اس ام اس جدید سری 142

اس ام اس جدید

اس ام اس جدید

اس ام اس جدید سری 142

SMS Jadid

چه سر به راه است …

دلتنگیت را می گویم!

از گوشه ی دلم جُم نمی خورد

اس ام اس جدید سری 142

SMS Jadid

سرجلسه امتحان از دختره کنار دستم می پرسم: لاک داری؟

میگه: چه رنگی ؟

خدایا اینا کی میخوان به رشد ذهنی برسن؟

اس ام اس جدید سری 142

SMS Jadid

دلم قصہ ای عاشقانہ میخواھد

که تا اخرش پای ھیچ نفر سومی به میان نیاید

اس ام اس جدید سری 142

SMS Jadid

آنقدر از یادها رفته ام که

تنها خبر مرگم میتواند ثانت کند زنده بوده ام!

اس ام اس جدید سری 142

SMS Jadid

شهامتی می خواد

سرد باشی و گرم لبخند بزنی…

اس ام اس جدید سری 142

SMS Jadid

گلبم از دوریط داره طون طون میضنه

فشیار مهیاد رو اسابم !

چیه چیرا می خندی ساوات ندارم آما دوصیط که دارم

اس ام اس جدید سری 142

SMS Jadid

سه شاخه گل برایت می فرستم

اولی ازطرف خداوند که نگهدارت باشه

دومی ازطرف دلمه که دوستت داره

سومی ازطرف چشمانم که منتظردیدارته

اس ام اس جدید سری 142

SMS Jadid

درد دارد وقتی میرود و همه میگویند دوستت نداشت؟

و تو نمیتوانی به همه ثابت کنی که هرشب با عاشقانهایش خوابت میکرد

اس ام اس جدید سری 142

SMS Jadid

از روی کینه نیست اگر خنجر به سینه ات میزنند

این مردمان تنهابه شرط چاقودل میبرند!

اس ام اس جدید سری 142

SMS Jadid

دم از بازیِ حکم میزنی!

دم از حکمِ دل میزنی!

پس به زبان “قمار” برایت میگویم!

قمار زندگی را به کسی باختم که “تک” “دل” را با “خشت” برید!

جریمه اش “یک عمر حسرت” شد!
باختِ زیبایی بود!
یاد گرفتم به “دل” ،”دل” نبندم!

یادگرفتم ازروی “دل”حکم نکنم !”دل”راباید “بر”زد.

اس ام اس جدید سری 142

SMS Jadid

به اندازه باورهاى هرکس با او حرف بزن

بیشتر که بگویى،تو را احمق فرض خواهد کرد…!!!‏

اس ام اس جدید سری 142

SMS Jadid

دیگه با عروسکهایم بازی نمیکنم…بزرگ شده ام

برای خودم عروسکی شده ام،آنقدر که بازی ام دادند…

اس ام اس جدید سری 142

SMS Jadid

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.