اس ام اس پندی

اس ام اس فلسفی
اس ام اس فلسفی

اس ام اس پندی

SMS Pandi

فردریش نیچه

باید بر فریب حواس خود پیروز شویم

اس ام اس پندی

SMS Pandi

ارسطا طالیس

حکیمان مال را از برای آن دارند که محتاج لئیمان نگردند

اس ام اس پندی

SMS Pandi

ارد بزرگ

آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند

اس ام اس پندی

SMS Pandi

آرت بوخونواله

تنها علاج عشق ازدواج است

اس ام اس پندی

SMS Pandi

جبران خلیل جبران

با سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت کنید

که چشم هایشان چهره ی سال ها را دیده

و گوش هایشان نوای زندگی را شنیده است

اس ام اس پندی

SMS Pandi

ارد بزرگ

آدم بی مایه همه افراد را ابزار رسیدن

به خواسته های خویش می سازد

اس ام اس پندی

SMS Pandi

هنری لانگ فلو

کسی که برای خود احترام قائل است

از گزند دیگران در امان است

او کتی را بر بدن دارد که کسی را یارای پاره کردن آن نیست

اس ام اس پندی

SMS Pandi

ارد بزرگ

بزرگترین کارخانه نابودی توانمندی ها

آیین آموزشی نادرست است

اس ام اس پندی

SMS Pandi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.