گلچین زیباترین شعر در مورد راه

گلچین زیباترین شعر در مورد راه

شعر در مورد راه شعر در مورد راه,شعر در مورد راهیان نور,شعر در مورد راه رفتن,شعر در مورد راه عشق,شعر در مورد راه درست,شعر در مورد راه خوشبختی,شعر در مورد راهنمایی و …

گلچین زیباترین شعر در مورد چوبه دار

گلچین زیباترین شعر در مورد چوبه دار

شعر در مورد چوبه دار شعر در مورد چوبه دار ,شعر درباره چوبه دار,شعر برای چوبه دار,شعر در باره چوبه دار,شعر با چوبه دار,شعر درمورد چوبه دار,شعر با کلمه چوبه دار,شعر با …

گلچین زیباترین شعر در مورد پدر برای سنگ قبر

گلچین زیباترین شعر در مورد پدر برای سنگ قبر

شعر در مورد پدر برای سنگ قبر شعر در مورد پدر برای سنگ قبر ,شعر در مورد پدر سنگ قبر,شعر در مورد پدر روی سنگ قبر,شعر درباره پدر برای سنگ قبر,شعر ترکی …

شعر در مورد اسم نغمه

شعر در مورد اسم نغمه,شعر درباره ی اسم نغمه,شعر با اسم نغمه,شعر در وصف اسم نغمه,شعر در مورد اسم نغمه,شعر برای اسم نغمه,شعری برای اسم نغمه,شعر در وصف اسم نغمه,شعر در مورد اسم نغمه

شعر در مورد اسم نغمه

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم نغمه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

نغمه هامان در گلو بشکست و شادیها گریخت

مرغ رنگین بال عشق ما ر‌ه صحرا گرفت

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد اسم نغمه

شبیه نغمه ی  چنگی ، شبیه زوزه ی باد

شبیه ِ قلب ِ نجیبم ، که داده ای بر باد

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر درباره ی اسم نغمه

گاهی به نغمه های دلم گوش می کنم

جز عشق هرچه هست فراموش می کنم

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر با اسم نغمه

شکفتی همچو گل در بازوانم

درخشیدی چو می در جام جانم

به بالِ نغمه ی آن چشم وحشی

کشاندی تا بهشت جاودانم.

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر در وصف اسم نغمه

گاه یک نغمه آن قدر دست نیافتنی می شود،

که با آن زندگی می کنیم

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعر در مورد اسم نغمه

قصه نیستم که بگویی

نغمه نیستم که بخوانی

صدا نیستم که بشنوی

یا چیزی چنان که ببینی

یا چیزی چنان که بدانی

من درد مشترکم

مرا فریاد کن …  

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر برای اسم نغمه

امید چونان پرنده ایست

که در روح آشیان دارد

و آواز سر می دهد با نغمه ای بی کلام

و هرگز خاموشی نمی گزیند

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعری برای اسم نغمه

تو را در باد

سفر خواهم داد

برایت

نغمه ساز خواهم کرد

تاب تاب عباسی…

تا شادی را

در چشمانت باز بیابم.

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر در وصف اسم نغمه

مجال ستایش موهایت ندارم.

باید برای تک تک آن نغمه ها سر دهم

دیگر عاشقان تو را به چشم دیگر می طلبند اما،

تنها آرزوی من آرایش موهای توست

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر در مورد اسم نغمه

مجال ستایش موهایت ندارم

باید برای تک تک آن نغمه ها سر دهم

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر در مورد اسم نغمه

نغمه در نغمه درافکنده

ای مسیح مادر، ای

خورشید!

از مهربانی بی دریغ جانت

با چنگ تمامی ناپذیر تو سرودها می توانم کرد

غم نان اگر بگذارد.

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعر درباره ی اسم نغمه

اندیشیدن به تو زیباست

و امید بخش

چون گوش سپردن به زیباترین صدا در دنیا

زمانی که زیباترین ترانه ها را می‌خواند

اما امید برایم بس نیست

دیگر نمی‌خواهم گوش دهم

می خواهم خود نغمه سر دهم …

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعر با اسم نغمه

 نغمه ما تمام اسرارست

عندلیبان گلشن رازیم

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر در وصف اسم نغمه

 من آن بلبل نغمه خوان توام

که با صد زبان همزبان توام

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعر در مورد اسم نغمه

 ز نغمه سنجی داود گوش می گیرند

فغان که نغمه شناسی درین دیار نماند

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر برای اسم نغمه

 عندلیب مست را، هم نغمه ای درکارنیست

نغمه سنجی در گلستان گرنباشد گومباش

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعری برای اسم نغمه

 خوش نغمه ای است نغمه مرغان صبح دم

خوش نعره ای است نعره مستان صبحگاه

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر در وصف اسم نغمه

 مطرب این ندامت انجمنیم

نغمه ماست عجز و ساز شکست

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعر در مورد اسم نغمه

 درین محفل زیک مینا بضاعت

بچندین نغمه قلقل میتوان کرد

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعر در مورد اسم نغمه

 وهم بی پردگی قیامت کرد

نغمه کس برون تار نبود

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعر درباره ی اسم نغمه

 همچوی بوی گلی، به دمسازی

عندلیبی، به نغمه پردازی

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر با اسم نغمه

 نغمه دلکش تو حور سرشت

چون نوای فرشتگان بهشت

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر در وصف اسم نغمه

 سراید ساز، از سوز جدایی

به گوشم نغمه های آشنایی

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعر در مورد اسم نغمه

 از باده سرجوش دماغی برسانید

تا نغمه سرایان چمن برسرجوشند

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر برای اسم نغمه

 کوی معشوق عرصه محشر

بانگ عشاق نغمه صور است

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعری برای اسم نغمه

 بالم مشکن که شاه بازم

خونم مفشان که نغمه خوانم

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر در وصف اسم نغمه

 شنیدن توان نغمه ارغنون را

چو ساقی دهد باده ارغوانی

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر در مورد اسم نغمه

 زخمه از باد گوشه دامن

موج در نغمه تر اندازد

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

شعر درباره ی اسم نغمه

 بلبل باغ عمر دشمن تو

نزند نغمه ای بجز شیون

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر در مورد اسم نغمه

 نغمه زهره سوز لاف و گزاف

بسهیل و سها فرستادی

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

شعر با اسم نغمه

 نغمه کزره تأثیر بشیون نکشد

بسماعش دل ماتمزده من نکشد

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر در وصف اسم نغمه

 زمزمه غم بدل تنگ داد

چاشنی نغمه بآهنگ داد

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

شعر در مورد اسم نغمه

 نغمه طراز چمن وحدت است

زیور شبه تو محالیت است

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر برای اسم نغمه

 وای که در باغ تو این مرغ دون

نغمه شایسته نریزد برون

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعری برای اسم نغمه

 ای نفس طبع ادب سوز شو

نغمه زنی را گهر افروز شو

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

شعر در وصف اسم نغمه

 تا بکی از منبر ظلمت تصیب

نغمه تزویر برآرد خطیب

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر در مورد اسم نغمه

 بلبل طبعم زند این نغمه باز

کامدم اینک بچمن نغمه ساز

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

شعر در مورد اسم نغمه

 نغمه طرازنده این باغ باش

تشنه ناسوری این باغ باش

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر درباره ی اسم نغمه

 نغمه امید هزاران نفس

فایده یاس ندارد بکس

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعر با اسم نغمه

 لذت این نغمه بدل آشناست

چشمه این شهر ندانم کجاست

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

شعر در وصف اسم نغمه

 گفت که این دعوی قدوسیست

و زلب ما نغمه ناقوسیست

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

شعر در مورد اسم نغمه

 ناله بر آرد ز دل گرم خون

نغمه چکاند زلب ارغنون

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر برای اسم نغمه

 نغمه طراز چمن مدعا

آینه صورت معنی نما

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعری برای اسم نغمه

 نغمه طعبم که دم از اوج زد

وز نفس روح امین موج زد

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر در وصف اسم نغمه

 آن نغمه که چون شعله فروزد به در گوش

از راه نفس بوی کباب جگر آید

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعر در مورد اسم نغمه

 وقت گل است نوش کن باده چون گلاب را

بلبل نغمه ساز کن بلبله شراب را

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر در مورد اسم نغمه

 کوه گران زناله ما گم شود به رقص

خسرو، به تای نغمه زنان این ترانه نیست

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر درباره ی اسم نغمه

 نیست بی یوسف خود رغبت بستان ما را

بلبلان، گر به چمن نغمه داود کنند

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعر با اسم نغمه

 ناله ام نیست خوش، اما ز نی سوخته پرس

عشق ذوقی که درین نغمه ناساز نهاد

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر در وصف اسم نغمه

 نی نغمه طرب که بود ارغنون مرگ

مرغی که در شکنجه دامی نوا زند

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعر در مورد اسم نغمه

 می زند مرغ نغمه ای که چنان

هر زمانی ز دست می بشود

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر برای اسم نغمه

 با می جان فزا و نغمه چنگ

تا به کی خون خوریم وناله کنیم

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شعری برای اسم نغمه

 مدعا بر باد رفت از آمد و رفت نفس

نغمه گم شد در غبار وحشت مضرابها

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر در وصف اسم نغمه

 زمین تا فلک نغمه (بیدل) است

برین ساز بشکن بم و زیر را

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

شعر در مورد اسم نغمه

 نغمه محفل عشاق شکست ساز است

چینی بزم جنون باش و صدا کن مو را

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعر در مورد اسم نغمه

 ساز هستی قفس نغمه خودداری نیست

رم برق نفسی چند نشید است اینجا

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

شعر درباره ی اسم نغمه

 نغمه هم در نشه پیمائی قیامت میکند

موج می تار است (بیدل) کاسه طنبور را

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر با اسم نغمه

 عاقبت از ضعف پیری ناله ما اشک شد

سرنگونی بر زمین زد نغمه این چنگ را

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

شعر در وصف اسم نغمه

 جز صدای لفظ نامربوط او معنی کجاست

نغمه دولاب آهنگی بود ساز ترا

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

شعر در مورد اسم نغمه

 چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را

سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعر برای اسم نغمه

 مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد

نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

شعری برای اسم نغمه

 برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز

که سلیمان گل از باد هوا بازآمد

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر در وصف اسم نغمه

 چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار

سحر که مرغ درآید به نغمه داوود

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

شعر در مورد اسم نغمه

 مغنی دف و چنگ را ساز ده

به آیین خوش نغمه آواز ده

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر در مورد اسم نغمه

 چگونه نغمه خاقانی نسازم عندلیب آسا

چو او گل گلشن آرائی نمی بینم، نمی بینم

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

شعر درباره ی اسم نغمه

 صفیر صلصل و لحن چکاوک و ساری

نفیر فاخته و نغمه هزار آوا

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعر با اسم نغمه

 بلبل نغمه گر از باغ طرب شد به سفر

گوش بر نوحه زاغان به حضر بگشایید

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر در وصف اسم نغمه

 نغمه من بشنو باده بکش مست بشو

شب ماه است به جانان به لب بام بخسب

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

شعر در مورد اسم نغمه

 بلبل خوش نغمه زن هست بهار سخن

بین که عروش چمن جلوه نمای آمده اسن

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر برای اسم نغمه

 شاهد دل ناشتاست درد زبان گز بده

مطرب جان خوش نواست نغمه موزون بیار

شعر در مورد اسم نغمه

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 23 آذر 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.