گلچین زیباترین شعر در مورد جعبه

گلچین زیباترین شعر در مورد جعبه

شعر در مورد جعبه شعر در مورد جعبه ,شعر درباره جعبه مدادرنگی,شعر جعبه جواهر ابی,شعر جعبه جواهر,متن شعر جعبه جواهر,شعر بابای جعبه ای,متن شعر جعبه جواهر ابی,متن آهنگ جعبه جواهر,متن ترانه جعبه …

گلچین زیباترین شعر در مورد چرخ زندگی

گلچین زیباترین شعر در مورد چرخ زندگی

شعر در مورد چرخ زندگی شعر در مورد چرخ زندگی ,شعر درباره چرخ زندگی,شعر برای چرخ زندگی,شعر در باره چرخ زندگی,شعر با چرخ زندگی,شعر درمورد چرخ زندگی,شعر با کلمه چرخ زندگی,شعر با …

گلچین زیباترین اشعار حمید مصدق

گلچین زیباترین اشعار حمید مصدق

اشعار حمید مصدق شعر حمید مصدق در مورد مادر,شعر حمید مصدق در مورد مرگ,شعر حمید مصدق در مورد تولد,شعر حمید مصدق در مورد دوست,شعر حمید مصدق درباره دوست,شعر حمید مصدق در مورد …

شعر در مورد آذین

شعر در مورد آذین ,شعر درباره آذین,شعر برای آذین,شعر در باره آذین,شعر با آذین,شعر درمورد آذین,شعر با کلمه آذین,شعر با کلمه ی آذین,شعری در مورد آذین,شعری درباره آذین,شعر درباره ی آذین

شعر در مورد آذین

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد آذین برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

همه بازارها آذین ببستند

پری رویان بر آذین ها نشستند

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

شعر در مورد آذین

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

چه فرخ بود آذین پیش رامین

چه در خور بود رامین پیش آذین

شعر طناز , شعر در مورد طناز , شعر در وصف طناز , شعر درباره طناز

شعر درباره آذین

شعر شهدا , شعر در مورد شهدا , شعر در وصف شهدا , شعر درباره شهدا

پیام آور فرود آمد ز باره

نه باره بد یکی پیل تخاره

شعر علم , شعر در مورد علم , شعر در وصف علم , شعر درباره علم

شعر برای آذین

شعر طفل , شعر در مورد طفل , شعر در وصف طفل , شعر درباره طفل

شکفته روی و خندان رفت آذین

زمین بوسه کنان در پیش رامین

شعر ظرفیت , شعر در مورد ظرفیت , شعر در وصف ظرفیت , شعر درباره ظرفیت

شعر در باره آذین

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

بهر آذین عروس خاطرش

چرخ اطلس را به دیبائی فرست

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

شعر با آذین

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

دشتها را لباسها رنگین

باغها را ز حله ها آذین

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

شعر درمورد آذین

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

خراسان سربه سر آذین ببستند

پری رویان بر آذینها نشستند

شعر صلوات , شعر در مورد صلوات , شعر در وصف صلوات , شعر درباره صلوات

شعر با کلمه آذین

شعر یاسمن , شعر در مورد یاسمن , شعر در وصف یاسمن , شعر درباره یاسمن

همسایه چهی پیرایه بر مهی

آذین گلشنی زیب صنوبری

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

شعر با کلمه ی آذین

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

عندلیبان چمن را تا کند زار و نزار چاوشان

چشم مستت بر گل آذین بسته اند

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

شعری در مورد آذین

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

حیوان و نبات خوردن تست

معدن آذین گوش و گردن تست

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

شعری درباره آذین

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

تبیره ببردند و پیل از درش

ببستند آذین به هر کشورش

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

شعر درباره ی آذین

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

همه شهر گویی مگر بتکده ست

ز دیبای چین بر گل آذین زدست

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعر در مورد آذین

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

بدان شهر بودش سرای و نشست

همه شهر سرتاسر آذین ببست

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعر درباره آذین

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

چو نزدیک شاه اندر آمد سپاه

ببستند آذین به بیراه و راه

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعر برای آذین

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

ببستند آذین بشهر وبه راه

همه برزن و کوی و بازارگاه

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر در باره آذین

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

ببستند آذین به راه و به شهر

همی هرکس از کار برداشت بهر

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر با آذین

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

آذین باغ دولت و هارون درگهت

از قصر قیصریه و قیصر نکوتر است

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعر درمورد آذین

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

شاخ از جواهر اینک آذین عید بسته

چون کام روزه داران گشته صبا معطر

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر با کلمه آذین

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

هر هفته هفت عید و رقیبان هفت بام

آذین هفت رنگ ببندند بر درش

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر با کلمه ی آذین

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

از پی سور بهار یاسمن آذین ببست

بستان کان دید کرد قبه ای از ارغوان

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعری در مورد آذین

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

عید هر سالی دوبار آید که آفاق جهان

بستن آذین زیبا برنتابد بیش از این

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعری درباره آذین

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

آذین صبوحی را زد قبه حباب از می

هر قبه از آن دری شهوار نمود آنک

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعر درباره ی آذین

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

دو لاله ات، بسترده است باغ را آذین

دو سنبلت، بشکسته است مشک را بازار

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعر در مورد آذین

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

این عید متفق نشود خلق را نشاط

عید آنکه بر رسیدنت آذین کنند و زیب

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعر درباره آذین

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

خزاین پر از بهر لشکر بود

نه از بهر آذین و زیور بود

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعر برای آذین

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

ملک فرمود آذین ها ببستند

ز هر سو با می و رامش نشستند

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعر در باره آذین

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

خرد زان صورت و سیرت همی عاجز فروماند

زهی آیین زهی آذین بنامیزد بنامیزد

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعر با آذین

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

وز پی قدر خویش صدرش را

بست روح القدس به عرش آذین

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

شعر درمورد آذین

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

سراسر روم را بستند آذین

تو گفتی روم شد هنگامه چین

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعر با کلمه ی آذین

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

چو کشمیر یل و چون نامی آذین

چو ویروی دلیر و گرد رامین

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر با کلمه آذین

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

پس آنگه خواند آذین را بر خویش

بدو گفت: ای به من شایسته چون خویش

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعری در مورد آذین

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

چو آذین سر به سر پیغام بشنید

همان گه بادپایی خنگ بگزید

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعری درباره آذین

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

چو ویس دلبر آذین را گسی کرد

به درد و داغ دل مویه بسی کرد

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعر درباره ی آذین

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

چه فرخ بود آذین پیش رامین

چه در خور بود رامین پیش آذین

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

شعر در مورد آذین

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

چو آذین را بدید از دور بشناخت

همانگه رخش گلگون را بدو تاخت

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعر درباره آذین

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

درین اندیشه بود آزاده رامین

که آمد پیش بخت افروز آذین

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

شعر برای آذین

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

چه فرخ بود آذین پیش رامین

چه در خور بود رامین پیش آذین

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

شعر در باره آذین

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

ابر فروردین گویی به جهان آذین بست

که همه باغ پرندست و همه راغ حریر

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

شعر با آذین

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

که دید ماه برو کرده غالیه حلقه

که دید سرو بر او بسته آفتاب آذین

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

شعر درمورد آذین

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

بست بر گلستان ز گل حجله

وز شکوفه درخت را آذین

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

شعر با کلمه آذین

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

از سبزه چون مینا کردست زمین مفرش

وز گلبن چون دیبا بسته ست هوا آذین

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

شعر با کلمه ی آذین

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

ای خوانده کتب و کرده روشن

دل بسته زعلم و حکمت و پند آذین

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

شعری در مورد آذین

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

در مزین رشته گوهر طرازان وجود

گوهر ذات تو آذین دکان آفتاب

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

شعری درباره آذین

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

ای بسته دیو نفس تو را بر عروس عقل

تو پای بست بستن آذین چه مانده ای

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

شعر درباره ی آذین

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

چو انجامیده شد گفتار رامین

چو باد از پیش او برگشت آذین

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

شعر در مورد آذین

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

همی تا در رسید از راه رامین

ندیم و غمگسارش بود آذین

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

شعر درباره آذین

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

چو آذین را بدید از دور تازان

چو باغ از باد نیسان گشت نازان

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

شعر برای آذین

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

سمن بر ویس بی دل بود چونین

نشسته روز و شب بر راه آذین

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

شعر در باره آذین

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

چنان خرم شد از دیدار آذین

که گفتی یافت ملک مصر یا چین

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعر با آذین

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

چو روز آمد برآمد بخت رامین

بزد بر گیتی از شاهیش آذین

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

شعر درمورد آذین

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

چو کشمیرو چو آذین و چو ویرو

چو بهرام و رهام و سام و گیلو

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

شعر با کلمه آذین

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

وز آن پس داد گرگان را به آذین

که با او یار یکدل بود و دیرین

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

شعر با کلمه ی آذین

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

ستاره کجا دارد از سنبل آذین

صنوبر کجا دارداز لاله افسر

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

شعری در مورد آذین

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

پس این ها همه اسمش زندگی است

دلتنگی ها دل خموشی ها

ثانیه ها دقیقه ها

حتی اگر تعدادشان به دو برابر آن رقمی که برایت نوشته ام برسد

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

شعری درباره آذین

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

ما زنده ایم چون بیداریم

ما زنده ایم چون می خوابیم و رستگار و سعادتمندیم

زیرا هنوز بر گستره ویرانه های وجودمان پانشینی برای گنجشک عشق باقی گذاشته ایم

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

شعر درباره ی آذین

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

خوشبختیم زیرا هنوز صبح هامان آذین ملکوتی بانگ خروس هاست

سرو ها مبلغین بی منت سر سبزی اند

و شقایق ها پیام آوران آیه های سرخ عطر و آتش برگچه های پیاز ترانه های طراوتند

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

شعر در مورد آذین

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

فکر من واقعا فکر کن که چه هولناک می شد

اگر از میان آواها بانگ خروس رابر می داشتند و همین طور ریگ ها و ماه و منظومه ها ما نیز باید دوست بداریم …

آری باید زیرا دوست داشتن خال با روح ماست

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

شعر درباره آذین

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

تو درخت روشنایی گل مهر برگ و بارت

تو شمیم آشنایی همه شوق ها نثارت

تو سرود ابر و باران و طراوت بهاران

همه دشت انتظارت هله ‚ ای نسیم اشراق کرانه های قدسی

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

شعر برای آذین

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

بگشا به روی من پنجره ای ز باغ فردا

که شنیدم از لب شب نفس ستاره ها را

دلم آشیان دریا شد و نغمه ی صبوحم

گل و نگهت ستاره همه لحظه هام محراب

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

شعر در باره آذین

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

نیایش محبت تو بمان که جمله هستی

به صفای تو بماند

شب اگر سیاه و خاموش

چه غم که صبح ما را

نفس نسیم به چراغ لاله آذین به سحر که می سراید

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

شعر با آذین

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

ملکوت دشت ها را اگر این کبود خاموش

سراچه ی شیاطین تن زهرگین به گلبرگ ستارگانش آراست

و گرم نسیم این شب به درنگ نیلگون خواند

به نگاه آهوان بر لب چشمه سار سوگند که نشنوم

حدیثی چه سپیده های رویان که در آٍتین فرداست

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

شعر درمورد آذین

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

بهل ای شکوه دریا که ز جو کنار ایام ننهد به باغ ما گام

سرود جویباران چو نگاه روشنت هست چه غم

که برگ ها را به سحرگهان نشویند به روشنان باران

به ستاره برگ ناهید نوشتم این غزل را که برین رواق خاموش

به یادگار ماند ز زبان سرخ آلاله شنیدم این ترانه

که اگر جهان بر آب است ترنم تو بادا و شکوه جاودانه

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

شعر با کلمه آذین

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

خوابت آشفته مباد

خوش ترین هذیان ها خزه ی سبز لطیفی که در برکه ی آرامش تو می روید

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

شعر با کلمه ی آذین

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

خوابت آشفته مباد

آن سوی پنجره ی ساکت و پرخنده ی تو کاروانهایی از خون و جنون می گذرد

کاروان هایی از اتش و برق و باروت سخن از صاعقه و دود چه زیبایی دارد

در زبانی که لب و عطر و نسیم یا شب و سایه و خواب می توان چشانی زمزمه کرد ؟

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

شعری در مورد آذین

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

هر چه در جدول تن دیدی و تنهایی همه را پر کن

تا دختر همسایه ی تو شعرهایت را دردفتر خویش با گل و با پر طاووس بخواباند

تا شام ابد خواب شان خرم باد لای لای خوشت ارزانی سالنهایی که بهاران را نیز از گل کاغذی آذین دارند

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

شعری درباره آذین

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

پیش رویم گرد راه کاروانی رفته

تا بس دور سوی آفاقی دگر

سرشار از شادابی و شادی

پشت سر گسترده دشت روزگاران تهی

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

شعر درباره ی آذین

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

دیگر جای پای کاروان رفته را یا پیش پایم را

کاروان رهروان باختر دیری ست کرده شبگیر و گذشته از کنار من

رفته تا شهر هزاران آرزوی دور شهر آذین بسته از رنگین کمانهای بهار

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

شعر در مورد آذین

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

نه جمماند و نه کورش نی سکندر

عجب افسانه یی الله اکبر

مرا این جمله آذین قنوت است

که تنها زنده حی لایموت است

شعر کودکانه درباره ماه محرم

این خاک به خون عاشقان آذین است

این است در این قبیله آیین ، این است

زاین روست که بی سوار برمی گردد

اسب تو که زین و یال آن خونین است

شعر در مورد آذین

آخرین بروز رسانی در : شنبه 8 اردیبهشت 1397
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.