گلچین زیباترین شعر در مورد قهر

گلچین زیباترین شعر در مورد قهر

شعر در مورد قهر شعر در مورد قهر,شعر در مورد قهر و آشتی,شعر در مورد قهر و ناز,شعر در مورد قهر بودن,شعر در مورد قهر کردن,شعر در مورد قهر نکردن,شعر درباره قهر …

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم غزال

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم غزال

شعر در مورد اسم غزال شعر اسم غزال ,شعر با اسم غزاله,شعر در وصف اسم غزال,شعر با اسم غزال,شعر درباره اسم غزاله,شعر در مورد اسم غزال,شعری در مورد اسم غزال,شعر در مورد …

گلچین زیباترین شعر در مورد تبعیض

گلچین زیباترین شعر در مورد تبعیض

شعر در مورد تبعیض ,شعر در مورد تبعیض,شعر در مورد تبعیض نژادی,شعری در مورد تبعیض,شعر در مورد تبعیض,شعر درباره تبعیض,شعر درمورد تبعیض قائل شدن,شعر در مورد تبعیض بین فرزندان,شعر در مورد تبعیض …

اشعار نصرت رحمانی

اشعار نصرت رحمانی,اشعار نصرت رحمانی تریاک,شعر نصرت رحمانی تریاک,اشعار نصرت رحمان,مجموعه اشعار نصرت رحمانی,نقد اشعار نصرت رحمانی,شعر نصرت رحمانی,مجموعه اشعار نصرت رحمانى,مجموعه اشعار نصرت رحمانی انتشارات نگاه,دیوان اشعار نصرت رحمانی,کتاب مجموعه اشعار نصرت رحمانی انتشارات نگاه,دانلود مجموعه شعر نصرت رحمانی,نقد شعر نصرت رحمانی,شعر نصرت رحمانی,شعر نصرت رحمانی تریاک,شعر نصرت رحمانی,اشعار نصرت رحمانی تریاک,شعر چاقو نصرت رحمانی,شعر چاقوی نصرت رحمانی

اشعار نصرت رحمانی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد نصرت رحمانی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

به انزوای من آهسته ‌تر بیا ی شعر

ز زخمه‌های نسیمت رباب می ‌لرزد

فرخی سیستانی , شعر فرخی سیستانی , اشعار فرخی سیستانی , آثار فرخی سیستانی , اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

اشعار نصرت رحمانی

بگذار هر چه نمی خواهند

بگوئیم

بگذار هر چه نمی خواهیم

بگویند

 باران که بیاید

از دست چترها

کاری بر نمی آید

 ما اتفاقی هستیم

که افتاده ایم.

منوچهر آتشی , شعر منوچهر آتشی , اشعار منوچهر آتشی , آثار منوچهر آتشی , اشعار عاشقانه منوچهر آتشی

اشعار نصرت رحمانی تریاک

هرگز نمی توان

گُل زخم های خاطره ای را ز قلب کَند

که در این سیاه قرن

بی قلب زیستن

آسان تر است ز بی زخم زیستن

قرنی که قلب هر انسان

چندیدن هزار بار

کوچکتر است

از زخم های مزمن و رنجی که می کشد

افشین یداللهی , شعر افشین یداللهی , اشعار افشین یداللهی , آثار افشین یداللهی , اشعار عاشقانه افشین یداللهی

شعر نصرت رحمانی تریاک

در غریب شب این سوخته دشت

کرکسی پر زد و نالید و گذشت

یغما گلرویی , شعر یغما گلرویی , اشعار یغما گلرویی , آثار یغما گلرویی , اشعار عاشقانه یغما گلرویی

اشعار نصرت رحمان

سیگارِ پُر دُخان و نازِ پری رُخان

این هر دو در کشاکش دوران،

کشیدنی ست…

عبدالجبار کاکایی , شعر عبدالجبار کاکایی , اشعار عبدالجبار کاکایی , آثار عبدالجبار کاکایی , اشعار عاشقانه عبدالجبار کاکایی

مجموعه اشعار نصرت رحمانی

غزال من چه شنیدی ز باد ای صیاد

درون مردمکت اضطراب می لرزد

شیخ بهایی , شعر شیخ بهایی , اشعار شیخ بهایی , آثار شیخ بهایی , اشعار عاشقانه شیخ بهایی

نقد اشعار نصرت رحمانی

آه اینگونه گر بوزد باد تا پگاه

اینگونه گر ببارد باران

فردا از شکوفه های سپید به

در روی شاخه ها خبری هست ؟

آری … هست

نه … نیست

مرا چه باک ز بارانی

که گیسوان تو چتری گشوده اند

مونا برزویی , شعر مونا برزویی , اشعار مونا برزویی , آثار مونا برزویی , اشعار عاشقانه مونا برزویی

شعر نصرت رحمانی

زندان چه هست ؟ جز انسان درون خود

راستی که هیچ زندانی به کوچکی مغز نیست

آری ما همه زندانیان خویشتنیم

روزبه بمانی , شعر روزبه بمانی , اشعار روزبه بمانی , آثار روزبه بمانی , اشعار عاشقانه روزبه بمانی

مجموعه اشعار نصرت رحمانى

با اشک هایمان

تهمت به جاودانگی درد می زدیم

با دردهایمان

بهتان به عشق

بیگانگی

رسالت ما بود

قاآنی , شعر قاآنی , اشعار قاآنی , آثار قاآنی , اشعار عاشقانه قاآنی

مجموعه اشعار نصرت رحمانی انتشارات نگاه

بریز جام لبالب ز شعر تر ساقی

به پلک زنده‌ی بیدار خواب می لرزد

خواجوی کرمانی , شعر خواجوی کرمانی , اشعار خواجوی کرمانی , آثار خواجوی کرمانی , اشعار عاشقانه خواجوی کرمانی

دیوان اشعار نصرت رحمانی

پیش از آن لحظه که نابود شوم

شب شوم ، شعله شوم ، دود شوم

ژاله اصفهانی , شعر ژاله اصفهانی , اشعار ژاله اصفهانی , آثار ژاله اصفهانی , اشعار عاشقانه ژاله اصفهانی

کتاب مجموعه اشعار نصرت رحمانی انتشارات نگاه

ای سنگفرش راه که شبهای بی سحر

تک بوسه های پای مرا نوش کرده ای

ای سنگفرش راه که در تلخی سکوت

آواز گامهای مرا گوش کرده ای

علیرضا روشن , شعر علیرضا روشن , اشعار علیرضا روشن , آثار علیرضا روشن , اشعار عاشقانه علیرضا روشن

دانلود مجموعه شعر نصرت رحمانی

هر رهگذر ز روی

تو بگذشت و دور شد

جز من که سالهاست کنار تو مانده ام

بر روی سنگهای تو با پای خسته … ، آه

عمری بخیره پیکر خود را کشاندم

علیرضا بدیع , شعر علیرضا بدیع , اشعار علیرضا بدیع , آثار علیرضا بدیع , اشعار عاشقانه علیرضا بدیع

نقد شعر نصرت رحمانی

کدام مرد به میدان حریف میی طلبد

که زیر پای سواران رکاب می لرزد

احمدرضا احمدی , شعر احمدرضا احمدی , اشعار احمدرضا احمدی , آثار احمدرضا احمدی , اشعار عاشقانه احمدرضا احمدی

شعر نصرت رحمانی

ای سنگفرش هیچ در این تیره شام ژرف

آواز آشنای کسی را شنیده ای؟

در جستجوی او به کجا تن کشم ، دگر

ای سنگفرش گم شده ام را ندیده ای ؟

فریدون مشیری , شعر فریدون مشیری , اشعار فریدون مشیری , آثار فریدون مشیری , اشعار عاشقانه فریدون مشیری

شعر نصرت رحمانی تریاک

برق منشور یخین رازم

پر سیمرغ غمم بگدازم

علیرضا آذر , شعر علیرضا آذر , اشعار علیرضا آذر , آثار علیرضا آذر , اشعار عاشقانه علیرضا آذر

شعر نصرت رحمانی

شنیده‌ ام که گفتی دوستش دارم

نمی‌ کنم باور

اگر حقیقت دارد

ای مهربان‌ ترین با من

دیگر مگو قفس

بگو که آزادی!

محمدرضا شفیعی کدکنی , شعر محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی , آثار محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار عاشقانه محمدرضا شفیعی کدکنی

اشعار نصرت رحمانی تریاک

ای خاطرات کهنه‌ ی پَرپَر

من خسته نیستم

دیریست خستگی‌ام

تعویض گشته است به درهم شکستگی

من خسته نیستم

درهم شکسته‌ام

این خود امیدِ بزرگی نیست؟

علی صفری , شعر علی صفری , اشعار علی صفری , آثار علی صفری , اشعار عاشقانه علی صفری

شعر چاقو نصرت رحمانی

کمر به چنگ تهمتن سپرد و تن برهاند

چه پهنه ‌ای است که افراسیاب می لرزد

حمید مصدق , شعر حمید مصدق , اشعار حمید مصدق , آثار حمید مصدق , اشعار عاشقانه حمید مصدق

شعر چاقوی نصرت رحمانی

همه جا تاریک

همه دلها سنگ

همه لبها سرد

همه جا بی رنگ

سید علی صالحی , شعر سید علی صالحی , اشعار سید علی صالحی , آثار سید علی صالحی , اشعار عاشقانه سید علی صالحی

اشعار نصرت رحمانی

باد آواره به گورستانم

بذر پاشیده به سنگستانم

مهدی اخوان ثالث , شعر مهدی اخوان ثالث , اشعار مهدی اخوان ثالث , قاصدک مهدی اخوان ثالث

اشعار نصرت رحمانی تریاک

جای هر بوسه بهر گونه شد زخمی

جای هر گل ، گونی رسته به هر راهی

نه سرشکی که ببارد ز دل ابری

نه صدایی که برآید ز ته چاهی

رحیم معینی کرمانشاهی , شعر رحیم معینی کرمانشاهی , اشعار رحیم معینی کرمانشاهی , آثار رحیم معینی کرمانشاهی

شعر نصرت رحمانی تریاک

چه فتنه خاست که بر باد داده است ورق

که دل ز گفتن حرف حساب می لرزد

سلمان هراتی , شعر سلمان هراتی , اشعار سلمان هراتی , آثار سلمان هراتی

اشعار نصرت رحمان

همه جا سینه تهی از عشق

همه جا گریه درون چشم

همه جا شور بدور از سر

همه جا مشت گره از خشم

خاقانی , شعر خاقانی , اشعار خاقانی , خاقانی شروانی , دیوان خاقانی

مجموعه اشعار نصرت رحمانی

شعر من بود که ورد لب هر کس بود

جای من بود بهر دست و بهر شانه

خانه ام بود چو میعادگاه عشاق

چه شد آخر که رمیدند از این خانه

مهدی فرجی , شعر مهدی فرجی , اشعار مهدی فرجی , مهدی فرجی شاعر

نقد اشعار نصرت رحمانی

تیشه بر ریشه جان دوخته ام

دل به هر شعله ی غم سوخته ام

قیصر امین پور , شعر قیصر امین پور , اشعار قیصر امین پور , قیصر امین پور کیست

شعر نصرت رحمانی

همرهم ، هم قصه ام هر سرزمینی دوزخیست

تیره و دم کرده چون آغوش خورشید سیاه

در رگ هر کوچه ای ماسیده خون عابری

بر سر هر چارسو خشکیده فانوس نگاه

ایرج میرزا , شعر ایرج میرزا , اشعار ایرج میرزا , شعر حجاب ایرج میرزا , دیوان ایرج میرزا

مجموعه اشعار نصرت رحمانى

بهانه بشکن و بنشین ز شب دمی باقی است

به زیر خرقه سبوی شراب می لرزد

هاتف اصفهانی , شعر هاتف اصفهانی , اشعار هاتف اصفهانی , آثار و عکس هاتف اصفهانی

مجموعه اشعار نصرت رحمانی انتشارات نگاه

هم رهم پایان هر ره باز راه دیگریست

روی پیشانی هر ره سرنوشتی خفته است

جای پای رهرویی بر خک جستم رهرویی

سرنوشتی را ز چشم رهروی بنهفته است

هوشنگ ابتهاج , شعر هوشنگ ابتهاج , اشعار هوشنگ ابتهاج , شعر سایه هوشنگ ابتهاج

دیوان اشعار نصرت رحمانی

هم رهم پایان ره باز آغاز رهیست

تا نمیرد لحظه ای کی لحظه ی گردد پدید ؟

مرگ پایان کی پذیرد ، مرگ شعر زندگیست

تانمیرد ظلمت شب کی دمد صبح سپید ؟

حسین منزوی , شعر حسین منزوی , اشعار حسین منزوی , دیوان حسین منزوی

کتاب مجموعه اشعار نصرت رحمانی انتشارات نگاه

توتیایی تو به چشمانم کش

تشنه ام ، تشنه ی آتش ، آتش

فروغ فرخزاد , شعر فروغ فرخزاد , اشعار فروغ فرخزاد , زندگینامه فروغ فرخزاد , گناه فروغ فرخزاد

دانلود مجموعه شعر نصرت رحمانی

هم رهم بیهوده می گردی به دنبال بهشت

آرزوی مرده ای در سینه ات پر می زند

گر به کوه قاف هم پارا نهی بینی دریغ

بال از اندوه خود سیمرغ بر سر می زند

ملک الشعرای بهار , شعر ملک الشعرای بهار , اشعار ملک الشعرای بهار , آثار ملک الشعرای بهار , دیوان ملک الشعرای بهار

نقد شعر نصرت رحمانی

چه غنچه ‌ای است لبانت ‌، چو زنبق وحشی

به چشمه ‌سار نگه کن سراب می لرزد

فایز دشتی , شعر فایز دشتی , اشعار فایز دشتی , اشعار زیبای فایز دشتی

شعر نصرت رحمانی

بس عبث می گردی ای هم درد ، درمان نیست ، نیست

آسمان آبیست ، آبی هر دیاری پا کشی

بس عبث می پویی ای رهرو که ره گم کرده ای

گر تن خود از زمین بر آسمان بالا کشی

سیمین بهبهانی ,شعر سیمین بهبهانی , اشعار سیمین بهبهانی , چرا رفتی سیمین بهبهانی , اشعار سیاسی سیمین بهبهانی

شعر نصرت رحمانی تریاک

هم رهم باز ای و ره از عابری گم راه پرس

تا بدانی سرزمین آرزوهایت کجاست

زود بازآ دیگری ترسم که ویرانش کند

سرزمین تو دل دیوانه ی رسوای ماست

فروغی بسطامی , شعر فروغی بسطامی , اشعار فروغی بسطامی , دیوان فروغی بسطامی

شعر نصرت رحمانی

زندگی چیست ؟ مرا یاد بده

آنچه می دانم بر باد بده

محتشم کاشانی , شعر محتشم کاشانی , اشعار محتشم کاشانی , زندگینامه محتشم کاشانی

اشعار نصرت رحمانی تریاک

او یک نگاه داشت

به صد چشم می نهاد

او یک ترانه داشت

به صد گوش می سرود

وحشی بافقی ,شعر وحشی بافقی , اشعار وحشی بافقی , دیوان وحشی بافقی , آثار وحشی بافقی

شعر چاقو نصرت رحمانی

من صد ترانه خواندم و

نشنود هیچکس

من صد نگاه داشتم و

دیده ای نبود

ناصرخسرو , شعر ناصرخسرو , اشعار ناصرخسرو , سفرنامه ناصرخسرو

شعر چاقوی نصرت رحمانی

سبو بشکست ، ساقی ! همتی از غصه می میریم

شکسته تیله ها را بر لبم کش تا سحر گردد

در میخانه را قفلی بزن ترسم که ولگردی

ز درد آتشین زخم خبر گردد

خبر گردد

فخرالدین عراقی , شعر فخرالدین عراقی , اشعار فخرالدین عراقی , آثار فخرالدین عراقی , شور عشق فخرالدین عراقی

اشعار نصرت رحمانی

به پیراهن بپوشان روزن میخانه را ساقی

که چشم هرزه گردان هم نبیند ماجرایم را

به خویشم اعتباری نیست ، گیسو را ببر ساقی

و با آن کوششی کن تا ببندی دست و پایم را

سنایی , شعر سنایی , اشعار سنایی , دیوان سنایی , آثار سنایی

اشعار نصرت رحمانی تریاک

مرهم سوختن ، از ساختن است

چه قماری که همه باختن است

شعر امیر خسرو دهلوی , اشعار امیر خسرو دهلوی , شعری از امیرخسرو دهلوی , دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی

شعر نصرت رحمانی تریاک

ز خون سینه ام ، ساقی ! بکش نقش زنی بی سر

به روی آن خم خالی که پای آنستون مانده

به زیر طرح آن بنویس با یک خط ناخوانا

به راه دشمنی مانده ز راه دوستی رانده

شعر رودکی , شعر رودکی عاشقانه , رودکی شعر معروف , شعر چنگ رودکی , اشعار رودکی

اشعار نصرت رحمان

و دندانهای من سوراخ کن با مته ی چشمت

نخی بر آن بکش ، وردی بخوان آویز بر سینه

که گر آزاده ای پرسید روزی : پس چه شد شاعر

نگوید : مرد از حسرت بگوید : مرد از کینه

اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار

مجموعه اشعار نصرت رحمانی

به آفتاب نگویی چه رفت با ما دوش

به کلک خسته‌ ی من شعر ناب می لرزد

بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی

نقد اشعار نصرت رحمانی

جغد پیری است سعادت در قاف

نغمه اش لاف و همه لاف گزاف

مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی

شعر نصرت رحمانی

رهایم ، ای رها در باد

رها از داد و از بیداد

رها در باد

حرفی مانده ته حرفی

غمت کم

جام دیگر ریز

که شب جاوید جاوید است

و چشم صبحدم در خواب

و من از ریزش باران

به یاد اشک می افتم

اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری

مجموعه اشعار نصرت رحمانى

با هر که دوست می شوم احساس می کنم

آنقدر دوست بوده ایم که دیگر

وقت خیانت است

عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه

مجموعه اشعار نصرت رحمانی انتشارات نگاه

این روزها اینگونه ام

فرهادواره ای که تیشه خود را گم کرده است

آغاز انهدام چنین است

اینگونه بود آغاز انقراض سلسله مردان

اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی

دیوان اشعار نصرت رحمانی

یاران وقتی صدای حادثه خوابید

بر سنگ گور من بنویسید :

یک جنگجو که نجنگید 

اما شکست خورد

اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری

کتاب مجموعه اشعار نصرت رحمانی انتشارات نگاه

آرزو ، گورکن دشت جنون

نانش از عشق و شرابش از خون

شعر ظهر عاشورا , شعر در مورد ظهر عاشورا , شعر در وصف ظهر عاشورا , شعر درباره ظهر عاشورا

دانلود مجموعه شعر نصرت رحمانی

می آیید و من می روم

بدرود

بدرود

چیزی نیاوردیم و چیزی هم نبردیم

بیهوده بودن ، تلخ دردی بود ، اما

اما… چه دردانگیز ما بیهوده مُردیم

شعر ضربان قلب , شعر در مورد ضربان قلب , شعر در وصف ضربان قلب , شعر درباره ضربان قلب

نقد شعر نصرت رحمانی

عشق ، خونابه ی دل نوشیدن

کفن ماتم خود پوشیدن

شعر ذوالفقار , شعر در مورد ذوالفقار , شعر در وصف ذوالفقار , شعر درباره ذوالفقار

شعر نصرت رحمانی

دمی درنگ دلم زین شتاب می ‌لرزد

چنان حباب که بر موج آب می لرزد

شعر ذوالجناح , شعر در مورد ذوالجناح , شعر در وصف ذوالجناح , شعر درباره ذوالجناح

شعر نصرت رحمانی تریاک

نصرت،چه می کنی سر این پرتگاه ژرف؟

با پای خویش،تن به دل خاک می کشی

گم گشته ای به پهنه تاریک زندگی

نصرت، شنیده ام که تو تریاک می کشی

شعر ظاهر و باطن , شعر در مورد ظاهر و باطن , شعر در وصف ظاهر و باطن , شعر درباره ظاهر و باطن

شعر نصرت رحمانی

نصرت،تو شمع روشن یک خانواده ای

این دست کیست در ره بادت نشانده است؟

پرهیز کن ز قافله سالار راه مرگ

چون چشم بسته بر سر چاهت کشانده است

شعر عاشورا , شعر در مورد عاشورا , شعر در وصف عاشورا , شعر درباره عاشورا

اشعار نصرت رحمانی تریاک

بیش از سه ماه رفته که شعری نگفته ای

ای مرغ خوش نوا،ز چه خاموش گشته ای؟

روزی به خویش آیی و بینی که ای دریغ

با این همه هنر،تو فراموش گشته ای

شعر ژاله , شعر در مورد ژاله , شعر در وصف ژاله , شعر درباره ژاله

شعر چاقو نصرت رحمانی

هر شب که مست،دست به دیوار می کِشی

از خواب می جهد پدرت،آه می کِشد

نجوا کنان به ناله سراید که:” این جوان

گردونه ی امید به بیراه می کشد”

شعر ضمیر ناخودآگاه , شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه , شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه , شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

شعر چاقوی نصرت رحمانی

انبوه غم،حریم و حرمت خود را از دست داده است

دیریست هیچ کار ندارم

شعر ژن , شعر در مورد ژن , شعر در وصف ژن , شعر درباره ژن

اشعار نصرت رحمانی

مادر منشین چشم به ره،بر گذر امشب

بر خانه پر مهر تو زین بعد نیایم

آسوده بیارام و مکن فکر پسر را

 بر حلقه ی این خانه دگر پنجه نسایم

شعر ضحاک , شعر در مورد ضحاک , شعر در وصف ضحاک , شعر درباره ضحاک

اشعار نصرت رحمانی تریاک

با خواهر من نیز مگو : او به کجا رفت

چون تازه جوان است و تحمل نتواند

 با دایه بگو : نصرت ، مهمان رفیقی است

تا بستر من را سر ایوان نکشاند

شعر ذهن , شعر در مورد ذهن , شعر در وصف ذهن , شعر درباره ذهن

شعر نصرت رحمانی تریاک

فانوس به درگاه میاویز عزیزم

تا دختر همسایه سر بام نخوابد

چون عهد در این باره نهادیم من و او

 فانوس چو روشن شود آنجا بشتابد

شعر لیله الرغائب , شعر در مورد لیله الرغائب , شعر در وصف لیله الرغائب , شعر درباره لیله الرغائب

اشعار نصرت رحمان

پیراهن من را به در خانه بیاویز

 تا مردم این شهر بدانند که  بودم

جز راه شهیدان وطن ره نسپردم

 جز نغمه آزادی شعری نسرودم

شعر کلاه , شعر در مورد کلاه , شعر در وصف کلاه , شعر درباره کلاه

مجموعه اشعار نصرت رحمانی

اشعار مرا جمله به آن شاعره بسپار

 هر چند که کولی صفت از من برمیده است

او پاک چو دریاست،تو ناپاک ندانش

 گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده است

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

نقد اشعار نصرت رحمانی

بر گونه ی او بوسه بزن،عشق من او بود

یک لاله ی وحشی بنشان بر سر مویش

 باری،گله ای گر به دلت مانده ز دستش

 او عشق من است ، آه ! میاور تو به رویش

شعر طبیب , شعر در مورد طبیب , شعر در وصف طبیب , شعر درباره طبیب

شعر نصرت رحمانی

در غریب شب این سوخته دشت

من و غم ، آه چه بر من بگذشت

کاروان گم شد و خاکستر ماند

کرکس پیر دل من می خواند

اشعار صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی بهشت , شعر صائب تبریزی در مورد بهشت

مجموعه اشعار نصرت رحمانى

ای عطش ! در رگ من جاری باش

شعله زن دودم کن کاری باش

رگ غم سوخته ، ای ریشه ی من

بمک از طاول اندیشه ی من

شعر ابوسعید ابوالخیر , اشعار ابوسعید ابوالخیر , شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر , کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر , زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر

مجموعه اشعار نصرت رحمانی انتشارات نگاه

دشت شب تاخته ام خاموشم

موج خود باخته ام ، مدهوشم

طفل آواره ی شهر خوابم

تشنه ی خویشتنم ، گردابم

شعر فوت پدر , شعر در مورد فوت پدر , شعر در وصف فوت پدر , شعر درباره فوت پدر

دیوان اشعار نصرت رحمانی

برگ پاییز به دست بادم

ریخته ، سوخته ی بی بنیادم

کاروان سوخته ای چاووشم

در بدر زمزمه ای خاموشم

شعر لاله , شعر در مورد لاله , شعر در وصف لاله , شعر درباره لاله

کتاب مجموعه اشعار نصرت رحمانی انتشارات نگاه

گره کور غمم بازم کن

قصه  پایان ده و آغازم کن

ای تو گم نامعلوم ای نایاب

گنگ نامعلومی را دریاب

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

دانلود مجموعه شعر نصرت رحمانی

دست پیش آر که رفتم از دست

دامنم گیر که هیچم در هست

من و تو چیست ؟ چه بیشی چه کمی ؟

چو کویری و تمنای نمی

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

نقد شعر نصرت رحمانی

من و تو چیست ؟ من و من باشیم

روح تنگ آمده از تن باشیم

بگریزیم و به هم آویزیم

عطشی در عطش هم ریزیم

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

شعر نصرت رحمانی

نفسی در نفس من بفشان

بکشانم ، بچشانم ، بنشان

بکشان بر سر بازار مرا

جان فدای تو بیازار مرا

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

شعر نصرت رحمانی تریاک

زندگی چیست ؟ سراب است ، سراب

نقش پاشیده بر آب است ، بر آب

اشعار نصرت رحمانی

آخرین بروز رسانی در : جمعه 3 آذر 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.