گلچین زیباترین شعر در مورد بزرگواری

گلچین زیباترین شعر در مورد بزرگواری

شعر در مورد بزرگواری ,شعر در مورد بزرگواری,شعر درباره بزرگواری,شعری درباره بزرگواری,شعر بزرگواری,شعر در مورد بزرگواری,شعر درباره بزرگواری,شعر در وصف بزرگواری,شعری درباره بزرگواری در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد پسر

گلچین زیباترین شعر در مورد پسر

شعر در مورد پسر شعر در مورد پسر,شعر در مورد پسر خوب,شعر در مورد پسرم,شعر در مورد پسرها,شعر در مورد پسر بچه,شعر در مورد پسر عمو,شعر در مورد پسران,شعر در مورد پسر …

گلچین زیباترین شعر در مورد تخریب طبیعت

گلچین زیباترین شعر در مورد تخریب طبیعت

شعر در مورد تخریب طبیعت شعر در مورد تخریب طبیعت ,شعر درباره تخریب طبیعت,شعر برای تخریب طبیعت,شعر در باره تخریب طبیعت,شعر با تخریب طبیعت,شعر درمورد تخریب طبیعت,شعر با کلمه تخریب طبیعت,شعر با …

شعر در مورد آداب زندگی

شعر در مورد آداب زندگی ,شعری در مورد آداب زندگی,شعر درباره ی اداب زندگی,شعر درباره اداب زندگی,شعری درباره آداب زندگی,شعر درمورد اداب زندگی,شعری کوتاه در مورد اداب زندگی,یک بیت شعر در مورد آداب زندگی,شعر کوتاه درمورد آداب زندگی,شعری در باره ی اداب زندگی,شعر کوتاه درباره اداب زندگی,شعر درباره ی آداب زندگی,شعری درباره ی آداب زندگی,یک شعر درباره ی اداب زندگی,یک بیت شعر درباره ی آداب زندگی,شعر کوتاه درباره ی آداب زندگی,شعری کوتاه درباره ی اداب زندگی,شعر درباره آداب زندگی,شعر در باره اداب زندگی,یک شعر درباره اداب زندگی,شعر در مورد اداب زندگی,یک شعر درمورد اداب زندگی,شعر آداب زندگی,شعر درباره اداب زندگی,شعر برای اداب زندگی,شعری درباره آداب زندگی

شعر در مورد آداب زندگی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد آداب زندگی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

مگوى انده خویش با دشمنان

که لا حول گویند شادى کنان

شعر تفکر , شعر در مورد تفکر , شعر درباره تفکر , شعر در وصف تفکر

شعر در مورد آداب زندگی

شعر تلفن , شعر در مورد تلفن , شعر درباره تلفن , شعر در وصف تلفن

نشنیدى که صوفیى مى‌کوفت

زیر نعلین خویش میخى چند

آستینش گرفت سرهنگى

 که بیا نعل بر ستورم بند

شعر مظلومیت , شعر در مورد مظلومیت , شعر درباره مظلومیت , شعر در وصف مظلومیت

شعری در مورد آداب زندگی

شعر مغز , شعر در مورد مغز , شعر درباره مغز , شعر در وصف مغز

آن کس که به قرآن و خبر زو نرهى

آنست جوابش که جوابش ندهى

شعر عروسک , شعر در مورد عروسک , شعر درباره عروسک , شعر در وصف عروسک

شعر درباره ی اداب زندگی

شعر مقاومت , شعر در مورد مقاومت , شعر درباره مقاومت , شعر در وصف مقاومت

ای زندگی، تن و توانم همه تو

جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو

تو هستی من شدی، از آنی همه من

من نیست شدم در تو، ازآنم همه تو

شعر عادت , شعر در مورد عادت , شعر درباره عادت , شعر در وصف عادت

شعر درباره اداب زندگی

شعر فتنه , شعر در مورد فتنه , شعر درباره فتنه , شعر در وصف فتنه

می نوش که عمر جاودانی اینست

خود حاصلت از دور جوانی اینست

هنگام گل و باده و یاران سرمست

خوش باش دمی که زندگانی اینست

شعر تلافی , شعر در مورد تلافی , شعر درباره تلافی , شعر در وصف تلافی

شعری درباره آداب زندگی

شعر عبادت , شعر در مورد عبادت , شعر درباره عبادت , شعر در وصف عبادت

زندگی در بردگی شرمندگی است

معنی آزاد بودن زندگی است

شعر عربستان , شعر در مورد عربستان , شعر درباره عربستان , شعر در وصف عربستان

شعر درمورد اداب زندگی

شعر مشهد , شعر در مورد مشهد , شعر درباره مشهد , شعر در وصف مشهد

بنده حق در جهان آزاده است

مست وی فارغ ز جام و باده است

شعر آتش نشان , شعر در مورد آتش نشان , شعر در وصف آتش نشان , شعر درباره آتش نشان

شعری کوتاه در مورد اداب زندگی

شعر پند و اندرز , شعر در مورد پند و اندرز , شعر در وصف پند و اندرز , شعر درباره پند و اندرز

یک روز رسد غمی به اندازه کوه

یک روز رسد نشاط اندازه دشت

شعر تسکین درد , شعر در مورد تسکین درد , شعر در وصف تسکین درد , شعر درباره تسکین درد

یک بیت شعر در مورد آداب زندگی

شعر تخت جمشید , شعر در مورد تخت جمشید , شعر در وصف تخت جمشید , شعر درباره تخت جمشید

افسانه زندگی چنین است گلم

در سایه کوه باید از دشت گذشت

شعر رهبر , شعر در مورد رهبر , شعر در وصف رهبر , شعر درباره رهبر

شعر کوتاه درمورد آداب زندگی

شعر آل سعود , شعر در مورد آل سعود , شعر در وصف آل سعود , شعر درباره آل سعود

زندگی،

سبزترین آیه، در اندیشه برگ

شعر تحویل سال , شعر در مورد تحویل سال , شعر در وصف تحویل سال , شعر درباره تحویل سال

شعری در باره ی اداب زندگی

شعر تعهد , شعر در مورد تعهد , شعر در وصف تعهد , شعر درباره تعهد

زندگی،

خاطر دریایی یک قطره،

در آرامش رود

شعر سنگ , شعر در مورد سنگ , شعر در وصف سنگ , شعر درباره سنگ

شعر کوتاه درباره اداب زندگی

شعر قوم لر , شعر در مورد قوم لر , شعر در وصف قوم لر , شعر درباره قوم لر

زندگی،

حس شکوفایی یک مزرعه،

در باور بذر

شعر کبوتر , شعر در مورد کبوتر , شعر در وصف کبوتر , شعر درباره کبوتر

شعر درباره ی آداب زندگی

شعر اتفاق , شعر در مورد اتفاق , شعر در وصف اتفاق , شعر درباره اتفاق

زندگی،

باور دریاست

در اندیشه ماهی، در تنگ

شعر تبریک عید نوروز , شعر در مورد تبریک عید نوروز , شعر در وصف تبریک عید نوروز , شعر درباره تبریک عید نوروز

شعری درباره ی آداب زندگی

شعر ایثار , شعر در مورد ایثار , شعر در وصف ایثار , شعر درباره ایثار

زندگی،

ترجمه روشن خاک است،

در آیینه عشق

شعر حاجی , شعر در مورد حاجی , شعر در وصف حاجی , شعر درباره حاجی

یک شعر درباره ی اداب زندگی

شعر قناعت , شعر در مورد قناعت , شعر در وصف قناعت , شعر درباره قناعت

زندگی،

فهم نفهمیدن هاست

شعر پهلوان , شعر در مورد پهلوان , شعر در وصف پهلوان , شعر درباره پهلوان

یک بیت شعر درباره ی آداب زندگی

شعر جانباز , شعر در مورد جانباز , شعر در وصف جانباز , شعر درباره جانباز

زندگی،

پنجره ای باز،

به دنیای وجود تا که این پنجره باز است،

جهانی با ماست

شعر پشیمانی , شعر در مورد پشیمانی , شعر در وصف پشیمانی , شعر درباره پشیمانی

شعر کوتاه درباره ی آداب زندگی

شعر لاک پشت , شعر در مورد لاک پشت , شعر در وصف لاک پشت , شعر درباره لاک پشت

آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست

فرصت بازی این پنجره را دریابیم

در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم پرده از ساحت دل برگیریم

رو به این پنجره، با شوق، سلامی بکنیم

شعر فحش , شعر در مورد فحش , شعر در وصف فحش , شعر درباره فحش

شعری کوتاه درباره ی اداب زندگی

شعر تگرگ , شعر در مورد تگرگ , شعر در وصف تگرگ , شعر درباره تگرگ

زندگی،

رسم پذیرایی از تقدیر است

وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی ست

شعر پلیس , شعر در مورد پلیس , شعر در وصف پلیس , شعر درباره پلیس

شعر درباره آداب زندگی

شعر لاف زدن , شعر در مورد لاف زدن , شعر در وصف لاف زدن , شعر درباره لاف زدن

زندگی،

شاید شعر پدرم بود که خواند

چای مادر، که مرا گرم نمود

نان خواهر، که به ماهی ها داد

شعر قناری , شعر در مورد قناری , شعر در وصف قناری , شعر درباره قناری

شعر در باره اداب زندگی

شعر کویر , شعر در مورد کویر , شعر در وصف کویر , شعر درباره کویر

زندگی شاید آن لبخندی ست،

که دریغش کردیم

شعر مترسک , شعر در مورد مترسک , شعر در وصف مترسک , شعر درباره مترسک

یک شعر درباره اداب زندگی

شعر مزاحمت , شعر در مورد مزاحمت , شعر در وصف مزاحمت , شعر درباره مزاحمت

زندگی

زمزمه پاک حیات ست،

میان دو سکوت زندگی،

شعر قورباغه , شعر در مورد قورباغه , شعر در وصف قورباغه , شعر درباره قورباغه

شعر در مورد اداب زندگی

شعر پشتکار , شعر در مورد پشتکار , شعر در وصف پشتکار , شعر درباره پشتکار

خاطره آمدن و رفتن ماست

لحظه آمدن و رفتن ما،

تنهایی ست

من دلم می خواهد قدر این خاطره را دریابیم.

شعر 22 بهمن , شعر در مورد 22 بهمن , شعر در وصف 22 بهمن , شعر درباره 22 بهمن

یک شعر درمورد اداب زندگی

شعر آدم برفی , شعر در مورد آدم برفی , شعر در وصف آدم برفی , شعر درباره آدم برفی

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن

گردشـــی در کوچــه باغ راز کن

هر که عشقش در تماشا نقش بست

عینک بد بینی خود را شکسـت

شعر تدبر , شعر در مورد تدبر , شعر در وصف تدبر , شعر درباره تدبر

شعر آداب زندگی

شعر تفرقه , شعر در مورد تفرقه , شعر در وصف تفرقه , شعر درباره تفرقه

علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت

عشق اسطرلاب اسرار خداست

من مـیـــان جســـمها جــان دیـــده ام

درد را افکنـــده درمـان دیـــده ام

شعر جذابیت , شعر در مورد جذابیت , شعر در وصف جذابیت , شعر درباره جذابیت

شعر درباره اداب زندگی

شعر جرم , شعر در مورد جرم , شعر در وصف جرم , شعر درباره جرم

دیــــده ام بــر شـــاخه احـســـاســها

می تپــد دل در شمیــــم یاسها

زنــدگــی موسـیـقـی گنـجشـکهاست

زندگی باغ تماشـــای خداســت

شعر ولنتاین , شعر در مورد ولنتاین , شعر در وصف ولنتاین , شعر درباره ولنتاین

شعر برای اداب زندگی

شعر دوری , شعر در مورد دوری , شعر در وصف دوری , شعر درباره دوری

گـــر تـــو را نــور یـقیــــن پیــــــدا شود

می تواند زشــت هم زیبا شــود

حال من، در شهر احسـاسم گم است

حال من، عشق تمام مردم است

شعر شکار , شعر در مورد شکار , شعر در وصف شکار , شعر درباره شکار

شعری درباره آداب زندگی

شعر جهاد , شعر در مورد جهاد , شعر در وصف جهاد , شعر درباره جهاد

زنـدگــی یــعنـی همیـــــــن پــروازهــا

صبـــح هـا، لبـخند هـا، آوازهـــا

ای خــــطوط چهــــره ات قـــــــرآن من

ای تـو جـان جـان جـان جـان مـن

شعر ابراز علاقه , شعر در مورد ابراز علاقه , شعر در وصف ابراز علاقه , شعر درباره ابراز علاقه

شعر در مورد آداب زندگی

شعر خراسان , شعر در مورد خراسان , شعر در وصف خراسان , شعر درباره خراسان

با تـــو اشــــعارم پـر از تــو مــی شـود

مثنوی هایـم همــه نو می شـود

حرفـهایـم مــــرده را جــــان می دهــد

واژه هایـم بوی بـاران می دهـــد

شعر آذربایجان , شعر در مورد آذربایجان , شعر در وصف آذربایجان , شعر درباره آذربایجان

شعر درباره ی آداب زندگی

شعر بخت بد , شعر در مورد بخت بد , شعر در وصف بخت بد , شعر درباره بخت بد

سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست

در میان این و آن ، فرصت شمار امروز را

شعر بدقولی , شعر در مورد بدقولی , شعر در وصف بدقولی , شعر درباره بدقولی

شعر درباره ی اداب زندگی

شعر دیوانه , شعر در مورد دیوانه , شعر در وصف دیوانه , شعر درباره دیوانه

منه دل بر سرای عمر ، سعدی

که بر گنبد نخواهد ماند این گوز

شعر بلوچستان , شعر در مورد بلوچستان , شعر در وصف بلوچستان , شعر درباره بلوچستان

شعر از اداب زندگی

شعر پدر از دست رفته , شعر در مورد پدر از دست رفته , شعر در وصف پدر از دست رفته , شعر درباره پدر از دست رفته

ز آسمان آغاز کارم سخت شیرین می نمود

کی گمان بردم که شهد آلوده زهر ناب داشت

شعر بسیج , شعر در مورد بسیج , شعر در وصف بسیج , شعر درباره بسیج

شعری از اداب زندگی

شعر بغل , شعر در مورد بغل , شعر در وصف بغل , شعر درباره بغل

سعدی ، گر آسمان بشّکر پرورد ترا

چون می کُشد بزهر ، ندارد تفضلی

شعر جهنم , شعر در مورد جهنم , شعر در وصف جهنم , شعر درباره جهنم

شعری دربارهی اداب زندگی

شعر چادر , شعر در مورد چادر , شعر در وصف چادر , شعر درباره چادر

اگر دانی که دنیا غم نیرزد

بروی ِ دوستان خوشباش و خرّم

شعر بندر انزلی , شعر در مورد بندر انزلی , شعر در وصف بندر انزلی , شعر درباره بندر انزلی

شعر درباره آداب زندگی

شعر خستگی , شعر در مورد خستگی , شعر در وصف خستگی , شعر درباره خستگی

سعدی ، وفا نمی کند ایام سست مهر

این پنجروز عمر بیا تا وفا کنیم

شعر دشمن , شعر در مورد دشمن , شعر در وصف دشمن , شعر درباره دشمن

شعر در باره اداب زندگی

شعر جمکران , شعر در مورد جمکران , شعر در وصف جمکران , شعر درباره جمکران

عقلم بدزد لختی ، چند اختیار دانش ؟

هوشم ببر زمانی ، تا کی غم زمانه ؟

شعر در وصف مادر , اشعار در وصف مادر , شعر زیبا در وصف مادر , شعر عاشقانه در وصف مادر

شعری در مورد آداب زندگی

شعر پل صراط , شعر در مورد پل صراط , شعر در وصف پل صراط , شعر درباره پل صراط

شادی بطلب که حاصل عمر دمی است

هر ذره خاک کیقبادی و جمی است

شعر بخشندگی , شعر در مورد بخشندگی , شعر در وصف بخشندگی , شعر درباره بخشندگی

شعری درباره ی آداب زندگی

شعر آلزایمر , شعر در مورد آلزایمر , شعر در وصف آلزایمر , شعر درباره آلزایمر

نصیب از عمر دنیا ، نقد وقتست

مباش ای هوشمند از بی نصیبان

شعر پدربزرگ , شعر در مورد پدربزرگ , شعر در وصف پدربزرگ , شعر درباره پدربزرگ

یک شعر درباره ی اداب زندگی

شعر قفس , شعر در مورد قفس , شعر در وصف قفس , شعر درباره قفس

چو روزگار نسازد ، ستیزه نتوان برد

ضرورتست که با روزگار درسازی

شعر پدر برای سنگ قبر , شعر در مورد پدر برای سنگ قبر , شعر در وصف پدر برای سنگ قبر , شعر درباره پدر برای سنگ قبر

یک بیت شعر درباره ی آداب زندگی

شعر شوخی , شعر در مورد شوخی , شعر در وصف شوخی , شعر درباره شوخی

تو مسافری و دنیا سرآب کاروانی

نه معولست پشتی که برین پناه داری

شعر خیرخواهی , شعر در مورد خیرخواهی , شعر در وصف خیرخواهی , شعر درباره خیرخواهی

شعر درمورد اداب زندگی

شعر خرگوش , شعر در مورد خرگوش , شعر در وصف خرگوش , شعر درباره خرگوش

کام همه دنیا را بر هیچ منه سعدی

چون با دگری باید پرداخت بناکامی

شعر دعای ندبه , شعر در مورد دعای ندبه , شعر در وصف دعای ندبه , شعر درباره دعای ندبه

شعر دربارهی اداب زندگی

شعر خسته نباشید , شعر در مورد خسته نباشید , شعر در وصف خسته نباشید , شعر درباره خسته نباشید

می روم در ایوان ، تا بپرسم از خود ،

زندگی یعنی چه

مادرم سینی چایی در دست ،

گل لبخندی چید ،  هدیه اش داد به من

شعر ختم مادر , شعر در مورد ختم مادر , شعر در وصف ختم مادر , شعر درباره ختم مادر

شعری در باره ی اداب زندگی

شعر ختم قرآن , شعر در مورد ختم قرآن , شعر در وصف ختم قرآن , شعر درباره ختم قرآن

زندگی من از روزی آغاز شد

که تو را دیدم

شعر رقیب عشقی , شعر در مورد رقیب عشقی , شعر در وصف رقیب عشقی , شعر درباره رقیب عشقی

شعر کوتاه درباره اداب زندگی

شعر حرف مردم , شعر در مورد حرف مردم , شعر در وصف حرف مردم , شعر درباره حرف مردم

زندگی

چرخش یک قاصدک است

شعر خسیس , شعر در مورد خسیس , شعر در وصف خسیس , شعر درباره خسیس

یک شعر درباره اداب زندگی

شعر خلیج فارس , شعر در مورد خلیج فارس , شعر در وصف خلیج فارس , شعر درباره خلیج فارس

زندگی

یک رد پایی است

که بر جاده خاکی فرو افتادست

شعر خلوت , شعر در مورد خلوت , شعر در وصف خلوت , شعر درباره خلوت

شعری کوتاه درباره ی اداب زندگی

شعر خشونت , شعر در مورد خشونت , شعر در وصف خشونت , شعر درباره خشونت

زندگی

بوی خوش نسترن است

شعر ختم پدر , شعر در مورد ختم پدر , شعر در وصف ختم پدر , شعر درباره ختم پدر

شعری کوتاه در مورد اداب زندگی

شعر خاک , شعر در مورد خاک , شعر در وصف خاک , شعر درباره خاک

زندگی

منظره است،

باران است

شعر دزفول , شعر در مورد دزفول , شعر در وصف دزفول , شعر درباره دزفول

یک بیت شعر در مورد آداب زندگی

شعر خبرنگار , شعر در مورد خبرنگار , شعر در وصف خبرنگار , شعر درباره خبرنگار

زندگی

برف سپیدی است

که بر روح تو بنشسته به شب

شعر دکتر , شعر در مورد دکتر , شعر در وصف دکتر , شعر درباره دکتر

شعر کوتاه درمورد آداب زندگی

شعر دماوند , شعر در مورد دماوند , شعر در وصف دماوند , شعر درباره دماوند

زندگی

جاده و راهی است

به آن سوی خیال

شعر زاگرس , شعر در مورد زاگرس , شعر در وصف زاگرس , شعر درباره زاگرس

شعر کوتاه درباره ی آداب زندگی

شعر دورویی , شعر در مورد دورویی , شعر در وصف دورویی , شعر درباره دورویی

زندگی

تصویری است

که به آئینه دل می بینی

شعر خیال , شعر در مورد خیال , شعر در وصف خیال , شعر درباره خیال

شعری درمورد آداب زندگی

شعر رسوایی , شعر در مورد رسوایی , شعر در وصف رسوایی , شعر درباره رسوایی

زندگی

رویایی است

که تو نادیده به آن می نگری

شعر حیا , شعر در مورد حیا , شعر در وصف حیا , شعر درباره حیا

شعری کوتاه دربارهی اداب زندگی

شعر شیعه , شعر در مورد شیعه , شعر در وصف شیعه , شعر درباره شیعه

زندگی

یک نفس است

که تو با میل به جانت بکشی

شعر خلاقیت , شعر در مورد خلاقیت , شعر در وصف خلاقیت , شعر درباره خلاقیت

شعر در مورد آداب زندگی

شعر خمس , شعر در مورد خمس , شعر در وصف خمس , شعر درباره خمس

همه زان فیض زندگی یابد

ذوق آداب بندگی یابند

شعر بذل و بخشش , شعر در مورد بذل و بخشش , شعر در وصف بذل و بخشش , شعر درباره بذل و بخشش

شعری در مورد آداب زندگی

شعر جن , شعر در مورد جن , شعر در وصف جن , شعر درباره جن

طومار زندگی را طی می کند به یک شب

از شمع یاد گیرید آداب زندگانی

شعر ارزش وقت , شعر در مورد ارزش وقت , شعر در وصف ارزش وقت , شعر درباره ارزش وقت

شعر درباره ی اداب زندگی

شعر دفاع از وطن , شعر در مورد دفاع از وطن , شعر در وصف دفاع از وطن , شعر درباره دفاع از وطن

ترک آداب بود حاصل هنگامه می

می حرام است بر آن کس که به آداب خورد

شعر زاینده رود , شعر در مورد زاینده رود , شعر در وصف زاینده رود , شعر درباره زاینده رود

شعر درباره اداب زندگی

شعر جوانمردی , شعر در مورد جوانمردی , شعر در وصف جوانمردی , شعر درباره جوانمردی

خودی تا گشت مهجور خدائی

به فقر آموخت آداب گدائی

شعر چهارشنبه سوری , شعر در مورد چهارشنبه سوری , شعر در وصف چهارشنبه سوری , شعر درباره چهارشنبه سوری

شعری درباره آداب زندگی

شعر بشارت , شعر در مورد بشارت , شعر در وصف بشارت , شعر درباره بشارت

شیخان همه آداب خرامند ولیکن

زین قافلها یکدوقدم ریش گذشتست

شعر بزرگی , شعر در مورد بزرگی , شعر در وصف بزرگی , شعر درباره بزرگی

شعر درمورد اداب زندگی

شعر ریش , شعر در مورد ریش , شعر در وصف ریش , شعر درباره ریش

موی مژگان زهم نمی گذرد

پاس آداب شرط اهل حیاست

شعر حلقه , شعر در مورد حلقه , شعر در وصف حلقه , شعر درباره حلقه

شعری کوتاه در مورد اداب زندگی

شعر بستنی , شعر در مورد بستنی , شعر در وصف بستنی , شعر درباره بستنی

چون ز آداب سواری عاری اند

بهره خود، شرمساری میکنند

شعر فلسطین , شعر در مورد فلسطین , شعر در وصف فلسطین , شعر درباره فلسطین

یک بیت شعر در مورد آداب زندگی

شعر جشن تکلیف , شعر در مورد جشن تکلیف , شعر در وصف جشن تکلیف , شعر درباره جشن تکلیف

باصناف آداب گشتی مؤدب

بدانش مقدم شدی در محافل

شعر بلوط , شعر در مورد بلوط , شعر در وصف بلوط , شعر درباره بلوط

شعر کوتاه درمورد آداب زندگی

شعر جشن تولد , شعر در مورد جشن تولد , شعر در وصف جشن تولد , شعر درباره جشن تولد

لقب او سپهر آداب است

وین لقب صاحب جلیل نهاد

شعر بلاتکلیفی , شعر در مورد بلاتکلیفی , شعر در وصف بلاتکلیفی , شعر درباره بلاتکلیفی

شعری در باره ی اداب زندگی

شعر غفلت , شعر در مورد غفلت , شعر در وصف غفلت , شعر درباره غفلت

ادب عشق جمله بی ادبیست

امه العشق عشقهم آداب

شعر شقایق , شعر در مورد شقایق , شعر در وصف شقایق , شعر درباره شقایق

شعر کوتاه درباره اداب زندگی

شعر جسارت , شعر در مورد جسارت , شعر در وصف جسارت , شعر درباره جسارت

از این پرسیدی آداب بساطش

وزان ترتیب اسباب نشاطش

شعر جنگل , شعر در مورد جنگل , شعر در وصف جنگل , شعر درباره جنگل

شعر درباره ی آداب زندگی

شعر جک , شعر در مورد جک , شعر در وصف جک , شعر درباره جک

نشاید بهر آداب ندیمی

دگر بر جان و دل محنت نهادن

شعر حلالیت , شعر در مورد حلالیت , شعر در وصف حلالیت , شعر درباره حلالیت

شعری درباره ی آداب زندگی

شعر چیستان , شعر در مورد چیستان , شعر در وصف چیستان , شعر درباره چیستان

ضبط آداب وفا گر یک طپش رخصت دهد

چون پر طاوس در پروازگیرم دام را

شعر چاقی , شعر در مورد چاقی , شعر در وصف چاقی , شعر درباره چاقی

یک شعر درباره ی اداب زندگی

شعر خاله , شعر در مورد خاله , شعر در وصف خاله , شعر درباره خاله

بطبع قطره طپش آرمید و گوهر شد

چه فیض ها که ندارد طریقه آداب

شعر حمایت , شعر در مورد حمایت , شعر در وصف حمایت , شعر درباره حمایت

یک بیت شعر درباره ی آداب زندگی

شعر دعوت , شعر در مورد دعوت , شعر در وصف دعوت , شعر درباره دعوت

چون هوا گز آرمیدن جیب شبنم میدرد

می کند مجنون ما را نسبت آداب آب

شعر خروس , شعر در مورد خروس , شعر در وصف خروس , شعر درباره خروس

شعر کوتاه درباره ی آداب زندگی

شعر رقابت , شعر در مورد رقابت , شعر در وصف رقابت , شعر درباره رقابت

بسکه فرش است درین رهگذر آداب سلوک

طور افتادگی نقش قدم پیش و پس است

شعر حوری , شعر در مورد حوری , شعر در وصف حوری , شعر درباره حوری

شعر کوتاه درباره ی آداب زندگی

شعر خرمشهر , شعر در مورد خرمشهر , شعر در وصف خرمشهر , شعر درباره خرمشهر

چون در آئینه رنگش تماشا کرده ئی (بیدل)

گرش انسان کامل خوانی از آداب نزدیک است

شعر حوصله , شعر در مورد حوصله , شعر در وصف حوصله , شعر درباره حوصله

شعری کوتاه درباره ی اداب زندگی

شعر حلوا , شعر در مورد حلوا , شعر در وصف حلوا , شعر درباره حلوا

دست و پا از آستین ود امن آنسو میزنیم

مشرب دیوانگان زندانی آداب نیست

شعر دهه فجر , شعر در مورد دهه فجر , شعر در وصف دهه فجر , شعر درباره دهه فجر

شعر درباره آداب زندگی

شعر رفتگان , شعر در مورد رفتگان , شعر در وصف رفتگان , شعر درباره رفتگان

زندگی تمهید اسباب فناست

ما و من افسانه خواب فناست

شعر دایی , شعر در مورد دایی , شعر در وصف دایی , شعر درباره دایی

شعر در باره اداب زندگی

حافظ , اشعار حافظ , شعر حافظ , اشعار عاشقانه حافظ , اشعار دیوان حافظ شیرازی

تا ز تمکین نگذرند آداب دانان وفا

شمع محفل در سر آتش داشت زیر پا نداشت

نیما یوشیج , شعر نیما یوشیج , اشعار نیما یوشیج , شعر نو نیما یوشیج

یک شعر درباره اداب زندگی

سهراب سپهری , اشعار سهراب سپهری , شعر سهراب سپهری , شعر نو سهراب سپهری

ندیمی مرا زیبد از بهر آن را

که آداب آن نیک دانم تو دانی

اشعار عاشقانه شاملو , شعر شاملو , شعر عاشقانه شاملو , شعر های عاشقانه شاملو

شعر در مورد اداب زندگی

جملات عاشقانه برای همسر , جملات عاشقانه به همسر , جملات عاشقانه برای همسرم , جملات عاشقانه به همسرم

عرض تخصیص از فضولیهای آداب وفاست

چون نگه در دیده یا چون روح در اعضا بیا

شعر خیلی غمگین تنهایی

کاش بودی و دلم تنها نبود

تا اسیر غصه ی فردا نبود

کاش بودی تا برای قلب من

زندگی اینگونه بی معنا نبود

شعر درباره تولد دوست

تولدت مبارک

ای گل گلدون من

هزار سال زنده باشی

بسته به تو جون من

این هدیه تولد

پیشکش چشمای تو

نازگل زیبای من

چشام زیر پای تو

شعر در مورد لیاقت نداشتن

دوست داشتن

گاهی وقت ها

سنگین است

به سان

سنگینیِ لیاقت دوست داشته شدن

و بعضی وقت ها

دوست داشتن

حیاتی دیگر است

زنده نگه داشتن

کسی درون ات

حتی

با وجود این فاصله های دور.

شعر در مورد آداب زندگی

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 9 اردیبهشت 1397

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.