اس ام اس فلسفي و پرمعنا

اس ام اس فلسفی
اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفي و پرمعنا

SMS Falsafi Pormana

اشخاصی را که از فرصت های مناسب زندگی خود

کمال استفاده را می برند خود ساخته می گویند

توتل

اس ام اس فلسفي و پرمعنا

SMS Falsafi Pormana

ثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست آمده

مانند ابری زودگذر است

کنفوسیوس

اس ام اس فلسفي و پرمعنا

SMS Falsafi Pormana

خوش بین باشید اما خوش بین دیر باور

ساموئل اسمایلز

اس ام اس فلسفي و پرمعنا

SMS Falsafi Pormana

کسی که از مرگ می ترسد

از زندگی لذت نتواند برد

اسپانیولی

اس ام اس فلسفي و پرمعنا

SMS Falsafi Pormana

زینت انسان در سه چیز است

علم ، محبت و آزادی

افلاطون

اس ام اس فلسفي و پرمعنا

SMS Falsafi Pormana

ترقی مولود فعالیت دائمی است

زیرا استراحت چیزی به جز انحطاط در بر ندارد

اس ام اس فلسفي و پرمعنا

SMS Falsafi Pormana

آنان که به علم خود عمل نکنند

مریض را مانند که دوا دارد و به کار نبرد.

دیمقراطیس

اس ام اس فلسفي و پرمعنا

SMS Falsafi Pormana

گرز بزرگ زندگی ممکن است سرم را بشکند

اما گردنم را خرد نمی کند

مثل چینی

اس ام اس فلسفي و پرمعنا

SMS Falsafi Pormana

نیروهائی که برای انداختن کار امروز به فردا مصرف می شود

غالباً‌ برای انجام وظیفه همان روز کافیست

اس ام اس فلسفي و پرمعنا

SMS Falsafi Pormana

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.