اس ام اس های زیبا با موضوع خدا

اس ام اس | اس ام اس های خدا | اس ام اس خدا

اس ام اس خدا

اس ام اس خدا

sms khoda

اگر پیام خدا را خوب دریافت نکردید

به “فرستنده ها” دست نزنید،

“گیرنده ها” را تنظیم کنید

اس ام اس خدا

sms khoda

خوب رویی که دیدی

عاشق رویش مشو

نقش او بر دل نگه دار

عاشق نقاش باش

اس ام اس خدا

sms khoda

رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد

اما حتمی است

اس ام اس خدا

sms khoda

معبودا

مرا به بزرگی چیز هایی که داده ای آگاه و راضی کن

تا کوچکی چیز هایی که ندارم

آرامشم را بر هم نزند

اس ام اس خدا

sms khoda

خدایا امیدم تویی

مرا ازدرگاهت ناامید برمگردان

خدایا

تو از نهان دل های ما آگاهی

پس در دل های ما

جز بذر محبت مکار

اس ام اس خدا

sms khoda

هرگز کوچیک شدن رو بهانه ی نبخشیدن قرار نده

چون اگه قراربود کسی با بخشیدن کوچیک بشه

خدا اینقدر بزرگ نبود

اس ام اس خدا

sms khoda

سرمشق های آب،بابا یادمان رفت

رسم نوشتن هم خدایا یادمان رفت

شعر خدای مهربان را حفظ کردیم

اما خدای مهربان را یادمان رفت

اس ام اس خدا

sms khoda

کسی که در نفسهایش خدا جریان ندارد

بزرگ ترین آلوده کننده ی هوای جهان است

اس ام اس خدا

sms khoda

بنام خداوندی که داشتن

او جبران همه نداشته های من است

میستایمش

چون لایق ستایش است

اس ام اس خدا

sms khoda

الهی نصیرمان باش

تا بصیر گردیم

بصیرمان کن

تا از مسیر بر نگردیم،

و آزادمان کن تا اسیر نگردیم . . .

اس ام اس خدا

sms khoda

هر گاه با دیگرانید خود را خط بزنید

و هر وقت با خدایید دیگران را

اس ام اس خدا

sms khoda

خدایا من چه سازم

خسته راهی درازم

نه فرهادم که مرد از داغ شیرین

نه ایوبم که با دنیا بسازم

اس ام اس خدا

sms khoda

خدا به قلب کوچکم وسعت ده تا بتوانم بزرگیت را درک کنم

و در دریای بزرگی و پاکی

و مهربانی تو غرق شوم

و به بالهایم توانی ده

تا بتوانم به سوی تو پرواز کنم

تو که آشنا ترین آشنایی

اس ام اس خدا

sms khoda

ای انکه مرا به نعمتت پروردی

و ز عالم نیستی به هستی اوردی

از درگه بی نیازیت ای خالق

من اشک سحری خواهم و روی زردی

اس ام اس | اس ام اس های خدا | اس ام اس خدا

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.