گلچین زیباترین شعر در مورد بخشیدن

شعر در مورد بخشیدن

شعر در مورد بخشیدن ,شعری در مورد بخشیدن,شعر زیبا در مورد بخشیدن,شعر در مورد بخشش,شعر در مورد بخشش دیگران,شعر در مورد بخشش و گذشت,شعر در مورد بخشش خدا,شعر در مورد بخشش بزرگان,شعر در مورد بخشش و عفو,شعر در مورد بخشش گناه,شعری در مورد بخشش,شعری در مورد بخشش خداوند,شعری در مورد بخشش,شعری درباره بخشیدن,شعر در مورد بخشیدن دیگران,شعری در مورد بخشش خدا,شعر زیبا در مورد بخشش,شعر زیبا در مورد بخشش,اشعار زیبا در مورد بخشش,شعری زیبا در مورد بخشش,شعر در مورد بخشش خداوند,شعر در مورد بخشش از حافظ,شعر در مورد بخشش دوست,شعر درباره بخشش و گذشت,شعر درباره بخشش خدا,شعر درباره بخشش خداوند,شعر زیبا درمورد بخشش خدا,شعر زیبا درباره بخشش خدا,شعر درباره بخشش و عفو,شعری در مورد عفو و بخشش,شعر در مورد عفو بخشش,شعر کودکانه در مورد عفو و بخشش,شعر کودکان در مورد عفو و بخشش,شعر در مورد بخشش گناهان,شعر درباره بخشش گناهان,شعر بخشیدن دیگران,شعر بخشش دیگران,شعر در مورد بخشیدن دیگران,شعر بخشیدن,شعر بخشیدن دوست,شعر بخشیدن گناه,شعر بخشیدن,شعر درباره بخشیدن,شعر برای بخشیدن,شعر عاشقانه بخشیدن,شعر درباره بخشیدن گناه,شعر در مورد بخشیدن,شعر بخشش دوست,شعر بخشش گناه,شعر بخشش گناهان,شعر در مورد بخشیدن,شعر درباره بخشیدن,شعری درباره بخشیدن,شعر درباره بخشش,شعر درباره بخشش دوست,شعر درباره بخشش خدا,شعر درباره بخشش و گذشت,شعر درباره بخشش خداوند,شعر درباره بخشش و عفو,شعری برای بخشیدن,شعر عاشقانه بخشش,شعر در مورد بخشش گناه,شعر درباره بخشش گناهان,شعری در مورد بخشیدن,شعر زیبا در مورد بخشیدن,شعر در مورد بخشش,شعر در مورد بخشش دیگران,شعر در مورد بخشش و گذشت,شعر در مورد بخشش خدا,شعر در مورد بخشش بزرگان,شعر در مورد بخشش و عفو

شعر در مورد بخشیدن

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد بخشیدن برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

تو اندر وقت بخشیدن جهانی مختصر داری

جهان از روی بخشیدن ترا هم مختصر دارد

اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری

شعر در مورد بخشیدن

اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی

چنان خوداده ای بر چیز بخشیدن بیانت را

که در بخشیدن گنجی نرنجاند زبانت را

عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه

شعری در مورد بخشیدن

اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری

گشته بخشودن ایشان سبب آسایش

گشته بخشیدن ایشان سبب آسانی

مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی

شعر زیبا در مورد بخشیدن

بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی

چندان که تو عاشقی به بخشیدن

پرویز نبود مایل شیرین

اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار

شعر در مورد بخشش

شعر رودکی , شعر رودکی عاشقانه , رودکی شعر معروف , شعر چنگ رودکی , اشعار رودکی

منت بخشیدن تو بهر چیست؟

بر دل خسرو که نبخشوده ای

شعر امیر خسرو دهلوی , اشعار امیر خسرو دهلوی , شعری از امیرخسرو دهلوی , دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی

شعر در مورد بخشش دیگران

سنایی , شعر سنایی , اشعار سنایی , دیوان سنایی , آثار سنایی

گناهم نیست اندر عشق و گر هست

گناه از بنده و بخشیدن از تو

فخرالدین عراقی , شعر فخرالدین عراقی , اشعار فخرالدین عراقی , آثار فخرالدین عراقی , شور عشق فخرالدین عراقی

شعر در مورد بخشش و گذشت

ناصرخسرو , شعر ناصرخسرو , اشعار ناصرخسرو , سفرنامه ناصرخسرو

بپای خویش نیفکنده روشنی هرگز

اگر چه کار چراغ است نور بخشیدن

وحشی بافقی ,شعر وحشی بافقی , اشعار وحشی بافقی , دیوان وحشی بافقی , آثار وحشی بافقی

شعر در مورد بخشش خدا

محتشم کاشانی , شعر محتشم کاشانی , اشعار محتشم کاشانی , زندگینامه محتشم کاشانی

ترک حیوانی، به حیوانات جان بخشیدن است

خویش را محروم می داری ازین احسان چرا

فروغی بسطامی , شعر فروغی بسطامی , اشعار فروغی بسطامی , دیوان فروغی بسطامی

شعر در مورد بخشش بزرگان

سیمین بهبهانی ,شعر سیمین بهبهانی , اشعار سیمین بهبهانی , چرا رفتی سیمین بهبهانی , اشعار سیاسی سیمین بهبهانی

جرم ایام خرد قابل بخشیدن نیست

ورنه با عشق چه پروای گناه است مرا؟

فایز دشتی , شعر فایز دشتی , اشعار فایز دشتی , اشعار زیبای فایز دشتی

شعر در مورد بخشش و عفو

ملک الشعرای بهار , شعر ملک الشعرای بهار , اشعار ملک الشعرای بهار , آثار ملک الشعرای بهار , دیوان ملک الشعرای بهار

شرم همت بین که با بخشیدن سربی دریغ

همچنان از داس، حاصل زردرویی می کشد

فروغ فرخزاد , شعر فروغ فرخزاد , اشعار فروغ فرخزاد , زندگینامه فروغ فرخزاد , گناه فروغ فرخزاد

شعر در مورد بخشش گناه

حسین منزوی , شعر حسین منزوی , اشعار حسین منزوی , دیوان حسین منزوی

مکن تکلیف جان دادن به عشاق

به مستان جامه بخشیدن میاموز

هوشنگ ابتهاج , شعر هوشنگ ابتهاج , اشعار هوشنگ ابتهاج , شعر سایه هوشنگ ابتهاج

شعری در مورد بخشش

هاتف اصفهانی , شعر هاتف اصفهانی , اشعار هاتف اصفهانی , آثار و عکس هاتف اصفهانی

خنده رو بودن به از گنج گهر بخشیدن است

تا توانی برق بودن ابرنیسانی مباش

ایرج میرزا , شعر ایرج میرزا , اشعار ایرج میرزا , شعر حجاب ایرج میرزا , دیوان ایرج میرزا

شعری در مورد بخشش خداوند

قیصر امین پور , شعر قیصر امین پور , اشعار قیصر امین پور , قیصر امین پور کیست

بهتر از گنج گهر بی خواست بخشیدن بود

پاس آب روی سایل از کریمان داشتن

مهدی فرجی , شعر مهدی فرجی , اشعار مهدی فرجی , مهدی فرجی شاعر

شعری در مورد بخشش

خاقانی , شعر خاقانی , اشعار خاقانی , خاقانی شروانی , دیوان خاقانی

گل رعنا عبث از باد خزان می نالد

نه گناهی است دورویی که توان بخشیدن

سلمان هراتی , شعر سلمان هراتی , اشعار سلمان هراتی , آثار سلمان هراتی

شعری درباره بخشیدن

رحیم معینی کرمانشاهی , شعر رحیم معینی کرمانشاهی , اشعار رحیم معینی کرمانشاهی , آثار رحیم معینی کرمانشاهی

مقدار جهانراست ورا نیز کرانست

بخشیدن او را نه کرانست و نه مقدار

مهدی اخوان ثالث , شعر مهدی اخوان ثالث , اشعار مهدی اخوان ثالث , قاصدک مهدی اخوان ثالث

شعر در مورد بخشیدن دیگران

سید علی صالحی , شعر سید علی صالحی , اشعار سید علی صالحی , آثار سید علی صالحی , اشعار عاشقانه سید علی صالحی

سیم وزر هر دو عزیزند و حریصست امیر

به بر انداختن سیم به بخشیدن زر

حمید مصدق , شعر حمید مصدق , اشعار حمید مصدق , آثار حمید مصدق , اشعار عاشقانه حمید مصدق

شعری در مورد بخشش خدا

علی صفری , شعر علی صفری , اشعار علی صفری , آثار علی صفری , اشعار عاشقانه علی صفری

مرا غم آید اگر چه مرا دلیست فراخ

زمال دادن و بخشیدن بدان کردار

محمدرضا شفیعی کدکنی , شعر محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی , آثار محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار عاشقانه محمدرضا شفیعی کدکنی

شعر زیبا در مورد بخشش

علیرضا آذر , شعر علیرضا آذر , اشعار علیرضا آذر , آثار علیرضا آذر , اشعار عاشقانه علیرضا آذر

هر کس بطلب کردن دینار برد رنج

او باز بپاشیدن و بخشیدن دینار

فریدون مشیری , شعر فریدون مشیری , اشعار فریدون مشیری , آثار فریدون مشیری , اشعار عاشقانه فریدون مشیری

شعر زیبا در مورد بخشش

احمدرضا احمدی , شعر احمدرضا احمدی , اشعار احمدرضا احمدی , آثار احمدرضا احمدی , اشعار عاشقانه احمدرضا احمدی

ز شاهان وبزرگان من ازو دیده ام و بس

عطا دادن و بخشیدن بی هیچ ملالی

علیرضا بدیع , شعر علیرضا بدیع , اشعار علیرضا بدیع , آثار علیرضا بدیع , اشعار عاشقانه علیرضا بدیع

اشعار زیبا در مورد بخشش

علیرضا روشن , شعر علیرضا روشن , اشعار علیرضا روشن , آثار علیرضا روشن , اشعار عاشقانه علیرضا روشن

اختیار هر چه خواهی هست در فرمان او

غیر بخشیدن که در بخشش ندارد اختیار

ژاله اصفهانی , شعر ژاله اصفهانی , اشعار ژاله اصفهانی , آثار ژاله اصفهانی , اشعار عاشقانه ژاله اصفهانی

شعری زیبا در مورد بخشش

خواجوی کرمانی , شعر خواجوی کرمانی , اشعار خواجوی کرمانی , آثار خواجوی کرمانی , اشعار عاشقانه خواجوی کرمانی

دعوی نکنم که بی گناهم اما

دارم گنهی که می توان بخشیدن

قاآنی , شعر قاآنی , اشعار قاآنی , آثار قاآنی , اشعار عاشقانه قاآنی

شعر در مورد بخشش خداوند

روزبه بمانی , شعر روزبه بمانی , اشعار روزبه بمانی , آثار روزبه بمانی , اشعار عاشقانه روزبه بمانی

بخشیدن از تو نیست عجب ایرا

دریای بی کران را فرزندی

مونا برزویی , شعر مونا برزویی , اشعار مونا برزویی , آثار مونا برزویی , اشعار عاشقانه مونا برزویی

شعر در مورد بخشش از حافظ

شیخ بهایی , شعر شیخ بهایی , اشعار شیخ بهایی , آثار شیخ بهایی , اشعار عاشقانه شیخ بهایی

بر نگیرد گاه بخشیدن جهانی مر تو را

گنج ها باید ازیرا کز سخا گنجور هست

عبدالجبار کاکایی , شعر عبدالجبار کاکایی , اشعار عبدالجبار کاکایی , آثار عبدالجبار کاکایی , اشعار عاشقانه عبدالجبار کاکایی

شعر در مورد بخشش دوست

یغما گلرویی , شعر یغما گلرویی , اشعار یغما گلرویی , آثار یغما گلرویی , اشعار عاشقانه یغما گلرویی

از بنده دور نیست که جرم و خطا کند

بخشیدن از خدای تعالی غریب نیست

افشین یداللهی , شعر افشین یداللهی , اشعار افشین یداللهی , آثار افشین یداللهی , اشعار عاشقانه افشین یداللهی

شعر درباره بخشش و گذشت

منوچهر آتشی , شعر منوچهر آتشی , اشعار منوچهر آتشی , آثار منوچهر آتشی , اشعار عاشقانه منوچهر آتشی

تو بگشا چشم تا مهتاب بینی

تو مه را نور بخشیدن میاموز

فرخی سیستانی , شعر فرخی سیستانی , اشعار فرخی سیستانی , آثار فرخی سیستانی , اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

شعر درباره بخشش خدا

مریم حیدرزاده , شعر مریم حیدرزاده , اشعار مریم حیدرزاده , آثار مریم حیدرزاده , اشعار عاشقانه مریم حیدرزاده

شاها تو را چه فخر به بخشیدن اسب و فیل

خود هند و چین دهی به سؤالی که بشنوی

گروس عبدالملکیان , شعر گروس عبدالملکیان , اشعار گروس عبدالملکیان , آثار گروس عبدالملکیان , اشعار عاشقانه گروس عبدالملکیان

شعر درباره بخشش خداوند

نادر نادرپور , شعر نادر نادرپور , اشعار نادر نادرپور , آثار نادر نادرپور , اشعار عاشقانه نادر نادرپور

چو دین دادی بده دنیا که چندان خوش نمی باشد

هزاران بدره بخشیدن به یک جو کردن استقصا

حسین پناهی , شعر حسین پناهی , اشعار حسین پناهی , آثار حسین پناهی , اشعار عاشقانه حسین پناهی

شعر زیبا درمورد بخشش خدا

مسعود فردمنش , شعر مسعود فردمنش , اشعار مسعود فردمنش , آثار مسعود فردمنش , اشعار عاشقانه مسعود فردمنش

ای درت ز بی برگان چون شاخ در آذر

وی دلت ز بخشیدن چون باغ در آزار

شعر عمو , شعر در مورد عمو , شعر درباره عمو , شعر در وصف عمو

شعر زیبا درباره بخشش خدا

ناهید عباسی , شعر ناهید عباسی , اشعار ناهید عباسی , آثار ناهید عباسی , اشعار عاشقانه ناهید عباسی

ز بخشیدن چه عجز آید نگارنده دو گیتی را

که نقش از گوهران دانی و بخش اختران بینی

عطار نیشابوری , شعر عطار نیشابوری , اشعار عطار نیشابوری , آثار عطار نیشابوری , اشعار عاشقانه عطار نیشابوری

شعر درباره بخشش و عفو

اردلان سرفراز , شعر اردلان سرفراز , اشعار اردلان سرفراز , آثار اردلان سرفراز , اشعار عاشقانه اردلان سرفراز

اندرین گیتی به فضل و رادی او را یار نیست

جز کریمی و عطا بخشیدن او را کار نیست

نصرت رحمانی , شعر نصرت رحمانی , اشعار نصرت رحمانی , آثار نصرت رحمانی , اشعار عاشقانه نصرت رحمانی

شعری در مورد عفو و بخشش

محمد علی بهمنی , شعر محمد علی بهمنی , اشعار محمد علی بهمنی , آثار محمد علی بهمنی , اشعار عاشقانه محمد علی بهمنی

در رخ جان بخش او بخشیدن جان هر زمان

گشته در مستی جان هم سهل و هم آسان ما

مژگان عباسلو , شعر مژگان عباسلو , اشعار مژگان عباسلو , آثار مژگان عباسلو , اشعار عاشقانه مژگان عباسلو

شعر در مورد عفو بخشش

شهاب مقربین , شعر شهاب مقربین , اشعار شهاب مقربین , آثار شهاب مقربین , اشعار عاشقانه شهاب مقربین

صور را دل شده جاذب چو عنین شهوت کاذب

ز خوبان نیست عنین را بجز بخشیدن وجکن

ناظم حکمت , شعر ناظم حکمت , اشعار ناظم حکمت , آثار ناظم حکمت , اشعار عاشقانه ناظم حکمت

شعر کودکانه در مورد عفو و بخشش

نزار قبانی , شعر نزار قبانی , اشعار نزار قبانی , آثار نزار قبانی , اشعار عاشقانه نزار قبانی

یقین آنجاست آن جانان، امیر چشمه حیوان

که باغ مرده شد زنده، و جان بخشیدن او تاند

فاضل نظری , شعر فاضل نظری , اشعار فاضل نظری , آثار فاضل نظری , اشعار عاشقانه فاضل نظری

شعر کودکان در مورد عفو و بخشش

کیکاووس یاکیده , شعر کیکاووس یاکیده , اشعار کیکاووس یاکیده , آثار کیکاووس یاکیده , اشعار عاشقانه کیکاووس یاکیده

تا روز ساغر می در گردش است و بخشش

تا روز گل به خلوت با سوسنست امشب

لیلا کردبچه , شعر لیلا کردبچه , اشعار لیلا کردبچه , آثار لیلا کردبچه , اشعار عاشقانه لیلا کردبچه

شعر در مورد بخشش گناهان

علی شریعتی , شعر علی شریعتی , اشعار علی شریعتی , آثار علی شریعتی , اشعار عاشقانه علی شریعتی

خموش اگر شمرم من عطا و بخشش هاش

از آن شمار شود گیج و خیره روز شمار

شعر خودم , شعر در مورد خودم , شعر درباره خودم , شعر در وصف خودم

شعر درباره بخشش گناهان

شعر حق الناس , شعر در مورد حق الناس , شعر درباره حق الناس , شعر در وصف حق الناس

شکر کند چرخ فلک از ملک و ملک و ملک

کز کرم و بخشش او روشن بخشنده شدم

شعر بی خوابی , شعر در مورد بی خوابی , شعر درباره بی خوابی , شعر در وصف بی خوابی

شعر بخشیدن دیگران

شعر کابل , شعر در مورد کابل , شعر درباره کابل , شعر در وصف کابل

تو بخور چه بود بخشش هله که دور تو آمد

هله خوردم هله خوردم چو منم پیش تو تعیین

شعر عدالت , شعر در مورد عدالت , شعر درباره عدالت , شعر در وصف عدالت

شعر بخشش دیگران

شعر ازدواج , شعر در مورد ازدواج , شعر درباره ازدواج , شعر در وصف ازدواج

دریغا قالبم را هم ز بخشش نیم پر بودی

که بر تبریزیان در ره دواسپه او برافزودی

شعر غیرت , شعر در مورد غیرت , شعر درباره غیرت , شعر در وصف غیرت

شعر در مورد بخشیدن دیگران

شعر تعصب , شعر در مورد تعصب , شعر درباره تعصب , شعر در وصف تعصب

ای عجب آن لب او تا چه دهد در دم صلح

چونک در خشم کمین بخشش او جان باشد

شعر بیشعوری , شعر در مورد بیشعوری , شعر درباره بیشعوری , شعر در وصف بیشعوری

شعر بخشیدن

شعر جوانی و پیری , شعر در مورد جوانی و پیری , شعر درباره جوانی و پیری , شعر در وصف جوانی و پیری

کان ز بخشش نکند بحث بر از پستی کوه

وین ز ریزش نزند لاف ز بالای بحار

شعر خزان , شعر در مورد خزان , شعر درباره خزان , شعر در وصف خزان

شعر بخشیدن دوست

شعر آبرو , شعر در مورد آبرو , شعر درباره آبرو , شعر در وصف آبرو

دلش سرچشمه فیض و نوال و بخشش و احسان

کفش کان عطا و ریزش و جود و سخا آمد

شعر دل , شعر در مورد دل , شعر درباره دل , شعر در وصف دل

شعر بخشیدن گناه

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر درباره آرزو , شعر در وصف آرزو

کنزی ز بخشش اوست دریا و گنج و معدن

رمزی ز دانش اوست استا و زند و پازند

شعر ذوق , شعر در مورد ذوق , شعر درباره ذوق , شعر در وصف ذوق

شعر بخشیدن

شعر خورشید , شعر در مورد خورشید , شعر درباره خورشید , شعر در وصف خورشید

من چنان نالان که بحر از بخشش فخر امم

تو چنان مویان که کان از همت صدر کبار

شعر داعش , شعر در مورد داعش , شعر درباره داعش , شعر در وصف داعش

شعر درباره بخشیدن

شعر زخم زبان , شعر در مورد زخم زبان , شعر درباره زخم زبان , شعر در وصف زخم زبان

هزار بار گرش تشنه مدح و قدح کند

نه کم کند نه فزاید به بخشش و انعام

شعر رخ یار , شعر در مورد رخ یار , شعر درباره رخ یار , شعر در وصف رخ یار

شعر برای بخشیدن

شعر رودخانه , شعر در مورد رودخانه , شعر درباره رودخانه , شعر در وصف رودخانه

هر کرا شاخ بزرگیش برو چنگ آویخت

خلعت و بخشش و عز یابد از آن شاخ ثمر

شعر زندان , شعر در مورد زندان , شعر درباره زندان , شعر در وصف زندان

شعر عاشقانه بخشیدن

شعر ذاکر امام حسین , شعر در مورد ذاکر امام حسین , شعر درباره ذاکر امام حسین , شعر در وصف ذاکر امام حسین

شادباش ای گاه کوشش تیز عنصر چون حدید

دیر زی ای وقت بخشش نرم جوهر چون حریر

شعر والیبال , شعر در مورد والیبال , شعر درباره والیبال , شعر در وصف والیبال

شعر درباره بخشیدن گناه

شعر کشتی , شعر در مورد کشتی , شعر درباره کشتی , شعر در وصف کشتی

رادمردی که همی کوشد با خود به نیاز

مددی او را از بخشش و از کف ظفری

شعر یکشنبه , شعر در مورد یکشنبه , شعر درباره یکشنبه , شعر در وصف یکشنبه

شعر در مورد بخشیدن

شعر شنبه , شعر در مورد شنبه , شعر درباره شنبه , شعر در وصف شنبه

نیم جانی که مرا هست کمین بخشش توست

چون من ای جان جهان بخل به مال تو کنم؟

شعر با د , شعر با د شروع شه , شعر با دال شروع شه , شعر که با د شروع شه , بیت شعر که با د شروع شه

شعر بخشش دوست

شعر امام جعفر صادق , شعر در مورد امام جعفر صادق , شعر درباره امام جعفر صادق , شعر در وصف امام جعفر صادق

جلوه در پیراهن بی جرم یوسف می کند

هر گناهی را که باشد بخشش او پرده دار

پل الوار , شعر پل الوار , اشعار پل الوار , آثار پل الوار , اشعار عاشقانه پل الوار

شعر بخشش گناه

مهدیه لطیفی , شعر مهدیه لطیفی , اشعار مهدیه لطیفی , آثار مهدیه لطیفی , اشعار عاشقانه مهدیه لطیفی

در دیده ها چو یوسف گل پیرهن شود

هر جرم را که بخشش او گشت پرده دار

شعر سه شنبه , شعر در مورد سه شنبه , شعر درباره سه شنبه , شعر در وصف سه شنبه

شعر بخشش گناهان

رضا کاظمی , شعر رضا کاظمی , اشعار رضا کاظمی , آثار رضا کاظمی , اشعار عاشقانه رضا کاظمی

آن شه راد که در پیش کف در پاشش

کاری از بخشش درهای ثمین خوش تر نیست

شعر دوشنبه , شعر در مورد دوشنبه , شعر درباره دوشنبه , شعر در وصف دوشنبه

شعر در مورد بخشیدن

پابلو نرودا , شعر پابلو نرودا , اشعار پابلو نرودا , آثار پابلو نرودا , اشعار عاشقانه پابلو نرودا

ذکر از رخ رخشانش با موسی عمران گو

حرف از لب جان بخشش با عیسی مریم زن

شمس لنگرودی , شعر شمس لنگرودی , اشعار شمس لنگرودی , آثار شمس لنگرودی , اشعار عاشقانه شمس لنگرودی

شعر درباره بخشیدن

عباس معروفی , شعر عباس معروفی , اشعار عباس معروفی , آثار عباس معروفی , اشعار عاشقانه عباس معروفی

نه تنها آدمی را دستش از بخشش کند دعوت

که تیغش دیو و دد را هم کند در رزم مهمانی

شعر شراب , شعر در مورد شراب , شعر درباره شراب , شعر در وصف شراب

شعری درباره بخشیدن

شعر شمع , شعر در مورد شمع , شعر درباره شمع , شعر در وصف شمع

بکش گر درخور بخشش نیم تا کی روا داری

به بدخواه از پی درخواه جز می التجای من

شعر سیگار , شعر در مورد سیگار , شعر درباره سیگار , شعر در وصف سیگار

شعر درباره بخشش

شعر جمعه , شعر در مورد جمعه , شعر درباره جمعه , شعر در وصف جمعه

به یک احسان کند از روی همت کار صد حاتم

به یک سائل دهد در روز بخشش باج صد کشور

شعر پنجشنبه , شعر در مورد پنجشنبه , شعر درباره پنجشنبه , شعر در وصف پنجشنبه

شعر درباره بخشش دوست

شعر دعا , شعر در مورد دعا , شعر درباره دعا , شعر در وصف دعا

هم به بخشش بی مثابه هم بریزش بی همال

هم به همت بی مثال هم به احسان بی عدیل

شعر سفید شدن مو , شعر در مورد سفید شدن مو , شعر درباره سفید شدن مو , شعر در وصف سفید شدن مو

شعر درباره بخشش خدا

شعر شطرنج , شعر در مورد شطرنج , شعر درباره شطرنج , شعر در وصف شطرنج

دلم ز کوشش خون گشت و کام دل نرسید

چه سود دارد بخشش، چو بخت یارم نیست

درت می بوسم و آن بخت کو کاندر دلت گردد

که این بخشش از آن لعل شکر بار آرزو دارم

شعر اصفهان , شعر در مورد اصفهان , شعر درباره اصفهان , شعر در وصف اصفهان

شعر درباره بخشش و گذشت

شعر سی سالگی , شعر در مورد سی سالگی , شعر درباره سی سالگی , شعر در وصف سی سالگی

از اوحدی شنو که: به چل سال پیش ازو

این بخشش از محمد و حیدر به من رسید

شعر چهارشنبه , شعر در مورد چهارشنبه , شعر درباره چهارشنبه , شعر در وصف چهارشنبه

شعر درباره بخشش خداوند

شعر کنکور , شعر در مورد کنکور , شعر در وصف کنکور , شعر درباره کنکور

روز به روز بر فلک بخشش عافیت بود

آن همه را رسیده بخش ای فلک آن من کجا

شعر امتحانات , شعر در مورد امتحانات , شعر در وصف امتحانات , شعر درباره امتحانات

شعر درباره بخشش و عفو

شعر دانشگاه , شعر در مورد دانشگاه , شعر در وصف دانشگاه , شعر درباره دانشگاه

هست سه عادت تو را: بخشش و مردی و دین

دست سه عادات توست تخم سعادات کار

شعر شیطان , شعر در مورد شیطان , شعر در وصف شیطان , شعر درباره شیطان

شعری برای بخشیدن

شعر دانشجو , شعر در مورد دانشجو , شعر در وصف دانشجو , شعر درباره دانشجو

بخشش تو چون هوا ز آن همه کس را نصیب

کوشش تو چون قضا زو به همه جا نشان

شعر قایق , شعر در مورد قایق , شعر در وصف قایق , شعر درباره قایق

شعر عاشقانه بخشش

شعر قهرمان , شعر در مورد قهرمان , شعر در وصف قهرمان , شعر درباره قهرمان

گفت اگر کام دلت باید ز وصلم جان بده

می دهم گر لعل جان بخشش تقبل می کند

شعر دماغ , شعر در مورد دماغ , شعر در وصف دماغ , شعر درباره دماغ

شعر در مورد بخشش گناه

شعر ضرب المثل , شعر در مورد ضرب المثل , شعر در وصف ضرب المثل , شعر درباره ضرب المثل

بخشش خود را به شکر کس نیالاید که هست

در ره آزاد مردان شکر جزوی از جزا

شعر انار , شعر در مورد انار , شعر در وصف انار , شعر درباره انار

شعر درباره بخشش گناهان

شعر آشتی , شعر در مورد آشتی , شعر در وصف آشتی , شعر درباره آشتی

به نزد بخشش و بذلش محقر ابر و بحار

به نزد حشمت و حلمش مستر آتش و آب

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

شعری در مورد بخشیدن

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

خه خه ای شاهی که از بس بخشش و بخشایشت

خرس در داهی و گرگ اندر شبانی آمدست

شعر طناز , شعر در مورد طناز , شعر در وصف طناز , شعر درباره طناز

شعر زیبا در مورد بخشیدن

شعر شهدا , شعر در مورد شهدا , شعر در وصف شهدا , شعر درباره شهدا

بلی آب و زمین این چنین را مال می باشد

ولی برعکس یعنی بخشش و انعام سلطانی

شعر علم , شعر در مورد علم , شعر در وصف علم , شعر درباره علم

شعر در مورد بخشش

شعر طفل , شعر در مورد طفل , شعر در وصف طفل , شعر درباره طفل

خوانده خوان نوال از همت او جن و انس

رانده ملک وجود از بخشش او حرص و آز

شعر ظرفیت , شعر در مورد ظرفیت , شعر در وصف ظرفیت , شعر درباره ظرفیت

شعر در مورد بخشش دیگران

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

جمال گل گواه آمد که بخشش ها ز شاه آمد

اگر چه گل بنشناسد هوای سازواری را

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

شعر در مورد بخشش و گذشت

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

خود همان بخشش که کردی بی خبر اندر نهان

می کند پنهان پنهان جمله افعال ها

شعر در مورد بخشیدن

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.