اس ام اس سخنان بزرگان

اس ام اس فلسفی
اس ام اس فلسفی

اس ام اس سخنان بزرگان

Great speech by SMS

همت آن است که هیچ حادثه و عارضه ای، مانع آن نگردد

ابن عطا

اس ام اس سخنان بزرگان

Great speech by SMS

مرد بلند همت تا پایه بلند به دست نیاورد از پای طلب ننشیند

کلیله و دمنه

اس ام اس سخنان بزرگان

Great speech by SMS

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی

هیچ گاه با یاس و استیصال رو به رو نخواهد شد

ناپلئون

اس ام اس سخنان بزرگان

Great speech by SMS

سرچشمه همه فسادها بیکاری است

شیطان برای دست های بیکار  کار تهیه می کند

پاسکال

اس ام اس سخنان بزرگان

Great speech by SMS

کار و کوشش ما را از سه عیب دور می دارد

افسردگی ، دزدی و نیازمندی

ولتر

اس ام اس سخنان بزرگان

Great speech by SMS

بیش از حد عاقل بودن  ،  کار عاقلانه ای نیست

مثل فرانسوی

اس ام اس سخنان بزرگان

Great speech by SMS

دوست بدارید کسانی را که به شما پند می دهند

نه مردمی که شما را ستایش می کنند

دور وبل

اس ام اس سخنان بزرگان

Great speech by SMS

شاد ماندن به هنگامی که انسان درگیر و دار

کارهای ملال آور و پرمسئولیت است هنر کوچکی نیست

نیچه

اس ام اس سخنان بزرگان

Great speech by SMS

ارزش انسان به داشته هایش نیست

به چیزی است که آرزوی بدست آوردنش را دارد

جبران خلیل جبران

اس ام اس سخنان بزرگان

Great speech by SMS

می توان حقیقتی را دوست نداشت

اما نمی توان منکر آن شد

روسو

اس ام اس سخنان بزرگان

Great speech by SMS

دانستن کافی نیست

باید به دانسته خود عمل کنید

ناپلئون هیل

اس ام اس سخنان بزرگان

Great speech by SMS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.