اس ام اس های جدید و احساسی

اس ام اس | اس ام اس های جدید | اس ام اس جدید

اس ام اس جدید

اس ام اس جدید

sms jadid

آی از دست ِبهــار

دلگیـرم

تقـدیر ِآمـدنت

بسـته ی اوست

هی سـال پشـت سـال میرود

بهـار دیدنت

هنوز آرزوست…

اس ام اس جدید

sms jadid

حظ ِبودنت

دویدن بهار

زیر پوست ِاحساس ست

تو از پنجره بازتر

من از قمری خانه

انیس تر

بگذار ببوسم

دستی که بمهر

دانه میپاشد

اس ام اس جدید

sms jadid

با هرطلوع

دامنش را میتکاند

زنی

که هر شب

از اشکهایش

ستاره میتراشد

اس ام اس جدید

sms jadid

در روح کلمات من

دمیده ای

من کاتب ِعطر ِنفس های توام

اس ام اس جدید

sms jadid

بسته تمام درها

برمن منحصردر تاریکی ِمطلق

ذره ای از تابش تو

حکم خورشید دارد

اس ام اس جدید

sms jadid

توکه شکوفه

از لبخندت میبارد

از هرچه بهــار

بهــارتَری …

اس ام اس جدید

sms jadid

من عابرم

میروم

تو اما تا همیشه میمانی

سرهر کوچه ی این شهر

نگاهت

چراغی دارد

اس ام اس جدید

sms jadid

روزی شهادت میدهی

هر حرف که گفتیم

هر شعر که خواندیم

طعم انار و دارچین داشت

و جهان ما

به اندازه ی بوته ی یاسی بود

آویخته از لب هایمان

اس ام اس جدید

sms jadid

از جانب ِ اردیبهشت

تا طعم ِ سیب خنده های تو

من از عین و شین و قاف

گذشته ام

رسیده ام به بهشت

به بوسه های تو

اس ام اس جدید

sms jadid

دسـتت را که میـگیرم

کوچـه ها

عاشـق میشـوند

اس ام اس | اس ام اس های جدید | اس ام اس جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.