اس ام اس فلسفی

  اس ام اس | اس ام اس فلسفی | جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

“اسیر” گذر زمان نباش …

“اثر” گذار باش …

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

این یک قانون کهن دنیاست ، قانونی نامکتوب :

هر کسی که چیزی بیشتر دارد ، در همان دَم چیزی هم کمتر دارد !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

آدم ها قدر چیزهاى گرون رو بیشتر مى دونن …

پس قیمتى باش !!!

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

هیچگاه به خاطر “هیچکس” دست از “ارزشهایت” نکش …

چون زمانی که آن فرد از تو دست بکشد ، تو می مانی و یک “من” بی ارزش !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

اگر بخواهید همه چیز باشید ، نمی توانید چیزی شوید !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

غیر ممکن ها اغلب چیزهایی هستند که برایشان تلاشی نشده !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

به جهان چشم گشودن در دست ما نیست و از آن چشم بستن هم در دست ما نیست

ولی به جهان با چشم باز نگریستن چرا …

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

شکست نخوردن هرگز به معنای پیشرفت نیست !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

زندگی مانند یک سوال چند گزینه ای است …

گاهی این گزینه ها هستند که باعث سردرگمی شما می شوند نه خود سؤال …

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

اگه گذشته بهت زنگ زد ، بزار بره رو پیامگیر چون حرف تازه ای برای گفتن نداره …

  اس ام اس | اس ام اس فلسفی | جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.