اس ام اس های جدید - جسارت

اس ام اس های جدید

اس ام اس | اس ام اس های جدید | اس ام اس جدید

اس ام اس جدید

اس ام اس جدید

sms jadid

براي زيستن دو قلب لازم است

قلبي که

دوست بدارد

قلبي که دوستش بدارند

اس ام اس جدید

sms jadid

هرشب خواب مي بينم

سقوط مي کنم از يک آسمانخراش

و تو از لبه ي آن

خم مي شوي و

دستم را مي گيري

سقوط مي کنم هرشب

از بام شب

و اگر تو نباشي

که دستم را بگيري

بدون شک

صبحگاه

جنازه ام را

در اعماق دره ها پيدا مي کنند.

اس ام اس جدید

sms jadid

اكنون كه مرگ ساعت خود را كوك مي كند

و نام تو را مي پرسد

بيا در گوشت بگويم

همين زندگي نيز زيبا بود

اس ام اس جدید

sms jadid

به قهوه خانه رفتم

تا فراموش کنم

عشقمان را و دفن کنم

اندوه خود را ٬ اما

تو پدیدار شدی

از فنجان قهوه ام

گل رزی سفید

اس ام اس جدید

sms jadid

آتش عشق تو در جان خوش‌تر است

جان ز عشق‌ات آتش‌افشان خوش‌تر است

هر که خورد از جام عشق‌ات قطره‌اي

تا قيامت مست و حيران خوش‌تر است

اس ام اس جدید

sms jadid

چون عهده نمي‌شود کسي فردا را

حالي خوش کن تو اين دل شيدا را

مي نوش بماهتاب اي ماه که ماه

بسيار بتابد و نيابد ما را

اس ام اس جدید

sms jadid

آموزگار نيستم

تا عشق را به تو بياموزم

ماهيان نيازي به آموزگار ندارند

تا شنا کنند

پرندگان نيز آموزگاري نمي خواهند

تا به پرواز در آيند

شنا کن به تنهايي

پرواز کن به تنهايي

عشق را دفتري نيست

بزرگترين عاشقان دنيا

خواندن نمي دانستند.

اس ام اس جدید

sms jadid

از تمامي رودهائي که به چشم ديده ام

رودخانه تويي

از سراسر جاده هايي که عبور کرده ام

جاده تويي

چرا که هيچ رودخانه اي از دور غرقم نکرد

چرا که هيچ جاده نديده ام

نرفته در آفاقش گم شوم

اس ام اس جدید

sms jadid

کدامين ابليس تو را

اينچنين

به گفتن نه وسوسه مي کند ؟

يا اگر خود فرشته ييست

از دام کدام اهرمنت

بدين گونه هشدار مي دهد ؟

ترديدي است اين ؟

يا خود گام صداي بازپسين قدم هاست

که غربت را به جانب زادگاه آشنائي

فرود مي آئي ؟

اس ام اس جدید

sms jadid

براي آنچه که دوستش داري

از جان بايد بگذري

بعد

مي ماند زندگي

و آنچه که دوستش داشتي

اس ام اس | اس ام اس های جدید | اس ام اس جدید

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.