اس ام اس عاشقانه سری 25

اس ام اس عاشقانه سری 25 SMS Asheghaneh • • • کفش ها چه عاشقانه هایی با هم دارند ! یکی که گم شود دیگری محکوم به آوارگیست . . . • …

اس ام اس های عاشقانه و جدید

اس ام اس های عاشقانه و جدید

اس ام اس | اس ام اس های عاشقانه | اس ام اس عاشقانه اس ام اس عاشقانه sms asheghaneh • اناری از شاخه افتاد خاطره ی حوض یلدایی شد رنگ پاییز …

اس ام اس عاشقانه قلیون

اس ام اس عاشقانه قلیون SMS Asheghane Qeluoon • • • بی تو میان جمع نیستم اما جمعیتی در من است که به تو فکر می کند • • • اس ام …

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

تعداد اس ام اس ها : 42

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

عشق یک حس مه آلود است

انتهایش را کسی هرگز نمی داند …

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻭﺍﯾﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ

ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

گندم خال تو آن روز که دیدم گفتم

خرمن طاعت ما بر سر این دانه رود

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

به تو نیاز دارم مثل آدم به حوا

نه نه مثل آدم به هوا

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

تقدیم به کسی که قالیچه ی یادش را

هرگز در ایوان فراموشی پهن نخواهم کرد !

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

میان مشغله هایم گم شده ام

ولی دلم برای هوایت همیشه بیکارست

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

قرمزتر از خونی

عزیزتر از جونی

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

تو را با ط دسته دار مینویسم

تو با همه فرق داری !

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

مقصد مهم نیست مسیر هم مهم نیست

حتی خود سفر هم چندان مهم نیست

همسفر خیلی مهمه

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

گفت : دوستت دارم

گفتم : دوستت ندارم

این دروغ به آن دروغ در !

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

دوﺳﺘﺖ دارم ﻫﺪﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد

ﻗﯿﻤﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد

ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ “ﻟﯿﺎﻗﺖ” ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ را ﻧﺪارد

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻪ ﺑﻪ ۲۱ ﺯﺑﺎن زﻧﺪﻩ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻗﻠﺒﻢ

ﮔﻮﺵ ﮐﻦ : ﺗﺎﻻپ… ﺗﻮﻟﻮﭖ…

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

اینجا رادیو “دل” است

صدای مرا از عمق “قلبم” میشنوید

این یک SMS نیست، یک “احساس” پاک است که میگوید

“فراموشی در مرام ما نیست”

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

اگه دیدی کویرم

بیایی جون میگیرم

اگه دیدی بهارم

تو قلبم تو رو دارم

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

نه شاهی برای حکم دارم نه شاهدی برای شهود

فقط دوستت دارم همین

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

توانایی عشق ورزیدن بزرگ ترین هنر جهان است !

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

سخت ترین کار دنیا

بی محلی کردن به کسیه که با تمام وجود دوسش داری

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

آسمانم انتهایش قلب توست

مهربان این آسمان از آن توست

آسمانم هدیه ای از سوی من

تا بدانی قلب من هم یاد توست

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

او ضمیر مفرد غایب نیست

او همه دنیای من است

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

ماه من

نماز آیات می خوانم وقتی گرفته ای

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﻭﯼ میرسی به ﺩﻭ ﺭﺍﻫﯽ

ﯾﮏ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺘﻢ میشود ﺁﻥ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﻣﻦ !

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺍﯼ ﺳﺖ

ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ !

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

تو را میخواهد

شکر نمیخواهد

قهوه ی خیال همیشه شیرین است !

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

ﻣﺮﺍ ﺣﺒﺲ ﮐﻦ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ

ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺼﺎﺭِ ﺑﺎﺯﻭﺍﻥ ﺗﻮ، ﻣﺠﺮﻡ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻡ !

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

ﺗﺎ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ

ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

تو متن کتاب عشق منی

هر جا که به اسمت می رسم، زیرش یک خط می کشم

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

بگذار بگویند خسیسم

من دوستت دارم هایم را الکی خرج نمیکنم جز برای مهربانی خودت

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﮕﺬﺭﻱ

ﻭﻟﻲ ﺗﻮ ﻛﻪ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﻨﻲ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﺯﺕ ﺑﮕﺬﺭﻡ ؟

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

ﮐﺎﺵ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﮔﺮﻩ میخورد ﮐﻮﺭ میشد !

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

ستاره های آسمون فدای یک لحظه نگات

کجایی تک ستاره ام، خیلی دلم تنگه برات

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ

ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻃﻠﺐ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ

ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ !

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

گروه خونی ام “تو”ی مثبت است !

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

می بوسمت و کلمات خانه نشین می شوند !

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

یادت پشت خیسی نگاهم بخار می شود

و من روی آن می نویسم دوستت دارم

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

شانه ات کو ؟

دنیایم باز بهم ریخته

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

کاش میدانستی دنیا با همه وسعتش بدون عزیزان جایی برای ماندن ندارد !

به رسم سپاس نوشتم که بدانی عزیزی !

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

و خوش به حال خورشید که

هرچه در توان دارد خرج مهتاب میکند !

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

یکی بود

هنوزم هست و همیشه به یادته

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

به من قول بده در تمامی سال هایی که باقی مانده تا ابد مواظب خودت باشی

دیگر نیستم که یادآوریت کنم !

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

اگر تو نبودی من بی دلیل ترین اتفاق زمین بودم

تو هستی و من محکم ترین بهانه ی خلقت شدم

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

نازنین با تو قند پهلو می شود تلخی آغوشم !

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

دوست داشتن به تعداد دفعات گفتن نیست

حسی است که باید بی کلام هم لمس شود

اس ام اس عاشقانه بسيار غمگين جدید

SMS Asheghaneh

آخرین بروز رسانی در : جمعه 13 دی 1392

3 دیدگاه

 • shabgard tanha نوامبر 2014 در 10:42

  ان بود دنیایی که برای دیدنش به شکم مادر لقد میزدیم این بود

  • بی اس ام اس ژوئن 2019 در 20:21

   بله همین دنیا بود

 • نرگس نوامبر 2017 در 13:29

  سلام

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.