گلچین زیباترین شعر در مورد اسم یکتا

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم یکتا

شعر در مورد اسم یکتا شعر در مورد اسم یکتا ,شعر درباره اسم یکتا,شعر برای اسم یکتا,شعر در باره اسم یکتا,شعر با اسم یکتا,شعر درمورد اسم یکتا,شعر با کلمه یکتا,شعر با کلمه …

گلچین زیباترین شعر در مورد طاقت

گلچین زیباترین شعر در مورد طاقت

شعر در مورد طاقت شعر در مورد طاقت ,شعر در مورد بی طاقتی,شعر طاقت بیار رفیق,آهنگ طاقت بیار رفیق,آهنگ طاقت بیار رفیق سیاوش,ترانه طاقت بیار رفیق,آهنگ طاقت بیار رفیق از قمیشی,آهنگ طاقت …

شعر در مورد زلزله ؛ 74 شعر زیبا و احساسی در مورد زلزله

شعر در مورد زلزله ؛ 74 شعر زیبا و احساسی در مورد زلزله

شعر در مورد زلزله   در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد زلزله برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به …

شعر در مورد بلوچستان

 شعر در مورد بلوچستان , شعری در مورد بلوچستان , شعر در مورد بلوچ , شعری در مورد بلوچ , شعر در مورد سیستان و بلوچستان,شعر فردوسی در مورد بلوچ,شعر در مورد قوم بلوچ,شعر در مورد زنان بلوچ,شعر درباره بلوچستان,شعر در مورد استان سیستان و بلوچستان,شعری درباره بلوچستان,شعر بلوچی درمورد ایران,شعر بلوچی درمورد حضرت محمد,شعری درباره بلوچ,شعر درباره سیستان و بلوچستان ,شعری درباره سیستان و بلوچستان,شعر درباره استان سیستان و بلوچستان,شعر درباره ی سیستان و بلوچستان,شعر فردوسی در مورد قوم بلوچ,شعر درباره قوم بلوچ,شعر درباره بلوچ,شعری درباره استان سیستان و بلوچستان,شعر بلوچستان,شعر بلوچستان عبدل علی,شعر بلوچستان از عبدل علی,شعر بلوچستان عمار حسین زهی,شعر در مورد بلوچستان,شعر درباره بلوچستان,شعر ازاد بلوچستان,شعر موسیقی بلوچستان,شعر سیستان بلوچستان,شعر دروصف بلوچستان,شعری در مورد بلوچستان,شعر در مورد بلوچ,شعری در مورد بلوچ,شعر در مورد سیستان و بلوچستان,شعر فردوسی در مورد بلوچ,شعر در مورد قوم بلوچ,شعر در مورد زنان بلوچ,شعر در مورد استان سیستان و بلوچستان,شعری درباره بلوچستان,شعر درباره بلوچ,شعری درباره بلوچ,شعر درباره سیستان و بلوچستان,شعر درباره استان سیستان و بلوچستان,شعر درباره ی سیستان و بلوچستان,شعر سیستان وبلوچستان,شعر در وصف بلوچستان,شعری در وصف بلوچستان,شعری در وصف بلوچ,شعر در وصف بلوچ,شعر بلوچی در وصف بلوچستان

شعر در مورد بلوچستان

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد بلوچستان برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ای بلوچستان تویی اسرار من

من بلوچم هر بلوچی یار من

ای بلوچستان دوای درد من

ای بلوچستان تویی تیمار من

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر در مورد بلوچستان

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

توتیای خاک تو در چشم من

بوی تو درمان کند بیمار من

من بلوچم نام من تاریخ من

جز بلوچی کم بود غمخوار من

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعری در مورد بلوچستان

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

من بلوچم مرد جنگی مرد کوچ

می نوازد مردی ام را تار من

پیر من مرشد که بوده است در وجود

آن محمد بوده است سردار من

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر در مورد بلوچ

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

من مسلمانم مسلمانی کنم

سنتان مصطفی هم یار من

گرچه گرمی ، گرچه خشکی کرده ای

بوی خوش داری تویی گلزار من

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعری در مورد بلوچ

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

نام حق اندر زبان جاری شده

نام حق اندر زبان تکرار من

من مدارا می کنم با خار دل

می رود در چشم دشمن خار من

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر در مورد سیستان و بلوچستان

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

دست یاری سوی حق نِه ای جلال

رحتمان حق بود تیمار من

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر فردوسی در مورد بلوچ

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

گر مرا اعدام و تیرباران کنی

لاشه ام را تکه و ویران کنی

تکه هایش را سپس پنهان کنی

باز گویم من بلوچ هستم بلوچ

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر در مورد قوم بلوچ

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

تیغ داغی بر تن زارم کنی

همچو حلاجی تو بر دارم کنی

باز گویم من بلوچ هستم بلوچ

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر در مورد زنان بلوچ

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

گر که از تاریخ مرا پاکم کنی

در بدر در بین افلاکم کنی

زیر آوار ستم خاکم کنی

باز گویم من بلوچ هستم بلوچ

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر درباره بلوچستان

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

گر که آواره زبلوچستانم کنی

درد غربت را تو بر جانم کنی

نان من عشق است تو بی نانم کنی

باز گویم من بلوچ هستم بلوچ

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون


شعر در مورد استان سیستان و بلوچستان

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

گر ز می نوشی تو ناکامم کنی

جای می زهری تو در کامم کنی

باده را خونین و در جامم کنی

باز گویم من بلوچ هستم بلوچ

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعری درباره بلوچستان

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

گر که بلوچستان را تو زندانم کنی

رخنه در آئین و ایمانم کنی

اهرمن را حاکم جانم کنی

باز گویم من بلوچ هستم بلوچ

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر بلوچی درمورد ایران

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

گرچه در دنیا کنون آواره ام

از نگاه این جهان دیوانه ام

گرچه ویران گشته در این خانه ام

باز گویم من بلوچ هستم بلوچ

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد


شعر بلوچی درمورد حضرت محمد

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

گرچه امروز بی نصیب از یاری ام

پشت این غم خانه رسوائی ام

گرچه محکوم شب خاموشی ام

باز گویم من بلوچ هستم بلوچ

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعری درباره بلوچ

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

اگر کسے بکنت نیکی خطا نیست*

اے چار روچی جہانء ھچ وفا نیست*

غریبی کن امیران اھتبار نیست*

فقیر ؤ بزگان دراھین دواء نیست*

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعر درباره سیستان و بلوچستان

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

پر چمے چارگء دوستے سزا نیست*

حقیقی عاشق ؤ معشوق ادا نیست*

دروغ ؤ دشمنی گر کار تو نیست*

مکن توھین کسء حق شما نیست*

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

شعری درباره سیستان و بلوچستان

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

کسے شرمندگ ایں زندا روا نیست*

کہ نامردے دپء قول ؤ قرار نیست* ‏

چہ قومان بزگ ایں سوا غیر مانیست*

پر فقیر ؤ بی وسان راجء خیال نیست*

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

شعر درباره استان سیستان و بلوچستان

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

پہ وت براتء شجاع دیگر چہ ما نیست*

چیا گار بیتگۓ ھوش تئ سرا نیست*

خیالے من بلوچستانء کماش نیست*

مگوش پرچا بلوچ زھگء وطن نیست*

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

شعر در مورد بلوچستان

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

من بلوچم وزبلوچ مهربان گویم سخن

ازمرام وسیرت این قهرمان گویم سخن

 ازمکان ومسکن وماوای حاصلخیزاو

ازکویــروساحل بحــرعمان گـویم سخن

  ازفــــرازکوه تفـــتان اژدهای آتــشین

سردوآرام با دلی آتشفشان گویم سخـن

من زبزمان وشکاروصیدوآب معدنش

ازجبال زنده سربرکهکشان گویم سخن

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر فردوسی در مورد قوم بلوچ

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

 ازدیارپیپ وفنوج آزباغ وکه سفیــــد

منبع نفت وطلا وبرلیان گویم سخــــــن

من زبنت میرقنبر،نیکشهروقصروقند

من ازآن پاینده مردجاودان گویم سخــن

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

شعر درباره قوم بلوچ

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

 زان همه آب روان ملک بمپوربحرگون

بس لطیف ونرم مثل پرنیانم گویم سخن

   ارض حاصلخیزوآن رودخانه پربرکتش

غله راانبارهمچون سیستان گویم سخـن

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

شعر درباره بلوچ

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

  بخش سربازم بهشت خطه زرخیزمن

باغهای سبزآن چون بوستان گویم سخن

  ازدیارپیـــشین وخاک زرباهــــوکلات

من زخاکی که نباشدمثل آن گویم سخن

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعری درباره استان سیستان و بلوچستان

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

 چابهار و بندرآزاد و بحرپرخــــروش

ازکنارک این دریا مرزبان گویم سخــــن

ازسفالکاران سربازوسراوان سرفراز

مردمان بی ریا وکاردان گویم سخـــــــن

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعر بلوچستان

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

ازدلاورمردم سرحدوخاش وزاهدان

ازبرای خاک میهن جانفشان گویم سخـن

ازجنوب شرق ایران ازهوای گرم گرم

چون دل این مردم خونگرممان گویم سخن

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعر بلوچستان عبدل علی

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

   مسکنم تاریخ گوید ساحل بحرخزر

چون همان دریادلان قهرمان گویم سخــن

   سامــی ام گــویندامــاآریــایی زاده ام

بازبــان آریــایی همچنان گویم سخـــــــن

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

شعر بلوچستان از عبدل علی

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

سرزمینم راعرب خواندمکاباضم میم

وزمکوران خاک پاک مکران گویم سخـن

   هموطن باضم ب گوید:بلوچ نام مرا

من به فتح ب ولام اعیان گویم سخــــــــن

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعر در مورد بلوچستان

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

   تازیان را،چ،نباشدنام من گویدبلوش

این چنین اسمی زتورات زمان گویم سخن

پاکزادفردوسی درشاهنامه ازکوچ وبلوچ

ذکرخیری کرده من ازاین وآن گویم سخن

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر در مورد بلوچستان

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شاعرطوسم سگالنده همین خواندمــــرا

باعدوی خاک میهن ازتوان گویم سخــــن

سرزراه خاک میهن کی کنم هرگزدریغ

عرصه پیکارراچون قهرمان گویم سخــن

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

شعر درباره بلوچستان

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

کیش من اسلام می باشد زبانم آریــــا

رایت اسلام راچون پاسبان گویم سخـــن

هنگ جمازم بودنقش ستون بــــیستون

من زدورداریوش وآنزمان گویم سخــــــن

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعر ازاد بلوچستان

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

دفن شددرزیرخاکم لشکراسکــــندری

ازنبرد وکارزای بی امان گویم سخـــــــــن

زیرپایم فرش کردم لشکرحجـــاج را

آنچنانکه برگ ریزد درخزان گویم سخــن

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

شعر موسیقی بلوچستان

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

لشکرصفاریان رادرسراوان شهرجالق

کرده ام تدفین من ازآن مکان گویم سخــن

     ازجدال تن به تن با پیراستعمارمــــن

ازبلوچ ،چاه تمین ،زاهدان گویم سخــــــــن

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

شعر سیستان بلوچستان

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

دیلمی ها لشکری ازقوم من درفوج خود

داشتند زان لشکر پیل دمان گویم سخــــــن

ازجلال الدین خوارزمی درجنگ مغول

من حمایت کرده ام تاپای جان گویم سخـن

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

شعر دروصف بلوچستان

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

ازشکست گنجعلی والی شاه عباس ،من

باتوازشمس بلوچ پهلوان گویم سخـــــــــــن

نارواها دیدم ازقوم مغول بی حدمـــن

ازجفای جور شان من بافغان گویم سخــــن

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

شعری در مورد بلوچستان

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

دفع شراشرف افغان رادرکوه سفـــــید

من نمودم مثل آن شیرژیان گویم سخــــــن

ازجفاخوردم آگرآن سیب زهرآلوده را

ازامیرغزنوی دراصفهان گویم سخــــــــن

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

شعر در مورد بلوچ

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

کشتن نادرسپس تاعهدشاهان قجـــــــر

دادخودبگرفته ام ازدشمنان گویم سخــــــن

قلعه بمپورکوسایدسرش برکهکشان

هرستونش رابود صدداستان گویم سخــــن

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

شعری در مورد بلوچ

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

تازیانه خورده ام ازدشمنان بسیارمن

ازنشان ظلمشان برپشت جان گویم سخن

بازکردازگردنم یوغ اسارت ،انقلاب

باسپاسی زان خدای لامکان گویم سخــــن

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعر در مورد سیستان و بلوچستان

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

سخت بیزارم من ازکارخلاف هرزگی

مردکارم ازبرای آب ونان گویم سخـــــــن

سرزمینم مستعد  و   مردمانم با هنر

باهنرمندان دنیا همزبان گویم سخــــــــــــن

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

شعر فردوسی در مورد بلوچ

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

گربود  ابزارکارم درامور  صنعتی

درجوارملک چین واصفهان گویم سخـــــن

دختران باهنر،گلدوزوسوزن کارمن

منحصرتنهابه فردازکارشان گویم سخــ‌‌‌‌‌ـن

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

شعر در مورد قوم بلوچ

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

رودهای دامن وبمپوروسربازونهنگ

جاری اندافسوس من تشنه لبان گویم سخن

قلعه پهره که ازقاجارباشد یادگــــــار

ازبن این برج عهدباستان گویم سخــــــــــن

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر در مورد زنان بلوچ

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

(.من گرگ کوهستانم …. عاشق بلوچســـتانم)

(مَثَـل هامـــون جـــاز…. بلبل عشق ماشکیدم)

(رهروپیچان بمپور …. لسان زاهدانم)

(شرم سال تربت …. کوه آتشفشان تفتانم)

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعر در مورد استان سیستان و بلوچستان

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

(زدل جان کن سوران…. آب زمزم سراوانم)

(چوزعیم کرمان …. آبی دریای مکّرانم)

(وطن دلبند بشاگرد…. مردبلوغ دشتیاریم)

(سرزمین آرزوهای تیس …. چهاربهار راسکم)

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

شعر در مورد بلوچستان

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

(گلستان سازقصرقند…. لنج وکشتی کنارکم)

(آهنگ سنّت گواتر…. دونلی اسفندارسربازم)

(اقلیم صاف بارانی لاشار…. شئ مرید وهانی خاشم)

(همسفرمبارزپیشین…. دادشاه ایرانشهرم)

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعر درباره بلوچ

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

(چشم زمین کهیر…. باس تاریخ کهنوجم)

(نیزارهامون مک…. رود باتلاق دلگانم)

(لال دریای زرآباد…. سواحل اقیانوس چابهارم)

(سواربی صدا فنوج…. مردم کوه نیک شهرم )

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعری درباره بلوچ

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

(مجلس ساز میرجاوه…. بندرنشین مهر جاسکم)

(مرغ مدعی بیرگ…. نقابدار مینابم )

(عبرت زلزله بم …. دونامی شهر نگورم)

(رود پیچان باهو …. مرزدارجالقم )

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شعر درباره سیستان و بلوچستان

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

(خلیج مواج پسابندر…. درهّ ی تخت ایرافشانم)

(نویسنده شعرآسکان…. کوه دشت بزمانم)

(افسانه های آهوران…. کویر لوت نصرت آبادم)

(مقبره ی نالک سرحد…. لبز انور گزانی ام)

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

شعر درباره استان سیستان و بلوچستان

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

سرباز تو ای سـرزمین نیـک مردان

توای مهد دین وعالمان علم فرقان

شب تار بلوچستان را درخشیدی چون اختـری

شیرمردانت زنده کردند نام تو هردفتری

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

شعر درباره ی سیستان و بلوچستان

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

هزاران درود بر روان پاک آن نیاکانت

زجهد خویش ملتی را ارمغان دادند دیانت

گرچـه در گردش دهر بر گلستـانت خـزان آمد

مژده ای وطن که باز بوی بهار در تو می آید

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

شعر سیستان وبلوچستان

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

عهدی است با یکدگر آن جوانان برین تو را

باز آرند آن عـزت و حشمت دیرین تو را

به وقت موسم بهاران کنار نهر خروشانت

طرب آرد دل ها را چو صفای مردمانت

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

شعر در وصف بلوچستان

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

آن باغ وبوستان هایت که تورا چون زیورند

همچو غیرت مردانت در مکران نام آورند

بنازم برآن کوهایت که سرتاسر تو را دارند صیانت

همچو سنگرها حصاری است بــه نیرنـگ دشـمنانـت

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

شعری در وصف بلوچستان

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

بلیدئی با جان ودل وصف تو را گوید همی

هر ذره خاکت باشد او را مأمن و مرهمی

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

شعری در وصف بلوچ

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

حامد پریشان است ازین  وضع بلوچ  و زندگی

عشقم بلوچستان من  آباد  باد  جانان  من

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

شعر در وصف بلوچ

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

جی بلوچستان مئی پاکین دیار

جی ترا لکهـ وار مئی پلیّن دگار

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

شعر در مورد بلوچستان

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

در جنوب شرقی ایران زمین

در بلوچستان خوب نازنین

شهر زیبایست به نام قصرقند

با هزاران عاشق در حصر بند

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

شعر در مورد بلوچستان

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

کوه چپ چک در جوار شهر قند

استواری را بود الگو و پند 

مردمانی با غیرت مهمان نواز

سخت جوش سخت کوش سرفراز

شعر در مورد بلوچستان

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 8 بهمن 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.