اس ام اس از خدا

اس ام اس خدا

اس ام اس خدا

اس ام اس از خدا

SMS Az Khoda

در بیمارستان میلیون ها کلمه پراکنده “خداوند” ریخته بود

روی کمپوت های میوه و تخت ها و راهروها و نیمکت های سنگی توی حیاط

همیشه به یادش باشیم …

اس ام اس از خدا

SMS Az Khoda

خدایا دلم که برایت تنگ می شود

با آنکه می دانم همه جا هستی اما به آسمان نگاه می کنم

چرا که آسمان سه نشانه از تو دارد :

بی انتهاست

بی دریغ است و چون یک دست مهربان همیشه بالای سرماست

اس ام اس از خدا

SMS Az Khoda

خـــدا تنها اسمی است

که هر کجا صدایش زدم گفت : جانم !

اس ام اس از خدا

SMS Az Khoda

خدایا در این آشفته بازار کمک کن

تا دلم بلرزد به نگاهی که بیارزد

و ای کاش آن نگاه نگاه تو باشد !

اس ام اس از خدا

SMS Az Khoda

همیشه سرم بالاست چون بالا سرم خداست !

اس ام اس از خدا

SMS Az Khoda

فرو افتادن در مقابلِ خدا

تنها راه برخاستن است

اس ام اس از خدا

SMS Az Khoda

اگر ذره بین نگاه قوی باشد

در تمام صفحه های ورق خورده زندگی اثر انگشت خدا دیده می شود

اس ام اس از خدا

SMS Az Khoda

بدترین احساس زمانی است

که خودت هم می فهمی که از خدا دور شده ای …

اس ام اس از خدا

SMS Az Khoda

توکل یعنی اینکه با ایمان در راهی قدم بگذاری که هیچکس با تو نیست

آنوقت می بینی کسانی که فکرش را هم نمی کرده ای

در این راه با تو همراه خواهند شد

اس ام اس از خدا

SMS Az Khoda

خدای را باید شناخت که اوست دهنده ی بی منت

گر همه بستانند او بدهد و چون او بدهد کس نتواند بستاند !

اس ام اس از خدا

SMS Az Khoda

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.