جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

  اس ام اس | اس ام اس فلسفی | جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

تظاهر به خوشبختی دردناک تر از تحمل بدبختی است !!!

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت ، غصه هم می گذرد …

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

به خاطر داشته باش هرگاه به قله رسیدی همزمان در کنار دره ای عمیق ایستاده ای !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

عکساى قشنگت دلیل بر زیبایى تو نیست ، ساخته دست عکاس است …

درونت را زیبا کن که مدیون هیچ عکاسى نباشى !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

امید یعنی آرزو کنیم چیزی اتفاق بیفتد !

ایمان یعنی یقین داریم چیزی اتفاق خواهد افتاد !

شجاعت یعنی اینکه باعث شویم چیزی اتفاق بیفتد …

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

دنیا به شایستگی هایت پاسخ می دهد نه به آرزوهایت !

پس شایسته ی آرزوهایت باش !!!

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

مست باش و مخروش !

گرم باش و مجوش !

شکسته باش و خموش !

که سبوی درست را به دست برند و شکسته را بر دوش !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

چه اسارت بی افتخاری است در بند حرف این و آن بودن …

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

موانع آن چیزهای وحشتناکی هستند

که وقتی چشممان را از روی هدف بر می‌داریم به نظرمان میرسند !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

هنگامی که کسی آگاهانه تورا نمی فهمد خودت را برای توجیه او خسته نکن …

  اس ام اس | اس ام اس فلسفی | جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.