گلچین زیباترین شعر در مورد تکاب

گلچین زیباترین شعر در مورد تکاب

شعر در مورد تکاب شعر در مورد تکاب ,شعر درباره تکاب,شعر برای تکاب,شعر در باره تکاب,شعر با تکاب,شعر درمورد تکاب,شعر با کلمه تکاب,شعر با کلمه ی تکاب,شعری در مورد تکاب,شعری درباره تکاب,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد انگور

گلچین زیباترین شعر در مورد انگور

شعر در مورد انگور شعر در مورد انگور ،شعر در مورد انگور و شراب ،شعری در مورد انگور ،شعر زیبا در مورد انگور ،شعر درباره انگور و شراب،شعر کودکانه در مورد انگور،شعر …

شعر تکرار | 74 شعر در مورد تکرار اشتباه زندگی

شعر تکرار | 74 شعر در مورد تکرار اشتباه زندگی

شعر در مورد تکرار در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد تکرار برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه …

شعر در مورد اسم عطیه

شعر در مورد اسم عطیه ,شعر درباره اسم عطیه,شعر برای اسم عطیه,شعر در باره اسم عطیه,شعر با اسم عطیه,شعر درمورد اسم عطیه,شعر با کلمه عطیه,شعر با کلمه ی عطیه,شعری در مورد اسم عطیه,شعری درباره اسم عطیه,شعری برای اسم عطیه,شعر درباره ی اسم عطیه,شعر در مورد نام عطیه,شعر برای نام عطیه,شعر درباره نام عطیه,شعر با نام عطیه,شعر درمورد نام عطیه

شعر در مورد اسم عطیه

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم عطیه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

  زیاده باد هزاران عطیه کبری

شمار عمر تو و هر عطیه ای صد و بیست

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر در مورد اسم عطیه

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

 وز دست عطیه بخش حیدر

سیراب کنش ز حوض کوثر

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر درباره اسم عطیه

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

 عقل با جان عطیه احدیست

جان با عقل زنده ابدیست

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر برای اسم عطیه

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

 چیست آن تحفه بدره زر ناب

وان هدیه عطیه نایاب

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر در باره اسم عطیه

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

 انواع خطا گر چه خدا می بخشد

هر اسم عطیه ای جدا می بخشد

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر با اسم عطیه

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

 چو عشق جان بردت، شکر گوی، کاین دولت

عطیه ایست که کس را به رایگان ندهند

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر درمورد اسم عطیه

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

 غلام همت صاحبدلان جانبازم

که در عطیه شکورند و در بلیه صبور

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر با کلمه عطیه

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

 عطیه ای است سزاوار قهر یار شدن

چه شد که از نظر لطف، مهوشم انداخت؟

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر با کلمه ی عطیه

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

 به روزگار کهنسالی این فراموشی

عطیه ای است که یاد شباب نتوان کرد

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعری در مورد اسم عطیه

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

 چندانت عمر باد که چرخ عطیه بخش

صد بار پیر گردی و بازت جوان کند

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعری درباره اسم عطیه

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

 ای برترین عطیه ایزد که امر تو

بر رد و منع حکم قضا دارد اقتدار

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعری برای اسم عطیه

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

 ز هر عطیه به جز وصل پادشاه قنوع

بهر بلیه بجز هجر شهریار صبور

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر درباره ی اسم عطیه

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

 چو ملک پارس اگر باشدش دو صد کشور

عطیه ییست ز گیهان خدیو ایرانش

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر در مورد نام عطیه

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

 ابرست در عطیه و بحرست در درون

خاکست در تواضع و چرخست در جلال

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر برای نام عطیه

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

 قضا ز لطف تو بر سائلان عطیه فشان

قدر ز قهر تو بر ظالمان بلیه نگار

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر درباره نام عطیه

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

 توقیعی از عطیه او بر کنار داشت

هر جا برات بخشش روزی رسان رسید

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر با نام عطیه

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

 ز اقتدار تواند کف به خلق جهان

عطیه بیش ز بحر و زیاده از کان داد

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر درمورد نام عطیه

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

 ولی چو حلم تواش بر در انابت دید

بر او ز ابر ترحم عطیه بار آمد

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر در مورد اسم عطیه

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

 دوش از عطیه تو ای نوبهار دولت

از شرم زردتر شد رنگ خزانی من

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر درباره اسم عطیه

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

 طاق است و بود عطیه مفت

با طا دگر گرش کنی جفت

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر برای اسم عطیه

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

 همین عطیه بهر حال خوشدلی دارد

که هر چه رفت بعنوان خیرمحسوبست

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر در باره اسم عطیه

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

 چه خواهی ای فلک از اهل دل شکنجه بس است

عطیه ها که پذیرفته اند وابخشند

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر با اسم عطیه

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

 بود عطیه دیوان نا امیدی وبس

حواله که بگرد حصول میگردد

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعر درمورد اسم عطیه

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

 زمان عمر تو پاینده باد کاین نعمت

عطیه ای است که در کار انس و جان گیرد

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر با کلمه عطیه

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

 عطیه ای است که چون خار بر سر دیوار

به پای خلق خلیدن ز من نمی آید

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

شعر با کلمه ی عطیه

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

 صائب عطیه ای است که کمتر ز وصل نیست

ما را اگر رها به تمنای او کنند

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

شعری در مورد اسم عطیه

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

 از تو یکی جود و صد نوال ز دریا

از تو یکی بذل و صد عطیه ز مخزن

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعری درباره اسم عطیه

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

 به یک عطیه ز لطف تو می شوم قانع

که فی الحقیقه به از صد هزار احسان است

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعری برای اسم عطیه

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

 کسی را که نام آمد اندر میان

به نیکوترین نام و نعتش بخوان

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

شعر درباره ی اسم عطیه

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

 بسا نام نیکوی پنجاه سال

که یک نام زشتش کند پایمال

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر در مورد نام عطیه

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

 در سلک بندگانت گر نیست نام ما را

در نامه گدایان، باشد که نام باشد

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعر برای نام عطیه

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

 اهل معنی همه بی نام و نشانند نخست

تا نپرسندت ازین نام و نشان ره ندهند

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر درباره نام عطیه

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

 نام رندی بر تن خود کن درست

خویشتن را لاابالی نام کن

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر با نام عطیه

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

 لیکن از مرگ پدر یابند مردان نام و ننگ

نام بهمن بر نیامد تا نمرد اسفندیار

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر درمورد نام عطیه

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

 زنده کردی تو از آن تصنیف نام عالمی

عمر ثانی را ز اول زین معانی رهبری

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعر در مورد اسم عطیه

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

 شاعری چیست که آزاده از آن گیرد نام

ننگ خلقی گر ازین نام نداری عاری

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعر درباره اسم عطیه

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

 بیم آنست که در عهد تو گم نام شود

مه نام آور و خورشید بدان مشهوری

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعر برای اسم عطیه

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

 مده ز جهل مرکب به نام تن چو عقیق

که هست لازم تحصیل نام، ظلمت ها

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

شعر در باره اسم عطیه

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

 نام فانی را اثر بخشد حیات جاودان

تا نیفتاده است جام از دور، نام جم بجاست

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

شعر با اسم عطیه

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

 عشق هرچند که در نام و نشان ممتازست

طالب مردم بی نام و نشان می باشد

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

شعر درمورد اسم عطیه

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

 روز والاگهران می شود از نام سیاه

دامن نام ز کف همچو نگین بگذارید

شعر ثواب , شعر در مورد ثواب , شعر در وصف ثواب , شعر درباره ثواب

شعر با کلمه عطیه

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

 به نام بلبل من گرچه باغ شد مشهور

هنوز نام مرا باغبان نمی داند

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

شعر با کلمه ی عطیه

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

 نوشته نام مرا بر کنار نامه غیر

کس این توجه بیجای را چه نام کند

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

شعری در مورد اسم عطیه

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

 نام ونشان حلال بر آن کس که در جهان

بی نام زندگی کند وبی نشان رود

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

شعری درباره اسم عطیه

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

 از ننگ طمع نام نبود اهل سخن را

این طایفه را نام من از ننگ برآورد

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعری برای اسم عطیه

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

 عشق سیمرغ است، کورا دام نیست

در دو عالم زو نشان و نام نیست

شعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

شعر درباره ی اسم عطیه

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

 نام و ننگ ما همه بر باد داد

نام ما دیوانه و رسوا نهاد

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

شعر در مورد نام عطیه

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

 ای طالب اسم اعظم، این نام

خواهی که تو را شود مسلم؟

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

شعر برای نام عطیه

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

 به عشق از من مجو نام و نشانی

که گم کردم نشان و نام خود را

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

شعر درباره نام عطیه

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

 روز جامست نه نام و ناموس

نام از پیش ببر ننگ بیار

شعر عزیز از دست رفته , شعر در مورد عزیز از دست رفته , شعر در وصف عزیز از دست رفته , شعر درباره عزیز از دست رفته

شعر با نام عطیه

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

 مطربا نام بر ز معشوقی

کز دل ما ببرد صبر و قرار

شعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

شعر درمورد نام عطیه

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

 از خودی بیرون رویم آخر کجا در بیخودی

بیخودی معنی است معنی باخودی ها نام نام

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

شعر در مورد اسم عطیه

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

 در غلط افکنده ست نام و نشان خلق را

عمر شکربسته را مرگ نهادند نام

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

شعر درباره اسم عطیه

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

 آن زمانی که نام تو شنوم

مست گردند نام و القابم

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

شعر برای اسم عطیه

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

 نام رندی را بکن بر خود درست

خویشتن را لاابالی نام کن

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

شعر در باره اسم عطیه

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

 صد مثل و نام و لقب گفتمت

برتری از نام ولقب، برتری

شعر لاله , شعر در مورد لاله , شعر در وصف لاله , شعر درباره لاله

شعر با اسم عطیه

شعر فوت پدر , شعر در مورد فوت پدر , شعر در وصف فوت پدر , شعر درباره فوت پدر

 همچو غواص پی گوهر بی نام و نشان

غرق آن قلزم بی نام و نشانیم همه

شعر ابوسعید ابوالخیر , اشعار ابوسعید ابوالخیر , شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر , کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر , زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر

شعر درمورد اسم عطیه

اشعار صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی بهشت , شعر صائب تبریزی در مورد بهشت

 نام قضا خرد کن و نام قدر سخن

یاد است این سخن ز یکی نامور مرا

شعر طبیب , شعر در مورد طبیب , شعر در وصف طبیب , شعر درباره طبیب

شعر با کلمه عطیه

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

 که نام نیکو مرغ است و فعل نیکش دام

زفعل خویش بر این مرغ دام باید کرد

شعر کلاه , شعر در مورد کلاه , شعر در وصف کلاه , شعر درباره کلاه

شعر با کلمه ی عطیه

شعر لیله الرغائب , شعر در مورد لیله الرغائب , شعر در وصف لیله الرغائب , شعر درباره لیله الرغائب

 یک گوهر تر و نام او بحر

یک گوهر خشک و نام او بر

شعر ذهن , شعر در مورد ذهن , شعر در وصف ذهن , شعر درباره ذهن

شعری در مورد اسم عطیه

شعر ضحاک , شعر در مورد ضحاک , شعر در وصف ضحاک , شعر درباره ضحاک

 زان بی نشان به نام قناعت نموده ایم

هرچند ما ز نام ونشانیم پاکباز

شعر ژن , شعر در مورد ژن , شعر در وصف ژن , شعر درباره ژن

شعری درباره اسم عطیه

شعر ضمیر ناخودآگاه , شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه , شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه , شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

 در خون فتاد نان عقیق از تلاش نام

بگذار نام را و سفر از یمن مکن

شعر ژاله , شعر در مورد ژاله , شعر در وصف ژاله , شعر درباره ژاله

شعری برای اسم عطیه

شعر عاشورا , شعر در مورد عاشورا , شعر در وصف عاشورا , شعر درباره عاشورا

 از نام گذر کن که کند روی سیاهت

از ساده دلی همچو نگین نام گرفتن

شعر ظاهر و باطن , شعر در مورد ظاهر و باطن , شعر در وصف ظاهر و باطن , شعر درباره ظاهر و باطن

شعر درباره ی اسم عطیه

شعر ذوالجناح , شعر در مورد ذوالجناح , شعر در وصف ذوالجناح , شعر درباره ذوالجناح

 در کوی عشق مدعیش نام کرده اند

آنرا که نام سر برد و فکر جان کند

شعر ذوالفقار , شعر در مورد ذوالفقار , شعر در وصف ذوالفقار , شعر درباره ذوالفقار

شعر در مورد نام عطیه

شعر ضربان قلب , شعر در مورد ضربان قلب , شعر در وصف ضربان قلب , شعر درباره ضربان قلب

 من نام بگرداندم و یعقوب شدم

ای یوسف من نام تو یعقوب چراست

شعر ظهر عاشورا , شعر در مورد ظهر عاشورا , شعر در وصف ظهر عاشورا , شعر درباره ظهر عاشورا

شعر برای نام عطیه

اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری

 نام لیلی برآید اندر نقش

گر ببیزند خاک مجنون را

اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی

شعر درباره نام عطیه

عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه

 با درد خوشم که نام مرهم

از خسرو دلفگار برخاست

اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری

شعر با نام عطیه

مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی

 بوسه خواهیم، وگر تند شوی

خویشتن را عجمی نام کنم

بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی

شعر درمورد نام عطیه

اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار

 ز نام تو آن نامه نامدار

سر بندگی برنپیچیده ام

شعر رودکی , شعر رودکی عاشقانه , رودکی شعر معروف , شعر چنگ رودکی , اشعار رودکی

شعر در مورد اسم عطیه

شعر امیر خسرو دهلوی , اشعار امیر خسرو دهلوی , شعری از امیرخسرو دهلوی , دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی

 دلبران کاسه گیر بوسه ده

دلبران عشقبار نیک نام

سنایی , شعر سنایی , اشعار سنایی , دیوان سنایی , آثار سنایی

شعر درباره اسم عطیه

فخرالدین عراقی , شعر فخرالدین عراقی , اشعار فخرالدین عراقی , آثار فخرالدین عراقی , شور عشق فخرالدین عراقی

 دوست احرام آشنایی بست

نام بیگانه زین حرم برداشت

شعر در مورد اسم عطیه

آخرین بروز رسانی در : جمعه 22 دی 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.