گلچین زیباترین شعر در مورد باجناق

شعر در مورد باجناق

شعر در مورد باجناق ,شعر طنز در مورد باجناق,شعر درباره باجناق,شعر برای باجناق,شعری در مورد باجناق,شعر زیبا در مورد باجناق,شعر طنز درباره باجناق,شعر طنز برای باجناق,شعری درباره باجناق,شعر باجناق,شعر زیبا برای باجناق,شعری برای باجناق,شعر باجناق,شعر درباره باجناق,شعر برای باجناق,شعر طنز درباره باجناق,شعر در وصف باجناق,شعر طنز برای باجناق,شعر راجب باجناق,شعر واسه باجناق,شعر زیبا درمورد باجناق,شعر زیبا برای باجناق,شعری درباره باجناق,شعر در مورد باجناق,شعری در مورد باجناق,شعر طنز در مورد باجناق,شعری در وصف باجناق,شعر طنز در وصف باجناق,شعر طنز باجناق,شعری راجب باجناق,شعر زیبا در مورد باجناق

شعر در مورد باجناق

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد باجناق برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

کار راه انداز، عاقل باجناق

پیشرو در حل مشکل، باجناق

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

شعر در مورد باجناق

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

با وجودش خاطرم آسوده تر

دردسرها موج و ساحل، باجناق

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

شعر طنز در مورد باجناق

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

گفتمش نقاش را نقشی بکش از باجناق ؛

بی شرف عکس ژیانی در دل صحرا کشید ؛

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعر درباره باجناق

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

با همه جنگ وجدل دارد جناب باجناق

لشکری کوروکچل دارد جناب با جناق

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

شعر برای باجناق

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

تازه از فامیل هم نزدیک تر

عنصری مطلوب و قابل، باجناق

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

شعری در مورد باجناق

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

اصل کارامل، نوتلاّ، مسقطی

پیتزا، ژیگو، شنیسل، باجناق

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

شعر زیبا در مورد باجناق

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

واگنم با او به جایی می رسد

با همین آقای دیزل باجناق

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

شعر طنز درباره باجناق

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

ایده هایش راهبردی، چاره ساز

بهتر از صد ها تراول، باجناق

تا بخواهی کله؛ یعنی باسواد

کانت، بطلمیوس، راسل، باجناق

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

شعر طنز برای باجناق

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

چرابامن همیشه جنگ داری

چراقلبی زجنس سنگ داری؟

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

شعری درباره باجناق

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

کاش با مادر زنانی بیشتر

داشتم یک تیم کامل باجناق

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

شعر باجناق

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

 من دوست دارم از ته دل باجناق را

آن گونه که کباب بخواهد سماق را

هر طور هست شوهر خواهر زن من است

باید به او نشان بدهم اشتیاق را

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

شعر زیبا برای باجناق

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

دعوت به خانه می کنم و طفره می رود

آخر چگونه شرح دهم من فراق را ؟

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

شعری برای باجناق

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

 تا حد زن ذلیلی هم پیش رفته ام

آراستم برای قدومش اتاق را

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

شعر باجناق

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

سلام ای باجناق ورپریده

که هستی درحسودی یک پدیده!

چوعقرب ازچه نیشم می زنی تو؟

نمک برقلب ریشم می زنی تو؟

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

شعر درباره باجناق

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

چه بدگفتی زمن پیش پدرزن

که اخلاقش عوض گردیده بامن؟

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

شعر برای باجناق

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

وقت مهمانی، کبابش روبراه

جوجه گردان، چنجه٘ خوشگل، باجناق

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

شعر طنز درباره باجناق

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

امیدوارم کروکوروکچل شی

به پیش اهل فامیلت مچل شی

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

شعر در وصف باجناق

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

بیفتی زیریک ماشین باری

که ازدستت نیایدهیچ کاری

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

شعر طنز برای باجناق

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

در عبور از پیچ و خم ها، شیب ها

خوب تر از سیم بکسل، باجناق

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

شعر راجب باجناق

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

گفتمش نقشی بکش از خواهران همسرم ؛

عکس گرگی با نقاب بره ای زیبا کشید ؛

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

شعر واسه باجناق

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

گفتم از فامیل زن نقشی بکش در یک ورق ؛

دسته ای کوسه میان بستر دریا کشید ؛

گفتم امشب در میان جمع فامیل زنم ؛

در میان خارها شاخه گلی تنها کشید ؛

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

شعر زیبا درمورد باجناق

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

گفتمش من یکه و آنها همه پشت همند ؛

نخبه ای را در میان جمله اسکل ها کشید؛

گفتم از اوصاف این مادرزنان چیزی بگو ؛

جام زهر آوردو نالان دست ازاین دنیا کشید

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

شعر زیبا برای باجناق

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

بچه هایی اهل استدلال می خواهم که نیست

همسری ناساز و نا همدل نمی خواهم که هست

ای خدا مادر زنی نُرمال می خواهم که نیست

کار خواهر زن که ذاتا حال گیری کردن است

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

شعری درباره باجناق

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

هر چه خواهر زن بلا و ناقلاست

در عوض، همراه و همدل، باجناق

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

شعر در مورد باجناق

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

من برادر خانمی با حال می خواهم که نیست

باجناقانی صمیمی ،بی ریا ، بامعرفت

دوستدار تیم استقلال می خواهم که نیست

موز و آناناس و گیلاس و هلو را بی خیال

شلغمی در گوشه ی یخچال می خواهم که نیست

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

شعری در مورد باجناق

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

بیخودی از مرغ شاید چشم یاری داشتم

سینه نه، حتی از او یک بال می خواهم که نیست

فیله و ماهیچه را از یاد و خاطر برده ام

ماهیی در حد یک مثقال می خواهم که نیست

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

شعر طنز در مورد باجناق

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

من برای نسیه آوردن ،کمی تا قسمتی

روی خوش از شاطر و بقال می خواهم که نیست

دیگر از این بد بیاری های ممتد خسته ام

یک کمی در زندگی اقبال می خواهم که نیست

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

شعری در وصف باجناق

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

دائما در چار برگ زندگی بازنده ام

برگ آسی یا که یک تک خال می خواهم که نیست

دوست دارم دست من هم بند باشد یک دو جا

از همین رو یک دوتا کانال می خواهم که نیست

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

شعر طنز در وصف باجناق

شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه

 برداشتم قلم که کنم ذکر خیر او

او می برد گمان که گرفتم چماق را 

شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر

شعر طنز باجناق

سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

چون که هی هر سال می گویم دریغ از پارسال

ماه و سالی بر همین منوال می خواهم که نیست

آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا

شعری راجب باجناق

شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید

امیدوارم همین امروزوفردا

سگی وحشی بگیردپاچه ات را

هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی

شعر زیبا در مورد باجناق

شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا

از سر شمشیر او خون می چکد چون ارتباط

با دوتا لات محل دارد جناب باجناق

شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا

شعر در مورد باجناق

شعر خجالت , شعر در مورد خجالت , شعر درباره خجالت , شعر در وصف خجالت

یک کلاه دوره دار ویک سبیل جاهلی

تیپ چون بابا شمل دارد جناب باجناق

هم زبانش زرگری وهم مرامش غربتی است

خلق عالم را مچل دارد جناب با جناق

نسرین بهجتی , شعر نسرین بهجتی , اشعار نسرین بهجتی , آثار نسرین بهجتی , اشعار عاشقانه نسرین بهجتی

شعر طنز در مورد باجناق

شعر اسم خاطره , شعر در مورد اسم خاطره , شعر درباره اسم خاطره , شعر در وصف اسم خاطره

پیش مادر زن زند زیراب مارا دشمنی

با من از روز ازل دارد جناب باجناق

من ندانم از چه زیراب مرا او می زند

یا چه قصدی زین عمل دارد جناب باجناق

شعر نام تو , شعر در مورد نام تو , شعر درباره نام تو , شعر در وصف نام تو

شعر درباره باجناق

فرخی یزدی , شعر فرخی یزدی , اشعار فرخی یزدی , آثار فرخی یزدی , اشعار عاشقانه فرخی یزدی

گشته بامادرزنش براشتر کینه سوار

کینه ی جنگ جمل دارد جناب باجناق

ای بسا جوک ها علیه دشمنانش ساخته

شعرهای مبتذل دارد جناب باجناق

شعر اسم جانان , شعر در مورد اسم جانان , شعر درباره اسم جانان , شعر در وصف اسم جانان

شعر برای باجناق

شعر اسم حسین , شعر در مورد اسم حسین , شعر درباره اسم حسین , شعر در وصف اسم حسین

یا رب گرفته حالم ازین باجناغ ها

آن خود پسندها ، همان بد دماغ ها

در ظاهرند خویش و به باطن غریبه اند

این دشمنان دوست نما ، باجناغ ها

شعر با م , مشاعره با م , شعر با حرف میم , شعر با م شروع شه

شعری در مورد باجناق

شعر با ت , مشاعره با ت , شعر با حرف ت , شعر با ت شروع شه

اینان نبسته شرط رفاقت شکسته اند

زیر فشار، از من مسکین جناغ ها

در رو به سر سلامتیت جام می زنند

در دل بسا که می شکنند آن ایاغ ها

شعر اذان , شعر در مورد اذان , شعر درباره اذان , شعر در وصف اذان

شعر زیبا در مورد باجناق

شعر گل شمعدانی , شعر در مورد گل شمعدانی , شعر درباره گل شمعدانی , شعر در وصف گل شمعدانی

نه اهل منطقند و نه با عشق آشنا

بد لحن و بد زبان و بری از بلاغ ها

عقل است و عشق وجه تمایز وگر نه نیست

فرقی میان آدمیا ن با الاغ ها

شعر اسم حدیث , شعر در مورد اسم حدیث , شعر درباره اسم حدیث , شعر در وصف اسم حدیث

شعر طنز درباره باجناق

شعر اسم حمید , شعر در مورد اسم حمید , شعر درباره اسم حمید , شعر در وصف اسم حمید

چون بلبلی به لانه زاغند جملگی

خواهر زنان بنده همان چشم زاغ ها

در بین شان دریغ فقط همسر من است

چون مادرش مخل روان و دماغ ها

شعر اسم حنانه , شعر در مورد اسم حنانه , شعر درباره اسم حنانه , شعر در وصف اسم حنانه

شعر طنز برای باجناق

شعر کریسمس , شعر در مورد کریسمس , شعر درباره کریسمس , شعر در وصف کریسمس

مادر زنم که خضر کم آورده پیش او

گیرد سراغ خانه و ویلا و باغ ها

گوید اگر طلب نکنم ، بهر دخترم

بر پا کنی تو خیمه به صحرا و راغ ها

شعر با ی , مشاعره با ی , شعر با حرف ی , شعر با ی شروع شه

شعری درباره باجناق

شعر تهمت , شعر در مورد تهمت , شعر درباره تهمت , شعر در وصف تهمت

آید سراغ بنده به هر جا که می روم

کی می شود رها شوم از این سراغ ها

تا گشته ام به دلبرم آرام آشنا

آرامشم سر آمد و رفت آن آن فراغ ها

شعر بقیع , شعر در مورد بقیع , شعر درباره بقیع , شعر در وصف بقیع

شعر باجناق

شعر تشنگی , شعر در مورد تشنگی , شعر درباره تشنگی , شعر در وصف تشنگی

آن لاله رو که باغ بقا بی رخش مباد

بر سینه ام نهاده ندانی چه داغ ها

از دست یار بدقلق خویش راضیم

بر آشیان جغد و بر آوای زاغ ها

شعر بصیرت , شعر در مورد بصیرت , شعر درباره بصیرت , شعر در وصف بصیرت

شعر زیبا برای باجناق

شعر ولادت حضرت علی , شعر در مورد ولادت حضرت علی , شعر درباره ولادت حضرت علی , شعر در وصف ولادت حضرت علی

چه کردم باتوای نالوطی بد

که راه شادی ام رامی کنی سد؟

شعر اسم دریا , شعر در مورد اسم دریا , شعر درباره اسم دریا , شعر در وصف اسم دریا

شعری برای باجناق

شعر ایل بختیاری , شعر در مورد ایل بختیاری , شعر درباره ایل بختیاری , شعر در وصف ایل بختیاری

در گوش مرد خسته یقین دان که خوشتر است

از غرغر زنانه نوای کلاغ ها

ساقی شراب صبر به کامم چشان که نیست

دیگر تحملی ، ندهی گر ایاغ ها

شعر با ب , مشاعره با ب , شعر با حرف ب , شعر با ب شروع شه

شعر باجناق

شعر هفت سین , شعر در مورد هفت سین , شعر درباره هفت سین , شعر در وصف هفت سین

“روشن ” به گوش کر چه ثمر خوش زبانیت

یا آنکه پیش کور کنی بر چراغ ها

شعر با پ , مشاعره با پ , شعر با حرف پ , شعر با پ شروع شه

شعر درباره باجناق

شعر با ا , مشاعره با ا , شعر با حرف الف , شعر با الف شروع شه

باجناق : همسر خواهر زن را گویند، موجودیست منافق و رقیبی سرسرخت و ملاکی برای سنجش و قیاس،

اعمال و رفتارش همواره بر زندگی شما سایه افکنده و بر روی اعصابتان پارازیتهایی با طول موج متوسط ارسال میکند.

شعر افتادگی , شعر در مورد افتادگی , شعر درباره افتادگی , شعر در وصف افتادگی

شعر برای باجناق

شعر اسم سحر , شعر در مورد اسم سحر , شعر درباره اسم سحر , شعر در وصف اسم سحر

آهنگ تغییر در زندگی شما تابعیست جبری از تغییرات زندگی او،

که بر اساس میزان و کیفیت تغییرات مورد سنجش قرار میگیرید.

شعر اسم سوگند , شعر در مورد اسم سوگند , شعر درباره اسم سوگند , شعر در وصف اسم سوگند

شعر طنز درباره باجناق

شعر اسم شیدا , شعر در مورد اسم شیدا , شعر درباره اسم شیدا , شعر در وصف اسم شیدا

ای با جناق خوب من ، ای ریش من، هم ریش من

هر چند دوری در نسب، اما دمادم پیش من

ای مونس تنهائی ام، شیرینی هر چائی ام

هر چند کافر گشته ای، اما توئی هم کیش من

شعر اسم شیرین , شعر در مورد اسم شیرین , شعر درباره اسم شیرین , شعر در وصف اسم شیرین

شعر در وصف باجناق

شعر اسم شبنم , شعر در مورد اسم شبنم , شعر درباره اسم شبنم , شعر در وصف اسم شبنم

اهل جوک گفتن از آن باحال ها

نُقل مجلس، قند محفل، باجناق

شعر اسم زینب , شعر در مورد اسم زینب , شعر درباره اسم زینب , شعر در وصف اسم زینب

شعر طنز برای باجناق

شعر اسم سایه , شعر در مورد اسم سایه , شعر درباره اسم سایه , شعر در وصف اسم سایه

داماد مادرزن توئی، هرجا که من هستم توئی

در خانه و در مزرعه، هرکوی و برزن نیش من

برمن زنی تیغ ازقفا، درپیش رو و در خفا

اما ندارم چاره ای، مه واره ام، تو دیش من

شعر اسم زهره , شعر در مورد اسم زهره , شعر درباره اسم زهره , شعر در وصف اسم زهره

شعر راجب باجناق

شعر اسم ریحانه , شعر در مورد اسم ریحانه , شعر درباره اسم ریحانه , شعر در وصف اسم ریحانه

امبور منم، منقل توئی، سرور منم، نوکر توئی

آور کبابی داغ را، تو نزد من، آتیش من

تا بر نهم بر منقلت، آتش زنم بر پیکرت

آنگه بخندم برسرت، پشمت بسوزم، میش من

شعر اسم ستاره , شعر در مورد اسم ستاره , شعر درباره اسم ستاره , شعر در وصف اسم ستاره

شعر واسه باجناق

شعر اسم سیما , شعر در مورد اسم سیما , شعر درباره اسم سیما , شعر در وصف اسم سیما

تو همره و همراهمی، تو رهرو و دالانمی

چائی بیاور فرزکی، ای چاکرم، هم ریش من

مانند من تو بینوا، هستی تو هم چون من گدا

دائم زنی لاف ازنوا، گاوآهنم، تو خیش من

شعر اردبیل , شعر در مورد اردبیل , شعر درباره اردبیل , شعر در وصف اردبیل

شعر زیبا درمورد باجناق

شعر اسم سعید , شعر در مورد اسم سعید , شعر درباره اسم سعید , شعر در وصف اسم سعید

ای شاخ گاو پر خطر، بر ام ناز زوجه ام

با او تو لجبازی مکن، او آب جوی، تو لیش(لجن) من

در دل چه داری آرزو؟ از بهر من بی گفتگو؟

من هم همان را عارضم، پاپیچ من، سیریش من

شعر اسم زهرا , شعر در مورد اسم زهرا , شعر درباره اسم زهرا , شعر در وصف اسم زهرا

شعر زیبا برای باجناق

شعر اسم رها , شعر در مورد اسم رها , شعر درباره اسم رها , شعر در وصف اسم رها

زنگی دلا دیگر مکن، بدگوئی این فتنه گر

او هم صبا شب می کند، بدگوئی تو پیش من

شعر اسم رعنا , شعر در مورد اسم رعنا , شعر درباره اسم رعنا , شعر در وصف اسم رعنا

شعری درباره باجناق

شعر اسم زری , شعر در مورد اسم زری , شعر درباره اسم زری , شعر در وصف اسم زری

دوش مادر زن به من پرخاش کرد

هیکلم با چوب آش و لا ش کرد

شعر اسم رضا , شعر در مورد اسم رضا , شعر درباره اسم رضا , شعر در وصف اسم رضا

شعر در مورد باجناق

شعر هفته بسیج , شعر در مورد هفته بسیج , شعر درباره هفته بسیج , شعر در وصف هفته بسیج

یکی از بزرگان اهل تمیز

حکایت کند از زنی تند و تیز

که غرید روزی چنان شیر نر

به داماد خود این چنین زد تشر

شعر اجل , شعر در مورد اجل , شعر درباره اجل , شعر در وصف اجل

شعری در مورد باجناق

شعر اسم رامین , شعر در مورد اسم رامین , شعر درباره اسم رامین , شعر در وصف اسم رامین

الهی که پنچر شود چرخ هات

عوارض دوچندان بیاید برات

کُت و کفش و شلوار و حتی کــُلات

بگیرند از بابت مالیات

شعر ایمان , شعر در مورد ایمان , شعر درباره ایمان , شعر در وصف ایمان

شعر طنز در مورد باجناق

شعر اسم رضوان , شعر در مورد اسم رضوان , شعر درباره اسم رضوان , شعر در وصف اسم رضوان

الهی کوپن هات باطل شود

ویا کارت بنزین تو ول شود

خورَد فـُرم چک های تو دم به دم

نیاید به یادت دم و بازدم

شعر اسم ژاله , شعر در مورد اسم ژاله , شعر درباره اسم ژاله , شعر در وصف اسم ژاله

شعری در وصف باجناق

شعر اسم یکتا , شعر در مورد اسم یکتا , شعر درباره اسم یکتا , شعر در وصف اسم یکتا

بمانی درهجران شیر پگاه

زچاله در آیی بیفتی به چاه

الهی ز نفرین من چون کدو

شود کلّه ات عاری از تار مو

شعر اسم سینا , شعر در مورد اسم سینا , شعر درباره اسم سینا , شعر در وصف اسم سینا

شعر طنز در وصف باجناق

شعر اسم یگانه , شعر در مورد اسم یگانه , شعر درباره اسم یگانه , شعر در وصف اسم یگانه

شده آهو از دست تو خون جگر

الهی که ارُیون بگیری پسر

چنین لعبتی که به تو داده ام

مگر از سر راه آورده ام؟

شعر اسم صبا , شعر در مورد اسم صبا , شعر درباره اسم صبا , شعر در وصف اسم صبا

شعر طنز باجناق

شعر اسم صدف , شعر در مورد اسم صدف , شعر درباره اسم صدف , شعر در وصف اسم صدف

به داد و هوار و به صد اخم وتَخم

گرفتی ز دردانه ام زهر چشم

تو ای مردک تنبل ِ بی بخار

وبا قدّ دیلاق ِ مثل چنار

شعر تنفر , شعر در مورد تنفر , شعر درباره تنفر , شعر در وصف تنفر

شعری راجب باجناق

شعر اذیت , شعر در مورد اذیت , شعر درباره اذیت , شعر در وصف اذیت

نه در ظرفشویی کمک می دهی

نه پولی برای بزک می دهی

نه شلوارهایش اطو می کنی

نه رخت و لباسش رفو می کنی

شعر اسم شراره , شعر در مورد اسم شراره , شعر درباره اسم شراره , شعر در وصف اسم شراره

شعر زیبا در مورد باجناق

شعر با ق , مشاعره با ق , شعر با حرف قاف , شعر با ق شروع شه

برایش نه اصلاً طلا می خری

نه او را به کیش و دبی می بری

لذا چون که براو جفا می کنی

وپنهان زمن در خفا می کنی

شعر با ن , مشاعره با ن , شعر با حرف نون , شعر با ن شروع شه

شعر در مورد باجناق

شعر اسم یلدا , شعر در مورد اسم یلدا , شعر درباره اسم یلدا , شعر در وصف اسم یلدا

به ناچار در منزلت مستقر

شوم چند هفته و یا بیشتر

که گیرم تو را خوب زیر نظر

شوم از کَم وکیف تو باخبر

شعر با ف , مشاعره با ف , شعر با حرف ف , شعر با ف شروع شه

شعر طنز در مورد باجناق

شعر با ک , مشاعره با ک , شعر با حرف کاف , شعر با ک شروع شه

چو داماد بشنید این گفته را

به مادر زن خویش داد این ندا

از امروز من نوکرش می شوم

اگر هم بخواهی خرش می شوم

شعر اسم شادی , شعر در مورد اسم شادی , شعر درباره اسم شادی , شعر در وصف اسم شادی

شعر درباره باجناق

شعر با ث , مشاعره با ث , شعر با حرف ث , شعر با ث شروع شه

به پختن به شستن به رُفتن کمر

ببندم چنان که بیفتم دَمر

چپ و راست اورا کمک می کنم

خودم دخترت را بزک می کنم

دبی چیست اورا پکن می برم

هوایی و یا با ترن می برم

شعر با و , مشاعره با و , شعر با حرف واو , شعر با و شروع شه

شعر برای باجناق

شعر با ه , مشاعره با ه , شعر با حرف ه , شعر با ه شروع شه

«همسرم با غم تنهایی خود خو می کرد»

موقـع بحث هوو- لیک هیاهـــــو می کرد!

بسکه با فکـــر و خیالات عبث می خوابید

نصف شب در شکـم آن زنه چاقو می کرد!

شعر سرو , شعر در مورد سرو , شعر درباره سرو , شعر در وصف سرو

شعری در مورد باجناق

شعر با ل , مشاعره با ل , شعر با حرف لام , شعر با ل شروع شه

وقتی از رایحه ی عشق سخن می گفتم

زود پا می شد و تی شرت مرا بو می کرد

طفلکی مادر مــن آش که می پخت زنم-

معتقد بود در آن جنبـــــــل و جادو می کرد

شعر با گ , مشاعره با گ , شعر با حرف گاف , شعر با گ شروع شه

شعر زیبا در مورد باجناق

شعر اسم شقایق , شعر در مورد اسم شقایق , شعر درباره اسم شقایق , شعر در وصف اسم شقایق

بهـــر او فاخته می دادم و می دیدم شب

داخل تابـــه به آن سس زده کوکو می کرد!

شعر اسم وحید , شعر در مورد اسم وحید , شعر درباره اسم وحید , شعر در وصف اسم وحید

شعر طنز درباره باجناق

شعر اسم شهلا , شعر در مورد اسم شهلا , شعر درباره اسم شهلا , شعر در وصف اسم شهلا

بر خلافش اگـــــر آن دم نظری می دادم

لنگــــــه ی کفش نثــــار من هالو می کرد

کاشکی دست بزن داشتم امــا چه کنم

که خدا قسمت او شوهـــــر مظلومی کرد!

شعر در مورد باجناق

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.