اس ام اس پشت ماشین سنگین

اس ام اس پشت ماشینی
اس ام اس پشت ماشینی

اس ام اس پشت ماشین سنگین

SMS Posht Mashini SanGin

لطفا مرا بشوئید

دفعه بعد خواهشی در کار نیست می کنمتون تو دره !

اس ام اس پشت ماشین سنگین

SMS Posht Mashini SanGin

کوپن آب اعلام شد

من خیلی چرکم

اس ام اس پشت ماشین سنگین

SMS Posht Mashini SanGin

مرا نشوئید سردم است

اس ام اس پشت ماشین سنگین

SMS Posht Mashini SanGin

مخلصتیم قناری !

اس ام اس پشت ماشین سنگین

SMS Posht Mashini SanGin

من همینجوری کثیف هم خوشگلم

زحمت نکشین

اس ام اس پشت ماشین سنگین

SMS Posht Mashini SanGin

سمند باد پا

شاخ جاده ها

اس ام اس پشت ماشین سنگین

SMS Posht Mashini SanGin

یه روز آوارهء بیابان

یه روز بعد گم گشده در خیابان

اس ام اس پشت ماشین سنگین

SMS Posht Mashini SanGin

روح شبگرد جاده ها

اس ام اس پشت ماشین سنگین

SMS Posht Mashini SanGin

من و تو تا آخر عمر کاروان جاده هائیم

اس ام اس پشت ماشین سنگین

SMS Posht Mashini SanGin

عشق من فقط توئی ولوو جونم !

اس ام اس پشت ماشین سنگین

SMS Posht Mashini SanGin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.