گلچین زیباترین اشعار عبدالجبار کاکایی

گلچین زیباترین اشعار عبدالجبار کاکایی

اشعار عبدالجبار کاکایی اشعار عبدالجبار کاکایی,دانلود اشعار عبدالجبار کاکایی,اشعار زیبای عبدالجبار کاکایی,اشعار عاشقانه عبدالجبار کاکایی,زیباترین اشعار عبدالجبار کاکایی,اشعار کوتاه عبدالجبار کاکایی,دانلود اشعار عبدالجبار کاکایی Pdf,تمامی اشعار عبدالجبار کاکایی,جستجوی اشعار عبدالجبار کاکایی,اشعار دفاع …

گلچین زیباترین شعر در مورد فرهنگ

گلچین زیباترین شعر در مورد فرهنگ

شعر در مورد فرهنگ در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد فرهنگ برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید …

گلچین زیباترین اشعار نادر نادرپور

گلچین زیباترین اشعار نادر نادرپور

اشعار نادر نادرپور اشعار نادر نادرپور,مجموعه اشعار نادر نادرپور,نقد اشعار نادر نادرپور,دیوان اشعار نادر نادرپور,دانلود مجموعه اشعار نادر نادرپور,نقد شعر نادر نادرپور,نقد شعر انگور نادر نادرپور,شعر نادر نادرپور,شعر انگور نادر نادرپور,شعر قم …

شعر در مورد بخشندگی

شعر در مورد بخشندگی ,شعر در مورد بخشندگی خداوند,شعر در مورد بخشندگی خدا,شعر درباره بخشندگی,شعری در مورد بخشندگی,شعر درباره بخشندگی خدا,شعری در مورد بخشش خداوند,شعر در مورد بخشش خدا,شعر درباره بخشش خداوند,شعر در مورد بخشش خداوند,شعری در مورد بخشش خدا,شعر درباره ی بخشندگی,شعری درباره ی بخشندگی,شعر در مورد سخاوت و بخشندگی,شعر درباره بخشش خدا,شعر درباره ی بخشش خداوند,شعر زیبا درباره بخشش خدا,شعر بخشندگی,شعر بخشندگی خدا,شعر در باب بخشندگی,شعر درباره بخشندگی,شعر در مورد بخشندگی,شعر در مورد بخشندگی خداوند,شعر درباره بخشندگی خدا,شعر در مورد بخشندگی خدا,شعر درباره ی بخشندگی,شعر بخشش خدا,شعر بخشش خداوند,شعری در مورد بخشندگی,شعری درباره ی بخشندگی,شعری در مورد بخشش خداوند,شعر در مورد بخشش خدا,شعر درباره بخشش خداوند,شعر در مورد بخشش خداوند,شعری در مورد بخشش خدا,شعر درباره بخشش خدا,شعر درباره ی بخشش خداوند,شعر زیبا درباره بخشش خدا,شعر درباره ی بخشش,شعر درباره ی عفو بخشش,شعر کودکانه درباره ی بخشش,شعر نو درباره ی بخشش

شعر در مورد بخشندگی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد بخشندگی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

بزرگی بایدت بخشندگی کن

که دانه تا نیفشانی نروید

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر در مورد بخشندگی

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

از در بخشندگی و بنده نوازی

مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر در مورد بخشندگی خداوند

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

به بخشندگی کوش کآب روان

به سیلش مدد می رسد ز آسمان

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر در مورد بخشندگی خدا

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

با کف جود تو بخشندگی معدن چیست

پیش دست کرمت ریزش ابر است کدام

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر درباره بخشندگی

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

دادگر خسرو بخشنده ملک ناصردین

کافتاب فلکش حاجب دربار بود

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعری در مورد بخشندگی

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

سرمایه آمالی و بخشنده احوال

دیباچه ارواحی و شیرازه اجسام

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر درباره بخشندگی خدا

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

منت منه بداده که بخشنده ایزد است

چون رزق را به روی کسی در نبسته اند

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعری در مورد بخشش خداوند

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

گه گه نظری باز مدار از من درویش

چون منعم بخشنده به در یوزه درویش

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر در مورد بخشش خدا

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

هر چند که در کوی تو مسکین و فقیریم

رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر درباره بخشش خداوند

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

ما غرفه عصیانیم بخشنده تویی یارب

از عفو نهی تاجی، بر تارک عصیانها

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر در مورد بخشش خداوند

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

همو بخشنده دولت همو داننده فکرت

همو دارنده گیتی همو دارنده گردون

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعری در مورد بخشش خدا

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

نیست امید سنایی در مقامات فزع

جز کف بخشنده و مهر جهان بخشای تو

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر درباره ی بخشندگی

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

چو خواهد بخش کردن مرگ مالت

همان بهتر که خود بخشنده باشی

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

شعری درباره ی بخشندگی

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

تشویش جزا با همه تقصیر نداریم

چون خواجه بخشنده ما بنده نواز است

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعر در مورد سخاوت و بخشندگی

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

سرمایه دریای گران مایه فروغی

بی ابر کف خسرو بخشنده محال است

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعر درباره بخشش خدا

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شاه دریا دل بخشنده ملک ناصردین

که بر همت او حاصل کان این همه نیست

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

شعر درباره ی بخشش خداوند

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

ستوده خسرو بخشنده ناصرالدین شاه

که قطره را کف جودش محیط گوهر کرد

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

شعر زیبا درباره بخشش خدا

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

دادگر داور بخشنده ملک ناصردین

که فلک پیرو او تا به قیامت باشد

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

شعر بخشندگی

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

تو بدین لعل گهربار که داری حیف است

که ثنای کف بخشنده داور نکنی

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر بخشندگی خدا

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

نور بخشنده ابصار ملک ناصردین

که به او تا نرسی مهر درخشان نشوی

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

شعر در باب بخشندگی

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

گه از کفش به طعام قلیل بخشنده

کفایتی که به خلق کثیر کرده وفا

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

شعر درباره بخشندگی

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

در خجلت است از دل بخشنده ات محیط

در شرمساری از کف پاشنده ات سحاب

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعر در مورد بخشندگی

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

بخشنده ای که خرمن زر می دهد به باد

گاهی نمی دهد به بهای کلام تو

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعر در مورد بخشندگی خداوند

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

بندد به دست به اذل بخشنده تا ابد

وز شغل مدح خود کمر اهتمام تو

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعر درباره بخشندگی خدا

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

ور به طمع ناله برآرد رباب

خوش بگشا آن کف بخشنده را

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

شعر در مورد بخشندگی خدا

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

عجب بخشنده ای شد چشم خسرو بر سر کویش

که خاک در کند دریوزه و در ثمین بخشد

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعر درباره ی بخشندگی

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

خوی او بخشش و دریا ز کفش در آتش

شاه بخشنده نیامد به چنین بخشش و خوی

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر بخشش خدا

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

ای دست تو بخشنده تر از ابر به مجلس

وی تیغ تو رخشنده تر از برق به هیجا

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

شعر بخشش خداوند

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

به بزم امشب هوس خواهند و لطف یار بخشنده

حجاب از هر دو جانب گرچه میشد در میان مانع

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعری در مورد بخشندگی

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شکر کند چرخ فلک از ملک و ملک و ملک

کز کرم و بخشش او روشن بخشنده شدم

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

شعری درباره ی بخشندگی

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

آن نه مال است که چو دادیش از تو بشود

زو ستاننده غنی گردد و بخشنده فقیر

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

شعری در مورد بخشش خداوند

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

نو عروس بخت هر شب از دری، جلوه می دهد ماه انوری

وان چه می کند مشق دلبری، بهر خان بخشنده می کند

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

شعر در مورد بخشش خدا

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

دی بدادی آنچ دادی جمع را ای میرداد

بخش امروزینه کو ای هر دمی بخشنده تر

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

شعر درباره بخشش خداوند

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

گر کسی غواص نبود بحر جان بخشنده است

کو همی بخشد گهرها رایگان ای عاشقان

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

شعر در مورد بخشش خداوند

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

از عدل های عقل یکی شکر نعمت است

بخشنده خرد ز تو زیرا که شکر خواست

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

شعری در مورد بخشش خدا

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

ظاهرش بخشنده آمال هر صاحب امل

باطنش داننده امید هر امیدوار

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعر درباره بخشش خدا

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

این چه رسمی است که ارباب سخاوت صائب

به کسی تا دل خود را نخورد نان ندهند

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

شعر درباره ی بخشش خداوند

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

نام باقی در زوال مال فانی بسته است

کز سخاوت بر زبان ها نام حاتم مانده است

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

شعر زیبا درباره بخشش خدا

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

نگذرد مینای می خشک از لب خاموش جام

پیش ارباب سخاوت حاجت گفتار نیست

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر درباره ی بخشش

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

زهی وجود سخاوت مشخص از کف تو

چنانچه ذات بصورت ، چنانچه شخص بنام

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعر درباره ی عفو بخشش

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

عدالت به کسرا سخاوت به حاتم

بود محض تهمت بود عین بهتان

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

شعر کودکانه درباره ی بخشش

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

به سخاوت سمری از بس که وقف رباط

به فسوسی بدهی غله گرمابه و تیم

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعر نو درباره ی بخشش

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

چو کف جود و سخاوت به لطف بگشاید

نشاید این که شما قصه سحاب کنید

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعر در مورد بخشندگی

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

خصوص باده عرشی ز ذوالجلال کریم

سخاوت و کرم آن مگر خدا گوید

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شعر در مورد بخشندگی خداوند

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

غنی از بخیلی غنی مانده ست

فقیر از سخاوت فقیر از سخا

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

شعر در مورد بخشندگی خدا

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

از جود تو سخاوت حاتم شده هبا

وز زور تو شجاعت رستم هدر شده

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

شعر درباره بخشندگی

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

آنکه در مردی شجاعت باشدش زیر رکاب

وانکه در رادی سخاوت باشدش زیر نگین

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

شعری در مورد بخشندگی

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

نه شگفت از سخاوت تو کند

این و آن را عیار بی حملان

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

شعر درباره بخشندگی خدا

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

شهباز دلربای سخاوت به روی دست

در پهن دشت سینه مردم کند شکار

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

شعری در مورد بخشش خداوند

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

ریزش خود را ز چشم مردمان پوشیده دار

در سخاوت خویش را افسانه چون حاتم مکن

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

شعر در مورد بخشش خدا

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

باسبکدستان سخاوت سرخ رویی بردهد

هرچه سازم جمع مینا به ساغر می کنم

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

شعر درباره بخشش خداوند

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

سینه من نیست خالی ازگهر تا چون صدف

در سخاوت روی دست ابرنیسانی خورم

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

شعر در مورد بخشش خداوند

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

خواهی که در خزان نشوی بینوا چو سرو

در نوبهار دست سخاوت نگاه دار

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

شعری در مورد بخشش خدا

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

نامداری چشم اگر داری، سخاوت پیشه کن

کز ره ریزش بلند آوازه شدنام بهار

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

شعر درباره ی بخشندگی

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

آن را که دستگاه سخاوت بود وسیع

دلتنگ از فضولی مهمان نمی شود

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

شعری درباره ی بخشندگی

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

می توان گفت نصیبی ز سخاوت دارد

باد دستی که ز آوازه همت گذرد

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

شعر در مورد سخاوت و بخشندگی

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

سخاوت غرض آلود کوته اندیشان

به چشم اهل بصیرت کم از گدایی نیست

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

شعر درباره بخشش خدا

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

صدف به کد یمین رزق خویش می گیرد

نم سخاوت ذاتی در ابر نیسان نیست

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

شعر درباره ی بخشش خداوند

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

مخور فریب سخاوت ز چرخ کج رفتار

که طعمه ای که دهد روی پوش قلاب است

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

شعر زیبا درباره بخشش خدا

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

نوبهارست کز سخاوت او

هست بر نیکخواه او گلشن

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

شعر بخشندگی

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

در قصر شجاعت و سخاوت

از رای رفیع تست بنیاد

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

شعر بخشندگی خدا

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

دار پوشیده ریزش خود را

در سخاوت حجاب اگر داری

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

شعر در باب بخشندگی

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

سخاوت نشان بزرگی بود

ولی زین بزرگان نخواهیم یافت

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

شعر درباره بخشندگی

شعر ثواب , شعر در مورد ثواب , شعر در وصف ثواب , شعر درباره ثواب

آفتابش در سخاوت مقتدیست

واسمان را در کفایت مقتداست

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

شعر در مورد بخشندگی

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

سخاوت با سخاوت پیشگان کن

که با یک شهر احسان کرده باشی

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

شعر در مورد بخشندگی خداوند

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

سخاوت نشان گر ثنا بایدت

که بار درخت سخاوت ثناست

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

شعر درباره بخشندگی خدا

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

کلک گوهربار من داد سخاوت می دهد

باش گو در آستین دست سخاوت خلق را

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

شعر در مورد بخشندگی خدا

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

من بخل و سخا نثار کردم

ای بیش ز حاتم از سخا من

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

شعر درباره ی بخشندگی

شعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

مگزین چیز بر سخا که ثنا

ماهی است و سخا برو نشپیل

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

شعر بخشش خدا

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

حاتم طایی تویی اندر سخا

رستم دستان تویی اندر نبرد

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

شعر بخشش خداوند

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

خود عاقبت اندر ولا نی بخل ماند نی سخا

اندر سخا هم بی شکی پنهان عوض جویی بود

شعر در مورد بخشندگی

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 8 بهمن 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.