اس ام اس های جدید و جالب

اس ام اس | اس ام اس های جدید | اس ام اس جدید

اس ام اس جدید

اس ام اس جدید

sms jadid

گآهـــــی فِــــکر میکُـــــنَمــ

عــــاشق رآ بـا الـــــــف باید نوشــــت

تا کِــــه معلـــــوم شَــــود

ســـرش هميشهـ كلاه مــــــي رود

اس ام اس جدید

sms jadid

بازم کلاغ

  آدم نیست

ولی از اون روزی که دنیا میاد

یه رنگ

سیاه سیاه

اس ام اس جدید

sms jadid

همیشه همین است

تا می آیی به خودت بیایی

عجیب دیر است

و با این که دنیا کوچک تر از آنی ست که می گویند

تا می آیی برگردی

همه چیز  عجیب عوض شده!!!

اس ام اس جدید

sms jadid

ایست

اینجا بازرسیت میگردم!

مبادا….

با خودت دل بیاوری!!

   عبور دل

ممنوع است…!

اس ام اس جدید

sms jadid

حالم گرفته از اين شهر  که آدمهايش همچون هوايش  ناپايدارند  ……

  گاه آنقدر پاک که باورت نمي شود

گاه چنان آلوده که نفست مي گيرد

اس ام اس جدید

sms jadid

نمی فهمم ….

وقتی به نماز می ایستم ؛ من تو را می خوانم… ؟! یا تو مرا می خوانی …. ؟!

فقط کاش که عشق مان دو طرفه باشد … !!!

اس ام اس جدید

sms jadid

چنــد روزی ســت  تــو را کــه در آغــوش مــی گیــرم،

  بــاز هــم  ســرمــای وجــودت را حــس مــی کنــم!

کــاش بــرای ســردی قــاب هــا در زمستــان

فکــری میشــد . .

اس ام اس جدید

sms jadid

من حرفهای زیادی برای گفتن دارم

چشـمـهایم را ورق بــزن

حرفـهای ناگفته ام را خــودت بخوان…!

اس ام اس جدید

sms jadid

داغـــونی اَم

از آنجـــــا شــــروع شـــــد  کــــه فهمیـــــدم

اَز میـــــان ایـــــن همـــــه بـــود

مَــــن در آرزوی یکــــی ام کــــه نبـــــود

اس ام اس جدید

sms jadid

پنجره ها کلافه اند  از سنگینی نگاه منتظرم

اگر نمی آیی

اینقدر پنجره ها را زجر ندهم

چشم هایم به جهنم

اس ام اس | اس ام اس های جدید | اس ام اس جدید

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.