گلچین زیباترین شعر در مورد بسم الله الرحمن الرحیم

گلچین زیباترین شعر در مورد بسم الله الرحمن الرحیم

شعر در مورد بسم الله الرحمن الرحیم شعر در مورد بسم الله الرحمن الرحیم ,شعری در مورد بسم الله الرحمن الرحیم,شعر درباره بسم الله الرحمن الرحیم,یک بیت شعر در مورد بسم الله …

گلچین زیباترین شعر در مورد تبریک ازدواج

گلچین زیباترین شعر در مورد تبریک ازدواج

شعر در مورد تبریک ازدواج ,شعر در مورد تبریک ازدواج,شعر در مورد تبریک عروسی,شعر زیبا در مورد تبریک ازدواج,شعر درباره تبریک ازدواج,شعر در مورد تبریک سالگرد ازدواج,شعر زیبا برای تبریک ازدواج,شعر زیبا …

گلچین زیباترین شعر در مورد اردبیل

گلچین زیباترین شعر در مورد اردبیل

شعر در مورد اردبیل شعر در مورد اردبیل ،شعر ترکی در مورد اردبیل،شعری در مورد استان اردبیل،شعری در مورد شهر اردبیل،شعر درباره اردبیل،شعری در مورد اردبیل،شعر فارسی در مورد اردبیل،شعر در مورد …

شعر در مورد اتحاد

شعر در مورد اتحاد ،شعر در مورد اتحاد و همدلی،شعر در مورد اتحاد و همبستگی،شعر در مورد اتحاد و اتفاق،شعر در مورد اتحاد شیعه وسنی،شعر در مورد اتحاد و دوستی،شعر در مورد اتحاد همدلی،شعری در مورد اتحاد،شعر درباره اتحاد و همدلی،شعر درباره اتحاد،شعری درباره اتحاد و همدلی،شعر درباره ی اتحاد و همدلی،شعری در مورد اتحاد و همدلی،شعر درباره اتحاد و همبستگی،شعری درباره اتحاد و همبستگی،شعری درباره ی اتحاد و همدلی،شعر درباره وحدت و همدلی،شعر درباره ی اتحاد،شعر نو درباره اتحاد،شعری درباره اتحاد،شعر حافظ درباره اتحاد،شعر اتحاد و همدلی،شعر درباره اتحاد و همدلی،شعری درباره اتحاد و همدلی،شعر در مورد اتحاد و همدلی،شعر درباره ی اتحاد و همدلی،شعری با محتوای اتحاد و همدلی،شعری درباره ی اتحاد و همدلی،شعر برای اتحاد و همدلی،شعری درمورد اتحاد و همدلی،شعری با موضوع اتحاد و همدلی،شعر اتحاد و اتفاق،شعر در مورد اتحاد و اتفاق،شعر اتحاد،شعر اتحادی،شعر اتحاد ملی،شعر اتحاد و همبستگی،شعر اتحاد شیعه و سنی،شعر اتحادی قصیر،شعر اتحاد الامارات،شعار اتحاد الطلبه،بیت شعر اتحادی،ابیات شعر اتحادیه،شعر افتخر عشقی اتحادی،متن شعر اتحاد ملی،دانلود شعر اتحاد ملی،شعر درباره اتحاد و همبستگی،شعر در مورد اتحاد و همبستگی،شعر در مورد اتحاد شیعه و سنی

شعر در مورد اتحاد

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اتحاد برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

وجود شاهد و مشهود اتحاد گزید

چو اتحاد فروغ بصر به ذات بصر

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر در مورد اتحاد

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

نه اتحاد و حلولی که رای سوفسطا

بود به نزد خردمند زشت و ژاژ و هدر

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر در مورد اتحاد و همدلی

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

بل اتحاد وجودی که نیست هستی وصف

بغیر هستی موصوف هیچ چیز دگر

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر در مورد اتحاد و همبستگی

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

«اتحاد مزدوج»

با شعور شانه های من

منافات داشت!

این تنها دلیل تجدید من

از درس ریاضی بود!

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر در مورد اتحاد و اتفاق

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

اتحادوانسجام از حکمت است

انفرادوانحصار ازغفلت است

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر در مورد اتحاد شیعه وسنی

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

نی خطا گفتم براست از اتحاد جان و دل

اتحاد اینست کان هرگز نگنجد در مثال

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر در مورد اتحاد و دوستی

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

حلول و اتحاد از غیر خیزد

ولی وحدت همه از سیر خیزد

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر در مورد اتحاد همدلی

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

اتحادودوستی امرخداست

افتراق وانزجارازدین جداست

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعری در مورد اتحاد

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

جان حیوانی ندارد اتحاد

تو مجو این اتحاد از روح بادشعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر درباره اتحاد و همدلی

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

لیک در وقت مثال ای خوش نظر

اتحاد از روی جانبازی نگر

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر درباره اتحاد

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

حلول و اتحاد اینجا محال است

که در وحدت دویی عین ضلال است

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعری درباره اتحاد و همدلی

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

نادر آن دانای رمز اتحاد

با مسلمان داد پیغام وداد

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر درباره ی اتحاد و همدلی

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

جان حیوانی ندارد اتحاد

تو مجو این اتحاد از روح باد

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعری در مورد اتحاد و همدلی

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

جان من و جان تو بود یکی ز اتحاد

این دو که هر دو یکیست جز که همان یک مباد

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر درباره اتحاد و همبستگی

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

علم اتحاد بر بسته

لشکر خشم و آز بشکسته

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعری درباره اتحاد و همبستگی

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

با علم ریاضیات دلها

ثابت شده در تمام دنیا

فرمول دقیق اتحاد است

دلها به توان هم شود ما

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعری درباره ی اتحاد و همدلی

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

اتحاد یار با یاران خوشست

پای معنی گیر صورت سرکشست

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر درباره وحدت و همدلی

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

زین چراغ حس حیوان المراد

گفتمت هان تا نجویی اتحاد

چون شناسد جان من جان ترا
یاد آرند اتحاد ماجری

شعر نو درباره اتحاد

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

بسم الله الرحمن الرحیم

دانه ی تسبیح چون که اتحاد

دور هم چرخند از اذکار و یاد

چون که یک دانه زند ساز جدا

کل این چرخش رود از نخ به باد

شیعه سنّی گر که با هم ما شوند

دست در دستان هم یکتا شوند

انگلیس و آمریکا هیچ ِ هیچ

نتواند این جهان بر ما شوند

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعری درباره اتحاد

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

لاجرم در ظرف باشد اعتداد

در لهبها نبود الا اتحاد

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر حافظ درباره اتحاد

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

انبیا بودند ایشان اهل ود

اتحاد انبیاام فهم شد

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر اتحاد و همدلی

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

اتحاد اندر اثر بین و بدان

نوبهار و مهرگان آمیخته

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر درباره اتحاد و همدلی

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

میان دو کس معنی زیرکی

بود مایه اتحاد و یکیشعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعری درباره اتحاد و همدلی

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

بر چشمهای خسته من اعتماد کن

هی بغض پشت بغض دلم را تو یاد کن

ابریست حال دل که ندارد نگاه تو

شمسم توباش وگرمی دل را نهاد کن

اینجا غروب تنگی دل را نشانه رفت

تیری بزن به مردگیم هی معاد کن

درنوبهار کوچ به سویت چه بی پرم

ای آسمان آبی من امتداد کن

بهمن ز کوه درد به من حمله ور شده

در شیبهای تند توام، اتحاد کن

حالم چه بد شده ز نبود مکررت

گاهی ز پشت ابر بیا دل تو شاد کن

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر در مورد اتحاد و همدلی

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

معتکف زاویه اتحاد

عهد ازل را گره بیگشاد

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

شعر درباره ی اتحاد و همدلی

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

با کمال اتحاد از وصل مهجوریم ما

همچو ساغر می بلب داریم و مخموریم ما

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

شعری با محتوای اتحاد و همدلی

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

اتحاد آئینه دار رنگ اضداد است و بس

هر کجا لبیک وا دزدد نفس ناقوس نیست

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعری درباره ی اتحاد و همدلی

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

کسی ستمکش نیرنگ اتحاد مباد

تو بی وفا نه ئی اما جدائی تو بلاستشعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر برای اتحاد و همدلی

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

از مزاج اهل دول رسم اتحاد مجو

در زمین تیره دلان سایه مشترک نشود

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

شعری درمورد اتحاد و همدلی

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

گر که با هم همصدا ملت شود

تابع این مردمان دولت شود

گر که همفکری کنند با یکدگر

شهر میگردد گلستان سر بسر

گر که همکاری بود در بینشان

سهل واسان میشود هر کارشان

با تعاون شهر خود گلزار کن

با تعاون خفته را بیدار کن

سختی خود با تعا ون رفع کن

با تعاون دشمنان را دفع کن

اقتصادت با تعاون جور کن

تلخی دنیا زکامت دور کن

زندگی شیرین شود با اتحاد

حل شود هر مشکلی با اتحاد

پیشه کن در زندگی وارستگی

چیره شو در کار با همبستگی

با رفاقت تو به دنیا سروری

گوی سبقت با اخوت میبری

با رفیقان جملگی یکدل شوید

تا شما حلال هر مشکل شوید

یک صدا ویک جهت با اتفاق

تا کدورت رفع گردد با نفاق

گفت پیغمبر به آواز رسا

کل دنیا را بود مالک خدا

با خدای خود اگر مومن شوید

شاد هم شنگول هم خوشدل شوید

گر تعاون شد به شهری برقرار

محتکر از شهر بنماید فرار

آنچه پیغمبر به مردم یاد داد

اتحاد است اتحاد است اتحاد

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعری با موضوع اتحاد و همدلی

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

از مزاج اهل دول رسم اتحاد مجو

در زمین تیره دلان سایه مشترک نشود

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعر اتحاد و اتفاق

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

در حقیقت اتحاد کفر و ایمان ثابت است

اندکی از بدگماینها تخلف کرده اند

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر در مورد اتحاد و اتفاق

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

رنج دوئی نبرد زما سعی اتحاد

مردیم در فراق و نیامد بکار وصلشعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر اتحاد،شعر اتحادی

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

چاک جگر کجا بود مژگان ترک را بود

ما داغ این هوس ها در اتحاد بودیم

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر اتحاد ملی،شعر اتحاد و همبستگی

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

زین حیرتی که چید نفس فرق و اتحاد

او ساغر غنا زد و من بینوا شدمشعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعر اتحاد شیعه و سنی

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

دوری از دلدار ننگ اتحاد معنویست

موج ما با گوهر از گوهر جدا خواهد شدن

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعر اتحادی قصیر

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

هرگز سرود اتحاد ملل نیست

نفرین به احتمال محالی است

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعر اتحاد الامارات

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

پندار، من ضعیفم و ناچیز و ناتوان

بی اتحاد من، تو توانا چه می کنی

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

شعار اتحاد الطلبه

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

حدیث اتحاد مرغ و روباه

بود چون اتفاق آتش و کاه

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

بیت شعر اتحادی

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

چو عهدنامه نوشتیم، اهرمن خندید

که اتحاد نبود، اینکه با عدو کردیمشعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

ابیات شعر اتحادیه

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

جوابیه کسانی که هنوز اتحاد را باور دارند..

کبوتر با کبوتر باز با باز !

حقیقت این چنین بوده از آغاز.

در این عصر پر از ناباوری ها

که یکسو برج و باروهای وحشی

خراشیده حریم آسمان را

و یکسویش هزاران کودک خرد

برند حسرت به دندان تکه نان را

به روی پرده های دلکش ساز

به یکسو رقص انگشتان زیبا و خیالی

یه یکسو زخم سرانگشت خونین

یه روی رج به رج از دار قالی.

مگو با من سخن همبستگی را

مگو با من ز کوچ دسته جمعی

کند همجنس با همجنس پرواز.

حدیث شاهزاده و گدا را

که تنها قصه ای از بهر خواب است

مخوان دیگر به گوش کودکانت !

کبوتر را چه جای همنشینی با عقاب است ؟!

شعر ثواب , شعر در مورد ثواب , شعر در وصف ثواب , شعر درباره ثواب

شعر افتخر عشقی اتحادی

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

برای همرهی و اتحاد با چو منی

خوش است اشک یتیمی و خون رنجبری

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

متن شعر اتحاد ملی

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

ز اتحاد هیولا و اختلاف صور

خرد ز هر گل نو، نقش صد بتان گیرد

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

دانلود شعر اتحاد ملی

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

در آب جام و آتش می، کن، تأملی

این اتحاد بین که میان دو دشمن است

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

شعر درباره اتحاد و همبستگی

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

در حق اتحاد حقیقت به حق حق

چون تو نه ای حقیقت اسلام کافریستشعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعر در مورد اتحاد و همبستگی

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

با تو چون رخ در آینه مصقول

نز ره اتحاد و روی حلولشعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

شعر در مورد اتحاد شیعه و سنی

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

نیست در شرط اتحاد نکو

دعوی دوستی و پس تو و او

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

شعر در مورد اتحاد

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

تو یار منی

همدم و غمخوار منی

محرم اسرار منی

قبله ی آمال منی

با شادی تو شادم

با غم تو بی تابم

ولی افسوس که تو بیوفایی

با یک نگاه دیگه

منو ز خود میرانی

چشممو گریون میکنی

قلبمو لرزون میکنی

منو دگرگون میکنی

حیرون و مجنون میکنی

من تو رو با یار میخوام

تو منو بی یار میخوای

اما باید بهت بگم

اتحاد پیام منه

اتحاد کلام منه

سرود لحظه های منه

پایان غم های منه

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

شعر در مورد اتحاد و همدلی

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

از وحدت و اتحاد بگذر که احد

ایمن ز منی باشد و فارغ ز توئیست

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

شعر در مورد اتحاد و همبستگی

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

او فکر اتحاد غلامان به مغز پخت

از بزم خواجه سخت به جا بود طرد او

شعر عزیز از دست رفته , شعر در مورد عزیز از دست رفته , شعر در وصف عزیز از دست رفته , شعر درباره عزیز از دست رفته

شعر در مورد اتحاد و اتفاق

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

حلول و اتحاد از غیر خیزد

ولی وحدت همه از سیر خیزدشعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

شعر در مورد اتحاد شیعه وسنی

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

حلول و اتحاد اینجا محال است

که در وحدت دویی عین ضلال است

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

شعر در مورد اتحاد و دوستی

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

بی گذرنامه

از مرز عشقت

تا کجا می کشانی

دلم را ؟

تا فراسوی بام سپیده

یا که

تا اتحاد جماهیر چشمانت ؟

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

شعر در مورد اتحاد همدلی

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

نشأه و می را نماید با کمال اتحاد

از نگاهی چشم شور روزگار از هم جدا

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

شعری در مورد اتحاد

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

نارسایی های طالع مانع است از اتحاد

ور نه با موی میان یار همتابیم ما

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

شعر درباره اتحاد و همدلی

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

معنی یک بیت بودیم از طریق اتحاد

چون دو مصرع گر چه در ظاهر جدا بودیم ماشعر لاله , شعر در مورد لاله , شعر در وصف لاله , شعر درباره لاله

شعر درباره اتحاد

شعر فوت پدر , شعر در مورد فوت پدر , شعر در وصف فوت پدر , شعر درباره فوت پدر

دوری منزل حجاب اتحاد ما نبود

داشتیم از هم خبر در هر کجا بودیم ما

شعر ابوسعید ابوالخیر , اشعار ابوسعید ابوالخیر , شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر , کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر , زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر

شعری درباره اتحاد و همدلی

اشعار صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی بهشت , شعر صائب تبریزی در مورد بهشت

اختلاف رنگ، گل را برنیارد ز اتحاد

با دو رنگی پیش یکرنگان گل رعنا یکی استشعر طبیب , شعر در مورد طبیب , شعر در وصف طبیب , شعر درباره طبیب

شعر درباره ی اتحاد و همدلی

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

سخت جانی سد راه اتحاد سالک است

در صدف آب گهر چون واصل دریا شود؟

شعر کلاه , شعر در مورد کلاه , شعر در وصف کلاه , شعر درباره کلاه

شعری در مورد اتحاد و همدلی

شعر لیله الرغائب , شعر در مورد لیله الرغائب , شعر در وصف لیله الرغائب , شعر درباره لیله الرغائب

سنگ راه اتحاد سالک است افسردگی

چون گهر شد قطره دور از وصل دریا می شود

شعر ذهن , شعر در مورد ذهن , شعر در وصف ذهن , شعر درباره ذهن

شعر درباره اتحاد و همبستگی

شعر ضحاک , شعر در مورد ضحاک , شعر در وصف ضحاک , شعر درباره ضحاک

دیده هرکس که روشن شد به نور اتحاد

نه فلک در دیده اش یک چشم بینا می شود

شعر ژن , شعر در مورد ژن , شعر در وصف ژن , شعر درباره ژن

شعری درباره اتحاد و همبستگی

شعر ضمیر ناخودآگاه , شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه , شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه , شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

نوشت نامه به اغیار و این به ترکه نگاشت

به رمز نام خود از اتحاد بر کاغذ

شعر ژاله , شعر در مورد ژاله , شعر در وصف ژاله , شعر درباره ژاله

شعری درباره ی اتحاد و همدلی

شعر عاشورا , شعر در مورد عاشورا , شعر در وصف عاشورا , شعر درباره عاشورا

ز اتحاد کجا عشق کامیاب شود

کدام ذره شنیدی که آفتاب شودشعر ظاهر و باطن , شعر در مورد ظاهر و باطن , شعر در وصف ظاهر و باطن , شعر درباره ظاهر و باطن

شعر درباره وحدت و همدلی

شعر ذوالجناح , شعر در مورد ذوالجناح , شعر در وصف ذوالجناح , شعر درباره ذوالجناح

بویی شنیده است ز گلزار اتحاد

هر بلبلی که ناز گل از خار وخس کشد

شعر ذوالفقار , شعر در مورد ذوالفقار , شعر در وصف ذوالفقار , شعر درباره ذوالفقار

شعر درباره ی اتحاد

شعر ضربان قلب , شعر در مورد ضربان قلب , شعر در وصف ضربان قلب , شعر درباره ضربان قلب

خضر ره اتحاد ترک لباس خودی است

نغمه چوبی پرده شد راست درآید به گوش

شعر ظهر عاشورا , شعر در مورد ظهر عاشورا , شعر در وصف ظهر عاشورا , شعر درباره ظهر عاشورا

شعر نو درباره اتحاد

اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری

بلبلان دیوانه اند و بوی گل از اتحاد

می دود در کوچه و بازار چون دیوانگان

اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی

شعری درباره اتحاد

عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه

از اتحاد عاشق و معشوق می دهد

یادی نظاره گل رعنا درین چمن

اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری

شعر حافظ درباره اتحاد

مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی

اینجا حلول کفر بود اتحاد هم

کین وحدتی است لیک به تکرار آمده

بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی

شعر اتحاد و همدلی

اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار

اینجا حلول کفر بود اتحاد هم

کین وحدتی است لیک به تکرار آمدهشعر رودکی , شعر رودکی عاشقانه , رودکی شعر معروف , شعر چنگ رودکی , اشعار رودکی

شعر درباره اتحاد و همدلی

شعر امیر خسرو دهلوی , اشعار امیر خسرو دهلوی , شعری از امیرخسرو دهلوی , دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی

حلولی و اتحاد اینجا حرام است

ولیکن کار استغراق عام است

سنایی , شعر سنایی , اشعار سنایی , دیوان سنایی , آثار سنایی

شعری درباره اتحاد و همدلی

فخرالدین عراقی , شعر فخرالدین عراقی , اشعار فخرالدین عراقی , آثار فخرالدین عراقی , شور عشق فخرالدین عراقی

میان ما و او پیش از دو عالم

اساس اتحاد افتاد محکم

ناصرخسرو , شعر ناصرخسرو , اشعار ناصرخسرو , سفرنامه ناصرخسرو

شعر در مورد اتحاد و همدلی

وحشی بافقی ,شعر وحشی بافقی , اشعار وحشی بافقی , دیوان وحشی بافقی , آثار وحشی بافقی

من نمی دانم،

در کجای بیراهه های تاریک و سرد هوس،

حجم من با ابهام این عصر خاموش در آمیخت!؟

یا در کدامین بعد از مکان ،

اجتماع بودنم بر آمال حشره متعامد گشت!؟

یا در پی چه احساس ظریفی ،

اتحاد دستانم بی صدا ماند!؟

که اینک … .

حجم من ارزانی ات،

ترنم دردهای موزون ابدی!!!

محتشم کاشانی , شعر محتشم کاشانی , اشعار محتشم کاشانی , زندگینامه محتشم کاشانی

شعر درباره ی اتحاد و همدلی

فروغی بسطامی , شعر فروغی بسطامی , اشعار فروغی بسطامی , دیوان فروغی بسطامی

اشک و لبخند…چه اتحاد عجیبی ست!

چه هم زیستی راز آلودی…همچون زندگی و مرگ.

یخ و آتش د کنار هم!

و این همزیستی راز آلود.چه چیزها برای گفتن دارد!

شعر در مورد اتحاد

آخرین بروز رسانی در : جمعه 22 دی 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.