گلچین زیباترین شعر در مورد فن بیان

گلچین زیباترین شعر در مورد فن بیان

شعر در مورد فن بیان شعر در مورد فن بیان ,شعر درباره فن بیان,شعر برای فن بیان,شعر در باره فن بیان,شعر با فن بیان,شعر درمورد فن بیان,شعر با کلمه فن بیان,شعر با …

گلچین زیباترین شعر در مورد بمیرم

گلچین زیباترین شعر در مورد بمیرم

شعر در مورد بمیرم شعر در مورد بمیرم ,شعر بمیرم,شعر بمیرم از فاضل نظری,شعر بمیرم بمیرم مازندرانی,شعر بمیرم اشکین,شعر بمیرم برات,شعر بمیرم,شعر میخوام بمیرم,شعر بگذار بمیرم,شعر نمی خواهم بمیرم,شعر دلم میخواد بمیرم,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد تخته سیاه

گلچین زیباترین شعر در مورد تخته سیاه

شعر در مورد تخته سیاه شعر در مورد تخته سیاه , شعر درباره تخته سیاه,شعر برای تخته سیاه,شعر در باره تخته سیاه,شعر با تخته سیاه,شعر درمورد تخته سیاه,شعر با کلمه تخته سیاه,شعر …

شعر در مورد اسم صدف

شعر در مورد اسم صدف ,شعر درباره اسم صدف,شعر برای اسم صدف,شعر در باره اسم صدف,شعر با اسم صدف,شعر درمورد اسم صدف,شعر با کلمه صدف,شعر با کلمه ی صدف,شعری در مورد اسم صدف,شعری درباره اسم صدف,شعری برای اسم صدف,شعر درباره ی اسم صدف,شعر در مورد نام صدف,شعر برای نام صدف,شعر درباره نام صدف,شعر با نام صدف,شعر درمورد نام صدف

شعر در مورد اسم صدف

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم صدف برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

شد به لب وا کردنی گنجینه گوهر صدف

در تلاش رزق، آدم بی دهن باشد چرا

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعر در مورد اسم صدف

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

با چشم صدف خیز که بر گردن ایام

خرمهره ببینیم و به دردانه بگرییم

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعر درباره اسم صدف

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

دل شادباش کز صدف فطرات وجود

پاکیزه جوهری چو تو هرگز نزاده است

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر برای اسم صدف

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

این نه صدف، ز گوهر آزادگی تهی است

و آن گوهر یگانه، بدریای دیگر است

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعر در باره اسم صدف

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

کاندر صدف از نهفتگی گردد در

آن قطره که راز دل دریا باشد

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر با اسم صدف

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

گهری کاز صدف آز و هوی بردی

شبهی بود که کردی چو گهر مخزون

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

شعر درمورد اسم صدف

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

غواص عقل، چون صدف عمر برگشود

دری گرانبهاتر و خوشتر ز جان نداشت

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر با کلمه صدف

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

فلک را گهر در صدف چون تو نیست

فریدون و جم را خلف چون تو نیست

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعر با کلمه ی صدف

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

زمان خوشدلی دریاب و در یاب

که دایم در صدف گوهر نباشد

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعر با کلمه ی صدف

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

تا شد از نیسان رهین منت احسان صدف

شد ز خجلت زیر دامن بحر را پنهان صدف

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

شعری در مورد اسم صدف

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

صد گره در دل ز بحر تلخرو دارد صدف

گریه ها از آب گوهر درگلو دارد صدف

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعری درباره اسم صدف

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

در صدف چون رشته دندان او

لؤلؤی خوشاب هرگز دیده ای

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

شعری برای اسم صدف

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

باز ابر آمد و بر سبزه درافشانی کرد

برگ گل را صدف لولوی عمانی کرد

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر درباره ی اسم صدف

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

ور حدیث در دندانت کنم

صدف آنجا همه تن گوش شود

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

شعر در مورد نام صدف

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

تاصیبت گوهر تو به دست صدف فتاد

دریا تمام آب شد از شرم گوهرت

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر برای نام صدف

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

تا دل ز علایق جهان حر نشود

اندر صدف وجود ما در نشود

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

شعر درباره نام صدف

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

رویت دریای حسن و لعلت مرجان زلفت

عنبر صدف دهان در دندان

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر با نام صدف

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

 یار چون درج عقیقی به تبسم بگشاد

چشم خسرو چو صدف پر ز در مکنون شد

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر درمورد نام صدف

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

صدف چو غره بدین شد که من دهان توام

چرا دهان قدری تنگ تر نمی گیرد

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر در مورد اسم صدف

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

ور در صدف چنانی کآرند روی در تو

آیینه های خود را آیینه جهان کن

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر درباره اسم صدف

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

 یک صدف می باشد از چندین صدف صاحب گهر

هر که را دستی است، از اهل دعا کی می شود؟

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر برای اسم صدف

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

نیست غمگین گوهرم ازتنگی جا در صدف

می کند ازآبداری سیر دریا در صدف

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر در باره اسم صدف

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است

طلب از گمشدگان لب دریا می کرد

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعر با اسم صدف

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

جان به شکرانه کنم صرف گر آن دانه در

صدف سینه حافظ بود آرامگهش

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

شعر درمورد اسم صدف

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

از صدف یاد دار نکته حلم

هر که برد سرت گهر بخشش

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر با کلمه صدف

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

برو ای قطره در آغوش صدف بنشین

روی بنمای چو گشتی گهر رخشان

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

شعر با کلمه ی صدف

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

از رنج کشیدن آدمی حر گردد

قطره چو کشد حبس صدف در گردد

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعری در مورد اسم صدف

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

نبود گوهر یکدانه ای در این دریا

وگرنه چون صدف آغوش میگشودم من

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

شعری درباره اسم صدف

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شرف در به جوهر خویش است

نه ز پاکی جوهر صدف است

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

شعری برای اسم صدف

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

جوهر ذات تو اندر صدف آدم بود

سرو بالای تو زیب چمن رضوان باد

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

شعر درباره ی اسم صدف

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

جان روشندل ز جسم مختصر باشد جدا

در صدف از راه غلطانی گهر باشد جدا

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

شعر در مورد نام صدف

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

هر گوش صدف حلقه چشمیست پر آب

هر موج اشاره ای ز ابروی کسیست

شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا

شعر برای نام صدف

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

درافتد از صدف هر دم صدف بازش خورد در دم

وگر نه عین کری هم کران را ترجمانستی

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

شعر درباره نام صدف

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

دل آزاد من از هر دو جهان بیخبرست

در صدف، گوهر من بی صدف از غلطانی است

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

شعر با نام صدف

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

پی نقاشی سراچه باغ

دارد اندر صدف معصفر گل

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

شعر درمورد نام صدف

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

چون صدف ما دهان گشادستیم

کابر فضل تو درفشان آمد

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر در مورد اسم صدف

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

گوهر دریای بیکرانه عشقم

در صدف آسمان قرار ندارم

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر درباره اسم صدف

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

قطره خود رادرین دریا چوگوهرساختی

دست خودراچون صدف برروی یکدیگرگذار

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر برای اسم صدف

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

 از صدف تربیت نداشت امیدی

قطره من گوهراز سحاب برآمد

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر در باره اسم صدف

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

در جیب صدف گوهرشهوارنماند

در دامن مریم دل عیسی ننشیند

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعر با اسم صدف

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

شدگوش صدف پرگهراز فکرتو صائب

بالاترازین رتبه گفتار نباشد

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر درمورد اسم صدف

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

کاملانند در لباس حقیر

همچو لؤلؤ که در صدف باشد

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر با کلمه صدف

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

دل زتشویش جسد می بالد

صدف آبله دارد گهرم

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعر با کلمه ی صدف

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

ای صدف چون آمدی در بحر ما غمگین مباش

چون صدف ها گوهرافشانت کنم نیکو شنو

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعری در مورد اسم صدف

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

تو گوهر صفایی و ما صدف به گردت

صدف چه قیمت آرد چو رفت گوهر کان

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعری درباره اسم صدف

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

ای صدف چون آمدی در بحر ما

چون صدف ها گوهرافشانت کنم

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعری برای اسم صدف

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

ز موج بحر برقصند خلق همچو صدف

ولیک همچو صدف بی خبر ز گوهر عید

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر درباره ی اسم صدف

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

چون سینه صدف صدف سینه ها تمام

در عهد من گران شده از گوهر مذاب

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر در مورد نام صدف

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

دهد اگرچه برون در بی شمار صدف

تو آن دری که برون ناید از هزار صدف

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر برای نام صدف

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

افکند بحر عشق صدف چون به هر طرف

گوهرشناس بهر گهر نشکند صدف

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر درباره نام صدف

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

 در صدف گوهر جدا باشد ز آغوش صدف

وصل هجران است هر جا دورباش ناز هست

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر با نام صدف

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

ز چرخ همچو صدف گوهر تو بی قدرست

چرا برون ز صدف چون گهر نمی افتی؟

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر درمورد نام صدف

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

ز حسرت گهر آبدار گفتارت

گهر چو آب ،روان گردد ازدهان صدف

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعر در مورد اسم صدف

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

ز تلخرویی دریاست بی نیاز صدف

کند به ابر گهر بار لب فراز صدف

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر درباره اسم صدف

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

گر کنی پنهان گهر را زیر دامان صدف

سر برون آرد ز شوخی از گریبان صدف

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر برای اسم صدف

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

دل زبس سرگشتگی در سینه ام، در سینه نیست

گوهر غلطان ندارد در صدف، جا در صدف

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر در باره اسم صدف

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

توتیا شد گهرم زین صدف تنگ فلک

گر برون زین صدف بدگهر افتم چه شود؟

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر با اسم صدف

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

مرا چگونه جلای وطن کند دلگیر؟

که در صدف، گهرم بی صدف ز غلطانی است

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر درمورد اسم صدف

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

سخنی چو گوهرتر صدف لب تو دارد

سخن صدف رها کن، گهری نمای ما را

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

شعر با کلمه صدف

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

من با نفس‌های تو

بیدار می‌شوم

از صدف درآمدی دیروز

و حالا بر کف دست من

پرواز را دل دل می‌کنی

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر با کلمه ی صدف

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

هنوز دوستت می دارم

علیرغم هرچه هست،

چون در سواحل تو آموختم

چگونه از میان صدفی مهتاب را بنوشم.     

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعری در مورد اسم صدف

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

 چون صدف با آبروی خود قناعت کن که نیست

قطره ای آب مروت ابر احسان را به چشم

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعری درباره اسم صدف

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

 در قناعت از صدف کمتر چرا باشد کسی

می ربایم قطره ای و سر به دریا می کشم

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شعری برای اسم صدف

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

 پرده از حسن عمل بر دامن تر می کشم

چون صدف دامان تر در آب گوهر می کشم

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر درباره ی اسم صدف

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

 چون صدف در پرده غیب است دایم رزق من

در کنار بحر ناز ابر نیسان می کشم

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

شعر در مورد نام صدف

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

 چون صدف تا دست بر بالای هم بنهاده ام

کاسه در آب گهر درعین دریا می زنم

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر برای نام صدف

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

 می دهد شرم کرم در بحر گوهر غوطه ام

چون صدف گوهر اگر در دامن سایل کنم

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر درباره نام صدف

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

 یک صدف بی گوهر عبرت ندارد روزگار

نیست از غفلت چو طفلان گر تماشا می کنم

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر با نام صدف

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

 چون صدف هر قطره آبی که می گیرم زابر

از صفای سینه بی کینه گوهر می کنم

شعر در مورد اسم صدف

آخرین بروز رسانی در : جمعه 8 دی 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.