اس ام اس فلسفی و بامعنا

  اس ام اس | اس ام اس فلسفی | جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

کلماتی که از دهانتان بیرون می آیند

ویترین فروشگاه شعور شماست !

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

کلمات قدرت آزار دادن شما را ندارند

مگر آنکه گوینده ی کلمات ؛

برایتان بسیار عزیز باشد …

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

آدم های دنیای ما

تا وقتی خودمان هستیم قبولمان ندارند …

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

اگر خود را تغییر دهی ، تغییر جهان را آغاز کرده ای ؛

با تغییر تو ، بخشی از جهان تغییر کرده است

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

هر قدیس گذشته‌ای دارد

و هر گناهکار آینده‌ای …

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

به یاد داشته باش درست

در لحظه ای که می گویی من تسلیمم ،

شخص دیگری که در حال نظاره همان موقعیت است با خود می گوید :

چه فرصت بزرگی …

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

کسانی که پشت سر شما حرف می زنند

بی اعتنا باشید ؛

آنها به همانجا تعلق دارند یعنی دقیقا پشت سر شما …

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

اگر تو انتخاب کنی که تصمیم نگیری

باز هم یک تصمیم گرفته ای …

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

پول خوشبختی نمی آورد

ولی نبودنش بدبختی می آورد …

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

هر که درکش بیش

دردش بیشتر …

  اس ام اس | اس ام اس فلسفی | جملات فلسفی دانشمندان و بزرگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.