جملات و متن های فلسفی بسیار زیبا و با معنی 94

جملات و متن های فلسفی بسیار زیبا و با معنی 94

اس ام اس فلسفی , جملات فلسفی , متن فلسفی

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

تکرار ، مادر مهارت هاست.

ديل کارنگي

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

به زبانت اجازه نده قبل از انديشه ات به راه افتد.

ناپلئون

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

بهترين انسان کسي است که

در حق همه نيکي کند.

کنفوسيوس

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

وظيفه اي را که از همه به شما نزديک تر است انجام دهيد.

گوته

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

دوست مثل پول

بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است.

باتلر

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

خنده کوتاهترين فاصله بين دو نفر است.

ويکتور هوگو

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

دوستان را در خلوت توبيخ کن

و در ملاءعام تحسين.

اسکاروايلد

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

وظيفه چيزي است که از ديگران انتظار انجامش را داريم.

اسکاروايلد

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

با تقوي و خوبي مي توان سعادت آفريد.

زنون

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

عصاره همه مهرباني ها را گرفتند

و از آن مادر را ساختند.

کريستوفر مارلو

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

رضايت وجدان تنها پس از انجام وظيفه است.

اسمايلز

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

سعادت ديگران

بخشي مهم از خوشبختي ماست.

رنان

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

با دلسوزي و احترام بيشتري نسبت به ديگران رفتار كنيد.

آنتوني رابينز

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

افسوس که جوان نمي داند وپير نمي تواند.

محمد حجازي

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

با مردمان نيک معاشرت کن

تا خودت هم يکي از آنان به شمار روي.

ژرژ هربرت

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.