اس ام اس های جدید - جسارت

اس ام اس های جدید

اس ام اس | اس ام اس های جدید | اس ام اس جدید

اس ام اس جدید

اس ام اس جدید

sms jadid

جـــایــی بـایـــد باشــــد. . .

غــیــر از ایــــن کـــنــج تـــنــهـــایـــی !

تــــا آدم گــــاهـــی آنــــجـــا جــــان بــــدهــــــد !

مــثــــلا “آغـــــوش” تـــــــو !

جـــــان مـــیـــدهد برایـ جــــــــــان دادن …

اس ام اس جدید

sms jadid

تمام عاشقانه ها را

روی همین دیوار مجازی می نویسم

از لج تو..

 از لج خودم…

 از لج روزگار…

که نشد یکبار در واقعیت بگوییمشان!!!

اس ام اس جدید

sms jadid

جهان آشوب است

دستم را بگیر .

من به چشمهای تو شک ندارم ،

من به طاقت خود می نگرم .

اس ام اس جدید

sms jadid

دارم هر روز تمرین می کنم

روزی هزار بار می نویسم

من می تونم

پس فراموشت می کنم

بی خبر از اینکه

دوباره دارم تو رو تکرار می کنم

تو خودم

اس ام اس جدید

sms jadid

خیال بوسه ای که اینجا

جا گذاشتی اش ،

بر لبانم سنگینی می کند …

به خاک می افتم در مقابلت

فکر می کنی چیز دیگری هم

برای باختن دارم هنوز ؟

اس ام اس جدید

sms jadid

خوشحال بود که دیگر رفتنش مرا نمیشکند

نمیدانست از این خُردتر نمیشوم.

اس ام اس جدید

sms jadid

تو دست تکان می دهی

و من تو را میان جمعیت پیدا میکنم

چه خوش خیالم نفهمیدم

تو خداحافظی میکردی

اس ام اس جدید

sms jadid

بیـــن مــن و تــــو فقـط یـه غــرور فـاصلـه افتـاد

ایــن چهــار حـرفـــــــ چــه قــدرتــی دارد!

قــدرتـش از عشـــق بیشتــــر بـــود

کـــه اکنـــون هــر دو تنهـــاییــم…!

اس ام اس جدید

sms jadid

فاصله با آرزوی ما چه کرد

کاش میشد در عاشقی هم توبه کرد

اس ام اس جدید

sms jadid

 حـــرفـــــ هــای نــاگفتــه ام را

مـی شــود در سکــوتــی جــای داد

و مـــن مــانده ام کــه چگـــونـــه

اینهمـــه سکـوتـــــ را در دلـی خستـــه بگنجــانــم!

اس ام اس | اس ام اس های جدید | اس ام اس جدید

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.