قاصدک

طبیعت به لیمو

از به لیمو بخوانید

به لیمونام یک گیاه دارویی معطر است که بوی خوشایند لیمو را دارد. درختچۀ این گیاه ۱٬۵ تا ۲ متر است که گاهی بیشتر هم می‌شودبه لیمو و دارای برگ‌های ساده سرنیزه‌ای به طول ۷ تا ۱۰ سانتی‌متر با قاعده گره‌ای و عموماً به‌صورت دسته‌های سه تایی در هر گره است. گل آذین به لیموانتهایی و بصورت خوشه‌های باریک، جام گل کوچک و به‌طور مشخص واجد دو لب،به لیمو ارغوانی رنگ پریده، میوه هستکی و دارای ۲۱ عدد بذر است.

از به لیمو بخوانید

به لیمو ، خواص به لیمو , چای به لیمو , به لیمو چیست

از به لیمو بخوانید

به لیمواین گیاه بومی آمریکای جنوبی بوده و به طور طبیعی رویش آن در آرژانتین، شیلی و پرو گزارش شده است و از آن جابه لیمو به سایر نقاط جهان از جمله ایران رفته‌است و کشت می‌شود. در ایران این گیاه در استان‌های به لیموشمالی و باغ‌ها کشت می‌شود.

از به لیمو بخوانید

به لیمو ، خواص به لیمو , چای به لیمو , به لیمو چیست

از به لیمو بخوانید

به لیمو گیاهى است درختچه اى به ارتفاع ۶ – ۳ متر با برگ هاى ساده سرنیزه اى به طول ۱۰ – ۷ سانتى متر، نوکدار، به لیمودر قاعده گره اى و عموماً به صورت دسته هاى سه تایى در هر گره، برگ هاى له شده به لیمواین گیاه بوى خوشایند لیمو را دارد.
برگ این گیاه در رفع تپش قلب، به لیموسردردهای یک طرفه، سرگیجه، حالات عصبی و خستگی های روحی به لیموبسیار مفید است.

از به لیمو بخوانید

به لیمو ، خواص به لیمو , چای به لیمو , به لیمو چیست

از به لیمو بخوانید

به لیمو  این گیاه بومی آمریکای جنوبی بوده و به طور طبیعی رویش آن در آرژانتین، شیلی و پرو گزارش شده است به لیموو از آن جا به سایر نقاط جهان از جمله ایران رفته‌است و کشت می‌شود. در ایران این گیاه به لیمودر استان های شمالی و باغ ها کشت می شود.

به لیمو

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.