اس ام اس های زیبا شهریور 94

اس ام اس | اس ام اس های زیبا | اس ام اس زیبا

اس ام اس زیبا

اس ام اس زیبا

sms ziba

سرِ راهت که میروی

مرا هم جمع کن

بگذار پشتِ در ،

شکسته ام ..

اس ام اس زیبا

sms ziba

گوسفندهایم تمام شده‌اند

امّا خوابم نمی‌بَرد !

خوابم نمی‌بَرد ،

دلتنــــگم ،

اندازهِ یک “گـاو” دلتــنگم ..!

اس ام اس زیبا

sms ziba

می‌شود با یکی چای بخوری

با یکی سفر بروی

با یکی عکس بگیری

راه روی…

اما فقط یکی‌ست که برایَ‌ش چای می‌ریزی

با او حرف می‌زنی،

راه می‌روی

وَ دوستش می‌داری

اس ام اس زیبا

sms ziba

بین ِ ما حرفی هم نباشد

با این همه نگاه

چه کنیم

اس ام اس زیبا

sms ziba

تو بگو دوستم داری من ثابت می کنم ،

انسان جانوری پرنده است …

اس ام اس زیبا

sms ziba

تو بویی از آدمیت نبرده‌ای

وگرنه هر شب مثل فرشته‌ها ،

به خوابم نمی‌آمدی ..

اس ام اس زیبا

sms ziba

تمام هفته را شبانه روز در فکر تو هستم

کاش …

جمعه ها ،

فکر کردن به تو هم تعطیل بود …

اس ام اس زیبا

sms ziba

وقتی رسیدی شاید من دیگر نباشم !

اما ، تو انتظارم را در آغوش گیر

او از من خسته تر است …

اس ام اس زیبا

sms ziba

فقیر منم

که

ندارمت

اس ام اس زیبا

sms ziba

اتفاق نبودم

با تو اتفاق افتادم

ترا به دنیا پس نمی دهم

تاوانش را

قبلا در روزهای نداشتنت داده ام…

اس ام اس | اس ام اس های زیبا | اس ام اس زیبا

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.