اس ام اس پند آموز زندگی

اس ام اس فلسفی
اس ام اس فلسفی

اس ام اس پند آموز زندگی

SMS Pand AMooz Zendegi

بیسمارک

بهترین وسیله دفع دشمنان ، ازدیاد دوستان است

اس ام اس پند آموز زندگی

SMS Pand AMooz Zendegi

دسراییلی

مردان موفق امروز ، کودکان جسور دیروز بوده اند

اس ام اس پند آموز زندگی

SMS Pand AMooz Zendegi

زرتشت

آنچه را می شنوید

به عقل سلیم و منش پاک و روشن بسنجید

و آنگاه بپذیرید

اس ام اس پند آموز زندگی

SMS Pand AMooz Zendegi

لرد باکلی

دشوارترین کار آنست که وقتی روی زمین یخزده زمین خوردی

برخیزی و خدا رو شکر کنی

اس ام اس پند آموز زندگی

SMS Pand AMooz Zendegi

پیامبر اکرم (ص)

دو دوست مثل دو دست هستند که آلایش یکدیگر را می شویند

اس ام اس پند آموز زندگی

SMS Pand AMooz Zendegi

کنفوسیوس

اگر به راه خطا رفتی از بازگشتنش مترس

اس ام اس پند آموز زندگی

SMS Pand AMooz Zendegi

مثل روسی

آینده به کسی تعلق دارد

که می داند چگونه منتظر نشیند

اس ام اس پند آموز زندگی

SMS Pand AMooz Zendegi

مترلینگ

کسی که از سرنوشت خود شکایت می کند

از کوچکی و ناچیزی روح خود شکایت کرده است

اس ام اس پند آموز زندگی

SMS Pand AMooz Zendegi

ضرب المثل چینی

انسان موفق لاقید نیست و انسان لاقید موفق نیست

اس ام اس پند آموز زندگی

SMS Pand AMooz Zendegi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.