گلچین زیباترین شعر در مورد اجبار

شعر در مورد اجبار

شعر در مورد اجبار ,شعر در مورد حجاب اجباری,شعر در مورد لبخند اجباری,شعری در مورد اجبار,شعر در مورد زندگی اجباری,شعر در مورد جدایی اجباری,شعر در مورد ازدواج اجباری,شعر درباره اجبار,شعر درباره حجاب اجباری,شعر درباره ازدواج اجباری,شعر درباره جدایی اجباری,شعر اجبار,شعر الجباری,شعر حجاب اجباری,شعر سکوت اجباری مادمازل,شعر سکوت اجباری,شعر رفتن اجباری,شعر زندگی اجباریست,شعر زندگی اجباری,شعر دوری اجباری,شعر در مورد اجبار,شعر الجباری غزل,شعر الجباری کتابه,شعر الجباری کنت احسبک لی,شعر الجباری یابنت,شعر الجباری مکتوب,شعر الجباری کتابیه,شعر عبدالکریم الجباری غزل,شعر عبدالکریم الجباری مکتوب,شعر عبدالکریم الجباری البنت من رجالها,شعر درباره حجاب اجباری,شعر در مورد حجاب اجباری,متن شعر سکوت اجباری,شعر زندگی اجبار است,شعر در مورد زندگی اجباری,شعر در مورد لبخند اجباری,شعری در مورد اجبار,شعر در مورد جدایی اجباری,شعر در مورد ازدواج اجباری,شعر درباره اجبار

شعر در مورد اجبار

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اجبار برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

سهر طوق مراد ترا نهد گردن

به طبع بی اجبار و به طوع بی اکراه

اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری

شعر در مورد اجبار

اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی

ای غلامت به طبع بی اجبار

وی مطیعت به طوع بی اکراه

عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه

شعر در مورد حجاب اجباری

اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری

ستاره بسته پیمان توست بی اجبار

سپهر بنده فرمان توست بی اکراه

مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی

شعر در مورد لبخند اجباری

بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی

که چو بر کفر کرد خصم اجبار

نه به دل از زبان دهد اقرار

اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار

شعری در مورد اجبار

شعر رودکی , شعر رودکی عاشقانه , رودکی شعر معروف , شعر چنگ رودکی , اشعار رودکی

شهنشهی که به شاهنشهی او دولت

به طوع و رغبت اقرار کرد بی اجبار

شعر امیر خسرو دهلوی , اشعار امیر خسرو دهلوی , شعری از امیرخسرو دهلوی , دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی

شعر در مورد زندگی اجباری

سنایی , شعر سنایی , اشعار سنایی , دیوان سنایی , آثار سنایی

هر که در فعل خود بود مختار

فعل او دور باشد از اجبار

فخرالدین عراقی , شعر فخرالدین عراقی , اشعار فخرالدین عراقی , آثار فخرالدین عراقی , شور عشق فخرالدین عراقی

شعر در مورد جدایی اجباری

ناصرخسرو , شعر ناصرخسرو , اشعار ناصرخسرو , سفرنامه ناصرخسرو

ولیکن اختیار من نبودست

که مجبور فلک نبود مخیر

وحشی بافقی ,شعر وحشی بافقی , اشعار وحشی بافقی , دیوان وحشی بافقی , آثار وحشی بافقی

شعر در مورد ازدواج اجباری

محتشم کاشانی , شعر محتشم کاشانی , اشعار محتشم کاشانی , زندگینامه محتشم کاشانی

تا بدانی که اختیاری نیست

خود مخیر کجا بود مجبور

فروغی بسطامی , شعر فروغی بسطامی , اشعار فروغی بسطامی , دیوان فروغی بسطامی

شعر درباره اجبار

سیمین بهبهانی ,شعر سیمین بهبهانی , اشعار سیمین بهبهانی , چرا رفتی سیمین بهبهانی , اشعار سیاسی سیمین بهبهانی

همه مجبور حکم تقدیریم

کرد و ناکرد اختیاری نیست

فایز دشتی , شعر فایز دشتی , اشعار فایز دشتی , اشعار زیبای فایز دشتی

شعر درباره حجاب اجباری

ملک الشعرای بهار , شعر ملک الشعرای بهار , اشعار ملک الشعرای بهار , آثار ملک الشعرای بهار , دیوان ملک الشعرای بهار

در سجده نکردنش چه گویی

مجبور بدست یا مخیر

فروغ فرخزاد , شعر فروغ فرخزاد , اشعار فروغ فرخزاد , زندگینامه فروغ فرخزاد , گناه فروغ فرخزاد

شعر درباره ازدواج اجباری

حسین منزوی , شعر حسین منزوی , اشعار حسین منزوی , دیوان حسین منزوی

مجبور حق نگردد آلوده معاصی

بد کردن خلایق برهان اختیارست

هوشنگ ابتهاج , شعر هوشنگ ابتهاج , اشعار هوشنگ ابتهاج , شعر سایه هوشنگ ابتهاج

شعر درباره جدایی اجباری

هاتف اصفهانی , شعر هاتف اصفهانی , اشعار هاتف اصفهانی , آثار و عکس هاتف اصفهانی

در سجده نکردنش چه گوئی؟

مجبور بده ست یا مخیر؟

ایرج میرزا , شعر ایرج میرزا , اشعار ایرج میرزا , شعر حجاب ایرج میرزا , دیوان ایرج میرزا

شعر اجبار

قیصر امین پور , شعر قیصر امین پور , اشعار قیصر امین پور , قیصر امین پور کیست

خیز و واکن دیده ی مخمور را

دون مخوان این عالم مجبور را

مهدی فرجی , شعر مهدی فرجی , اشعار مهدی فرجی , مهدی فرجی شاعر

شعر الجباری

خاقانی , شعر خاقانی , اشعار خاقانی , خاقانی شروانی , دیوان خاقانی

نه مختارم توان گفتن نه مجبور

که خاک زنده ام در انقلابم

سلمان هراتی , شعر سلمان هراتی , اشعار سلمان هراتی , آثار سلمان هراتی

شعر حجاب اجباری

رحیم معینی کرمانشاهی , شعر رحیم معینی کرمانشاهی , اشعار رحیم معینی کرمانشاهی , آثار رحیم معینی کرمانشاهی

فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور

خود گری خود شکنی خود نگری پیدا شد

مهدی اخوان ثالث , شعر مهدی اخوان ثالث , اشعار مهدی اخوان ثالث , قاصدک مهدی اخوان ثالث

شعر سکوت اجباری مادمازل

سید علی صالحی , شعر سید علی صالحی , اشعار سید علی صالحی , آثار سید علی صالحی , اشعار عاشقانه سید علی صالحی

الحذر از جبر و هم از خوی صبر

جابرو مجبور را زهر است جبر

حمید مصدق , شعر حمید مصدق , اشعار حمید مصدق , آثار حمید مصدق , اشعار عاشقانه حمید مصدق

شعر سکوت اجباری

علی صفری , شعر علی صفری , اشعار علی صفری , آثار علی صفری , اشعار عاشقانه علی صفری

تو هر مخلوق را مجبور گوئی

اسیر بند نزد و دور گوئی

محمدرضا شفیعی کدکنی , شعر محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی , آثار محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار عاشقانه محمدرضا شفیعی کدکنی

شعر رفتن اجباری

علیرضا آذر , شعر علیرضا آذر , اشعار علیرضا آذر , آثار علیرضا آذر , اشعار عاشقانه علیرضا آذر

چه گویم از چگون و بی چگونش

برون مجبور و مختار اندرونش

فریدون مشیری , شعر فریدون مشیری , اشعار فریدون مشیری , آثار فریدون مشیری , اشعار عاشقانه فریدون مشیری

شعر زندگی اجباریست

احمدرضا احمدی , شعر احمدرضا احمدی , اشعار احمدرضا احمدی , آثار احمدرضا احمدی , اشعار عاشقانه احمدرضا احمدی

گهی دیر تازیم و گه کعبه جو

جنونهاست مجبور تقدیر را

علیرضا بدیع , شعر علیرضا بدیع , اشعار علیرضا بدیع , آثار علیرضا بدیع , اشعار عاشقانه علیرضا بدیع

شعر زندگی اجباری

علیرضا روشن , شعر علیرضا روشن , اشعار علیرضا روشن , آثار علیرضا روشن , اشعار عاشقانه علیرضا روشن

دل بکلفت سخت مجبور است از قسمت مپرس

آه ازان آئینه کز جوش نفس امداد داشت

ژاله اصفهانی , شعر ژاله اصفهانی , اشعار ژاله اصفهانی , آثار ژاله اصفهانی , اشعار عاشقانه ژاله اصفهانی

شعر دوری اجباری

خواجوی کرمانی , شعر خواجوی کرمانی , اشعار خواجوی کرمانی , آثار خواجوی کرمانی , اشعار عاشقانه خواجوی کرمانی

مجبور فنا را چه خموشی چه تکلم

چندانکه نفس میزند انسان گله دارد

قاآنی , شعر قاآنی , اشعار قاآنی , آثار قاآنی , اشعار عاشقانه قاآنی

شعر در مورد اجبار

روزبه بمانی , شعر روزبه بمانی , اشعار روزبه بمانی , آثار روزبه بمانی , اشعار عاشقانه روزبه بمانی

مجبور غفلتیم قبول اثر کراست

یاران بگوش کر خبر راز میدهند

مونا برزویی , شعر مونا برزویی , اشعار مونا برزویی , آثار مونا برزویی , اشعار عاشقانه مونا برزویی

شعر الجباری غزل

شیخ بهایی , شعر شیخ بهایی , اشعار شیخ بهایی , آثار شیخ بهایی , اشعار عاشقانه شیخ بهایی

مجبور هستیئم زجرأت گزیر نیست

از پرزدن به نشه نگیرد کسی کلاغ

عبدالجبار کاکایی , شعر عبدالجبار کاکایی , اشعار عبدالجبار کاکایی , آثار عبدالجبار کاکایی , اشعار عاشقانه عبدالجبار کاکایی

شعر الجباری کتابه

یغما گلرویی , شعر یغما گلرویی , اشعار یغما گلرویی , آثار یغما گلرویی , اشعار عاشقانه یغما گلرویی

مجبور اختیار تعین کسی مباد

گوهر شدیم لیک بدریا نمانده ایم

افشین یداللهی , شعر افشین یداللهی , اشعار افشین یداللهی , آثار افشین یداللهی , اشعار عاشقانه افشین یداللهی

شعر الجباری کنت احسبک لی

منوچهر آتشی , شعر منوچهر آتشی , اشعار منوچهر آتشی , آثار منوچهر آتشی , اشعار عاشقانه منوچهر آتشی

مجبور ترددکده وهم چه سازد

روزی دو نفس بال فشانست بگوشم

فرخی سیستانی , شعر فرخی سیستانی , اشعار فرخی سیستانی , آثار فرخی سیستانی , اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

شعر الجباری یابنت

مریم حیدرزاده , شعر مریم حیدرزاده , اشعار مریم حیدرزاده , آثار مریم حیدرزاده , اشعار عاشقانه مریم حیدرزاده

بیدل) میان خوبان مجبور ناتوانی است

تا کی بتار موئی کوه گران کشیدن

گروس عبدالملکیان , شعر گروس عبدالملکیان , اشعار گروس عبدالملکیان , آثار گروس عبدالملکیان , اشعار عاشقانه گروس عبدالملکیان

شعر الجباری مکتوب

نادر نادرپور , شعر نادر نادرپور , اشعار نادر نادرپور , آثار نادر نادرپور , اشعار عاشقانه نادر نادرپور

مزاج عشق در سعی فنا مجبور میباشد

زمنع سوختن نتوان دل پروانه آزردن

حسین پناهی , شعر حسین پناهی , اشعار حسین پناهی , آثار حسین پناهی , اشعار عاشقانه حسین پناهی

شعر الجباری کتابیه

مسعود فردمنش , شعر مسعود فردمنش , اشعار مسعود فردمنش , آثار مسعود فردمنش , اشعار عاشقانه مسعود فردمنش

حیرت قفسم کو اثر عجز و رسائی

مجبور ادب را چه وصال و چه جدائی

شعر عمو , شعر در مورد عمو , شعر درباره عمو , شعر در وصف عمو

شعر عبدالکریم الجباری غزل

ناهید عباسی , شعر ناهید عباسی , اشعار ناهید عباسی , آثار ناهید عباسی , اشعار عاشقانه ناهید عباسی

رای مختار آسمان آثار گشت

آسمان مجبور و او مختار گشت

عطار نیشابوری , شعر عطار نیشابوری , اشعار عطار نیشابوری , آثار عطار نیشابوری , اشعار عاشقانه عطار نیشابوری

شعر عبدالکریم الجباری مکتوب

اردلان سرفراز , شعر اردلان سرفراز , اشعار اردلان سرفراز , آثار اردلان سرفراز , اشعار عاشقانه اردلان سرفراز

مجبور بخت بد بدم از روی چاکری

زان مر ترا چو دولت تو کردم اختیار

نصرت رحمانی , شعر نصرت رحمانی , اشعار نصرت رحمانی , آثار نصرت رحمانی , اشعار عاشقانه نصرت رحمانی

شعر عبدالکریم الجباری البنت من رجالها

محمد علی بهمنی , شعر محمد علی بهمنی , اشعار محمد علی بهمنی , آثار محمد علی بهمنی , اشعار عاشقانه محمد علی بهمنی

جود کاندر طبع چون خورشید او مختار بود

از دوام عادتش چون آسمان مجبور کرد

مژگان عباسلو , شعر مژگان عباسلو , اشعار مژگان عباسلو , آثار مژگان عباسلو , اشعار عاشقانه مژگان عباسلو

شعر درباره حجاب اجباری

شهاب مقربین , شعر شهاب مقربین , اشعار شهاب مقربین , آثار شهاب مقربین , اشعار عاشقانه شهاب مقربین

ندارد اختیار و گشته مامور

زهی مسکین که شد مختار مجبور

ناظم حکمت , شعر ناظم حکمت , اشعار ناظم حکمت , آثار ناظم حکمت , اشعار عاشقانه ناظم حکمت

شعر در مورد حجاب اجباری

نزار قبانی , شعر نزار قبانی , اشعار نزار قبانی , آثار نزار قبانی , اشعار عاشقانه نزار قبانی

معلوم شد مرا که منم تا که زنده ام

مجبور در صفت که به صورت مخیرم

فاضل نظری , شعر فاضل نظری , اشعار فاضل نظری , آثار فاضل نظری , اشعار عاشقانه فاضل نظری

متن شعر سکوت اجباری

کیکاووس یاکیده , شعر کیکاووس یاکیده , اشعار کیکاووس یاکیده , آثار کیکاووس یاکیده , اشعار عاشقانه کیکاووس یاکیده

بهر کاری بود رای تو مختار

به جز احسان که در وی هست مجبور

لیلا کردبچه , شعر لیلا کردبچه , اشعار لیلا کردبچه , آثار لیلا کردبچه , اشعار عاشقانه لیلا کردبچه

شعر زندگی اجبار است

علی شریعتی , شعر علی شریعتی , اشعار علی شریعتی , آثار علی شریعتی , اشعار عاشقانه علی شریعتی

فلک به طاعت سگان درگهش مجبول

ملک به نصرت خدام حضرتش مجبور

شعر خودم , شعر در مورد خودم , شعر درباره خودم , شعر در وصف خودم

شعر در مورد زندگی اجباری

شعر حق الناس , شعر در مورد حق الناس , شعر درباره حق الناس , شعر در وصف حق الناس

مختار همه خلقی و مجبور سخایی

منشار سر خصمی و منشور امانی

شعر بی خوابی , شعر در مورد بی خوابی , شعر درباره بی خوابی , شعر در وصف بی خوابی

شعر در مورد لبخند اجباری

شعر کابل , شعر در مورد کابل , شعر درباره کابل , شعر در وصف کابل

از زمانه نکرده ام گله ای

تا بدانسته ام که مجبور است

شعر عدالت , شعر در مورد عدالت , شعر درباره عدالت , شعر در وصف عدالت

شعری در مورد اجبار

شعر ازدواج , شعر در مورد ازدواج , شعر درباره ازدواج , شعر در وصف ازدواج

گر چه از جبر فعل او دور است

اندر آن اختیار مجبور است

شعر غیرت , شعر در مورد غیرت , شعر درباره غیرت , شعر در وصف غیرت

شعر در مورد جدایی اجباری

شعر تعصب , شعر در مورد تعصب , شعر درباره تعصب , شعر در وصف تعصب

باشد از اختیار و قدرت دور

فاعل آن بود بر آن مجبور

شعر بیشعوری , شعر در مورد بیشعوری , شعر درباره بیشعوری , شعر در وصف بیشعوری

شعر در مورد ازدواج اجباری

شعر جوانی و پیری , شعر در مورد جوانی و پیری , شعر درباره جوانی و پیری , شعر در وصف جوانی و پیری

نگنجد در خرد وصفش که او را جمع ضدین است

چه بی ترکیب ترکیبی عجب مجبور مختاری

شعر خزان , شعر در مورد خزان , شعر درباره خزان , شعر در وصف خزان

شعر درباره اجبار

شعر آبرو , شعر در مورد آبرو , شعر درباره آبرو , شعر در وصف آبرو

گر تو گویی چو بنده مامور

هست در اختیار خود مجبور

شعر دل , شعر در مورد دل , شعر درباره دل , شعر در وصف دل

شعر در مورد اجبار

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر درباره آرزو , شعر در وصف آرزو

سزد گر ز حیرت برآریم دم

چو مختار باشیم و مجبور هم

شعر ذوق , شعر در مورد ذوق , شعر درباره ذوق , شعر در وصف ذوق

شعر در مورد حجاب اجباری

شعر خورشید , شعر در مورد خورشید , شعر درباره خورشید , شعر در وصف خورشید

ز سرکلاه حکومت بدامن تو نهاد

قضا که هست دو عالم بحکم او مجبور

شعر داعش , شعر در مورد داعش , شعر درباره داعش , شعر در وصف داعش

شعر در مورد لبخند اجباری

شعر زخم زبان , شعر در مورد زخم زبان , شعر درباره زخم زبان , شعر در وصف زخم زبان

تا بود مقدور سعد و نحس گردون خیر و شر

تا بود مجبور سرد و گرم گیتی شیخ وشاب

شعر رخ یار , شعر در مورد رخ یار , شعر درباره رخ یار , شعر در وصف رخ یار

شعری در مورد اجبار

شعر رودخانه , شعر در مورد رودخانه , شعر درباره رودخانه , شعر در وصف رودخانه

ای به تدبیر آصف ملک سلیمان دوم

جبر امرت را چو انس و جان فلک مجبور باد

شعر زندان , شعر در مورد زندان , شعر درباره زندان , شعر در وصف زندان

شعر در مورد زندگی اجباری

شعر ذاکر امام حسین , شعر در مورد ذاکر امام حسین , شعر درباره ذاکر امام حسین , شعر در وصف ذاکر امام حسین

بگذر از گفتار ما و من که لهوست و مجاز

عاشق مجبور را زیبا نباشد ما و من

شعر والیبال , شعر در مورد والیبال , شعر درباره والیبال , شعر در وصف والیبال

شعر در مورد جدایی اجباری

شعر کشتی , شعر در مورد کشتی , شعر درباره کشتی , شعر در وصف کشتی

عزمت از نفس ارادی سال و مه مختار باد

حزمت از روح طبیعی روز و شب مجبور باد

شعر یکشنبه , شعر در مورد یکشنبه , شعر درباره یکشنبه , شعر در وصف یکشنبه

شعر در مورد ازدواج اجباری

شعر شنبه , شعر در مورد شنبه , شعر درباره شنبه , شعر در وصف شنبه

ساده لوحی بین، که خود را با کمال اختیار

از غلط بینی همان مجبور می دانیم ما

شعر با د , شعر با د شروع شه , شعر با دال شروع شه , شعر که با د شروع شه , بیت شعر که با د شروع شه

شعر درباره اجبار

شعر امام جعفر صادق , شعر در مورد امام جعفر صادق , شعر درباره امام جعفر صادق , شعر در وصف امام جعفر صادق

گر چو ما گیتی مجبور قضا و قدر است

پس چرا از ما بر گیتی چندین عللاست

پل الوار , شعر پل الوار , اشعار پل الوار , آثار پل الوار , اشعار عاشقانه پل الوار

شعر درباره حجاب اجباری

مهدیه لطیفی , شعر مهدیه لطیفی , اشعار مهدیه لطیفی , آثار مهدیه لطیفی , اشعار عاشقانه مهدیه لطیفی

اندیشه ئی که در چه خیال اوفتاده ئی

مجبور مرگ و دعوی مختار زیستن

شعر سه شنبه , شعر در مورد سه شنبه , شعر درباره سه شنبه , شعر در وصف سه شنبه

شعر درباره ازدواج اجباری

رضا کاظمی , شعر رضا کاظمی , اشعار رضا کاظمی , آثار رضا کاظمی , اشعار عاشقانه رضا کاظمی

اختر و چرخ چیست؟ مجبوری

غنصر و طبع چیست؟ مزدوری

شعر دوشنبه , شعر در مورد دوشنبه , شعر درباره دوشنبه , شعر در وصف دوشنبه

شعر درباره جدایی اجباری

پابلو نرودا , شعر پابلو نرودا , اشعار پابلو نرودا , آثار پابلو نرودا , اشعار عاشقانه پابلو نرودا

نکنم سرزنش که مجبوری

بسته حکم و امر یزدانی

شمس لنگرودی , شعر شمس لنگرودی , اشعار شمس لنگرودی , آثار شمس لنگرودی , اشعار عاشقانه شمس لنگرودی

شعر اجبار

عباس معروفی , شعر عباس معروفی , اشعار عباس معروفی , آثار عباس معروفی , اشعار عاشقانه عباس معروفی

گر چه تو ز اختیار مأموری

لیک در اختیار مجبوری

شعر شراب , شعر در مورد شراب , شعر درباره شراب , شعر در وصف شراب

شعر الجباری

شعر شمع , شعر در مورد شمع , شعر درباره شمع , شعر در وصف شمع

گاه او مستور در مجبوری است

گاه پنهان درته معذوری است

شعر سیگار , شعر در مورد سیگار , شعر درباره سیگار , شعر در وصف سیگار

شعر حجاب اجباری

شعر جمعه , شعر در مورد جمعه , شعر درباره جمعه , شعر در وصف جمعه

بی تجلی زندگی رنجوری است

عقل هم مهجوری و دین مجبوری است

شعر پنجشنبه , شعر در مورد پنجشنبه , شعر درباره پنجشنبه , شعر در وصف پنجشنبه

شعر سکوت اجباری مادمازل

شعر دعا , شعر در مورد دعا , شعر درباره دعا , شعر در وصف دعا

آن ز مجبوری است این از اختیار

آن نهان در پرده ها این آشکار

شعر سفید شدن مو , شعر در مورد سفید شدن مو , شعر درباره سفید شدن مو , شعر در وصف سفید شدن مو

شعر سکوت اجباری

شعر شطرنج , شعر در مورد شطرنج , شعر درباره شطرنج , شعر در وصف شطرنج

شعله ها از کشت زار من دمید

او ز مجبوری به مختاری رسید

شعر اصفهان , شعر در مورد اصفهان , شعر درباره اصفهان , شعر در وصف اصفهان

شعر رفتن اجباری

شعر سی سالگی , شعر در مورد سی سالگی , شعر درباره سی سالگی , شعر در وصف سی سالگی

چو از خود گرد مجبوری فشاند

جهان خویش را چون ناقه راند

شعر چهارشنبه , شعر در مورد چهارشنبه , شعر درباره چهارشنبه , شعر در وصف چهارشنبه

شعر زندگی اجباریست

شعر کنکور , شعر در مورد کنکور , شعر در وصف کنکور , شعر درباره کنکور

شبیخون بر جهان کیف و کم زد

ز مجبوری به مختاری قدم زد

شعر امتحانات , شعر در مورد امتحانات , شعر در وصف امتحانات , شعر درباره امتحانات

شعر زندگی اجباری

شعر دانشگاه , شعر در مورد دانشگاه , شعر در وصف دانشگاه , شعر درباره دانشگاه

گر نه بینی دین تو مجبوری است

این چنین دین از خدا مهجوری است

شعر شیطان , شعر در مورد شیطان , شعر در وصف شیطان , شعر درباره شیطان

شعر دوری اجباری

شعر دانشجو , شعر در مورد دانشجو , شعر در وصف دانشجو , شعر درباره دانشجو

درین دو هفته که در قید جسم مجبوری

کشاده گیر در اختیار یا بسته است

شعر قایق , شعر در مورد قایق , شعر در وصف قایق , شعر درباره قایق

شعر در مورد اجبار

شعر قهرمان , شعر در مورد قهرمان , شعر در وصف قهرمان , شعر درباره قهرمان

به مجبوری گرفتارم مپرس از وضع مختارم

همه گر آمدی دارم همان آورد را مانم

شعر دماغ , شعر در مورد دماغ , شعر در وصف دماغ , شعر درباره دماغ

شعر الجباری غزل

شعر ضرب المثل , شعر در مورد ضرب المثل , شعر در وصف ضرب المثل , شعر درباره ضرب المثل

تو چو من عاجزی و مجبوری

وز بزرگی و برتری دوری

شعر انار , شعر در مورد انار , شعر در وصف انار , شعر درباره انار

شعر الجباری کتابه

شعر آشتی , شعر در مورد آشتی , شعر در وصف آشتی , شعر درباره آشتی

هم به عشق مجبورم هم به عقل مختارم

با وجود مجبوری صاحب اختیارم بین

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

شعر الجباری کنت احسبک لی

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

اگر بر عقل عالمیان ازین مستی چکد جرعه

نه عالم ماند و آدم، نه مجبوری نه خودکامی

شعر طناز , شعر در مورد طناز , شعر در وصف طناز , شعر درباره طناز

شعر الجباری یابنت

شعر شهدا , شعر در مورد شهدا , شعر در وصف شهدا , شعر درباره شهدا

گریز، اصل زندگی ست…

گریز از هر آنچه اجبار را توجیه می‏‌کند.

شعر علم , شعر در مورد علم , شعر در وصف علم , شعر درباره علم

شعر الجباری مکتوب

شعر طفل , شعر در مورد طفل , شعر در وصف طفل , شعر درباره طفل

بیا بگریزیم!

ما همه در اسارت خاک بودیم.

ما، از خاک نبود که گریختیم از آنها گریختیم

که حرمت زمین را به گام های آلوده می‏‌شکستند.

شعر ظرفیت , شعر در مورد ظرفیت , شعر در وصف ظرفیت , شعر درباره ظرفیت

شعر الجباری کتابیه

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

هلیای من! ما را هیچ کس نخواهد پایید، و هیچ کس مدد نخواهد کرد.

می‏توان به سوی رهایی گریخت؛

اما بازگشت به اسارت نابخشودنی ست.

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

شعر عبدالکریم الجباری غزل

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

ما در روزگاری هستیم، هلیا،

که بسیاری چیزها را می‏توان دید و باور نکرد و بسیاری چیزها را ندیده باور کرد.

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

شعر عبدالکریم الجباری مکتوب

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

هلیا! یک سنگ بر پیشانی سنگی ِ کوه خورد،

کوه خندید و سنگ شکست.

یک روز، کوه می شکند؛ خواهی دید…

شعر صلوات , شعر در مورد صلوات , شعر در وصف صلوات , شعر درباره صلوات

شعر عبدالکریم الجباری البنت من رجالها

شعر یاسمن , شعر در مورد یاسمن , شعر در وصف یاسمن , شعر درباره یاسمن

نازنینم !

عادت نیست از این فاصله برای تو نوشتن.. اجبار است.

شعر در مورد اجبار

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.