تعبیر خواب مار از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب مار از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب مار,مار در خواب دیدن

تعبیر خواب مار از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب مار بطور کامل

مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید

و حدس بزنید چه می‌شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می‌آید و دشمنی است

زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش

بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می‌برد.

برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از

وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می‌گیرد که در افسانه‌ها گفته اند و خوانده ایم

تعبیر خواب مار از دید منوچهر مطیعی

که دفائن و خزائن گنجینه‌های نهفته در زیر خاک و ویرانه‌های قصور کهن و باستانی را مارها

و اژدها و افعی‌ها حراست و پاسداری می‌کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن

مار می‌تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.

گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می‌آید

و زهرش را می‌ریزد و می‌رود. چنین موجودی می‌تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در

عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است.

تعبیر خواب مار از دید منوچهر مطیعی

در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند

که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار. اگر دیدید

ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می‌شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می‌آید.

تعبیر خواب مار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.