گلچین زیباترین شعر در مورد دکتر

گلچین زیباترین شعر در مورد دکتر

شعر در مورد دکتر شعر در مورد دکتر ،شعر در مورد دکتر حسابی،شعر در مورد دکتری،شعر در مورد دکتر چمران،شعر در مورد دکترا،شعر در مورد دکتر شریعتی،شعر در مورد دکتر،شعر درباره دکتر،شعری …

گلچین زیباترین اشعار نادر ابراهیمی

گلچین زیباترین اشعار نادر ابراهیمی

اشعار نادر ابراهیمی اشعار نادر ابراهیمی,اشعار نادر ابراهیمی,شعر نادر ابراهیمی ما برای,دانلود اشعار نادر ابراهیمی,اشعار معروف نادر ابراهیمی,اشعار جدید نادر ابراهیمی,اشعار ناب نادر ابراهیمی,شعر نادر ابراهیمی,اشعار کوتاه نادر ابراهیمی,دانلود مجموعه اشعار نادر …

گلچین زیباترین شعر در مورد شراب

گلچین زیباترین شعر در مورد شراب

شعر در مورد شراب شعر در مورد شراب,شعر در مورد شراب و مستی,شعر در مورد شراب و می,شعر در مورد شراب انگور,شعر در مورد شراب عشق,شعر در مورد شراب خوردن,شعر در مورد …

شعر در مورد اسم ضحی

شعر در مورد اسم ضحی ,شعر درباره اسم ضحی,شعر برای اسم ضحی,شعر در باره اسم ضحی,شعر با اسم ضحی,شعر درمورد اسم ضحی,شعر با کلمه ضحی,شعر با کلمه ی ضحی,شعری در مورد اسم ضحی,شعری درباره اسم ضحی,شعری برای اسم ضحی,شعر درباره ی اسم ضحی,شعر در مورد نام ضحی,شعر برای نام ضحی,شعر درباره نام ضحی,شعر با نام ضحی,شعر درمورد نام ضحی

شعر در مورد اسم ضحی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم ضحی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ای ضحی کرده عقل را ایام

ای برافکنده روزگار فتن

فروغی بسطامی , شعر فروغی بسطامی , اشعار فروغی بسطامی , دیوان فروغی بسطامی

شعر در مورد اسم ضحی

سیمین بهبهانی ,شعر سیمین بهبهانی , اشعار سیمین بهبهانی , چرا رفتی سیمین بهبهانی , اشعار سیاسی سیمین بهبهانی

با تموزیهای خورشید رخت

زمهریر آمد تموز این ضحی

فایز دشتی , شعر فایز دشتی , اشعار فایز دشتی , اشعار زیبای فایز دشتی

شعر درباره اسم ضحی

ملک الشعرای بهار , شعر ملک الشعرای بهار , اشعار ملک الشعرای بهار , آثار ملک الشعرای بهار , دیوان ملک الشعرای بهار

همیشه تا نفروزد قمر چو شمس ضحی

مدام تا ندرخشد سها چو بدر ظلم

قول دیگر کین ضحی را خواست دوست

هم برای آنک این هم عکس اوست

فروغ فرخزاد , شعر فروغ فرخزاد , اشعار فروغ فرخزاد , زندگینامه فروغ فرخزاد , گناه فروغ فرخزاد

شعر برای اسم ضحی

حسین منزوی , شعر حسین منزوی , اشعار حسین منزوی , دیوان حسین منزوی

مدت بسیار می کرد این دعا

روز تا شب شب همه شب تا ضحی

هوشنگ ابتهاج , شعر هوشنگ ابتهاج , اشعار هوشنگ ابتهاج , شعر سایه هوشنگ ابتهاج

شعر در باره اسم ضحی

هاتف اصفهانی , شعر هاتف اصفهانی , اشعار هاتف اصفهانی , آثار و عکس هاتف اصفهانی

هر صباحی رو نهادی سوی گور

ایستادی تا ضحی اندر حضور

ایرج میرزا , شعر ایرج میرزا , اشعار ایرج میرزا , شعر حجاب ایرج میرزا , دیوان ایرج میرزا

شعر با اسم ضحی

قیصر امین پور , شعر قیصر امین پور , اشعار قیصر امین پور , قیصر امین پور کیست

نورشان حیران این نور آمده

چون ستاره زین ضحی فانی شده

مهدی فرجی , شعر مهدی فرجی , اشعار مهدی فرجی , مهدی فرجی شاعر

شعر درمورد اسم ضحی

خاقانی , شعر خاقانی , اشعار خاقانی , خاقانی شروانی , دیوان خاقانی

پیر نه بدر دجی بدر نه شمس ضحی

شمس نه نور خدا چون خضر اندر خضر

سلمان هراتی , شعر سلمان هراتی , اشعار سلمان هراتی , آثار سلمان هراتی

شعر با کلمه ضحی

رحیم معینی کرمانشاهی , شعر رحیم معینی کرمانشاهی , اشعار رحیم معینی کرمانشاهی , آثار رحیم معینی کرمانشاهی

گر چه شب بازرهد خلق ز اندیشه به خواب

در رخ شمس ضحی دیده بینا چه خوشست

مهدی اخوان ثالث , شعر مهدی اخوان ثالث , اشعار مهدی اخوان ثالث , قاصدک مهدی اخوان ثالث

شعر با کلمه ی ضحی

سید علی صالحی , شعر سید علی صالحی , اشعار سید علی صالحی , آثار سید علی صالحی , اشعار عاشقانه سید علی صالحی

نام نکو همی خری و زر همی دهی

بهترز گوهر آنچه همی تو بزرخری

حمید مصدق , شعر حمید مصدق , اشعار حمید مصدق , آثار حمید مصدق , اشعار عاشقانه حمید مصدق

شعری در مورد اسم ضحی

علی صفری , شعر علی صفری , اشعار علی صفری , آثار علی صفری , اشعار عاشقانه علی صفری

نامت نوشته نیست کجا نام بد بود

وانجا که نام نیک بود صدر دفتری

محمدرضا شفیعی کدکنی , شعر محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی , آثار محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار عاشقانه محمدرضا شفیعی کدکنی

شعری درباره اسم ضحی

علیرضا آذر , شعر علیرضا آذر , اشعار علیرضا آذر , آثار علیرضا آذر , اشعار عاشقانه علیرضا آذر

به عشق از من مجو نام و نشانی

که گم کردم نشان و نام خود را

فریدون مشیری , شعر فریدون مشیری , اشعار فریدون مشیری , آثار فریدون مشیری , اشعار عاشقانه فریدون مشیری

شعری برای اسم ضحی

احمدرضا احمدی , شعر احمدرضا احمدی , اشعار احمدرضا احمدی , آثار احمدرضا احمدی , اشعار عاشقانه احمدرضا احمدی

خشم گیرد خرد از نام عدوی تو چنانک

نام زندیق که در بزم مسلمان گذرد

علیرضا بدیع , شعر علیرضا بدیع , اشعار علیرضا بدیع , آثار علیرضا بدیع , اشعار عاشقانه علیرضا بدیع

شعر درباره ی اسم ضحی

علیرضا روشن , شعر علیرضا روشن , اشعار علیرضا روشن , آثار علیرضا روشن , اشعار عاشقانه علیرضا روشن

در دولت و ملکت تو نشنیده

کس نام کران و نام ویرانی

ژاله اصفهانی , شعر ژاله اصفهانی , اشعار ژاله اصفهانی , آثار ژاله اصفهانی , اشعار عاشقانه ژاله اصفهانی

شعر در مورد نام ضحی

خواجوی کرمانی , شعر خواجوی کرمانی , اشعار خواجوی کرمانی , آثار خواجوی کرمانی , اشعار عاشقانه خواجوی کرمانی

هست در زیر نگینم کشوری عالی سواد

نام او در ملک غیرت کشور بی غیرتی

قاآنی , شعر قاآنی , اشعار قاآنی , آثار قاآنی , اشعار عاشقانه قاآنی

شعر برای نام ضحی

روزبه بمانی , شعر روزبه بمانی , اشعار روزبه بمانی , آثار روزبه بمانی , اشعار عاشقانه روزبه بمانی

نام دورافتادگان گر رفته از خاطر تو نیز

از فراموشان بی نام و نشان خود بپرس

مونا برزویی , شعر مونا برزویی , اشعار مونا برزویی , آثار مونا برزویی , اشعار عاشقانه مونا برزویی

شعر درباره نام ضحی

شیخ بهایی , شعر شیخ بهایی , اشعار شیخ بهایی , آثار شیخ بهایی , اشعار عاشقانه شیخ بهایی

الهی تا بود بر لوح ایام

ز نام نامی نوشیروان نام

عبدالجبار کاکایی , شعر عبدالجبار کاکایی , اشعار عبدالجبار کاکایی , آثار عبدالجبار کاکایی , اشعار عاشقانه عبدالجبار کاکایی

شعر با نام ضحی

یغما گلرویی , شعر یغما گلرویی , اشعار یغما گلرویی , آثار یغما گلرویی , اشعار عاشقانه یغما گلرویی

ای نام تو در هر لغتی ذکر انام

وز تذکره نام تو شیرین لب و کام

افشین یداللهی , شعر افشین یداللهی , اشعار افشین یداللهی , آثار افشین یداللهی , اشعار عاشقانه افشین یداللهی

شعر درمورد نام ضحی

منوچهر آتشی , شعر منوچهر آتشی , اشعار منوچهر آتشی , آثار منوچهر آتشی , اشعار عاشقانه منوچهر آتشی

بی نام تو شعله ها تباهند تباه

با نام تو کارها تمامند تمام

فرخی سیستانی , شعر فرخی سیستانی , اشعار فرخی سیستانی , آثار فرخی سیستانی , اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

شعر در مورد اسم ضحی

مریم حیدرزاده , شعر مریم حیدرزاده , اشعار مریم حیدرزاده , آثار مریم حیدرزاده , اشعار عاشقانه مریم حیدرزاده

تا نگذرد ز نام سزاوار نام نیست

تا معترف به نقص نباشد تمام نیست

گروس عبدالملکیان , شعر گروس عبدالملکیان , اشعار گروس عبدالملکیان , آثار گروس عبدالملکیان , اشعار عاشقانه گروس عبدالملکیان

شعر درباره اسم ضحی

نادر نادرپور , شعر نادر نادرپور , اشعار نادر نادرپور , آثار نادر نادرپور , اشعار عاشقانه نادر نادرپور

دست باید داشتن از ننگ و نام

عشق را عاری چو ننگ و نام نیست

حسین پناهی , شعر حسین پناهی , اشعار حسین پناهی , آثار حسین پناهی , اشعار عاشقانه حسین پناهی

شعر برای اسم ضحی

مسعود فردمنش , شعر مسعود فردمنش , اشعار مسعود فردمنش , آثار مسعود فردمنش , اشعار عاشقانه مسعود فردمنش

بس نام نکوی بی مسمی دیدم

از نام نکوی خویش در ننگ شدم

شعر عمو , شعر در مورد عمو , شعر درباره عمو , شعر در وصف عمو

شعر در باره اسم ضحی

ناهید عباسی , شعر ناهید عباسی , اشعار ناهید عباسی , آثار ناهید عباسی , اشعار عاشقانه ناهید عباسی

از روی تو شام صبح گردد

وز زلف تو صبح شام دیجور

عطار نیشابوری , شعر عطار نیشابوری , اشعار عطار نیشابوری , آثار عطار نیشابوری , اشعار عاشقانه عطار نیشابوری

شعر با اسم ضحی

اردلان سرفراز , شعر اردلان سرفراز , اشعار اردلان سرفراز , آثار اردلان سرفراز , اشعار عاشقانه اردلان سرفراز

گر صبح مشرق، خسروا، از آسمان طالع شود

صبح سعادت را طلوع از فر خسروخان نگر

نصرت رحمانی , شعر نصرت رحمانی , اشعار نصرت رحمانی , آثار نصرت رحمانی , اشعار عاشقانه نصرت رحمانی

شعر درمورد اسم ضحی

محمد علی بهمنی , شعر محمد علی بهمنی , اشعار محمد علی بهمنی , آثار محمد علی بهمنی , اشعار عاشقانه محمد علی بهمنی

بنشینم به ذکر او تا صبح

صبح چون ظلمت از جهان برداشت

مژگان عباسلو , شعر مژگان عباسلو , اشعار مژگان عباسلو , آثار مژگان عباسلو , اشعار عاشقانه مژگان عباسلو

شعر با کلمه ضحی

شهاب مقربین , شعر شهاب مقربین , اشعار شهاب مقربین , آثار شهاب مقربین , اشعار عاشقانه شهاب مقربین

شام سیاه ما را چون صبح کن ز چهره

صبح سفید دشمن از غصه شام گردان

ناظم حکمت , شعر ناظم حکمت , اشعار ناظم حکمت , آثار ناظم حکمت , اشعار عاشقانه ناظم حکمت

شعر با کلمه ی ضحی

نزار قبانی , شعر نزار قبانی , اشعار نزار قبانی , آثار نزار قبانی , اشعار عاشقانه نزار قبانی

ای فتنه صبح خیز آمد گه صبح خیز

درجام عقیق ریز آن باده لعل ناب

فاضل نظری , شعر فاضل نظری , اشعار فاضل نظری , آثار فاضل نظری , اشعار عاشقانه فاضل نظری

شعری در مورد اسم ضحی

کیکاووس یاکیده , شعر کیکاووس یاکیده , اشعار کیکاووس یاکیده , آثار کیکاووس یاکیده , اشعار عاشقانه کیکاووس یاکیده

صبح برآمد ببام مرغ درآمد بزیر

صبح تبسم نمای مرغ ترنم نواز

لیلا کردبچه , شعر لیلا کردبچه , اشعار لیلا کردبچه , آثار لیلا کردبچه , اشعار عاشقانه لیلا کردبچه

شعری درباره اسم ضحی

علی شریعتی , شعر علی شریعتی , اشعار علی شریعتی , آثار علی شریعتی , اشعار عاشقانه علی شریعتی

شب همه شب انتظار صبح رویی می رود

کان صباحت نیست این صبح جهان افروز را

شعر خودم , شعر در مورد خودم , شعر درباره خودم , شعر در وصف خودم

شعری برای اسم ضحی

شعر حق الناس , شعر در مورد حق الناس , شعر درباره حق الناس , شعر در وصف حق الناس

آخر عهد شبست اول صبح ای ندیم

صبح دوم بایدت سر ز گریبان برآر

شعر بی خوابی , شعر در مورد بی خوابی , شعر درباره بی خوابی , شعر در وصف بی خوابی

شعر درباره ی اسم ضحی

شعر کابل , شعر در مورد کابل , شعر درباره کابل , شعر در وصف کابل

آراست همه صومعه مریم که دم صبح

صاحبت خبر گلشن و نزهتگه روحست

شعر عدالت , شعر در مورد عدالت , شعر درباره عدالت , شعر در وصف عدالت

شعر در مورد نام ضحی

شعر ازدواج , شعر در مورد ازدواج , شعر درباره ازدواج , شعر در وصف ازدواج

هزار رنگ گل فیض در گل صبح است

اثر ز حلقه به گوشان بلبل صبح است

شعر غیرت , شعر در مورد غیرت , شعر درباره غیرت , شعر در وصف غیرت

شعر برای نام ضحی

شعر تعصب , شعر در مورد تعصب , شعر درباره تعصب , شعر در وصف تعصب

آفاق منور ز رخ انور صبح است

این دایره را چشم و چراغ اختر صبح است

شعر بیشعوری , شعر در مورد بیشعوری , شعر درباره بیشعوری , شعر در وصف بیشعوری

شعر درباره نام ضحی

شعر جوانی و پیری , شعر در مورد جوانی و پیری , شعر درباره جوانی و پیری , شعر در وصف جوانی و پیری

چون قامت خود راست نماید علم صبح

گیسوی شب شک فشان پرچم صبح است

شعر خزان , شعر در مورد خزان , شعر درباره خزان , شعر در وصف خزان

شعر با نام ضحی

شعر آبرو , شعر در مورد آبرو , شعر درباره آبرو , شعر در وصف آبرو

می زند موج پریزاد، صنمخانه صبح

فیض موجی است سبکسیر ز پیمانه صبح

شعر دل , شعر در مورد دل , شعر درباره دل , شعر در وصف دل

شعر درمورد نام ضحی

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر درباره آرزو , شعر در وصف آرزو

خاک از خواب عدم جست ز بیداری صبح

چرخ یک تنگ شکر شد ز شکرباری صبح

شعر ذوق , شعر در مورد ذوق , شعر درباره ذوق , شعر در وصف ذوق

شعر در مورد اسم ضحی

شعر خورشید , شعر در مورد خورشید , شعر درباره خورشید , شعر در وصف خورشید

نمک به دیده غفلت کن از سفیده صبح

که صد کتاب سخن هست در جریده صبح

شعر داعش , شعر در مورد داعش , شعر درباره داعش , شعر در وصف داعش

شعر درباره اسم ضحی

شعر زخم زبان , شعر در مورد زخم زبان , شعر درباره زخم زبان , شعر در وصف زخم زبان

در روزگار صبح بنا گوش آن نگار

پیشین، نماز صبح ادا می توان نمود

شعر رخ یار , شعر در مورد رخ یار , شعر درباره رخ یار , شعر در وصف رخ یار

شعر برای اسم ضحی

شعر رودخانه , شعر در مورد رودخانه , شعر درباره رودخانه , شعر در وصف رودخانه

صبح از دم شمرده حیات دوباره یافت

پاس نفس چو صبح بداری چه می شود

شعر زندان , شعر در مورد زندان , شعر درباره زندان , شعر در وصف زندان

شعر در باره اسم ضحی

شعر ذاکر امام حسین , شعر در مورد ذاکر امام حسین , شعر درباره ذاکر امام حسین , شعر در وصف ذاکر امام حسین

از صبح اگر خموش شود شمع دیگران

روشن دلم ز صبح بناگوش می شود

شعر والیبال , شعر در مورد والیبال , شعر درباره والیبال , شعر در وصف والیبال

شعر با اسم ضحی

شعر کشتی , شعر در مورد کشتی , شعر درباره کشتی , شعر در وصف کشتی

صبح و شامم طره و رخسار اوست

گرچه آنجا کوست صبح و شام نیست

شعر یکشنبه , شعر در مورد یکشنبه , شعر درباره یکشنبه , شعر در وصف یکشنبه

شعر درمورد اسم ضحی

شعر شنبه , شعر در مورد شنبه , شعر درباره شنبه , شعر در وصف شنبه

هر صبح یاد رویت تا شام گه نمودم

هر شام فکر مویت تا صبح گاه کردم

شعر با د , شعر با د شروع شه , شعر با دال شروع شه , شعر که با د شروع شه , بیت شعر که با د شروع شه

شعر با کلمه ضحی

شعر امام جعفر صادق , شعر در مورد امام جعفر صادق , شعر درباره امام جعفر صادق , شعر در وصف امام جعفر صادق

گفتم که بهر چاک گریبان صبح چیست

گفتا ز رشک تابش صبح جبین من

پل الوار , شعر پل الوار , اشعار پل الوار , آثار پل الوار , اشعار عاشقانه پل الوار

شعر با کلمه ی ضحی

مهدیه لطیفی , شعر مهدیه لطیفی , اشعار مهدیه لطیفی , آثار مهدیه لطیفی , اشعار عاشقانه مهدیه لطیفی

عشق تو چون درآمد اندیشه مرد پیشش

عشق تو صبح صادق اندیشه صبح کاذب

شعر سه شنبه , شعر در مورد سه شنبه , شعر درباره سه شنبه , شعر در وصف سه شنبه

شعری در مورد اسم ضحی

رضا کاظمی , شعر رضا کاظمی , اشعار رضا کاظمی , آثار رضا کاظمی , اشعار عاشقانه رضا کاظمی

خروسا چند گویی صبح آمد

نماید صبح را خود نور مشکات

شعر دوشنبه , شعر در مورد دوشنبه , شعر درباره دوشنبه , شعر در وصف دوشنبه

شعری درباره اسم ضحی

پابلو نرودا , شعر پابلو نرودا , اشعار پابلو نرودا , آثار پابلو نرودا , اشعار عاشقانه پابلو نرودا

درج عطا شد پدید غره دریا رسید

صبح سعادت دمید صبح چه نور خداست

شمس لنگرودی , شعر شمس لنگرودی , اشعار شمس لنگرودی , آثار شمس لنگرودی , اشعار عاشقانه شمس لنگرودی

شعری برای اسم ضحی

عباس معروفی , شعر عباس معروفی , اشعار عباس معروفی , آثار عباس معروفی , اشعار عاشقانه عباس معروفی

تا دم صبح دوست خواهم خواند

دعوت آفتاب خواهم کرد

شعر شراب , شعر در مورد شراب , شعر درباره شراب , شعر در وصف شراب

شعر درباره ی اسم ضحی

شعر شمع , شعر در مورد شمع , شعر درباره شمع , شعر در وصف شمع

نکهت نفحه شمامه صبح

مژده گل ببوستان آورد

شعر سیگار , شعر در مورد سیگار , شعر درباره سیگار , شعر در وصف سیگار

شعر در مورد نام ضحی

شعر جمعه , شعر در مورد جمعه , شعر درباره جمعه , شعر در وصف جمعه

صبح چون گلشن جمال تو دید

برعروسان بوستان خندید

شعر پنجشنبه , شعر در مورد پنجشنبه , شعر درباره پنجشنبه , شعر در وصف پنجشنبه

شعر برای نام ضحی

شعر دعا , شعر در مورد دعا , شعر درباره دعا , شعر در وصف دعا

نوبتی صبح برآمد ببام

نوبت عشاق بگوی ای غلام

شعر سفید شدن مو , شعر در مورد سفید شدن مو , شعر درباره سفید شدن مو , شعر در وصف سفید شدن مو

شعر درباره نام ضحی

شعر شطرنج , شعر در مورد شطرنج , شعر درباره شطرنج , شعر در وصف شطرنج

کاسه گردان بزم تقدیرت

صبح زرین کلاه سیم اندام

شعر اصفهان , شعر در مورد اصفهان , شعر درباره اصفهان , شعر در وصف اصفهان

شعر با نام ضحی

شعر سی سالگی , شعر در مورد سی سالگی , شعر درباره سی سالگی , شعر در وصف سی سالگی

بست مشاطگان قدرت تو

بر رخ صبح چین گیسوی شام

شعر چهارشنبه , شعر در مورد چهارشنبه , شعر درباره چهارشنبه , شعر در وصف چهارشنبه

شعر درمورد نام ضحی

شعر کنکور , شعر در مورد کنکور , شعر در وصف کنکور , شعر درباره کنکور

صبح شرمنده از بناگوشش

ریخته زلف تا سر دوشش

شعر امتحانات , شعر در مورد امتحانات , شعر در وصف امتحانات , شعر درباره امتحانات

شعر در مورد اسم ضحی

شعر دانشگاه , شعر در مورد دانشگاه , شعر در وصف دانشگاه , شعر درباره دانشگاه

صبحدمی همچو صبح پرده ظلمت درید

نیم شبی ناگهان صبح قیامت دمید

شعر شیطان , شعر در مورد شیطان , شعر در وصف شیطان , شعر درباره شیطان

شعر درباره اسم ضحی

شعر دانشجو , شعر در مورد دانشجو , شعر در وصف دانشجو , شعر درباره دانشجو

صبح دروغین گذشت صبح سعادت رسید

جان شد و جان بقا از بر جانان رسید

شعر قایق , شعر در مورد قایق , شعر در وصف قایق , شعر درباره قایق

شعر برای اسم ضحی

شعر قهرمان , شعر در مورد قهرمان , شعر در وصف قهرمان , شعر درباره قهرمان

آفتابی به صبح باز آمد

کانتظارش نگاه می کردم

شعر دماغ , شعر در مورد دماغ , شعر در وصف دماغ , شعر درباره دماغ

شعر در باره اسم ضحی

شعر ضرب المثل , شعر در مورد ضرب المثل , شعر در وصف ضرب المثل , شعر درباره ضرب المثل

گر صبح صادق رخسار تو

چین زلفت پرده شام آمده

شعر انار , شعر در مورد انار , شعر در وصف انار , شعر درباره انار

شعر با اسم ضحی

شعر آشتی , شعر در مورد آشتی , شعر در وصف آشتی , شعر درباره آشتی

روشنگر آیینه دلها دم صبح است

این روح نهان در نفس مریم صبح است

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

شعر درمورد اسم ضحی

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

شورش بلبلان سحر باشد

خفته از صبح بی خبر باشد

شعر طناز , شعر در مورد طناز , شعر در وصف طناز , شعر درباره طناز

شعر با کلمه ضحی

شعر شهدا , شعر در مورد شهدا , شعر در وصف شهدا , شعر درباره شهدا

مگر روشن شود صبح امیدم

مگر خورشید از روزن برآید

شعر علم , شعر در مورد علم , شعر در وصف علم , شعر درباره علم

شعر با کلمه ی ضحی

شعر طفل , شعر در مورد طفل , شعر در وصف طفل , شعر درباره طفل

مجلس آراستند صبح دمی

تا صبوحی کنند خاصه و عام

شعر ظرفیت , شعر در مورد ظرفیت , شعر در وصف ظرفیت , شعر درباره ظرفیت

شعری در مورد اسم ضحی

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

مردیم ز درد شام هجران

دیدار به صبح محشر افتاد

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

شعری درباره اسم ضحی

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

فروزان طلعت صبح سعادت

معنبر طره ات شام غریبان

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

شعری برای اسم ضحی

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

تا صبح وصال دررسیدن

درکش شب تیره را در آغوش

شعر صلوات , شعر در مورد صلوات , شعر در وصف صلوات , شعر درباره صلوات

شعر درباره ی اسم ضحی

شعر یاسمن , شعر در مورد یاسمن , شعر در وصف یاسمن , شعر درباره یاسمن

آفتاب روی شه عالم گرفت

صبح شد ای پاسبانان الرحیل

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

شعر برای نام ضحی

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

یار موافق تا صبح صادق

شاهی و مولا کامشب نخسپی

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

شعر در مورد نام ضحی

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

حلقه گوش تو گوشواره صبح است

خال بناگوش تو ستاره صبح است

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

شعر درباره نام ضحی

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

قرص خورشیدست اول لقمه مهمان صبح

چون توانم داد شرح نعمت الوان صبح؟

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

شعر با نام ضحی

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

عاشق صادق بود گر پاکدامان همچو صبح

گل به دامن چیند از خورشید تابان همچو صبح

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعر درمورد نام ضحی

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

خرده انجم ندارد رونقی در کوی صبح

مهره خورشید شایسته است بر بازوی صبح

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعر در مورد اسم ضحی

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

از نسیم صبح چون خورشید روشنتر شود

شمع هر کس یافت نور از چربی پهلوی صبح

شعر در مورد اسم ضحی

آخرین بروز رسانی در : جمعه 22 دی 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.