم بینی از دلها

که گوئی مرده صد ساله درسینه دل دارد

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعر درباره ی تبسم

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

تبسم گونه فرما و عمر جاودانم ده

که باشد لذتی گیرم ز درد بیدوای تو

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعر درباره شکریه تبسم

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

گفت لعلت به تبسم که دل از ما برگیر

از عسل، امر محال است، مگس دور شود

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

شعر تبسم

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

تبسم از لب او خط کشید آخر بخون من

نپوشید از نزاکت پرده این لفظ مضمون را

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

شعر در مورد تبسم

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

دوش با تیغ تبسم رفتی از بزم و هنوز

شور بیرون می دهد زخم نمک پرورد ما

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

شعری در مورد تبسم

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

تبسم ریز صبحی رفت از گلشن که تا محشر

بهرسو غنچه ها لب می کند از حسرت بوسش

شعر ثواب , شعر در مورد ثواب , شعر در وصف ثواب , شعر درباره ثواب

شعر نو درباره تبسم

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

آنکه چون گل زخم ما را در نمک خواباند و رفت

چون سحر شور تبسم میچکد از پیکرش

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

شعری درباره تبسم

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

هوس جنون زده نفس بکدام جلوه کمین کند

چو سحر بگرد عدم تند که تبسم نمکین کند

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

شعر درباره ی تبسم

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

سحر غناکده حیا بنفس نمیبرد التجا

چه غرض بطبع تو بال زد که تبسم تو سؤال شد

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

شعر در مورد تبسم

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

من روزه ی دلتنگی ام را با تبسم های تو وا می کنم

پس ” رَبَنّایَت ” رابخوان، هنگام افطاری است، می فهمی؟

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعری در مورد تبسم

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

نه تبسم ، نه اشاره ، نه سوالی ، هیچ چیز

عاشقی چون من فقط او را تماشا میکند

شعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

شعر درباره تبسم

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

بگو چقدر می ارزد

شکوفه ای که رو به تنهایی این اتاق

تبسم کرده؟

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

شعر در مورد شکریه تبسم

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

 آمد زگلشن ناز آن جوهر تبسم

دل در کف تغافل گل بر سر تبسم

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

شعر در مورد اسم تبسم

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

 ندارد مزرع امکان دمیدن

تبسم آبیار دانه کیست

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

شعر درمورد تبسم وترنم

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

 در تکلیف تبسم مگشای

دهن تنگ تو شکر دارد

شعر عزیز از دست رفته , شعر در مورد عزیز از دست رفته , شعر در وصف عزیز از دست رفته , شعر درباره عزیز از دست رفته

شعری درباره تبسم

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

 کی تبسم دور از آن شیرین تکلم می کنم

زهر خند است این که پنداری تبسم می کنم

شعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

شعر نو درباره تبسم

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

 به طراوت رخ تو رشک گل سیراب است

به تبسم دهنت غیرت تنگ شکر است

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

شعر درباره ی تبسم

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

 کاشکی صد چشم بودی از پی گریه مرا

چون لبت در گریه زارم تبسم می کند

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

شعر درباره شکریه تبسم

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

 بیاد محفل نازش سحرخیز است اجزایم

تبسم تا کجاها چیده باشد دستگاه آنجا

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

شعر تبسم

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

 شد جوش خطت پرده اسرار تبسم

پوشید هجوم مگس این تنگ شکر را

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

شعر در مورد تبسم

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

 زلعلش هر کجا حرفی بتحریر آشنا گردد

تبسم میکشد چون صبح بال از خط مسطرها

شعر لاله , شعر در مورد لاله , شعر در وصف لاله , شعر درباره لاله

شعری در مورد تبسم

شعر فوت پدر , شعر در مورد فوت پدر , شعر در وصف فوت پدر , شعر درباره فوت پدر

 زدل برگشته مژکانت تغافل بسته پیمانت

تبسم چیده دامانت بنازم نازنینی را

شعر ابوسعید ابوالخیر , اشعار ابوسعید ابوالخیر , شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر , کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر , زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر

شعر نو درباره تبسم

اشعار صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی بهشت , شعر صائب تبریزی در مورد بهشت

 برین محفل نظر واکردنم چون شمع میسوزد

تبسم در نمک خواباند این زخم نمایان را

شعر طبیب , شعر در مورد طبیب , شعر در وصف طبیب , شعر درباره طبیب

شعری درباره تبسم

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

 ای لعل یار ضبط تبسم مروت است

تا نشکنی بخنده نمکدان آفتاب

شعر کلاه , شعر در مورد کلاه , شعر در وصف کلاه , شعر درباره کلاه

شعر درباره ی تبسم

شعر لیله الرغائب , شعر در مورد لیله الرغائب , شعر در وصف لیله الرغائب , شعر درباره لیله الرغائب

 اگر تبسم گل ابروی ادا دزدد

شکست بال شود بهر بلبلان محراب

شعر ذهن , شعر در مورد ذهن , شعر در وصف ذهن , شعر درباره ذهن

شعر در مورد تبسم

شعر ضحاک , شعر در مورد ضحاک , شعر در وصف ضحاک , شعر درباره ضحاک

 نتوان دم تبسم لعل تو یافتن

یاقوت زهره ئی که ندزدد جگر در آب

شعر ژن , شعر در مورد ژن , شعر در وصف ژن , شعر درباره ژن

شعری در مورد تبسم

شعر ضمیر ناخودآگاه , شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه , شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه , شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

لعل خاموشت گر از موج تبسم دم زند

غنچه سازد در چمن پیراهن از خجلت قبا

شعر ژاله , شعر در مورد ژاله , شعر در وصف ژاله , شعر درباره ژاله

شعر درباره تبسم

شعر عاشورا , شعر در مورد عاشورا , شعر در وصف عاشورا , شعر درباره عاشورا

در تبسم کم نشد زهر عتاب از نرگست

کی بشور پسته ریزد تلخی از بادامها

شعر ظاهر و باطن , شعر در مورد ظاهر و باطن , شعر در وصف ظاهر و باطن , شعر درباره ظاهر و باطن

شعر درباره تبسم

شعر ذوالجناح , شعر در مورد ذوالجناح , شعر در وصف ذوالجناح , شعر درباره ذوالجناح

 زبان ناله ببستیم زین ادب که مباد

تبسم تو کشد ننگ لب گزیدن ما

شعر ذوالفقار , شعر در مورد ذوالفقار , شعر در وصف ذوالفقار , شعر درباره ذوالفقار

شعر در مورد شکریه تبسم

شعر ضربان قلب , شعر در مورد ضربان قلب , شعر در وصف ضربان قلب , شعر درباره ضربان قلب

 بی پردگی جوهر راز است تبسم

ای غنچه مدر پیرهن گلبدنیها

شعر درباره تولد خودم

امروز روز توست…..روز میلادت

دنیا تبسم کرده است امروز با یادت

امروز بی شک اسمان ابی ترین ابیست

چرخ و فلک همچون دلم درگیر بی تابیست

تولدت مبارک

شعر در مورد تبسم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.